De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie"— Transcript van de presentatie:

1 Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie
Pascal Braak, Peter Roessingh, George Meerburg UBA / FNWI

2 Programma Zoeken in de Digitale Bibliotheek + bibliotheekgebruik Pauze
Web of Science Wetenschappelijk publiceren Paaseieren zoeken EndNote Plagiaat Tutoraat

3 Vissen in de IJszee … en dan moet u ook het artikel van Vermei in Science?! …over de te verwachten invasie van pacifische organismen in de Atlantische Oceaan lezen… en zoekt u aanvullende literatuur bij dit onderwerp Door wie? Waar? Wanneer? Pfff…. Overgenomen uit: Literaturrecherche im Biologiestudium Technische Universtität Darmstadt

4 Vissen in de IJszee phhf… … en nu…?
Overgenomen uit: Literaturrecherche im Biologiestudium Technische Universtität Darmstadt

5 Vissen in de IJszee Publicaties die via Internet zoekmachines
toegankelijk zijn Visible web Invisible Web Deep Web Publicaties die via Literatuurbestanden toegankelijk zijn Overgenomen uit: Literaturrecherche im Biologiestudium Technische Universtität Darmstadt

6 Twee wegen De weg … … naar de digitale bibliotheek en daar zoeken in databases Of direct naar de elektronische tijdschriften en daar zoeken naar het tijdschrift

7 Zoeken in de DB

8 Zoeken naar tijdschriften
Vermeij, GJ; Roopnarine, PD (2008): The coming arctic invasion. Science 321 (5890), Volume Jaargang Bladzijden Issue Aflevering Jaar

9 Natuurwetenschappelijke databases
OVID Biological Abstracts heden Medline INSPEC heden SciFinder Scholar Wereldwijd de grootste verzameling chemische informatie Artikelen uit tijdschriften, boeken, comgresverslagen, patenten (1878 -), chemische stoffen (1957-) en reakties (1840-) 150 databases en tijdschriften

10 Zoeken met chemische formules
Registratie vereist

11 Web of Knowledge Web of Science: 1975 – heden Zoeken naar artikelen
Citaties Journal Citation Reports (JCR): Statistische berekening van hoe vaak tijdschrift wordt geciteerd. Bepaalt “impactfactor” van een tijdschrift

12 OVERLAP BETWEEN WEB OF SCIENCE AND BIOSIS PREVIEWS
journals Biosis Previews 5.246 journals Overlap 2.980 journals ISI Web of Knowledge journal counts as of March 2009

13 BioOne Non-profit samenwerking tussen een aantal uitgevers en organisaties. Bioscience tijdschriften vaak vanaf 2000 tot heden. Ook Open Access tijdschriften.

14 Tijdschriftenprijzen
Stagnerende of teruglopende budgetten bij bibliotheken als hoofdafnemers leidt tot annuleringen veroorzaken hogere prijzen – er ontwikkelen zich restriktieve prijs- en business modellen Dalende aantallen abonnementen (Consortia. Licentiepakketten) enorme prijsstijgingen uitgevers leidt tot Monopolisering bij Crisis in de wetenschappelijke informatievoorziening “Temidden van de overvloed aan informatie heerst een informatietekort” Oplossing: door elektronisch publiceren geheel of gedeeltelijk afzien van intermediairen (uitgevers, bibliotheken). Self-Archiving: secundaire publicatie Publicatie in een Open Access tijdschrift

15 Voorbeelden van Open Access Tijdschriften
BioMed Central 1997 – Full text van artikelen en Abstracts uit biologische tijdschriften Public Library of Science PLoS Biology PLoS Medicine PLoS computational Biology PLoS Genetics Tijdschriftevalutatie: 177 titles Open Access

16 Google Wetenschap / Google Scholar
Makkelijk om snel te zien of of publicatie online beschikbaar is Open Access publicaties en repositories Fulltext van uitgevers via de UvA-LINKER Vaak iets meer treffers Dekking/lacunes niet bekend UvA-linker Voorbeeld Heavy Metal Verhogen aantal treffers: num=100 en eventueel Taal -”rock music” –music inurl: uva.nl

17 Informatie explosie Elke minuut 2000 nieuwe bladzijden wetenschappelijke literatuur) Zoek secundaire literatuur met in titel: Reviews of …, Trends in …, Current opinion in … etc. Niet bij te houden. Exabyte = = een miljard maal een miljard

18 Literatuur zoeken Literatuur zoeken is het systematisch verzamelen van gepubliceerde informatie over een onderwerp Fasen: Vraaganalyse en oriëntatie Kiezen van bestanden en zoektermen Zoekstrategie ontwikkelen en verzamelen van de resultaten Evalueren en bijstellen Zoeken leer je door het veel te doen.

19 Onderwerp > Zoekvraag
Find studies on the reintroduction of the European beaver back into Europe.

20 Onderwerp > Zoekvraag
Find studies on the reintroduction of the European beaver back into Europe.

21 Encyclopedieën Startpunt Encyclopedia of life sciences
Grzimek's animal life encyclopedia Wikipedia Test run in Google

22 Denken als een document
Ga niet uit van wat je zoekt, maar van wat je wilt vinden. Probeer te bedenken hoe iemand iets heeft opgeschreven Neem voldoende tijd Maak verslag van wat je vindt Begin ruim en perk je zoekresultaten in

23 Recall en precision Precisie = A/(A+B)
Proportie van gevonden documenten die relevant zijn. Vangst = A/(A+D) Proportie van relevante documenten die zijn gevonden. B niet relevant gevonden C niet relevant niet gevonden A relevant gevonden Volgens onderzoek bereiken zelfs experts slechts een recall van ruim 50 %, ongeoefenden gemiddeld 28 %. De vraag luidt dus niet: Hoe en wanneer bereik ik absolute volledigheid? Maar hoe volledig moet mijn zoektocht zijn? D relevant niet gevonden

24 Negatief verband

25 Booleaanse operatoren
Voorbeeld Resultaat AND prey predators Je zoekt preciezer OR pteropods OR cuvierinidae Je zoekt breder NOT pH CO2 Je sluit bepaalde treffers uit OF gaat voor EN, dus tussen haakjes zetten

26 ?, * = willekeurig aantal tekens
Trunceren ?, * = willekeurig aantal tekens Rechtszijdig Intern (wildcards) gene* gene general generation bio*ical biochemical biological biomedical # = nul of één teken ! = één teken

27 And now something completely different…
UB mee Picarta madeliefje

28 Toegang vanuit huis UvA-dsl UvA-vpn – virtual private network
Studentsite of Thuisgebruik UvA-dsl/vpn

29 Bibliotheek Bètawetenschappen
Hoeven van mij geen boeken te lenen. Gaat niet over lenen van boeken. Meeste tijdschrfiten nu digitaal, boeken nog niet zoveel. Leren hoe ze info kunnen vinden.

30 Openingstijden Ma t/m vrij van uur (m.i.v. 15 april tot uur) Zat van uur

31 Bibliotheek Zoölogie Mauritskade

32 Openingstijden Leeszalen hele week toegankelijk Balie Do van uur

33 Studie- en Informatiecentrum FNWI

34 Openingstijden Ma t/m do van 9.00 - 18.45 uur
Vrij van uur Verhuist per 7 juni naar Science park

35 Nederlandse Entomologische Vereniging

36 Di t/m vrij van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 16.30 uur
Openingstijden Di t/m vrij van 9.00 – uur en van – uur

37 Oefeningen Oefeningen:
html Werken in duo’s Zo’n beetje gehad. Werken aan de opdrachten

38 Wat is plagiaat? Het gebruiken van een werk zonder toestemming en zonder vermelding van de oorspronkelijke auteur, waarbij de pleger van het plagiaat het doet voorkomen alsof dit zijn eigen oorspronkelijke werk is. (wikipedia) Heeft iemand wel eens plagiaat gepleegd? Dacht het voorheen ook niet, maar nu ik de regels weet is het moeilijk te voorkomen. Handleiding is gebaseerd op Duitse versie, Open Content mag gebruyikt voor onderwijs. Docenten: Ephorus software om scriptie te scannen Daarnaast ook nog auteursrecht. Moet toestemming hebben, behalve als auteur langer dan 70 jaar geleden is overleden. Verschilt per land.

39 Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet?
Overnemen van een stukje tekst waarin je oppervlakkige veranderingen aanbrengt, z.b. Overnemen van een stukje tekst waarin je alle zinnen wat verandert, z.b. Overnemen van een idee dat je geheel in eigen woorden weergeeft, z.b. Overnemen van een plaatje van een site van een groot bedrijf, m.b./z.t. Overnemen van een compleet gedicht van Vondel, m.b./z.t. X X X Prijs voor wie meeste goed heeft. X

40 Copy/Paste en plagiaat, wat mag wel en wat mag niet??
Overnemen van een foto van een schilderij van Rembrandt uit een museumsite, m.b./z.t. 5 regels tekst uit een boek letterlijk overnemen, m.b./z.t. De helft van een websitetekst letterlijk overnemen, m.b./z.t. Een oud verslag van een vriend (met diens toestemming) inleveren onder je eigen naam, zb. Achter in een verslag staat als enige bron-vermelding: “Bij dit verslag werd gebruik gemaakt van de leerboeken van het tweede en derde studiejaar” X X X X

41 Regeling " Fraude en Plagiaat" van de UvA
3. Onder plagiaat wordt in ieder geval verstaan: a. het gebruik maken dan wel overnemen van andermans teksten, gegevens of ideeën zonder volledige en correcte bronvermelding; b. het presenteren als eigen werk of eigen gedachten van de structuur dan wel het centrale gedachtegoed uit bronnen van derden, zelfs indien een verwijzing naar andere auteurs is opgenomen; c. het niet duidelijk aangeven in de tekst, bijvoorbeeld via aanhalingstekens of een bepaalde vormgeving, dat letterlijke of bijna letterlijke citaten in het werk werden overgenomen, zelfs indien met een correcte bronvermelding; d. het parafraseren van de inhoud van andermans teksten zonder voldoende bronverwijzingen; e. het overnemen van beeld-, geluids- of testmateriaal, software en programmacodes van anderen zonder verwijzing en zodoende laten doorgaan voor eigen werk; f. het indienen van een eerder ingediende of daarmee vergelijkbare tekst voor opdrachten van andere opleidingsonderdelen; g. het overnemen van werk van medestudenten en dit laten doorgaan voor eigen werk; h. het indienen van werkstukken die verworven zijn van een commerciële instelling of die (al dan niet tegen betaling) door iemand anders zijn geschreven. Ephorus software om scriptie te scannen Sancties op fraude en plagiaat Een scriptie of werkstuk waarin sprake is van plagiaat, wordt zonder meer afgekeurd. Als er een vermoeden van fraude of plagiaat is, meldt de examinator of docent dit bij de examencommissie. De examencommissie zal de kwestie beoordelen en kan een sanctie opleggen. Een student kan maximaal een jaar worden uitgesloten van deelname aan alle examens. Overnemen: Creative Commons licentie. Stichting Reprorecht kopieren gedrukt materiaal: artikel, deel van boek (20 blz.)


Download ppt "Literatuurzoeken tijdens de Biologiestudie"

Verwante presentaties


Ads door Google