De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage Polikliniek Hematologie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage Polikliniek Hematologie"— Transcript van de presentatie:

1 Stage Polikliniek Hematologie
Suraja Padarath Cees Lourens Fleur Lambermon Fiona Gelink Stagebegeleider: Drs. K. de Heer

2 Inhoud Inleiding Aanpak/methode Bevindingen Beschouwing
Stage polikliniek Hematologie

3 Inleiding Hematologie (Haima: Bloed, Logia: Kunde)  Bloedkunde.
Klinische werkzaamheden. Poliklinische werkzaamheden. Dagbehandeling. Stage polikliniek Hematologie 3 3

4 Inleiding 6 hematologen. 3 hematoloog-in-opleiding.
7 verpleegkundigen. 4 baliemedewerkers. Stage polikliniek Hematologie

5 Aanpak/methode Consulten bijwonen
Andere professionals - Demonstraties radiologie - Demonstraties pathologie - Demonstraties lakc Andere partijen op de poli - verpleegkundige - verkeer van statussen met archief Interviews - drs de Heer - ICT zorgDesktop Besprekingen en overdrachten - pathologie bespreking - radiologie bespreking Stage polikliniek Hematologie

6 Consulten bijwonen Suraja en Fleur: vrijdag 16 januari
Cees en Fiona: dinsdag 20 januari. Per consult ong. 20 min.  reguliere consulten.  telefonische consulten. Allemaal vervolgconsulten. Geen verwijsbrieven, wel medicijnenlijstjes. Stage polikliniek Hematologie

7 Consulten bijwonen Gebruik gemaakt van status en ZorgDesktop voor consult.  persoonlijker/prettiger werken.  klinische tekeningen.  aantekeningen terug bekijken. Bevindingen en mening van arts in status, ZorgDesktop niet. Medicijnen voorschrijven dmv ZorgDesktop. Arts raadpleegt andere arts. Arts raadpleegt vakliteratuur, meestal terug te vinden in status. Stage polikliniek Hematologie

8 Demonstratie radiologie
Andere professionals Taken afdeling Radiologie Superspecialistische afdeling Aantal werknemers Van aanvraagformulier  diagnose Bijeenkomsten Verbeterpunten Stage polikliniek Hematologie

9 Demonstratie radiologie
Andere professionals Taken afdeling Radiologie Beeldvormende onderzoek Interventie radiologie/therapeutische radiologie Onderzoek Onderwijs Stage polikliniek Hematologie

10 Demonstratie radiologie
Andere professionals Superspecialistische afdeling AMC  Academische Ziekenhuis Superspecialistische hulpvraag vanuit (poli)klinieken Veel subspecialismen binnen radiologie Stage polikliniek Hematologie

11 Demonstratie radiologie
Andere professionals Aantal werknemers 26 medisch specialisten Radiologen 22 arts assistenten in opleiding tot radioloog Ondersteuning 65 radiologische laboranten en laboranten in opleiding 6 dokters assistenten 20 Administratief medewerkers 4 ICT medewerkers Stage polikliniek Hematologie

12 Demonstratie radiologie
Andere professionals Van aanvraagformulier  diagnose Scan aanvraag gekoppeld aan uniek nummer Onderzoek/beeld gekoppeld aan uniek nummer Via spraakherkenningsprogramma beoordeling gekoppeld aan uniek nummer Nu zichtbaar in AMC ZorgDesktop voor arts Tijdens beoordeling: Mogelijkheid raadpleging wetenschappelijke literatuur Mogelijkheid inzien patientgegevens Stage polikliniek Hematologie

13 Demonstratie radiologie
Andere professionals Bijeenkomsten 20 maal per week Overleg verschillende specialismen Doel Terugkoppelen van informatie Verduidelijken van informatie Uitleg over de verkregen informatie Consensus krijgen of de gekozen behandeling/ therapie aanpak Een betere zorg aan patient. Stage polikliniek Hematologie

14 Demonstratie radiologie
Andere professionals Verbeterpunten Digitaal verwerken aanvragen Automatische registratie aanvraag Een betere/andere planning van aanwezige apparatuur Directe koppeling radiologisch gegevens(PACS) aan ZIS Achterwege laten vertaalslagen systemen Rechtstreekse communicatie met ZIS AMC ZorgDesktop  userinterface Stage polikliniek Hematologie

15 Demonstratie patholgie
Andere professionals Informatiestromen Methoden Arts -> Patholoog Aantal Werknemers Het onderscheiden van onderzoeken & het leveren van uitslagen Stage polikliniek Hematologie

16 Informatiestromen Pathologie
Aanvraag formulier KPC’s UDPS AZD Panels Stage polikliniek Hematologie

17 Aanvraag formulier Naam & Afdeling Aard materiaal
Voorgeschiedenis patiënt Differentiaal diagnose Stage polikliniek Hematologie

18 KPC’s Klinisch Pathologische Conferenties
Belangrijke diagnoses van preparaten Weekelijks / Maandelijks Stage polikliniek Hematologie

19 UDPS Patiëntengegevens Vraagstellingen Macroverslagen Microverslagen
Diagnoses Stage polikliniek Hematologie

20 AZD AMC Zorg Desktop Definitieve uitslagen
Stage polikliniek Hematologie

21 Panels Extreem moeilijke preparaten Landelijk Melanomen panel
Stage polikliniek Hematologie

22 Methoden Cytologie ± 10.000 Histologie ± 19.000 Obducties ± 280
Moluculaire Pathologie ± 500 Elektronen microscopen ± 400 Stage polikliniek Hematologie

23 Arts-> Patholoog Arts kan niet zien of iets goed of kwaadaardig is
Behandeling hangt af van het onderzoek Patholoog stelt diagnose Stage polikliniek Hematologie

24 Aantal werknemers 130 a 140 werknemers 15 pathologen 10 assistenten
diagnostiek lab -> 20 werknemers cytologielab -> 10 werknemers secretariaat -> 8 werknemers obductie -> 5 medewerkers onderzoek afdeling

25 Het onderscheiden van onderzoeken
T-C-B-S nummers op blokjes T-C-B-S nummers op coupes Het leveren van uitslagen Meestal op tijd Moeilijke diagnose –> aanvullend onderzoek Het UDPS constateert wanneer een T-C-B-S nummer te lang openstaat

26 Demonstratie lakc Andere professionals
Laboratorium algemene klinische chemie Maar liefst 700 werknemers Veel verschillende analyses en diagnostische onderzoeken van: - bloed - urine - ontlasting - ruggenmergvocht - sperma - vocht verkregen uit punctie in lichaamsholte en gewrichten Kliniek, polikliniek en externe aanvragers Stage polikliniek Hematologie 26

27 Demonstratie lakc Andere professionals 24-uurs lab Subafdelingen:
- Receptie (monsterontvangst) - Chemie - Hematologie - Stolling - Bloedtransfusie - Protocollen (doorsturen van externe bepalingen) - Laboratorium Speciale Technieken - Polikliniek Laboratorium en bloedafname - Kwaliteitscontrole - Automatisering Stage polikliniek Hematologie 27

28 Informatiestroom lakc
80% van de onderzoeken betreft bloedonderzoek 1500 flesjes per dag aangeleverd Prikpoli worden de buisjes opgehaald - ochtendprikpoli drukst van de dag Lakc handelt aanvraag binnen 1 dag af Aanvragen komen binnen via ZorgDesktop Uitslagen worden in ZorgDesktop gezet Alle buisjes worden voorzien van barcodes - patientgegevens - gegevens over de bepaling - in- en uitboeksysteem Via iLord wordt de juiste bepaling bij de juist sample uitgevoerd. Stage polikliniek Hematologie 28

29 Aanpak/methode Consulten bijwonen
Andere professionals - Demonstraties radiologie - Demonstraties pathologie - Demonstraties lakc Andere partijen op de poli - verpleegkundige - verkeer van statussen met archief Interviews - drs de Heer - ICT zorgDesktop Besprekingen en overdrachten - pathologie bespreking - radiologie bespreking Stage polikliniek Hematologie 29

30 Verpleegkundige Andere partijen op de poli
Zorg gericht op het behandelingsbeleid bij een diagnose Psychosociale begeleiding 7 verpleegkundige , 1 verpleegkundig specialist Toegang tot ZorgDesktop en papieren status Stage polikliniek Hematologie

31 Informatiestroom Verpleegkundige
Consultformulier Verrichtingenregistratie formulier Stage polikliniek Hematologie

32 Verkeer van statussen met archief
Andere partijen op de poli Op de interne geneeskunde zijn 2 personen aangesteld voor het ingewikkelde verkeer van de statussen. Klinische status, poliklinische status, medisch dossier Op status: - geboortedatum - 4 letters van geboortenaam - kleurenstickers - sticker met barcode, patiëntnummer, type dossier, afdeling Poli-archief vs centraal Medisch Archief Statussen opgehaald ahv spreekuur van de arts Stage polikliniek Hematologie

33 Interview drs de Heer Ervaring AMC ZorgDesktop Nadeel Goed in gebruik
Geen scholing nodig Nadeel Nieuwe labuitslagen komen niet te voor schijn Er moet zelf onthouden worden dat er labuitslagen zijn Aangevraagd Soms traag Stage polikliniek Hematologie

34 Interview ict zorgdesktop
Taken beheer AMC ZorgDesktop Ontstaan Functie Overleg Beveiliging Nadelen Verbeterpunten toekomst Stage polikliniek Hematologie

35 Interview ict zorgdesktop
Taken beheer AMC ZorgDesktop 2 mensen vaste ontwikkelaars AZD Onderhoud Nieuwe functies 1 tot 2 functioneel beheer AZD Ondersteuning aan gebruiker Uitvoeren beleidsplannen AMC 1 technische kant Overzicht koppelingen met AZD Overzicht van bijna 42 aangesloten applicaties Bestudeert ontwikkelingen in de sector Stage polikliniek Hematologie

36 Interview ict zorgdesktop
Taken beheer AMC ZorgDesktop 2 mensen vaste ontwikkelaars AZD Onderhoud Nieuwe functies 1 tot 2 functioneel beheer AZD Ondersteuning aan gebruiker Uitvoeren beleidsplannen AMC 1 technische kant Overzicht koppelingen met AZD Overzicht van bijna 42 aangesloten applicaties Bestudeert ontwikkelingen in de sector Stage polikliniek Hematologie

37 Interview ict zorgdesktop
Ontstaan Vraag naar een koppeling tussen alle Ziekenhuisapplicaties Aanbod voldeed niet aan eisen Onwikkeling in eigen huis Goede behandeling hulpvraag eindgebruiker Kennis blijft intern 5 jaar oud Stage polikliniek Hematologie

38 Interview ict zorgdesktop
Functie User webbased inteface (veel/alles zichtbaar in een scherm) Informatie uit verschillende systemen Opvragen Doorsturen Wijzigen Veiligheid van patientgegevens Betere informatie voorziening aan arts betere zorg patient Communicatie via HL7 standaard Stage polikliniek Hematologie

39 Interview ict zorgdesktop
Overleg Via account managers van verschillende afdelingen Hulpvraag wordt doorgekoppeld aan ICT AZD Direct vanuit afdeling richting functioneel beheer Aanpassing kleine koppelingen Weinig communicatie met kleinere ICT afdelingen Kleine eilandjes Interne datastromen die niet gekoppeld zijn aan AZD Stage polikliniek Hematologie 39

40 Interview ict zorgdesktop
Beveiliging Inloggen Persoonlijk ZIS nummer Wachtwoord Verschillende autorisatie profielen Centrale commissie beschrijft profielen Accounts verdwijnen na uit dienstuittreding Problemen met generieke accounts AZD blijft onbeheerd “open” staan Generieke accounts  hoog autorisatie profiel Stage polikliniek Hematologie

41 Interview ict zorgdesktop
Beveiliging Externe toegang Inloggen via VPN Versleuteld beeld gaat over netwerk geen data! Stage polikliniek Hematologie 41

42 Interview ict zorgdesktop
Nadelen Bij update snelheidsvermindering Vertraging van de server door kinderziektes Goede communicatie bij update deelsysteem Overleg met ontwikkelaars externe bedrijven Ene systeem communiceert niet goed met andere systeem Stage polikliniek Hematologie

43 Interview ict zorgdesktop
Verbeterpunten Centrale support deelsystemen Voordelen: Overzichtelijkheid gekoppelde systemen Betere sturing richting centraal EPD Nadelen: Mindere snel beantwoording van hulpvraag eindgebruiker over deelsystemen. Betere experise lokaal bij de afdelingen Stage polikliniek Hematologie

44 Aanpak/methode Consulten bijwonen
Andere professionals - Demonstraties radiologie - Demonstraties pathologie - Demonstraties lakc Andere partijen op de poli - verpleegkundige - verkeer van statussen met archief Interviews - drs de Heer - ICT zorgDesktop Besprekingen en overdrachten - pathologie bespreking - radiologie bespreking Stage polikliniek Hematologie 44

45 Pathologie bespreking
Medisch overleg wekelijks Moeilijke casussen verbeterpunten Stage polikliniek Hematologie

46 Pathologie bespreking
Medisch intercollegiaal overleg Overleg tussen pathologen en hematologen Onderleiding van een patholoog Ondersteund door 2 pathologen in opleiding Stage polikliniek Hematologie

47 Pathologie bespreking
Wekelijks Elke maandag om uur Besprekingsruimte Afdeling pathologie 6 tot 8 patiënten worden behandeld Duur ongeveer een uur Stage polikliniek Hematologie

48 Pathologie bespreking
Moeilijke casussen Initiatief vanuit de hematoloog Onduidelijkheid over uitslag Uitslag verschilt met klinisch beeld Met behulp van video apparatuur Verschillende schermen Video microscoop Informatie reeds beoordeeld Preparaten aanwezig op pathologie Stage polikliniek Hematologie

49 Pathologie bespreking
Moeilijke casussen Enkele keer initiatief Patholoog Behandeling van speciaal /niet vaak voorkomend geval Scholende functie Door gedachte wisseling tussen verschillende disciplines Stage polikliniek Hematologie 49

50 Pathologie bespreking
Verbeterpunten Mogelijkheid overleg tussen verschillende ziekenhuizen(videoconference) Visie andere ziekenhuizen Doorbreking tunnelvisie binnen afdeling Stage polikliniek Hematologie

51 Radiologie Bespreking
Medisch overleg Wekelijks Moeilijke casussen verbeterpunten Stage polikliniek Hematologie

52 Radiologie Bespreking
Medisch overleg Overleg tussen hematologen en de afdeling radiologie en radiotherapie Onder leiding van een radioloog Ondersteund door radiologen, hematologische Radiotherapeuten en nucleaire therapeuten Informatie komt uit het PACS Alle informatie is reeds aanwezig Beelden worden getoond op grote schermen Stage polikliniek Hematologie

53 Radiologie Bespreking
Wekelijks Elke woensdag om uur Besprekingsruimte Afdeling radiologie 6 tot 8 patiënten worden behandeld Duurt ongeveer een uur Stage polikliniek Hematologie

54 Radiologie Bespreking
Moeilijke casussen Het initiatief vanuit hematoloog. Verschillende redenen voor overleg. Bepaling stadium van een ziekte Stellen van diagnose Aanpassen behandelingsplan Multi disciplinair onderzoek Meerde inzichten op een casus Stage polikliniek Hematologie

55 Status overdracht Elke ochtend en ook in het weekend
Dienstdoende assistenten vertelt aan andere artsen wat ze gedaan hebben die nacht Commentaar geleverd Ongeveer 30 mensen Assistenten, coassistenten, internisten, hoogleraren Makkelijker dan overdracht op papier Stage polikliniek Hematologie

56 Beschouwing Zorgdesktop <-> status
Dubbele informatie -> deels Zorgdesktop deels status Zorgdesktop heeft geen bevindingen of meningen, soms traag Hematologie-afdeling -> Kwaliteit van zorg Efficiency van een digitaal systeem is nog niet bewezen Papieren status -> fouten archivering, onleesbaar, kwijt door onzorgvuldig gebruik van arts, ongeordend Stage polikliniek Hematologie


Download ppt "Stage Polikliniek Hematologie"

Verwante presentaties


Ads door Google