De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON"— Transcript van de presentatie:

1 ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON
Les 11 Geprefabriceerde bruggen

2 Inhoud 1. Geschiedenis en ontwikkelingen
2. Soorten geprefabriceerde bruggen 3. Speciale toepassingen 4. Ontwerp 5. Verbindingen 6. Detaillering 7. Pijlers en bruggenhoofden 8. Esthetisch uitzicht

3 Soorten prefabbruggen
Plaatbruggen Brugliggers met geïntegreerd dek Balkbruggen Composiete balkbruggen Kokerbalkbruggen Mono-kokerbruggen Trogbruggen Segmentbruggen Boogbruggen

4 Plaatbruggen Massieve geprefabriceerde elementen
Plaatelementen op stock Overpanning m, hoogte 0,35 m tot 0,70 m

5 Brugliggers met geïntegreerd dek
T- en U-vormige elementen Voorbeeld brugligger met brede bovenflens Omgekeerde U-elementen Balken met brede bovenflens op stock Doorsnede brug met omgekeerde u-liggers mm Ruwe opper-vlakte mm Verzwaard balkeinde

6 Balkbruggen I - balken en omgekeerde T-balken met ter plaatse gestort dek Overspanning m Brug over spoorweg Brug over autosnelweg

7 Préflechi-précontraint
Staal-betonliggers Principe composiete preflexbalk Omhulde Beton Staal balk Gewapend beton Voorgebogen Préflechi-précontraint Voorgespannen beton Voorgespan-nen staal Voorgespannen voorgebogen ligger

8 Voorbeeld balk HST viaduct Lot
Productiefazen Voorspanstrengen en betonneren onderflens Belasten voorgebogen staalprofiel Wegnemen belasting en Plaatsen naspankabel en voorspannen onderflens wapening lijfplaat

9 HST viaduct Lot Productie- en montagefazen
Naspannen prefabligger Transport ligger 213 ton Montage liggers Afgewerkte brug

10 Kokerbalkbruggen- variante
Voorgespannen U-liggers en ter plaatse gestort dek Elementen op stock Brug met U-liggers

11 Kokerbalkbruggen Voorgespannen kokerbalken Elementen tijdens transport
Overspanning tot 20 m met balkhoogte van 1 m

12 Mono-kokerbalkbruggen
Kokerbalk met gestut of uitkragend dek De uitkragende dekplaat wordt gesteund door geprefabriceerde stutten Plaat gesteund met stutten Plaat in vrije uitkraging

13 Mono-kokerbalkbruggen
Viaduct HST te Herve Montage kokerbalken Kokerbalken tot 250 ton Doorsnede viaduct Montage dwarse breedplaten voor het dek

14 Bruggen met gebogen intrados
Prefabliggers met gebogen langsprofiel Rechthoekige liggers met gebogen langsdoorsnede Ligger met gebogen onderkant Brugbalken met gebogen onderrand

15 Trogbruggen Composiete U-elementen met stalen liggers in de ribben
Zware preflex staalbalk U-elementen: overspanning m hoogte 1,30 m breedte 4,00 m gewicht tot 160 ton Viaduct HST in Drogenbos Staalbalk Voorspanstrengen

16 Trogbruggen Principe composiete U-liggers
Opeenvolgende stappen in de productie van de elementen

17 Segmentbruggen Geprefabriceerde segmenten
Worden gebruikt voor stadsviaducten en voor bruggen in vooruitbouw

18 Speciale toepassingen
Voetgangersbruggen Detail oplegging Voorbeeld van een geprefabriceerde passerelle, met twee T-platen over een tussenafstand van 18 m. De pijlers werden gestort in prefabsegmenten in architectonisch beton.

19 Speciale toepassingen
Kanaalbrug Voorbeeld van een kanaalbrug in Houdeng-Aimeries met geprefabriceerde liggers met neerwaarts gebogen intrados 111 voorgespannen brugbalken van 27 m lengte

20 Speciale toepassingen
Industriële toepassingen Aanlegsteiger in Zeebrugge Transportband

21 Overzicht overspanningen

22 Ontwerp Constructieve systemen Ontwerp brugbalken
Dwarsverdeling belastingen

23 Constructieve systemen
Isostatisch opgelegde bruggen Sterke punten: Vele duizende bruggen wereldwijd Grote duurzaamheid Nadelen: Oplegtoestellen onder elke ligger Voegen tussen elke overspanning

24 Isostatisch opgelegde bruggen met doorlopend brugdek
Oplossing 1: continuïteit enkel in de dekplaat Oplossing 2: continuïteit in de balken Rotatievoeg Dwarsbalk Verbreken kleef wapening Diaphragm beams Polystyrene Plaatwapening Dwarsbalken Wapening dwarsbalk doorheen openingen Mogelijkheid om de brug op te vijzelen onder de dwarsligger Gefretteerde oplegtoestellen Oplossing 1: brugplaat boven steunpunt gescheiden van balken om rotatie toe te laten Oplossing 2: Continue plaat met ingebouwde rotatievoeg. Alleen de waterafdichting en de dekbekleding zijn continu

25 Doorlopende bruggen Continuïteit na montage met gelaste bovenwapeningen Voorbeelden van continue bruggen Gelaste of aaneengeschroef-de wachtstaven Wapening doorheen gaten in prefabbalk Tijdelijke oplegging Definitieve oplegging

26 Ontwerp brugbalken Specifieke aspecten:
 Tijdelijke situaties  Samenwerking prefabbalk met ter plaatse gestort beton  Hoge sterkte beton

27 Verbindingen Prefabbalk - dwarsbalk Verbindingen aan de oplegging
Balk - dek verbindingen Verbindingen met randprofielen

28 Verbindingen met dwarsbalken
 Wachtstaven, verankerde bouthouders of openingen doorheen de balken Bekisting dwarsdrager en dekplaat, met uitstekende wapeningen uit de prefabbalk Dwarsbalk Verankerde bouthouders

29 Oplegverbindingen Positie oplegtoestellen Ingesneden balkuiteinden
Recht balkuiteinde Horizontale steun nodig wanneer helling > 3%

30 Oplegtoestellen Oplegtoestellen voor prefabbrugliggers zijn in polychloropreen of polytetrafluorethyleen, gefretteerd met dunne platen in roestvrij staal. Het is aangeraden om de oplegtoestellen zodanig uit te voeren dat ze kunnen vervangen worden. Mortellaag Vervormbare strip Staalplaat Mortellaag

31 Verbinding ligger - plaat
 Schuifspanningen worden opgenomen door uitstekende wapeningen Voor de bekisting van de dekplaat worden meestal breedplaten gebruikt Breedplaat met uitstekende wapeningen

32 Verbindingen met randprofielen
 Meestal met uitstekende wapeningen Voorbeeld van geprefabriceerde randprofielen voor viaduct Vaux

33 Geprefabriceerde randprofielen
Voorbeelden van speciale profielen

34 Detaillering Schuine bruggen
Oplossingen voor de oplegging van de balken Bouthouders voor wachtstaven Dwarsbalk Landhoofd Oplegtoestel Oplegtoestel Brugbalk Open ruimte Bekisting

35 Detaillering Verkanting
Oplegbalk met variabele opleghoogte voor de brugliggers

36 Pijlers en bruggenhoofden
Voorbeelden van geprefabriceerde pijlers

37 Esthetisch uitzicht Het uitzicht van een brug wordt bepaald door:
Slankheid van het silhouet Continu randprofiel Vloeiende curven Ranke pijlers Voorbeelden van prefabbruggen


Download ppt "ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON"

Verwante presentaties


Ads door Google