De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008"— Transcript van de presentatie:

1 1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008
presentatie CGO voor vaarschoolkader 1

2 CWO besluiten en de consequenties voor verenigingen 1
CWO besluiten en de consequenties voor verenigingen 1. Competentie Gericht Opleiden 2. CWO-kader: gediplomeerd presentatie CGO voor vaarschoolkader 2

3 Nieuwe richtlijnen voor CWO-locaties
Programma Inleiding CWO Nieuwe richtlijnen voor CWO-locaties Wat houdt Competentiegericht Opleiden in Gevolgen voor de praktijk bij verenigingen Overgangsregelingen Trainingen en opleidingen 2009 Vragen presentatie CGO voor vaarschoolkader 3

4 CWO Samenwerkingsverband ANWB HISWA (Vereniging) Watersportverbond
Doelstellingen CWO: Uniforme diplomalijn voor vaaropleidingen Kwaliteit opleidingen waarborgen Kwaliteit zichtbaar maken aan consument presentatie CGO voor vaarschoolkader 4

5 Richtlijn Met ingang van 2010 zal op elke CWO-locatie (vaarschool en vereniging) de CWO instructeurs opleiding plaatsvinden conform de richtlijnen van het CGO. Belangrijkste voordelen: De uitwisseling van kader tussen vaarscholen en vereniging wordt gemakkelijker. Reeds verworven competenties tellen mee, waardoor korter, maatgericht kan worden opgeleid. Eventueel kan zelfs direct gecertificeerd worden door middel van de Proeve van Bekwaamheid (PvB). presentatie CGO voor vaarschoolkader 5 5

6 Richtlijn Met ingang van 2010 zullen alle CWO-instructeurs
gecertificeerd zijn op basis van CGO Belangrijkste consequentie: CWO-lessen worden alleen nog gegeven door gediplomeerd kader (instructeurs), concreet: Niveau 3 instructeur aanwezig tijdens instructie Met ingang van 2010 geen BG’ers meer nodig presentatie CGO voor vaarschoolkader 6 6

7 Richtlijn Gediplomeerd kader, hoe dit te bereiken:
De opleiding van nieuw kader (instructeurs) is hier in 2009 op aangepast. Ongediplomeerd kader kan een PvB doen, waar nodig gekoppeld aan bijscholing. Gediplomeerd kader met ontbrekende competentie(s) krijgt waar nodig ook bijscholing. presentatie CGO voor vaarschoolkader 7 7

8 Motivatie Aanleiding voor invoering CGO:
Aansluiten op Europese richtlijnen Betere uitwisseling kader mogelijk Behouden van erkenning VWS & NOC*NSF Toepassen inzichten in “het nieuwe leren” Aansluiten op wensen vaarscholen en verenigingen presentatie CGO voor vaarschoolkader 8

9 Wat houdt CGO in? Competentie Gericht Opleiden (CGO)
Gericht op opleiden van instructeurs (kader) Gericht op meten van competenties (PvB’s) Route leerpad is vrij (leercoach) Elders verworven vaardigheden zijn relevant Van proces gestuurd naar product gestuurd Toepassing op alle sportbonden Geen invloed op consumentenlijn PVB Toelichten presentatie CGO voor vaarschoolkader 9

10 Kwalificatiestructuur Sport (KSS)
Kwalificatiestructuur Sport (= Europees) Niveau 2 t/m 5 (Europa: niveau 1 t/m 7) Zeilinstructeur 2 Assisteren bij activiteiten Inschatten vaardigheidsniveau Geven van lessen (beginners) Zeilinstructeur 3 (min. verplicht aanwezig!) Geven van lessen (beginners en semi-gevorderden) Organiseren van activiteiten Aansturen kader Vaststellen vaardigheidsniveau Zeilinstructeur 4 Geven van lessen (gevorderden) Afnemen vaardigheidstoetsen (praktijk) Coachen, begeleiden en opleiden van kader Opleider presentatie CGO voor vaarschoolkader 10

11 werkgroep Installatie werkgroep CGO Verenigingen:
Christoffel van Hees (WVB, Manager Jeugd en Opleiding) Vincent Velema (WVB, Coördinator Jeugd en Opleiding) Jelle de Wit (CWO Coördinator) Maurits Vuister (WVB, Docent Opleidingen Watersportverbond) Gerrit-Jan de Vos (WVB, Docent, CWO Opleider) Frans Robertus (Bestuurslid sectorcommissie Jeugd & Opleidingen, Docent CIOS Heerenveen/CWO Opleider) Govert Muller (Projectleider CWO/CGO, CWO Opleider) presentatie CGO voor vaarschoolkader 11

12 Implementatie Trajectplan dec 07-mrt 08 : informatiebijeenkomsten
mrt–sep 08 : 1e fase roll out naar vaarscholen dec 08-mrt 09 : informatiebijeenkomsten mrt–sep 09 : 1e fase roll out naar verenigingen presentatie CGO voor vaarschoolkader 12

13 Samenvatting (tot nu toe)
lesgeven alleen nog door gediplomeerde instructeurs * Benaming van trainers/instructeurs wijzigt Beoordelingsgemachtigde verdwijnt Minimaal 1 Instructeur nivo 3 per discipline ! Overgangsjaar 2009 * Geldt alleen voor CWO gerelateerde disciplines ! - Overgangsregeling(en) presentatie CGO voor vaarschoolkader 13

14 Overgangsregeling vaarscholen Oude situatie Wat te doen?
Nieuwe situatie ZI-c PvB 2 ZI-2 PvB 3 ZI-3 ZI-A ZI-B ZI-B* ZI-4 Opleider BG zonder kwalificaties ? Generaal pardon voor nivo 2 Afhankelijk van inventarisatie ! presentatie CGO voor vaarschoolkader 14

15 Overgangsregeling Verenigingen Oude situatie Wat te doen?
Nieuwe situatie Ass. Jeugdzeiltrainer PvB 2.3 ZI-2 JZ Ass. Jeugdzeiltrainer + BG Jeugdzeiltrainer PvB 3.5 ZI-3 JZ PvB ev IV ZB ZI-3 ZB Jeugdzeiltrainer +BG Verenigingstrainer Verenigingstrainer + BG Zeilwedstrijdtrainer ZI-3 ZB/ZT4 Zeilwedstrijdtrainer + BG BG ongediplomeerd Maatwerk! Niet CWO-gediplomeerd BG zonder kwalificaties ? Generaal pardon voor nivo 2 Afhankelijk van inventarisatie ! presentatie CGO voor vaarschoolkader 15 15

16 Wie mag wat? Lesgeven aan consument Zeilinstructeur 2 : niveau I en II
Zeilinstructeur 3 : niveau I, II en III Zeilinstructeur 4 : niveau I t/m IV Opleider : niveau I t/m V presentatie CGO voor vaarschoolkader 16

17 Wie mag wat? Beoordelen Eigenvaardigheid (vaststellen EV niveau)
Zeilinstructeur 2 : geen Zeilinstructeur 3 : niveau I, II, III Zeilinstructeur 4 : niveau I t/m IV Opleider : niveau I t/m V presentatie CGO voor vaarschoolkader 17

18 Competenties ZI3 Instructeur niveau 3 (voorheen ZI-A):
4 beoordelingsmomenten (PvB’s) 3.1 Geven van instructie/zeillessen 3.3 Organiseren van activiteiten 3.4 Aansturen sporttechnisch kader 3.5 Afnemen van vaardigheidsproeven Waarin 7 competenties getoetst worden presentatie CGO voor vaarschoolkader 18

19 Praktische zaken CGO Leercoach PvB beoordelaars Procesbeoordeling
Centrale rol in het traject Bepaalt wanneer kandidaat klaar is voor proeve van bekwaamheid PvB beoordelaars Is niet de leercoach Meldt toetsing aan (2-5 dag voor toetsing) (verantwoordelijke bij opleidingslocatie) Procesbeoordeling A.h.v. protocol Productbeoordeling Resultaat PvB melden door opsturen voorblad presentatie CGO voor vaarschoolkader 19

20 Documentatie Beschrijving competenties op de site FAQ’s op de site
Status nov 2008 Beschrijving competenties op de site FAQ’s op de site Jaarboek COT 2009 mrt 2009 Handboek opleidingen op de site Deze presentatie op de site presentatie CGO voor vaarschoolkader 20

21 Hoe nu verder? Verenigingen inventariseren hun kader: - Zie formulier!
Hoe schaal je in? Rol Contactpersoon (COT) Welke bijscholingen mogelijk presentatie CGO voor vaarschoolkader 21 21

22 case Vereniging XYZ: 2 vaders (chirurg, groepsleider) geven jeugdzeilles 1 moeder assisteert en heeft EHBO diploma 19 jarige wedstrijdzeiler traint jeugd Assistent Jeugdzeiltrainer Jeugdzeiltrainer Vader (chirurg) is Beoordelingsgemachtigde 6 zeer actieve leden, niemand CWO-gecertificeerd! presentatie CGO voor vaarschoolkader 22 22

23 Case Chirurg: - ervaren zeiler, geeft al 4 jaar zeilles, is ook docent in ziekenhuis; direct PvB (3.1 en 3.5) (90 min): ZI-3 Groepsleider: - geeft 1 jaar les, weinig eigenvaardigheid; EV-examen en dan PvB 2.1: ZI-2 Moeder: - meezeilervaring, geen lesgeefervaring; opleiding Rescue AJT: training niveau-inschatten en daarna PvB 2.3 (60 min): ZI-2 JT: training niveau-vaststellen en daarna PvB 3.5: ZI-3 Resultaat: 2 x ZI-3 2 x ZI-2 1 x Rescue presentatie CGO voor vaarschoolkader 23 23

24 Activiteit Bijscholingen 2009 Op Hoofdsteunpunten en andere locaties
Status nov 2008 Bijscholingen 2009 Op Hoofdsteunpunten en andere locaties Instructeursnivo’s 2 en 3 (modulair) Kielboot, Jeugdzeilen, Zwaardboot Opzet: 3-4 weekenden in voorjaar Eigenvaardigheid Methodiek/didactiek Praktijk lesgeven Examen EV / PvB’s 2 of 3 presentatie CGO voor vaarschoolkader 24 24

25 Tot slot Proces is in gang gezet
Nog niet alle documentatie is per direct beschikbaar Let op de website voor aanvullende informatie Onvolkomenheden melden bij CWO-secretariaat 28 januari werkveld bijeenkomst CWO vaarscholen & verenigingen presentatie CGO voor vaarschoolkader 25

26 Vragen? Stel ze nu Of neem contact op met de sector Jeugd & Opleidingen van het Watersportverbond: tel: (ma t/m wo) presentatie CGO voor vaarschoolkader 26

27 Veel zeilplezier Voorrangsregels 27


Download ppt "1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google