De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Suraja Padarath Cees Lourens Fleur Lambermon Fiona Gelink Stagebegeleider: Drs. K. de Heer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Suraja Padarath Cees Lourens Fleur Lambermon Fiona Gelink Stagebegeleider: Drs. K. de Heer."— Transcript van de presentatie:

1 Suraja Padarath Cees Lourens Fleur Lambermon Fiona Gelink Stagebegeleider: Drs. K. de Heer

2  Inleiding  Aanpak/methode  Bevindingen  Beschouwing 2 Stage polikliniek Hematologie

3 3  Hematologie (Haima: Bloed, Logia: Kunde)  Bloedkunde.  Klinische werkzaamheden.  Poliklinische werkzaamheden.  Dagbehandeling.

4  6 hematologen.  3 hematoloog-in-opleiding.  7 verpleegkundigen.  4 baliemedewerkers. Stage polikliniek Hematologie 4

5  Consulten bijwonen  Andere professionals - Demonstraties radiologie - Demonstraties pathologie - Demonstraties lakc  Andere partijen op de poli - verpleegkundige - verkeer van statussen met archief  Interviews - drs de Heer - ICT zorgDesktop  Besprekingen en overdrachten - pathologie bespreking - radiologie bespreking Stage polikliniek Hematologie 5

6  Suraja en Fleur: vrijdag 16 januari  Cees en Fiona: dinsdag 20 januari.  Per consult ong. 20 min.  reguliere consulten.  telefonische consulten.  Allemaal vervolgconsulten.  Geen verwijsbrieven, wel medicijnenlijstjes. Stage polikliniek Hematologie 6

7  Gebruik gemaakt van status en ZorgDesktop voor consult.  persoonlijker/prettiger werken.  klinische tekeningen.  aantekeningen terug bekijken.  Bevindingen en mening van arts in status, ZorgDesktop niet.  Medicijnen voorschrijven dmv ZorgDesktop.  Arts raadpleegt andere arts.  Arts raadpleegt vakliteratuur, meestal terug te vinden in status. Stage polikliniek Hematologie 7

8 Andere professionals  Taken afdeling Radiologie  Superspecialistische afdeling  Aantal werknemers  Van aanvraagformulier  diagnose  Bijeenkomsten  Verbeterpunten Stage polikliniek Hematologie 8

9 Andere professionals Taken afdeling Radiologie  Beeldvormende onderzoek  Interventie radiologie/therapeutische radiologie  Onderzoek  Onderwijs Stage polikliniek Hematologie 9

10 Andere professionals Superspecialistische afdeling  AMC  Academische Ziekenhuis  Superspecialistische hulpvraag vanuit (poli)klinieken  Veel subspecialismen binnen radiologie Stage polikliniek Hematologie 10

11 Andere professionals Aantal werknemers  26 medisch specialisten Radiologen  22 arts assistenten in opleiding tot radioloog Ondersteuning  65 radiologische laboranten en laboranten in opleiding  6 dokters assistenten  20 Administratief medewerkers  4 ICT medewerkers Stage polikliniek Hematologie 11

12 Andere professionals Van aanvraagformulier  diagnose  Scan aanvraag gekoppeld aan uniek nummer  Onderzoek/beeld gekoppeld aan uniek nummer  Via spraakherkenningsprogramma beoordeling gekoppeld aan uniek nummer Nu zichtbaar in AMC ZorgDesktop voor arts Tijdens beoordeling:  Mogelijkheid raadpleging wetenschappelijke literatuur  Mogelijkheid inzien patientgegevens Stage polikliniek Hematologie 12

13 Andere professionals Bijeenkomsten  20 maal per week  Overleg verschillende specialismen Doel  Terugkoppelen van informatie Verduidelijken van informatie Uitleg over de verkregen informatie  Consensus krijgen of de gekozen behandeling/ therapie aanpak Een betere zorg aan patient. Stage polikliniek Hematologie 13

14 Andere professionals Verbeterpunten  Digitaal verwerken aanvragen Automatische registratie aanvraag Een betere/andere planning van aanwezige apparatuur  Directe koppeling radiologisch gegevens(PACS) aan ZIS Achterwege laten vertaalslagen systemen Rechtstreekse communicatie met ZIS AMC ZorgDesktop  userinterface Stage polikliniek Hematologie 14

15 Andere professionals  Informatiestromen  Methoden  Arts -> Patholoog  Aantal Werknemers  Het onderscheiden van onderzoeken & het leveren van uitslagen Stage polikliniek Hematologie 15

16  Aanvraag formulier  KPC’s  UDPS  AZD  Panels Stage polikliniek Hematologie 16

17  Naam & Afdeling  Aard materiaal  Voorgeschiedenis patiënt  Differentiaal diagnose Stage polikliniek Hematologie 17

18  Klinisch Pathologische Conferenties  Belangrijke diagnoses van preparaten  Weekelijks / Maandelijks Stage polikliniek Hematologie 18

19  Patiëntengegevens  Vraagstellingen  Macroverslagen  Microverslagen  Diagnoses Stage polikliniek Hematologie 19

20  AMC Zorg Desktop  Definitieve uitslagen Stage polikliniek Hematologie 20

21  Extreem moeilijke preparaten  Landelijk  Melanomen panel Stage polikliniek Hematologie 21

22  Cytologie ± 10.000  Histologie ± 19.000  Obducties ± 280  Moluculaire Pathologie ± 500  Elektronen microscopen ± 400 Stage polikliniek Hematologie 22

23  Arts kan niet zien of iets goed of kwaadaardig is  Behandeling hangt af van het onderzoek  Patholoog stelt diagnose Stage polikliniek Hematologie 23

24  130 a 140 werknemers  15 pathologen  10 assistenten  diagnostiek lab -> 20 werknemers  cytologielab -> 10 werknemers  secretariaat -> 8 werknemers  obductie -> 5 medewerkers  onderzoek afdeling

25  T-C-B-S nummers op blokjes  T-C-B-S nummers op coupes Het leveren van uitslagen  Meestal op tijd  Moeilijke diagnose –> aanvullend onderzoek  Het UDPS constateert wanneer een T-C-B-S nummer te lang openstaat

26 Andere professionals  Laboratorium algemene klinische chemie  Maar liefst 700 werknemers  Veel verschillende analyses en diagnostische onderzoeken van: - bloed - urine - ontlasting - ruggenmergvocht - sperma - vocht verkregen uit punctie in lichaamsholte en gewrichten  Kliniek, polikliniek en externe aanvragers Stage polikliniek Hematologie 26

27 Andere professionals  24-uurs lab  Subafdelingen: - Receptie (monsterontvangst) - Chemie - Hematologie - Stolling - Bloedtransfusie - Protocollen (doorsturen van externe bepalingen) - Laboratorium Speciale Technieken - Polikliniek Laboratorium en bloedafname - Kwaliteitscontrole - Automatisering Stage polikliniek Hematologie 27

28  80% van de onderzoeken betreft bloedonderzoek  1500 flesjes per dag aangeleverd  Prikpoli worden de buisjes opgehaald - ochtendprikpoli drukst van de dag  Lakc handelt aanvraag binnen 1 dag af  Aanvragen komen binnen via ZorgDesktop  Uitslagen worden in ZorgDesktop gezet  Alle buisjes worden voorzien van barcodes - patientgegevens - gegevens over de bepaling - in- en uitboeksysteem  Via iLord wordt de juiste bepaling bij de juist sample uitgevoerd. Stage polikliniek Hematologie 28

29  Consulten bijwonen  Andere professionals - Demonstraties radiologie - Demonstraties pathologie - Demonstraties lakc ndere partijen op de poli - verpleegkundige - verkeer van statussen met archief  Interviews - drs de Heer - ICT zorgDesktop  Besprekingen en overdrachten - pathologie bespreking - radiologie bespreking Stage polikliniek Hematologie 29

30 Andere partijen op de poli  Zorg gericht op het behandelingsbeleid bij een diagnose  Psychosociale begeleiding  7 verpleegkundige, 1 verpleegkundig specialist  Toegang tot ZorgDesktop en papieren status Stage polikliniek Hematologie 30

31  Consultformulier  Verrichtingenregistratie formulier Stage polikliniek Hematologie 31

32 Andere partijen op de poli  Op de interne geneeskunde zijn 2 personen aangesteld voor het ingewikkelde verkeer van de statussen.  Klinische status, poliklinische status, medisch dossier  Op status: - geboortedatum - 4 letters van geboortenaam - kleurenstickers - sticker met barcode, patiëntnummer, type dossier, afdeling  Poli-archief vs centraal Medisch Archief  Statussen opgehaald ahv spreekuur van de arts Stage polikliniek Hematologie 32

33  Ervaring AMC ZorgDesktop Goed in gebruik Geen scholing nodig  Nadeel Nieuwe labuitslagen komen niet te voor schijn Er moet zelf onthouden worden dat er labuitslagen zijn Aangevraagd Soms traag Stage polikliniek Hematologie 33

34  Taken beheer AMC ZorgDesktop  Ontstaan  Functie  Overleg  Beveiliging  Nadelen  Verbeterpunten toekomst Stage polikliniek Hematologie 34

35 Taken beheer AMC ZorgDesktop  2 mensen vaste ontwikkelaars AZD Onderhoud Nieuwe functies  1 tot 2 functioneel beheer AZD Ondersteuning aan gebruiker Uitvoeren beleidsplannen AMC  1 technische kant Overzicht koppelingen met AZD Overzicht van bijna 42 aangesloten applicaties Bestudeert ontwikkelingen in de sector Stage polikliniek Hematologie 35

36 Taken beheer AMC ZorgDesktop  2 mensen vaste ontwikkelaars AZD Onderhoud Nieuwe functies  1 tot 2 functioneel beheer AZD Ondersteuning aan gebruiker Uitvoeren beleidsplannen AMC  1 technische kant Overzicht koppelingen met AZD Overzicht van bijna 42 aangesloten applicaties Bestudeert ontwikkelingen in de sector Stage polikliniek Hematologie 36

37 Ontstaan  Vraag naar een koppeling tussen alle Ziekenhuisapplicaties  Aanbod voldeed niet aan eisen  Onwikkeling in eigen huis Goede behandeling hulpvraag eindgebruiker Kennis blijft intern  5 jaar oud Stage polikliniek Hematologie 37

38 Functie  User webbased inteface (veel/alles zichtbaar in een scherm)  Informatie uit verschillende systemen Opvragen Doorsturen Wijzigen  Veiligheid van patientgegevens  Betere informatie voorziening aan arts  betere zorg patient  Communicatie via HL7 standaard Stage polikliniek Hematologie 38

39 Overleg  Via account managers van verschillende afdelingen Hulpvraag wordt doorgekoppeld aan ICT AZD  Direct vanuit afdeling richting functioneel beheer Aanpassing kleine koppelingen  Weinig communicatie met kleinere ICT afdelingen Kleine eilandjes Interne datastromen die niet gekoppeld zijn aan AZD Stage polikliniek Hematologie 39

40 Beveiliging  Inloggen Persoonlijk ZIS nummer Wachtwoord  Verschillende autorisatie profielen Centrale commissie beschrijft profielen Accounts verdwijnen na uit dienstuittreding  Problemen met generieke accounts AZD blijft onbeheerd “open” staan Generieke accounts  hoog autorisatie profiel Stage polikliniek Hematologie 40

41 Beveiliging  Externe toegang Inloggen via VPN Versleuteld beeld gaat over netwerk  geen data! Stage polikliniek Hematologie 41

42 Nadelen  Bij update snelheidsvermindering Vertraging van de server door kinderziektes  Goede communicatie bij update deelsysteem Overleg met ontwikkelaars externe bedrijven Ene systeem communiceert niet goed met andere systeem Stage polikliniek Hematologie 42

43 Verbeterpunten  Centrale support deelsystemen Voordelen: Overzichtelijkheid gekoppelde systemen Betere sturing richting centraal EPD Nadelen: Mindere snel beantwoording van hulpvraag eindgebruiker over deelsystemen. Betere experise lokaal bij de afdelingen Stage polikliniek Hematologie 43

44  Consulten bijwonen  Andere professionals - Demonstraties radiologie - Demonstraties pathologie - Demonstraties lakc ndere partijen op de poli - verpleegkundige - verkeer van statussen met archief  Interviews - drs de Heer - ICT zorgDesktop  Besprekingen en overdrachten - pathologie bespreking - radiologie bespreking Stage polikliniek Hematologie 44

45  Medisch overleg  wekelijks  Moeilijke casussen  verbeterpunten Stage polikliniek Hematologie 45

46 Medisch intercollegiaal overleg  Overleg tussen pathologen en hematologen Onderleiding van een patholoog Ondersteund door 2 pathologen in opleiding Stage polikliniek Hematologie 46

47 Wekelijks  Elke maandag om 17.00 uur  Besprekingsruimte Afdeling pathologie  6 tot 8 patiënten worden behandeld  Duur ongeveer een uur Stage polikliniek Hematologie 47

48 Moeilijke casussen  Initiatief vanuit de hematoloog Onduidelijkheid over uitslag Uitslag verschilt met klinisch beeld  Met behulp van video apparatuur Verschillende schermen Video microscoop  Informatie reeds beoordeeld Preparaten aanwezig op pathologie Stage polikliniek Hematologie 48

49 Moeilijke casussen  Enkele keer initiatief Patholoog Behandeling van speciaal /niet vaak voorkomend geval  Scholende functie Door gedachte wisseling tussen verschillende disciplines Stage polikliniek Hematologie 49

50 Verbeterpunten  Mogelijkheid overleg tussen verschillende ziekenhuizen(videoconference) Visie andere ziekenhuizen Doorbreking tunnelvisie binnen afdeling Stage polikliniek Hematologie 50

51  Medisch overleg  Wekelijks  Moeilijke casussen  verbeterpunten Stage polikliniek Hematologie 51

52 Medisch overleg  Overleg tussen hematologen en de afdeling radiologie en radiotherapie Onder leiding van een radioloog Ondersteund door radiologen, hematologische Radiotherapeuten en nucleaire therapeuten  Informatie komt uit het PACS Alle informatie is reeds aanwezig Beelden worden getoond op grote schermen Stage polikliniek Hematologie 52

53 Wekelijks  Elke woensdag om 09.00 uur  Besprekingsruimte Afdeling radiologie  6 tot 8 patiënten worden behandeld  Duurt ongeveer een uur Stage polikliniek Hematologie 53

54 Moeilijke casussen  Het initiatief vanuit hematoloog.  Verschillende redenen voor overleg. Bepaling stadium van een ziekte Stellen van diagnose Aanpassen behandelingsplan  Multi disciplinair onderzoek Meerde inzichten op een casus Stage polikliniek Hematologie 54

55  Elke ochtend en ook in het weekend  Dienstdoende assistenten vertelt aan andere artsen wat ze gedaan hebben die nacht  Commentaar geleverd  Ongeveer 30 mensen  Assistenten, coassistenten, internisten, hoogleraren  Makkelijker dan overdracht op papier Stage polikliniek Hematologie 55

56  Zorgdesktop status  Dubbele informatie -> deels Zorgdesktop deels status  Zorgdesktop heeft geen bevindingen of meningen, soms traag  Hematologie-afdeling -> Kwaliteit van zorg  Efficiency van een digitaal systeem is nog niet bewezen  Papieren status -> fouten archivering, onleesbaar, kwijt door onzorgvuldig gebruik van arts, ongeordend Stage polikliniek Hematologie 56


Download ppt "Suraja Padarath Cees Lourens Fleur Lambermon Fiona Gelink Stagebegeleider: Drs. K. de Heer."

Verwante presentaties


Ads door Google