De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gegevensbanken 2012 Fundamenten van geheugen; Bestandsorganisatie; Hashing Bettina Berendt

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gegevensbanken 2012 Fundamenten van geheugen; Bestandsorganisatie; Hashing Bettina Berendt"— Transcript van de presentatie:

1 Gegevensbanken 2012 Fundamenten van geheugen; Bestandsorganisatie; Hashing Bettina Berendt http://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/

2 2 Fundamenten van geheugen; Bestandsorganisatie; Hashing: Motivatie & Samenvatting

3 3 Waar zijn we? Les #wiewat 1EDintro, ER 2EDEER, (E)ER naar relationeel schema 2EDrelationeel model 3KVRelationele algebra & relationeel calculus 4,5KVSQL 6KVProgramma's verbinden met gegevensbanken 7KVFunctionele afhankelijkheden & normalisatie 8KVPHP 9BBBeveiliging van gegevensbanken 10BBGeheugen en bestandsorganisatie 11BBExterne hashing 12BBIndexstructuren 13BBQueryverwerking 14,15BBTransactieverwerking en concurrentiecontrole 16BBData mining en data warehousing 17 EDXML, NoSQL Fysisch model / vragen

4 4 Hoe ver moet je lopen?  Is nu alles meteen overal?

5 5 Hedendagse archiven: Alles kan per Internet met 1 click …

6 6 … maar achter het scherm …

7 7... en daarachter … Bv. Project Système de Préservation et d'Archivage Réparti (Bibliothèque Nationale de France): http://www.bnf.fr/en/professionals/preservation_spar.html Verwacht: 200 Terabyte (toegangsgeheugen), 8 Petabyte (hoofd-archief-geheugen) Schijven, banden, banden-robots: Internet Archive: http://www.archive.org/about/about.php#storagehttp://www.archive.org/about/about.php#storage

8 8  Hoe ver moet je lopen? (2)

9 9 Waarom? 3 principes voor database design Ruimtelijke organisatie is belangrijk, of: We kunnen niet aan de fysica ontsnappen Wat nodig is, is afhankelijk van wat je ermee wilt doen Omgaan met beperkingen: “... Ik weet op dit moment niet waar het is, maar ik heb dat thuis opgeschreven...”

10 10 Agenda Geheugens Bestandsorganisatie: blokken en records Toegang tot en bewerkingen op bestanden Soorten bestanden Hashing – basisidee

11 11 Agenda Geheugens Bestandsorganisatie: blokken en records Toegang tot en bewerkingen op bestanden Soorten bestanden Hashing – basisidee

12 12 Geheugenhiërarchieën

13 13 Meest belangrijk voor gegevensbanken …

14 14 Schijf, cilinder, spoor schijven- pakket

15 15 Blok : onderdeel van een spoor (“track“) gefixeerd tijdens initialisatie Spoor : gefixeerd in de hardware Spoor en blok

16 16 Hoe een gege- ven vinden? 1. Cilinder 3. Blok 2. Spoor

17 17 Verwerking & opslag: het knelpunt Processorgeheugenknelpunt: Jaarlijks worden processoren gemiddeld 60% sneller, terwijl de toegangstijd tot het geheugen maar daalt met een 7% per jaar. Deze kloof wordt dus steeds groter en steeds knellender.  Hoofdknelpunt voor database toepassingen: gegevens op schijven localiseren ! lezen Hardware adres op schijf: Cilinder#, spoor#, blok# Buffer adres in het hoofdgeheugen Fysische locatie op de schijf localiseren schrijven Cijfers uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geheugenhi%C3%ABrarchie, 27 maart 2012

18 18 Parameters m.b.t. performantie Relevante tijden: juiste cilinder zoeken : seek time (vb.: 4-10 msec) kop mechanisch bewegen : traag juiste blok zoeken: rotational delay ("latency") (vb.: 3 msec) schijf moet doordraaien tot blok onder leeskop staat gegevenstransport : block transfer rate (vb.: 50 Mbytes/sec) gegevens in blok lezen en naar buffer kopiëren Deze tijden >> verwerkingstijd van gegevens Bestanden zo structureren dat deze tijden geminimaliseerd worden! bv. opeenvolgende blokken lezen : slechts één keer seek time & latency

19 19 vul Avul Bvul Avul B verwerk Averwerk Bverwerk Averwerk B blok 1blok 2blok 3blok 4 tijd Buffering Bij lezen / schrijven van opeenvolgende blokken: gebruik van meerdere ("alternerende") buffers bv. bij lezen: info in een buffer verwerken terwijl andere buffer gevuld wordt verwerking meestal klaar voor volgende buffer vol is blok 1blok 2blok 3blok 4

20 20 Organisatie en toegang – voorbeeld/vraag Waar kunnen we hoe snel beantwoorden: Wie kwam laatst? Is Victor Konen hier?

21 21 Gegevens & verwerking: organisatie vs. toegang Onderscheid: Bestandsorganisatiefile organization organisatie van bestand in records, blokken, toegangsstructuren + verdeling van de records over het hulpgeheugen (= sec./tert. geheugen) Toegangsmethodeaccess method groep operaties / programma’s die toelaten om het bestand te bewerken Niet elke toegangsmethode mogelijk voor eender welke bestandsorganisatie Naargelang van organisatie ook verschil in efficiëntie

22 22 Agenda Geheugens Bestandsorganisatie: blokken en records Toegang tot en bewerkingen op bestanden Soorten bestanden Hashing – basisidee

23 23 Formaat van records Record = bij elkaar horende groep gegevens "eenheid" van informatie Recordlengte: vast : alle records zelfde lengte variabel : verschillende records kunnen verschillende lengtes hebben mogelijke redenen: veld(en) van variabele lengte velden(en) met meerdere waarden ("repeating groups") optionele velden verschillende recordtypes (gemengd bestand) vereist: scheidingstekens tussen velden indicatie van type veld

24 24 Formaat: voor- beelden

25 25 Records in blokken plaatsen (1) Waarom? Blok: blok is de entiteit voor plaatsgebruik op schijf gegevenstransport tussen schijf en geheugen Hoe? Plaatsing van records: "unspanned" : 1 record steeds volledig binnen 1 blok overschot aan einde van blok gaat verloren vooral nuttig voor korte records met vaste lengte weinig verloren ruimte records beginnen op vaste posities in blok "spanned" - overspannend: record kan over meerdere blokken uitgespreid zijn noodzakelijk indien een record langer dan een blok kan zijn minder verloren ruimte ingewikkelder organisatie

26 26 Records in blokken plaatsen (2)

27 27 Hoeveel blokken zijn nodig voor een bestand van records? Karakteristieken van records en blokken bloklengte: B (bytes) recordlengte: R (bytes) Unspanned als B > R : blocking factor bfr : # records / blok =  B / R  als B geen veelvoud van R is: aan het einde van een blok B - ( bfr * R ) vrije bytes Spanned (bij variable lengte) bfr : gemiddelde nr. van records/blok Gewoon geen vrije bytes aan het einde van een blok Overal nodig: r : # records in bestand b =  (r / bfr)  blokken

28 28 Taak Een bestand heeft r = 40 000 EMPLOYEE records van vaste lengte. Elk record heeft de volgende velden: Name (30 bytes), Ssn (9 bytes), Department_code (9 bytes), Address (40 bytes), Phone (9 bytes), Birth_date (8 bytes), Gender (1 byte), Job_code (4 bytes), Salary (4 bytes). Een extra byte wordt gebruikt als deletion marker (markering voor het wissen). De gegevens worden opgeslaan op een schijf met bloklengte B = 512 bytes, blokwijzerlengte P = 6 bytes en recordwijzerlengte PR = 7 bytes. Veronderstel een unspanned recordorganisatie, en bereken de recordlengte R in bytes = 115 de blocking factor bfr = 4 het aantal van blokken b = 10 000 het aantal van schijftoegangen (= hoeveel blokken worden gelezen) bij het zoeken bij Ssn = 5000 (gemiddeld) / gesorteerd log_2 10000 = 14

29 29 -- Plaatsing van logisch opeenvolgende blokken (1) + + Aaneensluitend Opeenvolgende blokken fysisch aaneensluitend = "contiguous allocation" bestand overlopen (bv. meerdere blokken lezen) gaat snel (met 2 buffers) tussenvoegen van blokken is moeilijk Geketend "linked allocation" elk blok bevat wijzer naar volgend blok uitbreiden van bestand gaat gemakkelijker gehele bestand overlopen gaat trager

30 30 Plaatsing van logisch opeenvolgende blokken (2) Combinatie: Clusters van aaneensluitende blokken ook wel "file segments" genoemd Elke cluster bevat wijzer naar volgende cluster Indexering: "indexed allocation" een of meer indexblokken : bevatten enkel wijzers naar de blokken met de echte gegevens Combinaties mogelijk

31 31 Agenda Geheugens Bestandsorganisatie: blokken en records Toegang tot en bewerkingen op bestanden Soorten bestanden Hashing – basisidee

32 32 Bewerkingen op bestanden 2 groepen bewerkingen: Opvragen van gegevens (zonder aanpassing) enkel lezen Aanpassen van gegevens lezen + schrijven nodig Selectie van records selectiecriterium aangeboden door besturingssysteem meestal zeer eenvoudig  DBMS moet ingewikkeld criterium omzetten naar meerdere eenvoudige criteria SELECT * FROM EMP WHERE (NAME LIKE “%BART%“ OR AGE > 30) SELECT * UPDATE EMP FROM EMP SET SALARY = 100000 WHERE (NAME LIKE “%BART%“ OR AGE > 30)

33 33 Typische operaties die een besturingssysteeem aanbiedt (1) OPEN: maakt bestand klaar voor verwerking kent buffers toe,... RESET: zet bestandswijzer naar begin bestand FIND (LOCATE): zoek eerste record dat aan criterium voldoet kopieer het blok dat dat record bevat naar de buffer zet bestandswijzer naar dat record (= "huidig" record) READ (GET): ken huidig record aan programmavariabele toe (soms) verplaats bestandswijzer evt. nieuw blok inlezen

34 34 Typische operaties die een besturingssysteeem aanbiedt (2) FINDNEXT: zoek volgende record dat aan criterium voldoet, maak het het huidige record DELETE: wis huidig record (eerst in buffer, dan in bestand) MODIFY: wijzig huidig record (eerst in buffer, daarna naar bestand geschreven) INSERT: lees juiste blok in buffer in, voeg record aan dat blok toe (eerst in buffer, later in bestand) CLOSE: ruim buffers op,... Soms gecombineerde bewerkingen SCAN : FIND of FINDNEXT + READ Set-at-a-time operaties, bv.: FINDORDERED

35 35 Belangrijke parameters m.b.t. bestandsverwerking Bestandsactiviteit (file activity) # records dat gebruikt wordt door een toepassing / totaal # records van het bestand Bestandsveranderingsgraad (file volatility) # records dat in een bepaalde periode een verandering ondergaat / totaal # records van het bestand Bestandsverloop of vervangingsgraad (file turnover) # records dat in een bepaalde periode vervangen wordt door nieuwe records / totaal # records van het bestand Bestandsgroei (file growth) toename van # records gedurende een bepaalde periode / het oorspronkelijk totaal # records

36 36 Agenda Geheugens Bestandsorganisatie: blokken en records Toegang tot en bewerkingen op bestanden Soorten bestanden Hashing – basisidee

37 37 3 soorten bestanden Ongeordend Geordend Hashed NB: Deze informatie staat in de file header, samen met: Informatie om schijfadressen van blokken te bepalen Formaatinformatie (veldlengtes, -volgorde, scheidingstekens, …) Recordorganisatie (spanned/unspanned)…

38 38 Ongeordende bestanden: idee

39 39 Ongeordende bestanden: operaties + - - Toevoegen: achteraan in laatste blok Opzoeken: volledig bestand lineair doorzoeken Weglaten: record zoeken (  blok) record weglaten in buffer (evt. markeren zonder te wissen), buffer in blok terugschrijven na veel weglatingen veel verloren ruimte  reorganisatie Gebruik: Meestal slechts als voorlopig bestand op een gegeven moment : “extern sorteren”  geordend bestand

40 40 Omwille van de nadelen bij opzoeken en weglaten... na veel weglatingen veel verloren ruimte  reorganisatie Gebruik van ongeordende bestanden: Meestal slechts als voorlopig bestand op een gegeven moment : “extern sorteren”  geordend bestand

41 41 Geordende bestanden: idee

42 42 Geordende bestanden: eigenschappen en operaties (1) +++ Geordend volgens sleutelveld Voordelen: lezen van records in sleutelvolgorde : zeer efficiënt binair zoeken mogelijk aanpassen in sleutelvolgorde gaat snel

43 43 Geordende bestanden: voorbeeld  Geordend volgens sleutelveld

44 44 Geordende bestanden: binair zoeken l := 1; u := b; {b = aantal blokken} verderzoeken := true; gevonden := false; zolang u >= l en verderzoeken : i := (l+u) div 2; lees blok i in buffer; als k < sleutel van eerste record in buffer dan u := i-1 anders als k > sleutel laatste record in buffer dan l := i+1 anders als record met sleutel k in buffer dan verderzoeken := false; gevonden := true; anders verderzoeken := false Alfred, Bob ?.

45 45 Zoeken

46 46 - -- - Geordende bestanden: operaties (2) zoeken op een ander veld dan sleutel blijft tijdrovend toevoegen vereist verplaatsing van records weglaten vereist ook verplaatsing van records, behalve met markering aanpassen van records traag indien die niet in sleutelvolgorde worden aangeboden

47 47 Hashed bestanden: idee De rode? De rode!

48 48 Hashing-bestandsorganisatie Methode om uit recordsleutel meteen recordadres in bestand te vinden: hashing Principe van hashing: hash-functie beeldt waarde k (getal, string,...) af op adres f(k) goede hashfunctie "spreidt" waarden zoveel mogelijk over verschillende adressen botsing ("collision") : f(k1) = f(k2) met k1  k2 Interne hashing: gegevens en hashfunctie zijn in centraal geheugen voorgesteld Externe hashing: gegevens (evt. ook hashfunctie zelf) opgeslagen in een bestand

49 49 Hashing: idee

50 50 Voor- en nadelen van de bestandssoorten (tabel nog niet volledig afgewerkt!) toevoegenOpzoekenweglatendoorlopen en/of aanpassen sleutelVO Zoeken en/of aanpassen niet- sleutelVO INSERTFINDDELETEFINDOR- DERED s FINDOR- DERED ns Ongeordend+-- (afhank. v. blokken- plaatsing, aanwezig- heid van wismarkers) Geordend- (opschuiven!) +- (zie toevoegen) + (als er geen verandering van recordlengte is) - (elke keer zoeken!!) hashed

51 51 Vooruitblik Geheugens Bestandsorganisatie: blokken en records Toegang tot en bewerkingen op bestanden Soorten bestanden Hashing – basisidee Meer over hashing, indexstructuren

52 52 Bronnen Deze slides zijn gebaseerd op Henk Olivié‘s slides voor Gegevensbanken 2009 en op Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley / Pearson, 5e editie 2007. De voorbeelden voor hashing komen uit andere presentaties, zie notities op slides Alle kopieën zonder bronspecificatie: Elmasri & Navathe, Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley / Pearson, 5e editie 2007. Verdere figuren: bronnen zie “Powerpoint comments field” Alle overige fouten zijn de mijne ;-) Bedankt iedereen!


Download ppt "Gegevensbanken 2012 Fundamenten van geheugen; Bestandsorganisatie; Hashing Bettina Berendt"

Verwante presentaties


Ads door Google