De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008 1."— Transcript van de presentatie:

1 1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008 1

2 2 CWO besluiten en de consequenties voor verenigingen 1. Competentie Gericht Opleiden 2. CWO-kader: gediplomeerd

3 3 Programma Inleiding CWO Nieuwe richtlijnen voor CWO-locaties Wat houdt Competentiegericht Opleiden in Gevolgen voor de praktijk bij verenigingen Overgangsregelingen Trainingen en opleidingen 2009 Vragen

4 4 CWO Samenwerkingsverband -ANWB -HISWA (Vereniging) -Watersportverbond Doelstellingen CWO: -Uniforme diplomalijn voor vaaropleidingen -Kwaliteit opleidingen waarborgen -Kwaliteit zichtbaar maken aan consument

5 5 Richtlijn Met ingang van 2010 zal op elke CWO-locatie (vaarschool en vereniging) de CWO instructeurs opleiding plaatsvinden conform de richtlijnen van het CGO. Belangrijkste voordelen: De uitwisseling van kader tussen vaarscholen en vereniging wordt gemakkelijker. Reeds verworven competenties tellen mee, waardoor korter, maatgericht kan worden opgeleid. Eventueel kan zelfs direct gecertificeerd worden door middel van de Proeve van Bekwaamheid (PvB).

6 6 Richtlijn Belangrijkste consequentie: CWO-lessen worden alleen nog gegeven door gediplomeerd kader (instructeurs), concreet: Niveau 3 instructeur aanwezig tijdens instructie Met ingang van 2010 geen BG’ers meer nodig Met ingang van 2010 zullen alle CWO-instructeurs gecertificeerd zijn op basis van CGO

7 7 Richtlijn Gediplomeerd kader, hoe dit te bereiken: De opleiding van nieuw kader (instructeurs) is hier in 2009 op aangepast. Ongediplomeerd kader kan een PvB doen, waar nodig gekoppeld aan bijscholing. Gediplomeerd kader met ontbrekende competentie(s) krijgt waar nodig ook bijscholing.

8 8 Motivatie Aanleiding voor invoering CGO: Aansluiten op Europese richtlijnen Betere uitwisseling kader mogelijk Behouden van erkenning VWS & NOC*NSF Toepassen inzichten in “het nieuwe leren” Aansluiten op wensen vaarscholen en verenigingen

9 9 Wat houdt CGO in? Competentie Gericht Opleiden (CGO) - Gericht op opleiden van instructeurs (kader) - Gericht op meten van competenties (PvB’s) - Route leerpad is vrij (leercoach) - Elders verworven vaardigheden zijn relevant Van proces gestuurd naar product gestuurd Toepassing op alle sportbonden Geen invloed op consumentenlijn

10 10 Kwalificatiestructuur Sport (KSS) Kwalificatiestructuur Sport (= Europees) Niveau 2 t/m 5 (Europa: niveau 1 t/m 7) Zeilinstructeur 2 Assisteren bij activiteiten Inschatten vaardigheidsniveau Geven van lessen (beginners) Zeilinstructeur 3 (min. verplicht aanwezig!) Geven van lessen (beginners en semi-gevorderden) Organiseren van activiteiten Aansturen kader Vaststellen vaardigheidsniveau Zeilinstructeur 4 Geven van lessen (gevorderden) Afnemen vaardigheidstoetsen (praktijk) Coachen, begeleiden en opleiden van kader Opleider

11 11 werkgroep Installatie werkgroep CGO Verenigingen: Christoffel van Hees (WVB, Manager Jeugd en Opleiding) Vincent Velema (WVB, Coördinator Jeugd en Opleiding) Jelle de Wit (CWO Co ö rdinator) Maurits Vuister (WVB, Docent Opleidingen Watersportverbond) Gerrit-Jan de Vos (WVB, Docent, CWO Opleider) Frans Robertus (Bestuurslid sectorcommissie Jeugd & Opleidingen, Docent CIOS Heerenveen/CWO Opleider) Govert Muller (Projectleider CWO/CGO, CWO Opleider)

12 12 Implementatie Trajectplan dec 07-mrt 08: informatiebijeenkomsten mrt–sep 08: 1 e fase roll out naar vaarscholen dec 08-mrt 09: informatiebijeenkomsten mrt–sep 09: 1 e fase roll out naar verenigingen

13 13 Samenvatting (tot nu toe) lesgeven alleen nog door gediplomeerde instructeurs * Benaming van trainers/instructeurs wijzigt Beoordelingsgemachtigde verdwijnt Minimaal 1 Instructeur nivo 3 per discipline ! Overgangsjaar 2009 * Geldt alleen voor CWO gerelateerde disciplines ! - Overgangsregeling(en)

14 14 Overgangsregeling vaarscholen Oude situatieWat te doen?Nieuwe situatie ZI-cPvB 2ZI-2 ZI-cPvB 3ZI-3 ZI-AZI-3 ZI-BZI-3 ZI-B*ZI-4 Opleider

15 15 Overgangsregeling Verenigingen Oude situatieWat te doen?Nieuwe situatie Ass. JeugdzeiltrainerPvB 2.3ZI-2 JZ Ass. Jeugdzeiltrainer + BGZI-2 JZ JeugdzeiltrainerPvB 3.5ZI-3 JZ JeugdzeiltrainerPvB 3.5 + ev IV ZBZI-3 ZB Jeugdzeiltrainer +BGZI-3 ZB VerenigingstrainerPvB 3.5ZI-3 ZB Verenigingstrainer + BGZI-3 ZB ZeilwedstrijdtrainerPvB 3.5ZI-3 ZB/ZT4 Zeilwedstrijdtrainer + BGZI-3 ZB/ZT4 BG ongediplomeerdMaatwerk! Niet CWO-gediplomeerdMaatwerk!

16 16 Lesgeven aan consument Zeilinstructeur 2: niveau I en II Zeilinstructeur 3: niveau I, II en III Zeilinstructeur 4: niveau I t/m IV Opleider: niveau I t/m V Wie mag wat?

17 17 Beoordelen Eigenvaardigheid (vaststellen EV niveau) Zeilinstructeur 2: geen Zeilinstructeur 3: niveau I, II, III Zeilinstructeur 4: niveau I t/m IV Opleider: niveau I t/m V Wie mag wat?

18 18 Competenties ZI3 Instructeur niveau 3 (voorheen ZI-A) : 4 beoordelingsmomenten (PvB’s) 3.1 Geven van instructie/zeillessen 3.3 Organiseren van activiteiten 3.4 Aansturen sporttechnisch kader 3.5 Afnemen van vaardigheidsproeven Waarin 7 competenties getoetst worden

19 19 Praktische zaken CGO Leercoach -Centrale rol in het traject -Bepaalt wanneer kandidaat klaar is voor proeve van bekwaamheid PvB beoordelaars -Is niet de leercoach -Meldt toetsing aan (2-5 dag voor toetsing) (verantwoordelijke bij opleidingslocatie ) Procesbeoordeling -A.h.v. protocol Productbeoordeling -A.h.v. protocol Resultaat PvB melden door opsturen voorblad

20 20 Beschrijving competentiesop de site FAQ’sop de site Jaarboek COT 2009mrt 2009 Handboek opleidingenop de site Deze presentatieop de site Documentatie Status nov 2008

21 21 Hoe nu verder? Verenigingen inventariseren hun kader: - Zie formulier! - Hoe schaal je in? - Rol Contactpersoon (COT) - Welke bijscholingen mogelijk

22 22 case Vereniging XYZ: 2 vaders (chirurg, groepsleider) geven jeugdzeilles 1 moeder assisteert en heeft EHBO diploma 19 jarige wedstrijdzeiler traint jeugd Assistent Jeugdzeiltrainer Jeugdzeiltrainer Vader (chirurg) is Beoordelingsgemachtigde 6 zeer actieve leden, niemand CWO-gecertificeerd!

23 23 Case Chirurg: - ervaren zeiler, geeft al 4 jaar zeilles, is ook docent in ziekenhuis; direct PvB (3.1 en 3.5) (90 min) : ZI-3 Groepsleider: - geeft 1 jaar les, weinig eigenvaardigheid; EV-examen en dan PvB 2.1: ZI-2 Moeder: - meezeilervaring, geen lesgeefervaring; opleiding Rescue AJT: training niveau-inschatten en daarna PvB 2.3 (60 min): ZI-2 JT: training niveau-vaststellen en daarna PvB 3.5: ZI-3 Resultaat: 2 x ZI-3 2 x ZI-2 1 x Rescue

24 24 Activiteit Status nov 2008 Bijscholingen 2009 - Op Hoofdsteunpunten en andere locaties - Instructeursnivo’s 2 en 3 (modulair) - Kielboot, Jeugdzeilen, Zwaardboot Opzet: 3-4 weekenden in voorjaar Eigenvaardigheid Methodiek/didactiek Praktijk lesgeven Examen EV / PvB’s 2 of 3

25 25 Tot slot Proces is in gang gezet Nog niet alle documentatie is per direct beschikbaar Let op de website voor aanvullende informatie www.cwo.nl www.watersportverbond.nl Onvolkomenheden melden bij CWO-secretariaat 28 januari werkveld bijeenkomst CWO vaarscholen & verenigingen

26 26 Vragen? Stel ze nu Of neem contact op met de sector Jeugd & Opleidingen van het Watersportverbond: Vincent.velema@watersportverbond.nl tel: 030-7513710 (ma t/m wo)Vincent.velema@watersportverbond.nl

27 27 Voorrangsregels 27


Download ppt "1 Versie CWO-CGO kader opleidingslocaties december 2008 1."

Verwante presentaties


Ads door Google