De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De tijd van Hilbert Bert Seghers Vakgroep Wiskunde Universiteit Gent

Verwante presentaties


Presentatie over: "De tijd van Hilbert Bert Seghers Vakgroep Wiskunde Universiteit Gent"— Transcript van de presentatie:

1 De tijd van Hilbert Bert Seghers Vakgroep Wiskunde Universiteit Gent
Gastlezing LAAM II 16 mei 2013

2 De grond-slagencrisis
De tijd van Hilbert David Hilbert Wiskunde aan het begin van de twintigste eeuw De grond-slagencrisis

3 Achtergrond Europa, 2de golf IR Snelle ontwikkeling wiskunde
Gauss, Weierstrass Niet-Euclidische meetkunden Bolyai Lobachevsky

4 Hilberts jeugd in Königsberg
°1862, vader rechter Wiskundige traditie Königsberg Hilbert geen wonderkind

5 Cantors verzamelingenleer (1873)
Aus dem Paradies, das Cantor uns geschaffen hat, soll uns niemand vertreiben können (Hilbert, 1925) Cantors verzamelingenleer (1873) Originele behandeling oneindig Verschillende oneindigheden Reëlen overaftelbaar Controverse (transcendenten)

6 Hilbert op rondreis Naar Leipzig: Felix Klein Legendarisch wiskundige

7 Hilbert op rondreis Naar Leipzig: Felix Klein Legendarisch wiskundige
Naar Parijs: Henri Poincaré Jordan, Poincaré, Hermite

8 Hilbert op rondreis Naar Leipzig: Felix Klein Legendarisch wiskundige
Naar Parijs: Henri Poincaré Jordan, Poincaré, Hermite Naar Berlijn: Leopold Kronecker

9 Das ist nicht Mathematik. Das ist Theologie. (Gordan, 1888)
Probleem van Gordan (1888) Eindige basis invarianten? Hilberts basisstelling Verrassing, tegenstand Existentie volgens Hilbert en Kronecker Volgende jaren aanvaard

10 Hilbert naar Göttingen (jaren ‘90)
Klein haalt Hilbert naar Göttingen Open deur, conversatie MS gaf opdracht getaltheorie 1897: Zahlbericht

11

12 Axiomatisatie van de meetkunde (1899)
1891: Halle Grundlagen der Geometrie 21 axioma’s Eenvoud Compleetheid Onafhankelijkheid Consistentie Invloedrijk werk

13 De 23 problemen van Hilbert (1900)
In der Mathematik gibt es kein ignorabimus (Hilbert, 1900) De 23 problemen van Hilbert (1900) 1900, Parijs, 2de ICM Legendarische speech Belangrijke problemen Nieuwe takken wiskunde

14 Enkele problemen van Hilbert (1900)
Continuümhypothese Consistentie van de rekenkunde Axiomatisatie van de fysica Riemannhypothese en Vermoeden van Goldbach Diophantische vergelijkingen Vermoeden van Kepler Bewijstheorie (ontdekt 2000)

15 Hilbert bekendste wiskundige
Je hebt de gehele wiskunde van de twintigste eeuw aan je verpacht! (Minkowski, 1900) Hilbert bekendste wiskundige Speech trekt aandacht en verbeelding van alle wiskundigen Honderden studenten Blijft langdurig open problemen oplossen

16 Paradox van Russell (1903) Rampzalig Hilbert: bewijstheorie Zermelo
Zij R de verzameling van alle verzamelingen die geen element zijn van zichzelf. R is element van R als en slechts als dat niet zo is. (vrij naar Russell, 1903) Paradox van Russell (1903) Rampzalig Verzamelingenleer  ┴  Ω Verzamelingtheoretici haken af Hilbert: bewijstheorie Zermelo Interesse in fundamenten Zelf paradox ontdekt Wohlordnungssatz

17 Wohlordnungssatz (1904) Zermelo: Elke verzameling heeft een welordening Contra-intuïtief Massale kritiek Volgende stap: …

18 Axiomatisatie van de verzamelingenleer (1908)
AXIOMA VAN EXTENSIONALITEIT (AXIOM DER BESTIMMTHEIT). Als elk element van een verzameling M ook een element is van N en omgekeerd, dan is M = N. AXIOMA VAN ELEMENTAIRE VERZAMELINGEN (AXIOM DER ELEMENTARMENGEN). Er bestaat een verzameling, de ledige, ∅, die geen elementen bevat. Voor elk object a van het domein bestaat er een verzameling {a} die alleen a als element bevat. Als a en b twee objecten zijn uit het domein, bestaat er altijd een verzameling {a, b} die beide objecten a en b bevat en geen enkel ander verschillend van die twee. AXIOMA VAN SEPARATIE (AXIOM DER AUSSONDERUNG). Wanneer de propositionele functie p(x) gedefinieerd is voor alle elementen van een verzameling M, dan bevat M een deelverzameling die juist alle elementen x uit M bevat waarvoor p(x) waar is. AXIOMA VAN DE MACHTVERZAMELING (AXIOM DER POTENZMENGE). Met elke verzameling T correspondeert een verzameling, genaamd de machtverzameling, die als elementen precies alle deelverzamelingen van T bevat. AXIOMA VAN DE UNIE (AXIOM DER VEREINIGUNG). Met elke verzameling T correspondeert een verzameling UT, de unie van T, die als elementen precies alle elementen van elementen van T bevat. KEUZEAXIOMA (AXIOM DER AUSWAHL). Als T een verzameling is wiens elementen verzamelingen zijn verschillend van ∅ en onderling disjunct, bevat de unie UT ten minste een deelverzameling die een en slechts een element gemeen heeft met elk element van T. AXIOMA VAN ONEINDIGHEID (AXIOM DES UNENDLICHEN). Er bestaat ten minste een verzameling in het domein die de ledige verzameling als element bevat, en zo is opgebouwd dat voor elk van zijn elementen a, ook het corresponderende element van de vorm {a} erin bevat is.

19

20 Ontwikkelingen in de fysica
Fysica is veel te moeilijk voor fysici. (Hilbert) Ontwikkelingen in de fysica Ontdekkingen vragen modellen 1887: Lichtsnelheid constant 1888, 1896: Elektromagnetische straling 1900: Kwantumhypothese 1904: Modellen aanloop relativiteitsprincipe 1905: Einstein 1897, 1911, 1913: Atoommodellen Hilbert vanaf 1905

21 Einstein en Algemene Relativiteit (1915)
Iedere jongen in de straten van Göttingen weet meer van vierdimensionale meetkunde dan Einstein. Desondanks deed hij het werk, en niet de wiskundigen. (Hilbert) Einstein en Algemene Relativiteit (1915) Gravitatieveldvergelijkingen: Hilbert-Einsteinvergelijkingen Spiekbrief Impact op Hilbert Cursus algemene relativiteitstheorie 3-dimensionale Euclidische ruimte verliest haar bevoorrechte rol

22 Intuïtionisme (1918) Brouwer met 3 artikelen
De wiskundige tertium non datur ontnemen is hetzelfde als ... de bokser het gebruik van zijn vuisten ontnemen. (Hilbert, 1928) Intuïtionisme (1918) Brouwer met 3 artikelen Wiskunde baseren op intuïtie Verwerpt tertium non datur voor oneindige verzamelingen Hilbert: «Gevaar voor wiskunde» Alternatief: bewijstheorie

23 Hilberts programma (jaren ’20)
Wiskunde: inhoudsvolle begrippen en logische bewijzen Dit kan allemaal geformaliseerd worden Studieobject: sequenties van symbolen, syntactische manipulaties volgens logicaloze regeltjes Voordeel: formules eindig, finitistische methoden Hilberts programma (formalisme) Wiskunde formaliseren Metatheorie ontwikkelen Metamathematisch constistentiebewijs

24 Hilberts programma: caveat!
Kritiek: betekenisloos woordenspel Maar slechts oplossing NIET ware toedracht van wiskunde Formalisme ≠ overtuiging Hilbert ≠ formalisme

25 Gödel (1930) « Wir müssen wissen wir werden wissen » Op dat moment…
Wir müssen wissen, wir werden wissen. (Hilbert, 1930) Gödel (1930) « Wir müssen wissen wir werden wissen » Op dat moment…

26 Wir müssen wissen, wir werden wissen. (Hilbert, 1930)
Gödel (1930) Doctoraatsthesis Kurt Gödel Volledigheid van de predikaatcalculus Onvolledigheid van de rekenkunde Consistentiebewijs onmogelijk

27 Einde (1933-1943) Göttingen overleeft Hitler niet
Er zijn slechts twee soorten wiskundigen: zij die problemen van erkende waarde aanpakken en oplossen, en zij die dat niet doen. (Hilbert, 1919) Einde ( ) Göttingen overleeft Hitler niet « Wiskunde in Göttingen? Er is er echt geen meer! » Scherp onderzoek logica † 1943

28

29

30


Download ppt "De tijd van Hilbert Bert Seghers Vakgroep Wiskunde Universiteit Gent"

Verwante presentaties


Ads door Google