De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Les 11 : Geprefabriceerde bruggen ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON Les 11 Geprefabriceerde bruggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Les 11 : Geprefabriceerde bruggen ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON Les 11 Geprefabriceerde bruggen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON Les 11 Geprefabriceerde bruggen

3 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Inhoud 1. Geschiedenis en ontwikkelingen 2. Soorten geprefabriceerde bruggen 3. Speciale toepassingen 4. Ontwerp 5. Verbindingen 6. Detaillering 7. Pijlers en bruggenhoofden 8. Esthetisch uitzicht

4 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Soorten prefabbruggen Plaatbruggen Brugliggers met geïntegreerd dek Balkbruggen Composiete balkbruggen Kokerbalkbruggen Mono-kokerbruggen Trogbruggen Segmentbruggen Boogbruggen

5 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Plaatbruggen Massieve geprefabriceerde elementen Plaatelementen op stock Overpanning 6 - 20 m, hoogte 0,35 m tot 0,70 m

6 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Brugliggers met geïntegreerd dek T- en U-vormige elementen Voorbeeld brugligger met brede bovenflens Omgekeerde U-elementen Balken met brede bovenflens op stock Doorsnede brug met omgekeerde u-liggers 1200 - 2400 mm 1200 - 1800 mm Ruwe opper- vlakte Verzwaard balkeinde

7 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Balkbruggen I - balken en omgekeerde T-balken met ter plaatse gestort dek Overspanning 15 - 55 m Brug over spoorwegBrug over autosnelweg

8 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Staal-betonliggers Principe composiete preflexbalk Voorgespannen beton Voorgespan- nen staal Gewapend beton Voorgebogen OmhuldeBetonStaalbalk Voorgespannen voorgebogen ligger

9 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Voorbeeld balk HST viaduct Lot Productiefazen Voorspanstrengen en betonneren onderflens Belasten voorgebogen staalprofiel Wegnemen belasting en Plaatsen naspankabel en voorspannen onderflens wapening lijfplaat

10 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen HST viaduct Lot Productie- en montagefazen Naspannen prefabligger Transport ligger 213 ton Montage liggersAfgewerkte brug

11 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Kokerbalkbruggen- variante Voorgespannen U-liggers en ter plaatse gestort dek Elementen op stock Brug met U-liggers

12 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Kokerbalkbruggen Voorgespannen kokerbalken Elementen tijdens transport Overspanning tot 20 m met balkhoogte van 1 m

13 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Mono-kokerbalkbruggen Kokerbalk met gestut of uitkragend dek De uitkragende dekplaat wordt gesteund door geprefabriceerde stutten Plaat gesteund met stutten Plaat in vrije uitkraging

14 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Mono-kokerbalkbruggen Viaduct HST te Herve Montage kokerbalken Kokerbalken tot 250 ton Doorsnede viaduct Montage dwarse breedplaten voor het dek

15 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Bruggen met gebogen intrados Prefabliggers met gebogen langsprofiel Rechthoekige liggers met gebogen langsdoorsnede Ligger met gebogen onderkant Brugbalken met gebogen onderrand

16 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Trogbruggen Composiete U-elementen met stalen liggers in de ribben Zware preflex staalbalk U-elementen: overspanning 20 - 25 m hoogte 1,30 m breedte 4,00 m gewicht tot 160 ton Viaduct HST in Drogenbos Voorspanstrengen Staalbalk

17 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Trogbruggen Principe composiete U-liggers Opeenvolgende stappen in de productie van de elementen

18 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Segmentbruggen Geprefabriceerde segmenten Worden gebruikt voor stadsviaducten en voor bruggen in vooruitbouw

19 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Speciale toepassingen Voetgangersbruggen Detail oplegging Voorbeeld van een geprefabriceerde passerelle, met twee T-platen over een tussenafstand van 18 m. De pijlers werden gestort in prefabsegmenten in architectonisch beton.

20 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Speciale toepassingen Kanaalbrug Voorbeeld van een kanaalbrug in Houdeng-Aimeries met geprefabriceerde liggers met neerwaarts gebogen intrados 111 voorgespannen brugbalken van 27 m lengte

21 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Speciale toepassingen Industriële toepassingen Aanlegsteiger in Zeebrugge Transportband

22 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Overzicht overspanningen

23 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Ontwerp Constructieve systemen Ontwerp brugbalken Dwarsverdeling belastingen

24 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Constructieve systemen Isostatisch opgelegde bruggen Sterke punten: Vele duizende bruggen wereldwijd Grote duurzaamheid Nadelen:Oplegtoestellen onder elke ligger Voegen tussen elke overspanning

25 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Isostatisch opgelegde bruggen met doorlopend brugdek Oplossing 1: continuïteit enkel in de dekplaat Oplossing 2: continuïteit in de balken Diaphragm beams Polystyrene Oplossing 1: brugplaat boven steunpunt gescheiden van balken om rotatie toe te laten Oplossing 2: Continue plaat met ingebouwde rotatievoeg. Alleen de waterafdichting en de dekbekleding zijn continu DwarsbalkenPlaatwapening Gefretteerde oplegtoestellen Mogelijkheid om de brug op te vijzelen onder de dwarsligger Wapening dwarsbalk doorheen openingen Rotatievoeg Dwarsbalk Verbreken kleef wapening

26 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Doorlopende bruggen Continuïteit na montage met gelaste bovenwapeningen Voorbeelden van continue bruggen Gelaste of aaneengeschroef- de wachtstaven Wapening doorheen gaten in prefabbalk Tijdelijke oplegging Definitieve oplegging

27 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Ontwerp brugbalken Specifieke aspecten:  Tijdelijke situaties  Samenwerking prefabbalk met ter plaatse gestort beton  Hoge sterkte beton

28 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Verbindingen Prefabbalk - dwarsbalk Verbindingen aan de oplegging Balk - dek verbindingen Verbindingen met randprofielen

29 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Verbindingen met dwarsbalken  Wachtstaven, verankerde bouthouders of openingen doorheen de balken Bekisting dwarsdrager en dekplaat, met uitstekende wapeningen uit de prefabbalk DwarsbalkVerankerde bouthouders

30 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Oplegverbindingen Positie oplegtoestellen Ingesneden balkuiteinden Recht balkuiteinde Horizontale steun nodig wanneer helling > 3%

31 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Oplegtoestellen Oplegtoestellen voor prefabbrugliggers zijn in polychloropreen of polytetrafluorethyleen, gefretteerd met dunne platen in roestvrij staal. Het is aangeraden om de oplegtoestellen zodanig uit te voeren dat ze kunnen vervangen worden. Mortellaag Vervormbare strip Staalplaat Mortellaag

32 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Verbinding ligger - plaat  Schuifspanningen worden opgenomen door uitstekende wapeningen Voor de bekisting van de dekplaat worden meestal breedplaten gebruikt Breedplaat met uitstekende wapeningen

33 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Verbindingen met randprofielen  Meestal met uitstekende wapeningen Voorbeeld van geprefabriceerde randprofielen voor viaduct Vaux

34 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Geprefabriceerde randprofielen Voorbeelden van speciale profielen

35 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Detaillering Schuine bruggen Oplossingen voor de oplegging van de balken Oplegtoestel Brugbalk Landhoofd Open ruimte Bekisting Dwarsbalk Bouthouders voor wachtstaven

36 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Detaillering Verkanting Oplegbalk met variabele opleghoogte voor de brugliggers

37 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Pijlers en bruggenhoofden Voorbeelden van geprefabriceerde pijlers

38 Les 11 : Geprefabriceerde bruggen Esthetisch uitzicht Het uitzicht van een brug wordt bepaald door: Slankheid van het silhouet Continu randprofiel Vloeiende curven Ranke pijlers Voorbeelden van prefabbruggen


Download ppt "Les 11 : Geprefabriceerde bruggen ONTWERPEN VAN CONSTRUCTIES IN PREFABBETON Les 11 Geprefabriceerde bruggen."

Verwante presentaties


Ads door Google