De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Web of Science 7 april 2011 George Meerburg naar Kasper Abcouwer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Web of Science 7 april 2011 George Meerburg naar Kasper Abcouwer."— Transcript van de presentatie:

1 1 Web of Science 7 april 2011 George Meerburg naar Kasper Abcouwer

2 Web of Knowledge 2 Web of Science: 1975 – heden Zoeken naar artikelen Citaties Journal Citation Reports (JCR): Statistische berekening van hoe vaak tijdschrift wordt geciteerd. “impactfactor” van een tijdschrift

3 3 Citatie rapport auteur

4 4 h-index

5 2004 Cited References 2000 1998 2001 1993 2003 Times Cited Related Records 2003 2004 1999 2002 1994 2004  Citing  From just a single record expand your search by simply following the links designed to drive discovery. … moving Backward in time via Cited References, Forward in time via Times Cited, and through Related Records.

6 6 Impact factor Citaties in 2009 naar artikelen uit 2007 en 2008 Impact factor = ---------------------------------------------------------------------- Artikelen gepubliceerd in 2007 en 2008 Impact factor is geen kwaliteitsmaat Vakgebied afhankelijk IF impact van tijdschrift

7 Ecology journals

8 TRENDS IN ECOLOGY & EVOLUTION

9 Google Wetenschap / Google Scholar 9 Makkelijk om snel te zien of publicatie online beschikbaar is Open Access publicaties en repositories Fulltext van uitgevers via de UvA- LINKER Vaak iets meer treffers Dekking/lacunes niet bekend

10 10 WoS vs GS Web of ScienceGoogle Scholar Breadth of coverage 40M records 10,000 titles Journals (240 open access) & conference papers 500M records Unknown 30+ document types Coverage years A&HCI: 1975-present SCI: 1900-present SSCI: 1956-present Unknown Source http://isiwebofknowledge.co m/currentuser_wokhome/cu _productspecs/ Meho&Yang

11 11 Subject search with WoS and GS “phase related change* desert locust* ” WoS vs GS

12 12 Web of Science

13 13 Web of Science

14 14 Google Wetenschap

15 15 Google Scholar

16 16 Web of Science Google Wetenschap

17 17 Cited reference search Cited Author: roessingh p* Cited Work: ENTOMOL EXP APPL Cited Year(s): 1992 Roessingh P, Städler E, Fenwick GR, Lewis JA, Kvist Nielsen J, Hurter J. et al (1992) Oviposition and tarsal chemoreceptors of the cabbage root fly are stimulated by glucosinolates and host plant extracts. Entomol Exp Appl 65: 267-282. doi: 10.1007/BF02343860

18 Google scholar / Google wetenschap 18

19 19 WoS’ pluspunten: Oudere publicaties Journal citation reports/impact factors/h-index Dekking sociale vakgebieden (humanities) Google Scholar’s pluspunten: Aantal artikelen Dekking Internationaal / verscheidende talen Betere dekking van citations in boeken en andere niet tijdschrift bronnen

20 20 WoS’ minpunten: Beperkte dekking (weinig niet-ISI-listed/non- English/open access bronnen) Dure back-files Google Scholar’s minpunten: Weinig geavanceerde zoekmogelijkheden / sorteer mogelijkheden en limieten Niet wetenschappelijke bronnen Controleren bronnen en opschonen resultaat is arbeidsintensief Bronnenkeuze, aantal documenten, dekking en indexing is niet duidelijk Onjuiste verwijzingen van slechte scans

21

22 22 Wat is plagiaat? Het gebruiken van een werk zonder toestemming en zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is. (Wikipedia) 22

23 23 There are three basic forms of plagiarism: 1 Quoting (Quoting someone else word for word but not crediting them as the source.) 2 Paraphrasing (If you do not quote the person verbatim but instead just change a few words and do not give credit, you have committed plagiarism.) 3 stealing ideas (Using the ideas of another without acknowledging their source.) Source: http://www.usm.maine.edu/~kuzma/Ideologies/Plagerism.html

24 24 Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet? Overnemen van een stukje tekst waarin je oppervlakkige veranderingen aanbrengt, z.b. Overnemen van een stukje tekst waarin je alle zinnen wat verandert, z.b. Overnemen van een idee dat je geheel in eigen woorden weergeeft, z.b. Overnemen van een plaatje van een site van een groot bedrijf, m.b./z.t. Overnemen van een compleet gedicht van Vondel, m.b./z.t. 24 X X X X √

25 25 Overnemen van een foto van een schilderij van Rembrandt uit een museumsite, m.b./z.t. 5 regels tekst uit een boek letterlijk overnemen, m.b./z.t. De helft van een websitetekst letterlijk overnemen, m.b./z.t. Een oud verslag van een vriend (met diens toestemming) inleveren onder je eigen naam, zb. Achter in een verslag staat als enige bron-vermelding: “Bij dit verslag werd gebruik gemaakt van de leerboeken van het tweede en derde studiejaar ” 25 X X X X √ Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?

26 26 Regeling " Fraude en Plagiaat" van de UvAUvA 3. Onder plagiaat wordt in ieder geval verstaan: a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; b. het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen; c. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen, zelfs indien met een correcte bronvermelding; d. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; e. het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal, software en programmacodes van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; f. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere opleidingsonderdelen; g. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; h. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven. 26


Download ppt "1 Web of Science 7 april 2011 George Meerburg naar Kasper Abcouwer."

Verwante presentaties


Ads door Google