De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Neemt de kwaliteit van de overheden in de wereld toe? 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Neemt de kwaliteit van de overheden in de wereld toe? 1."— Transcript van de presentatie:

1 Neemt de kwaliteit van de overheden in de wereld toe? 1

2 2

3 3 De laatste structurele innovatie van de Verenigde Naties?

4 4 The International Court of Justice The Hague

5 5 NederlandEuropese UnieVerenigde Naties Wat is het doel van een overheid?

6 6 De Staat Kenmerken Vruchtbare grond Arbeidsdeling Belasting regiem Delegatie van macht Elite groep

7 7 De staat heeft absolute macht Philips de Tweede Koning van Nederland

8 8 Verlichting Emmanuel Kant Nu hoor ik altijd roepen: redeneert niet! De officier zegt: redeneer niet, exerceert! De belastingontvanger zegt: redeneer niet, betaalt! De geestelijke zegt: redeneert niet, gelooft! Overal word de vrijheid beknot.

9 9 Trias Politica Verlichting

10 10 Uitgangspunt Geef rechten aan die mensen die ook zorgen voor welvaart Adam Smith 1723- 1790 Grondlegger v/d Markteconomie

11 11 Organisaties Centrale Bank Internationaal Gerechtshof Permanent tribunaal voor: Genocide Misdaden tegen de mensheid Oorlogsmisdaden

12 12 Vooral structuur heeft invloed op welvaart.

13 13 De collectieve programmering van de menselijke geest. Definitie Cultuur

14 14 1. Machtsafstand 2. Individualisme 3. Mannelijkheid 4. Vermijding Onzekerheid 5. Korte – Lange termijn De 5 cultuurdimensies van Hofstede

15 15 Machtsafstand De mate waarmee de minder machtige leden van instituten en organisaties accepteren dat de macht oneerlijk verdeeld is. Is welvaart lager als er een hoge score “machtsafstand” is?

16 16 Scores Oost Afrika64 Nederland38 Verenigde Staten 40 China80 Ondernemersklimaat kan functioneren onder verschillende scores “machtsafstand”.

17 17 Individualisme tegenover collectivisme Individualisme Van mensen wordt verwacht dat ze alleen voor zich zelf zorgen en hun directe familie. Collectivisme Mensen behoren tot een groep die voor hen moeten zorgen in ruil voor loyaliteit Is de welvaart hoger als men individualistisch is?

18 18 Ondernemersklimaat kan functioneren onder verschillende scores “individualisme”. Scores Oost Afrika27 Nederland80 Verenigde Staten 91 China15

19 19 Mannelijkheid tegenover vrouwelijkheid Mannelijkheid: De dominante waarden in de maatschappij zijn iets presteren en succes Vrouwelijkheid: De dominante waarden in de maatschappij zijn zorgen voor anderen en kwaliteit van het leven Is welvaart hoger als de score “mannelijkheid” hoog is?

20 20 Scores Oost Afrika41 Nederland14 Verenigde Staten 62 China55 Ondernemersklimaat kan functioneren onder verschillende scores “Mannelijkheid”.

21 21 Vermijding Onzekerheden De mate waarin mensen zich bedreigd voelen door dubbelzinnige situaties en die geloven en instituties hebben geschapen om deze te vermijden Is welvaart minder als men veel onzekerheid wil vermijden?

22 22 Ondernemersklimaat kan functioneren onder verschillende scores “Onzekerheidsvermijding”. Nederlanders willen regelgeving Scores Oost Afrika52 Nederland52 Verenigde Staten 46 China40

23 23 Lange termijn – korte termijn De mate waarmee de maatschappij een pragmatisch georiënteerde toekomst perspectief prefereert boven een conventioneel historisch op korte termijn perspectief. Is welvaart minder als men vooral een korte termijn scope heeft?

24 24 Ondernemersklimaat kan functioneren onder verschillende scores “Lange Termijnscope”. Scores Oost Afrika25 Nederland44 Verenigde Staten 29 China95

25 25 Overheidsverantwoordelijkheden prosperity 1.Eigendomsrechten 2.Privaat rechtssysteem 3.Macro-economisch beleid 4.Veiligheid 5.Infrastructuur 6.Toegang tot kapitaal (goed banksysteem) 7.Anti Corruptie

26 26 Bruto Nationaal Product per Hoofd $ Botswana

27 27 Governance Indicators -2,5 = very negative 2,5 = very positive BotswanaMozambiqueNed 1996200619962006 Openheid en participatie burgers 0,710.570,10-0,061,67 Politieke Stabiliteit 0,681,23-0,830,520,77 Effectieve Overheid 0,240,74-0,27-0,301,86 Kwaliteit wetgeving 0,770,48-0,93-0,491,65 Handhaving wetgeving 0,620,63-0,90-0,591,75 Lage Corruptie 0,380,81-0,39-0,572,05

28 28 De steunpilaren voor de samenleving De Instellingen voor een samenleving

29 29 Steunpilaren 1.Een onafhankelijke centrale bank 2.Trias Politica (machtsdeling) –Uitvoerende macht (Overheid) –Wetgevende macht (Parlement) –Rechtsprekende macht (Rechtbank) 3.Vrijheid van meningsuiting 4.Vrijheid van ondernemerschap 5.NGO / Kerk 6.Systeem of gezondheidszorg en veiligheid

30 30 Welke steunpilaar is van belang om dit probleem op te lossen Een conflict over het verkiezingsresultaat in Kenia Rivalen: President Mwai Kibaki & Opposition Leader Raila Odinga

31 31 Hetzelfde probleem was er in Florida 2000, A Conflict over verkiezingsuitslag tussen Al Gore & Bush

32 32 Kofi Annan kreeg dezelfde functie als de rechtbank Kofi Annan heeft minder macht dan de rechtbank Er is geen officiële legitimatie

33 33 30% 82% 47% 59% 15% % change GNP 1996 - 2006 -51%


Download ppt "Neemt de kwaliteit van de overheden in de wereld toe? 1."

Verwante presentaties


Ads door Google