De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Researcher ID Onderzoek naar auteursidentificatie Sarah Heeffer Bart Thijs Wolfgang Glänzel 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Researcher ID Onderzoek naar auteursidentificatie Sarah Heeffer Bart Thijs Wolfgang Glänzel 1."— Transcript van de presentatie:

1 Researcher ID Onderzoek naar auteursidentificatie Sarah Heeffer Bart Thijs Wolfgang Glänzel 1

2 Inleiding Auteursidentificatie in bibliografische databanken o Problemen o Oplossingen o Voor- en nadelen Thomson Reuters’ ResearcherID o Methoden o Resultaten o Conclusies 2 Structuur

3 Inleiding De evaluatie van onderzoeksoutput speelde zich de laatste decennia vooral af op het macro- en mesoniveau. Onderzoeksresultaten werden eerst verbonden met landen, dan met regio’s en vervolgens met instellingen. Laatste jaren toegenomen interesse en vraag van beleidsmakers naar analyses op microniveau: o Onderzoeksresultaten van individuele wetenschappers en samenwerkingen tussen wetenschappers worden in detail gevolgd door wetenschapsbeleid, universiteiten,... 3

4 Inleiding Om tegemoet te komen aan stijgende vraag is juiste auteursidentificatie belangrijk: o Auteur toewijzen aan juiste affiliatie en publicaties o Bibliometrische micro-analyses: evaluatie van onderzoeksoutput van individuen en onderzoekersgroepen o Studies op lange termijn : auteurs die van instelling, land of naam veranderen (mobiliteit), en auteur-zelfcitaties De identificatie van individuele auteurs is moeilijk en blijft nog steeds een uitdaging. 4

5 Problemen bij identificatie van auteurs Eén persoon – meerdere namen (synoniem) 5 Variant 1Variant 2Variant 3 UmlautGlänzelGlanzelGlaenzel Transliteratie 王悦 Wang, Y Splitsing lidwoorden Van De Broek, IBroek, I Vande / Broek, IV Vandebroek, I InitialenWemans, AndreWemans, ADVWemans, A HuwelijkPetre, CameliaStanciu, CameliaCamelia, Stanciu DatabankVANRAAN, AFJVanRaan, AFJ o Spellingsvarianten: vb. umlaut, transliteratie, opsplitsing lidwoorden o Tikfouten, verschillende initialen o Verandering van naam (door huwelijk, geloof, …) o Databank

6 Problemen bij identificatie van auteurs Verschillende personen met dezelfde naam (homoniem) o Veelvoorkomende namen, zoals Smith D., Janssens, J., Wang, Y., … Onvolledig profiel o Geen volledige voornaam o Geen link met affiliatie (instelling, stad, land) o Ontbrekend, onvolledig of onjuist adres o Onduidelijk of geen e-mailadres Verandering van tewerkstellingsplaats (mobiliteit) 6

7 Oplossingen Unieke identificatie per auteur in verschillende systemen: o ResearcherID (A-1234-2008): Web of Science (Thomson Reuters) Auteur zelf verantwoordelijk voor aanmaak en onderhoud van profiel o AuthorID: Scopus (Elsevier) (°2006) Geautomatiseerd systeem met feedback mogelijkheid o PubMed Author ID (US National Library of Medicine (NCBI) ) (°2012) o FRIS Onderzoeksportaal (Flanders Research Information Space) o ORCID (Open Researcher & Contributor ID) (Online oktober 2012) Internationaal, interdisciplinair, overkoepelend, open, non-profit initiatief Compatibel met andere ID’s (Researcher ID, Scopus Author ID, PubMed) Link met publicaties, fondsen, patenten en databanken. 7

8 Voor- en nadelen van ID-systemen Voordelen o Namen = unieke personen o Juiste link tussen auteurs en publicaties, instellingen, landen o Betrouwbaarheid van resultaten o Micro-analyse, citatie-analyse Nadelen o Verschillende databanken = verschillende ID’s o Niet alle auteurs hebben een ID o Als auteur verantwoordelijk is voor eigen ID: geen up-to-date informatie, dubbele ID’s (TR) o Geautomatiseerd systeem (SCOPUS) : minder controle door auteur zelf, probleem met validatie en betrouwbaarheid 8

9 Thomson Reuters’ ResearcherID (RID) Hoe betrouwbaar is het ResearcherID-bestand? Wat is de verhouding van auteurs met en zonder RID? Zijn er nationale en vakspecifieke patronen te vinden in de publicaties? Zijn de RID’s representatief voor het hele auteursbestand in de Thomson Reuters Web of Science databank? 9 Onze uitgebreide databank geeft ons de mogelijkheid om een diepgaande analyse uit te voeren op de auteursidentificatie van Thomson Reuters: ResearcherID

10 Methoden ResearcherID’s van 8 landen opgehaald uit online WoS o België, Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Hongarije en China Gedownloade documenten hebben ten minste: o 1 adres van het opgevraagde land en o 1 auteur met RID De auteur(s) met RID zijn niet noodzakelijk verbonden met het land. Periode: 2009 – 2011 Artikels, Letters, Reviews en Proceedings Papers Alle publicaties zijn toegewezen aan ten minste een vakgebied 10

11 Koppeling van Auteursnaam UTRIDRID-naam 000262024800086A-4904-2011Janssens, Jozef FK 000258231800013B-4805-2009Peeters, Pascal UTNRAuteursnaam 0002620248000861Koning, C 0002620248000862Dubois, P 0002620248000863Wang, Z 0002620248000864Janssens, J 11 Koppeling van Onderzoekersnaam (RID) met de juiste Auteursnaam op publicatie op basis van UT, familienaam en eerste initiaal:

12 Koppeling van adres en land UTAuteurLand 000262024800086Koning, CNederland 000262024800086Dubois, PFrankrijk 000262024800086Wang, ZChina 000262024800086Janssens, JBelgië 12 RID-auteurs gekoppeld aan landen op basis van naam en adres RID’s die niet tot de geselecteerde landen behoren zijn verwijderd Alle auteurs binnen een land = alle unieke combinaties familienaam en eerste initiaal toegewezen aan het land UTRIDRID-naam 000262024800086A-4904-2011Janssens, Jozef FK 000258231800013B-4805-2009Peeters, Pascal

13 Resultaten De opkuis van de RID-data bracht aan het licht dat: o Overgrote meerderheid (92%) van de koppeling tussen RID en auteursnaam op publicatie correct is o Overige 8% : Instituten, universiteiten en overheidsinstanties Onderzoekers die niet de auteur van publicatie zijn Ongeldige karakters Speciale naamvarianten o Auteurs meerdere RID’s creëren en ook gebruiken op een publicatie 13

14 Voorbeelden 14 Type probleemVoorbeeld RID-naam Chinese karakters 仪, 明伟 Andere tekensň˜ / Å›½Æ ‹ / **** / … Titel in de naamDr., Prof., St. Dubbele namen anders gesplitst BERGEAAS KUUTMANN, ELIN = Kuutmann, EB (Kuutmann, E. Bergeaas) Verandering van naamSTANCIU, Camelia --> PETRE, Camelia Voorzetsels (Van, De) anders gesplitstVande Broek, I / Broek, I Vande Jaartal voor instituutnaam2008, IBSAL Instituten, universiteiten, overheden ZHEJIANG UNIVERSITY, DEP. OPTICAL ENG.

15 Aandeel RID-auteurs en publicaties met RID per land (3 jaar) 15

16 Gemiddeld aantal publicaties van RID-auteurs vs. alle auteurs per land (op 3 jaar) 16

17 Leuven-Budapest classificatie schema: A: Agriculture & environment; B: Biosciences (general, cellular & subcellular biology; genetics); C: Chemistry; E: Engineering; G: Geosciences & space sciences; H: Mathematics; I: Clinical & experimental medicine I (general & internal medicine); M: Clinic. & experim. med. II (non-internal medicine specialties); N: neuroscience & behavior; O: Social sciences II (economical & political issues); P: Physics; R: Biomedical research; S: Social sciences I (general, regional & community issues); Z: Biology (organismic & supraorganismic level) 17

18 Gemiddeld aantal publicaties van RID-auteurs vs. alle auteurs per vakgebied o Om nationale verschillen in publicatiegedrag te overstijgen: analyse van publicaties per vakgebied o China is niet in deze berekening opgenomen (vertekening) o RID-auteurs publiceren meer in vergelijking met alle auteurs (behalve bij fysica) o Laagste aantal publicaties: Wiskunde en sociale wetenschappen gevolgd door biomedisch onderzoek en ingenieurswetenschappen o RID-auteur is actief in gemiddeld 2,5 vakgebieden en alle auteurs in gemiddeld 2,2 vakgebieden 18

19 19 Relative frequency of publication activity of RID authors (bars) vs. all authors (line) 43.1% van alle auteurs publiceerden enkel 1 artikel tgo 21.7% van de RID-auteurs. 10% van de RID-auteurs publiceren >15 artikels tgo 6% van alle auteurs

20 Conclusies ResearcherID helpt bij de identificatie van auteurs en is noodzakelijk om namen in andere talen te kunnen identificeren (homoniemen). Toekenningen op basis van ReseacherID kunnen niet veralgemeend worden naar alle publicaties. Voorlopig is de ResearcherID nog niet voldoende representatief voor professioneel bibliometrisch gebruik. o Registratie is momenteel nog vrij laag en verschilt per land. o RID is niet uniek en niet altijd persoonsgebonden. o Profiel RID-auteurs komt niet overeen met dat van alle auteurs (productiviteit). Gebrek aan controleorgaan (TR): verantwoordelijkheid ligt bij eindgebruiker die analyse uitvoert Verdere ontwikkelingen blijven we opvolgen... 20


Download ppt "Researcher ID Onderzoek naar auteursidentificatie Sarah Heeffer Bart Thijs Wolfgang Glänzel 1."

Verwante presentaties


Ads door Google