De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop Participatie FVB in de ontwikkeling van Multidisciplinaire Richtlijnen Irene Rentenaar Directeur FVB & Thomas Scheewe Voorzitter FVB klankbordgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop Participatie FVB in de ontwikkeling van Multidisciplinaire Richtlijnen Irene Rentenaar Directeur FVB & Thomas Scheewe Voorzitter FVB klankbordgroep."— Transcript van de presentatie:

1

2 Workshop Participatie FVB in de ontwikkeling van Multidisciplinaire Richtlijnen Irene Rentenaar Directeur FVB & Thomas Scheewe Voorzitter FVB klankbordgroep MDR Schizofrenie

3 Deze presentatie 1.Inleiding 2.Methodiek richtlijnontwikkeling/herziening 3.Hoe heeft de FVB haar inbreng georganiseerd 4.Informatie vanuit de praktijk Federatie Vaktherapeutische beroepen 2

4 1. Inleiding Federatie Vaktherapeutische beroepen 3

5 Kernboodschap (Trimbos) ‘Levende richtlijnen vragen om continue herziening van richtlijnen. De betrokkenheid van alle relevante disciplines is van belang voor levende richtlijnen. ‘Evidence-based’ is niet hetzelfde als ‘bewezen effectief’ Naast richtlijnaanbevelingen zijn ook algemene uitgangspunten voor goede zorg en overige overwegingen van belang. Federatie Vaktherapeutische beroepen 4

6 Levende Richtlijn Actueel beslissingsondersteunend instrument Leeft bij beroepsbeoefenaren en patiënten Toepassing richtlijnaanbevelingen Terugkoppeling over toepasbaarheid Herziening op continue basis Federatie Vaktherapeutische beroepen 5

7 Doel klinische richtlijnen Multidisciplinaire, geïntegreerde zorgprocessen voor alle behandelfasen Kwaliteit van zorgprocessen door heldere, niet- ambigue aanbevelingen Ondersteuning voor zorgprofessionals om evidence- based te kunnen werken Rationale voor klinische beslissing Brug tussen kennis en praktijk Federatie Vaktherapeutische beroepen 6

8 Richtlijnaanbevelingen (Trimbos) Concrete handelingsinstructie Consensus professionals en patiënten (werkgroep) Indien geen harde conclusies mogelijk uit literatuur: taak werkgroep om aanbeveling te formuleren waar hulpverlener houvast aan heeft. Wetenschappelijke conclusie + overige overwegingen = Richtlijnaanbeveling Federatie Vaktherapeutische beroepen 7

9 2. Methodiek Richtlijnontwikkeling Federatie Vaktherapeutische beroepen 8

10 Overzicht Multidisciplinaire Richtlijnen (MDR’s) Depressie Angststoornissen Eetstoornissen Gedragstoornissen bij kinderen Schizofrenie Somatoforme Stoornissen ADHD bij volwassenen ADHD bij kinderen en jeugdigen Autisme bij jeugdigen Problematisch gebruik van drugs Suicidepreventie Federatie Vaktherapeutische beroepen 9

11 Rollen en taken EBRO- methodologie Literatuurstudie, wetenschappelijke onderbouwing Kerngroep/werkgroep Inhoudelijke verantwoordelijkheid Uitwerken uitgangsvragen, prioriteiten Opstellen richtlijnaanbevelingen en overige overwegingen Wegen en uitwerken commentaren Informeren beroepsverenigingen, afstemmen, draagvlak Klankbordgroep (zonder mandaat) Aanvullende commentaren, input en feedback Federatie Vaktherapeutische beroepen 10

12 Cyclus richtlijnontwikkeling Knelpunten analyse Opstellen uitgangsvragen, zoekcriteria Literatuursearch, opstellen selectiecriteria Literatuurselectie, beoordelen geselecteerde literatuur Samenvatten literatuur in evidentietabellen Schrijven conceptrichtlijnteksten Discussie en aanpassing conceptteksten Vaststellen conceptrichtlijn Commentaarronde Vaststellen richtlijn en autorisatie Publicatie en implementatie Federatie Vaktherapeutische beroepen 11

13 Evidence ≠ Bewijs Een evidence-based richtlijn is evidence-based als deze systematisch, volgens de EBRO methode tot stand is gekomen Federatie Vaktherapeutische beroepen 12

14 Level of evidence Studies A1: Systematic review concerning at least several A2 level studies, with consistent results over studies A2: Randomised clinical trial of good quality (dubbelblind, controlled) of sufficient sample size and consistency B: Randomised clinical trial of moderate quality or insufficient sample size or other comparative study (nonrandomised, cohort study, patient control study) C: Noncomparative research D: Expert opinion Conclusions 1: 1 A1 study or at least 2 independent level A1 or A2 studies 2: At least 2 independent level B studies 3:1 level a2 of b study or C studies 4: Expert opinion Federatie Vaktherapeutische beroepen 13

15 3. Hoe heeft de FVB haar inbreng georganiseerd Federatie Vaktherapeutische beroepen 14

16 FVB Klankbordgroepen Voor elke MDR is een FVB Klankbordgroep ingesteld met uit elke discipline 1 lid Een van de leden heeft zitting in de Trimbos werkgroep. Dit lid is tevens voorzitter/coördinator van de FVB Klankbordgroep De beleidsmedewerker Kennisinnovatie (BK) is agendalid van de Trimbos werkgroep De FVB Klankbordgroep wordt ondersteund door de BK (faciliteren bijeenkomsten, contacten met Trimbos, tip en trucs etc.). Bij de formele commentaarrondes zorgt de BK in samenwerking met de Klankbordgroep voor coördinatie en formulering van het formele FVB commentaar. Federatie Vaktherapeutische beroepen 15

17 Vaktherapeuten die participeren Werkgroeplid Hij/zij dient kennis van het ziektebeeld te hebben waarvoor de richtlijn opgesteld wordt en bij voorkeur kennis van onderzoek. Daarnaast moet hij/zij de mondelinge en schriftelijke vaardigheden hebben om de beroeps- vereniging goed te kunnen vertegenwoordigen. Klankbordgroeplid Leden van de klankbordgroep groep hebben ervaring of interesse in onderzoek en zijn schriftelijk vaardig. Ze zijn in staat onderzoeksgegevens te screenen of bereid dit te leren. Federatie Vaktherapeutische beroepen 16

18 3. Informatie uit de praktijk Federatie Vaktherapeutische beroepen 17

19 Wat houdt het in? Periode december 2008 – november 2010 5 tot 6 bijeenkomsten Werkgroep ±4 bijeenkomsten klankbordgroep Pakken leeswerk 450 mails 20 uur  meervoud Federatie Vaktherapeutische beroepen 18

20 Vooraf weet je dit niet…

21 Waarom dan toch? Federatie Vaktherapeutische beroepen 20

22 Update MDR Schizofrenie Samenstelling klankbordgroep Karen van Dooren, beeldend Carina Visser, drama Gea van Straaten, muziek Julie Kil, dans Thomas Scheewe, PMT (werkgroeplid) Eerste MDR met alle vijf vaktherapiëen als ‘één’ Structuur neerzetten voor toekomst Federatie Vaktherapeutische beroepen 21

23 Taken werkgroeplid Actief betrokken bij proces MDR Gevraagd en ongevraagd advies geven Uitgangsvragen opstellen Zoektermen ‘literatuursearches’ Literatuur aandragen Commentaar geven op: Searches Conceptteksten Informeren FVB en klankbordgroep Coördinatie Federatie Vaktherapeutische beroepen 22

24 Taken (2) Klankbordgroep Zoektermen ‘literatuursearches’ Literatuur aandragen Commentaar geven op: Searches Conceptteksten Afstemmen met achterban FVB: Initiatie & Coördinatie, opstellen/verzenden stukken Federatie Vaktherapeutische beroepen 23

25 MDR structuur Federatie Vaktherapeutische beroepen 24 NVvP Bestuurlijk eindverantwoordelijke Trimbos-instituut Hoofdaannemer + projectleiding + methodologische ondersteuning Schizofreniestichting Onderaannemer + methodologische ondersteuning Kenniscentrum Rehabilitatie Onderaannemer + methodologische ondersteuning Richtlijn Werkgroep Kerngroep Epidemioloog 2 ZonMw Opdrachtgever + Financier Epidemioloog 1 Onderzoeker praktijkdeel Richtlijnadviseur/ Projectleider Ambtelijk Secretaris Achterban Beroepsverenigingen Projectassistente Inf-specialist Ti + Aanvrager literatuur

26 MDR proces Federatie Vaktherapeutische beroepen 25

27 8 Uitgangsvragen herziening evidentie Vaktherapie valt onder psychosociale interventies Federatie Vaktherapeutische beroepen 26 PARDON?

28 Zoeken naar literatuur Federatie Vaktherapeutische beroepen 27 Opstellen zoektermen Vaktherapie (5X) Schizofrenie (1X)

29 Problemen Federatie Vaktherapeutische beroepen 28 17 hits……oh nee 66 hits (2008 tot tov 2003 tot…) Alléén: Meta-analyse Systematic review Randomised clinical trial (n>20) = hoogste maar niet enige bewijslast (tijd- en geldgebrek) Suggestie klankbordgroep: organiseren expertmeeting ja/nee Level 4 evidentie Afweging: input tov output Literatuur full-text? Maar gelukkig: feedback via formulier ‘afstemming achterban’

30 Resultaten V1 Federatie Vaktherapeutische beroepen 29 1e instantie

31 Resultaten V2 Federatie Vaktherapeutische beroepen 30

32 Resultaten muziektherapie Federatie Vaktherapeutische beroepen 31

33 Resultaten muziektherapie Federatie Vaktherapeutische beroepen 32

34 Resultaten beeldende therapie Federatie Vaktherapeutische beroepen 33

35 Resultaten dramatherapie Federatie Vaktherapeutische beroepen 34

36 Resultaten dramatherapie Federatie Vaktherapeutische beroepen 35

37 Resultaten psychomotorische therapie V3 Federatie Vaktherapeutische beroepen 36

38 Resultaten psychomotorische therapie Federatie Vaktherapeutische beroepen 37

39 Resultaten psychomotorische therapie Federatie Vaktherapeutische beroepen 38

40 Conclusie Federatie Vaktherapeutische beroepen 39 Vaktherapie als 1 gepresenteerd = winst! Politiek speelt een rol, wetenschap ≠ objectief Veel werk te verrichten = beperkte evidentie Volgende keer weer doen? Ik = Absoluut Anderen ≠ zeker Wat is nodig?Méér en beter onderzoek Samenwerking Nederland Samenwerking internationaal Ervaring door doen


Download ppt "Workshop Participatie FVB in de ontwikkeling van Multidisciplinaire Richtlijnen Irene Rentenaar Directeur FVB & Thomas Scheewe Voorzitter FVB klankbordgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google