De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WIJZIGING SPELREGELS U8, U10 en U12 + WISSELPROCEDURE 5a.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WIJZIGING SPELREGELS U8, U10 en U12 + WISSELPROCEDURE 5a."— Transcript van de presentatie:

1 WIJZIGING SPELREGELS U8, U10 en U12 + WISSELPROCEDURE 5a

2

3 LET OP HET WISSELSCHEMA VAN HETGEEN GEPRESENTEERD IS
BIJ 10 SPELERS IS AFWIJKEND VAN HETGEEN GEPRESENTEERD IS In rayon Zuid speelt men al een half jaar met deze wisselprocedure en daar heeft men dus al enige ervaring. Op basis van die ervaringen is het wisselschema aangepast bij 10 spelers, zodat in de periodes niet altijd dezelfde 5 spelers met elkaar spelen. Een ander advies is om per wedstrijd de volgorde op het sheet van de spelers te wijzigen, ongeacht het aantal spelers. Zoals afgesproken gaan wij aan het eind van het seizoen ook evalueren. Wij zenden dan een enquête via de mail naar jullie toe. Mocht er ook behoefte zijn aan 1 of meerdere bijeenkomsten, dan zullen wij die zeker organiseren

4

5

6 MET BETREKKING TOT DE SCHEIDSRECHTERS IS OP DE BIJEENKOMSTEN GESTELD, DAT IEDERE TRAINER/COACH BIJ DEZE LEEFTIJDSGROEPEN (in de standaardklassen) GEBAAT IS BIJ GOEDE SPELLEIDERS EN DAT HET HUN VERANTWOORDELIJKHEID IS BIJ DE VERENIGING EROP AAN TE DRINGEN DEZE BIJ HUN WEDSTRIJDEN AAN TE STELLEN

7 BELANGRIJK IS DAT DE TRAINER/COACH (via hun vereniging) HET RAYON INFORMEERT BIJ
- CALAMITEITEN, - ONSPORTIEF GEDRAG OF - VERKEERDE TOEPASSING VAN DE REGELS BIJ DE TEGENSTANDER. Het rayonbestuur reageert natuurlijk niet op één enkele melding, maar bij meerdere klachten van diverse verenigingen over dezelfde vereniging, wordt actie ondernomen in de vorm van een bezoek aan de wedstrijden in deze leeftijdsklassen. Schroom niet ons te blijven informeren, ook als je in eerste instantie niets merkt van onze acties. Bevestiging van ontvangst van jullie schrijven, ontvang je altijd.

8 In rayon West gestart in 2010 met 4 regioselecties (U11 en U12)
OLYMPIC STARS In rayon West gestart in 2010 met 4 regioselecties (U11 en U12) Na selectietoernooi verder met een jongens en meisjes selectie U13 (Olympic Stars)

9 Rayon West heeft het initiatief genomen geeft het jeugdbasketbal
OLYMPIC STARS Rayon West heeft het initiatief genomen en geeft het jeugdbasketbal de prioriteit dat het verdient

10 OLYMPIC STARS Ex international en Nederlands Amerikaan,
Sid Bruinsma werkt, samen met (top) jeugd trainers uit rayon West, om het “Olympic Stars” initiatief te realiseren en de jeugdige talenten professional te begeleiden met het doel om, over 10 jaar, Nederland te plaatsen voor de Olympische spelen van 2024.

11 OLYMPIC STARS Vorig jaar waren er veel basketballers aanwezig (meer dan 350) voor de “tryout” wat heel positief is. Gewerkt met veel vrijwilligers Trainers van Miniteams uit de rayon West competitie

12 IN 2011 EIND JANUARI/BEGIN FEBRUARI SELECTIETRAINING in 6 REGIO’S
1. Rijn en Bollenstreek/Leiden 2. Haaglanden/Den Haag 3. A1/A27 Eemland/Hilversum/Amersfoort/Almere 4. Heuvelrug/Utrecht e.o 5. Rijnmond Noord (boven Nieuwe Maas/Waterweg) 6. Rijnmond Zuid (onder Nieuw Maas/Waterweg) Vanaf februari 1 Jongens A selectie 1 Jongens B selectie 1 Meisjes selectie Eind mei Eindtoernooi Rayonselectie U13 met trainingen en toernooien in 2012 (zowel een jongens als meisjesselectie)

13 Alle kinderen geboren in 1999 en 2000 krijgen een persoonlijke uitnodiging.
Trainers van talentvolle kinderen geboren in 2001 wordt gevraagd deze op te geven Trainers/Coaches van alle U10 en U12 teams worden uitgenodigd de trainingen bij te wonen Trainers/Coaches van alle U10 en U12 teams worden tijdens de trainingen opgeleid door ervaren trainers en krijgen oefenstof mee Ouders worden geïnformeerd over spelregels en gedragsregels Geselecteerde kinderen wordt een bijdrage gevraagd om deel te nemen aan de selectietrainingen/wedstrijden en toernooien

14 Kinderen moeten geboren zijn in 1999 en 2000.
In geval van uitzonderlijk talent ook geboren in 2001. Spelers beheersen een aantal fundamentals reeds behoorlijk In de uitnodiging aan de kinderen komt de vraagstelling om met hun trainer te overleggen De clubtrainer zal in geval van twijfel altijd een speler positief adviseren We proberen voor de niet geselecteerde kinderen een aantal clinics te organiseren om hen zo nog verder te bekwamen in hun tekortkomingen, waardoor ze niet geselecteerd zijn =(afhankelijk van medewerking van de clubtrainers)

15 De spelers die afvallen tijdens de selectie moeten goed beseffen dat volgend jaar ze weer een kans krijgen. De techniek die zij onder de knie hebben zal belangrijk zijn om geselecteerd te worden en ook om zelfvertrouwen te krijgen en daardoor plezier te houden in het spelletje. Vrijwel alle spelers die afvallen, vallen af omdat zij niet over een goede techniek beheersen. Trainers en spelers moeten veel tijd op de training besteden aan de techniek.

16 Alle clubs krijgen nog dit jaar een bericht over een moderne methodiek voor het leren van een goede algemene techniek. Wij zoeken een aantal clubs die interesse hebben in het verbeteren van de techniek van de spelers en die ook, mogelijk door een gebrek aan kader, er haast bij hebben. Laat het ons weten als jullie club geïnteresseerd is om in een vroeg stadion bij dit initiatief betrokken te zijn.

17 De clubs kunnen Sid bellen of en als zij interesse hebben in informatie over het initiatief voor het verbeteren van de techniek. Sid Bruinsma (T. D. “Olympic Stars”) (a.u.b. met vermelding van “Top Techniek”) sms of bellen naar: of naar

18 PEANUT BASKETBALL

19 Aangepaste competitie: waarom?
De bedoeling is om een kindvriendelijke competitie te organiseren. Hiervoor dienen de spelvormen afgestemd te worden op de mogelijkheden van het kind m.a.w. aan het ontwikkelingsniveau. Een competitievorm die beantwoordt aan het ontwikkelingsniveau van kinderen tussen 5 en 10½ jaar is de 3 tegen 3 op een half veld naar twee baskets = “peanuts”

20 Wat is Peanut Basketball?

21 Wat is Peanut Basketball?
3 tegen 3 basketball op 2 baskets op een half veld Zonder eindrangschikking, maar wel individuele en teamprijzen Voor: Sportiefste Ploeg, Beste Samenspelende Ploeg, Beste Teamplayer en, Winnaar Lay-Up en Winnaar Vrije Worpen (= teamprijs) Voor kinderen tot 8½ en tot 10½ jaar Leeftijdsgrens U8 en U10 aangepast aan schooljaar dus peildatum 1 juli i.p.v. 1 januari bij tot 10½ alleen beginnende kinderen of weinig ervaring. Per team 1 ervaren toegestaan In toernooivorm 4 tot 6 keer per jaar op een aantal locaties in het rayon, gesponsord door rayon Eén toernooi duurt een halve dag bij voldoende inschrijvingen twee toernooien op een dag Deelname vanuit verenigingen én scholen organiserende vereniging werft schoolteams en geeft deze basketball les JONG STOER LEUK

22 Doelstellingen Kennismaking met basketball 2de Sport van Nederland bij jeugd Ledengroei: potentieel 5000 leden Ledenbehoud Laagdrempelige organisatie voor clubs Vergroten betrokkenheid ouders Sportiviteit & Respect

23 PEANUT BASKETBALL TOERNOOI
Een toernooi wordt opengesteld voor spelers en speelsters van de groepen 3 en 4 en de groepen 5 en 6 van de basisscholen, ingedeeld in aparte poules voor U8 en U10. Er is gekozen voor een andere peildatum van de leeftijd, dan bij de reguliere competitie. De reden daarvoor is dat de kinderen uit dezelfde groep/klas dan gedurende het seizoen en het volgende, altijd bij elkaar in eenzelfde team kunnen blijven spelen. Deze spelers/speelsters behoeven nog geen lid te zijn van het rayon en NBB. Niet leden worden ingeschreven als Projectlid en betalen €. 5,- per persoon voor een aanvullende ongevallenverzekering en deelname aan onbeperkt aantal toernooien in een jaar. Of het kind wordt lid van de “Dunker Kids Club” á €. 15,= per jaar. Ook kinderen die al lid zijn van de NBB/Rayon kunnen lid worden van de “Dunker Kids Club” Per toernooi kunnen nieuwe teams ingeschreven worden. De toernooien zijn bedoeld voor kinderen zonder competitie ervaring. Zowel verenigingen als basisscholen kunnen teams inschrijven. Ook kunnen kinderen individueel inschrijven, waarna de organiserende vereniging een team samenstelt en voor begeleiding zorgt.

24 Het speelveld (er wordt gespeeld op twee baskets op een half veld)
Peanut Veld 1 Vrije Worpen Comp. Lay-Up Comp. Peanut Veld 2

25 ORGANISATIE SPEELDAG Per toernooi worden gedurende max. 3 uur wedstrijden georganiseerd. Er is sprake van een gezamenlijk warming-up. We moeten ernaar streven dat deze warming-ups worden gegeven door aansprekende spelers en speelsters, bijv. Eredivisiespelers, Er wordt gespeeld met een centrale klok, per wedstrijd zijn 15 minuten beschikbaar, Tussen de wedstrijden zijn 3 minuten gereserveerd om de teams op te stellen, zodat in een uur, 4 wedstrijden per speelveld gespeeld kunnen worden, De wedstrijden duren 2 x 6 minuten, het is aan te bevelen van wedstrijdhelft te wisselen, Op de vrije baskets worden individuele wedstrijdjes georganiseerd met Vrije Worpen en Lay-Ups, de organiserende vereniging zorgt voor bemensing van deze veldjes, Er wordt geen klassement bijgehouden wel een uitslagenblad, Per toernooi wordt gekozen De speler of speelster, die het best heeft samengespeeld (MVP) Het best samenspelende team en De sportiefste ploeg. Per toernooi krijgt ieder deelnemend kind een aandenken aan het toernooi.

26 DE DEELNEMENDE CLUBS De dag zelf meldt de teambegeleider zich met het team aan bij het wedstrijdsecretariaat van de organiserende club, De teambegeleider geeft de namen en spelersnummers op papier aan het wedstrijdsecretariaat, Per team een begeleider, Per team een scheidsrechter met SPELLEIDER capaciteiten TAAK van de begeleider; Er voor zorgen dat de spelers/speelsters rustig hun wedstrijd afwachten en/of deelnemen aan de vrije worpen en lay-up competitie, Tijdig de spelers/speelsters bij het speelveld aanwezig te laten zijn voor de wedstrijd (2 minuten voor begin wedstrijd) De spelers/speelsters de Line-Up met de Yell te laten uitvoeren, De ploeg coachen en begeleiden tijdens de wedstrijd. Hierbij mag men langs de lijnen het team volgen, Voorbeeld zijn op het gebied van Sportiviteit en Respect

27 REGLEMENTEN EN SPELREGELS
Teams 1 team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 spelers/speelsters, Het hoeven niet steeds dezelfde spelers te zijn die per toernooidag deelnemen, In principe een scheiding tussen jongens en meisjesteams (bij uitzondering mixed teams toegestaan en dan dient er altijd 1 meisje aan het spel deel te nemen) Scheidsrechters en Juryleden Iedere deelnemende vereniging zorgt voor een scheidsrechter met SPELLEIDER kwaliteiten. De organiserende vereniging zorgt voor (reserve) scheidsrechters met spelleiders kwaliteiten. De organiserende vereniging zorgt voor bemensing van de jurytafel. Elke scheidsrechter fluit 1 helft. De scheidsrechters en het jurylid geven d.m.v. een cijfer op het scoreformulier aan; Welke speler en speelster het best heeft samengespeeld (MVP) in de betreffende wedstrijd, Een totaalcijfer per team voor samenspelen, Een totaalcijfer per team voor sportiviteit.

28 Spelregels Hoogte basket 2.60 mtr.,
De wedstrijden beginnen met een inworp aan de eindlijn het verst verwijderd van de aanvallende basket. Welke ploeg begint wordt bepaald met een toss, Voor en na elke wedstrijd dient een Line-Up te worden uitgevoerd met de Yell “Lets Play”, Er wordt gespeeld met de Beurtelings Pijl (geen jump bal) Er wordt bij de U8 gespeeld met een bal nr. 4 (deze zijn bij de NBB te bestellen en is uitgevoerd met een Dunker opdruk) Er wordt bij de U10 gespeeld met een bal nr. 5 (minibal) (ook deze is bij de NBB te bestellen met Dunker opdruk.) Terugspelen naar eigen helft is Niet van Toepassing, dus mag, 3 punters worden niet geteld, 3, 5, 8 en 24 secondenregel is Niet van Toepassing (indien een speler of speelster te lang in de buurt van de basket balletjes staat af te wachten en/of een team doet overduidelijk aan tijdrekken, dan moet de scheidsrechter naar eigen inzicht optreden), Wisselen bij elk fluitsignaal, Geen vrij worpen, Geen Time-outs (behalve bij wisseling van basket, maximaal 30 seconden), Bij 4 fouten mag speler niet meer aan de betreffende wedstrijd deelnemen, Speciaal score sheet alleen voor het noteren van Persoonlijke fouten en de stand (geen notitie van de score per speler/speelster)

29 TAAK VAN DE ORGANISERENDE CLUBS
De organiserende club, zorgt voor het ontvangst van de teams en het wedstrijdsecretariaat, De organiserende club zorgt voor de centrale warming-up, De organiserende club zorgt voor bemensing van het vrije deel van het veld, voor de vrije worpen en lay-up competitie, De organiserende club zorgt voor bemensing van de jurytafel. (1 per tafel) De organiserende club zorgt voor (reserve) scheidsrechters met spelleiders kwaliteiten (1 per veld) De organiserende club verzorgt de gezamenlijke warming-up

30 Wat is nu beschikbaar?

31 Wat is beschikbaar? Projectplan met spelregels en toernooireglement handleiding opzetten speelveld draaiboek Wedstrijd- en lidmaatschapsformulieren Template voor een begroting Flyers voor scholen Verrijdbare Baskets Ballen maat 4 voor U8½ en maat 5 voor U10½ met Dunker logo Foto’s en film van eerste toernooien Lesmateriaal: Spelend Leren Basketballen

32 WAT DOET HET RAYON Beschikbaar stellen van materiaal (baskets, ballen); Beschikbaar stellen van prijzen (bekers, medailles en herinneringen); Betaalt de zaalhuur; Werving leden Dunkers Kids Club tijdens toernooien; Promotie landelijke Peanut Evenementen Dunkers Kids Club regiodagen (Dunker on Tour) in samenwerking met de Eredivisieclubs;

33 WAT VERWACHTEN WIJ VAN CLUBS
Organisatie van een of meerdere toernooien Wedstrijdprogramma maken na de inschrijvingen HEEL GRAAG Geven van Clinics op scholen Schoolteams of individuele deelname kinderen werven voor deelname aan het Peanut Toernooi Basisschool Peanut Basketball Toernooien organiseren Aanbod voor groepen 3 en 4 en groepen 5 en 6 is op dit moment beperkt, dus alle kans voor Basketball

34 HOE NU VERDER WIJ ZIJN HET RAYON WIJ ZOEKEN ORGANISATOREN
WIJ ZOEKEN VASTE LOCATIES WIJ BETALEN DE ZAALHUUR WIJ ZORGEN VOOR MEDAILLES en BEKERS WIJ STELLEN DATA VAST (in overleg) WIJ INNEN DE INSCHRIJFGELDEN WIJ ZIJN HET RAYON

35 Oefenstof voor de kinderen Vind je op de website van Rayon West in het menu Projecten bij Peanutbasketball

36 MAIL NAAR INFO@WEST.BASKETBALL
VEEL SUCCES EN SCHROOM NIET OM AAN ONS MEER INFORMATIE TE VRAGEN over jeugdbasketbal MAIL NAAR Onder vermelding van Minibasketball


Download ppt "WIJZIGING SPELREGELS U8, U10 en U12 + WISSELPROCEDURE 5a."

Verwante presentaties


Ads door Google