De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

= blind zijn, kleurenblindheid,…

Verwante presentaties


Presentatie over: "= blind zijn, kleurenblindheid,…"— Transcript van de presentatie:

1 = blind zijn, kleurenblindheid,…
Visuele handicap = blind zijn, kleurenblindheid,…

2 Definitie: 1. Medische indeling
Gezichtsscherpte: “Het vermogen om twee in elkaars nabijheid gelegen punten op een bepaalde afstand nog gescheiden waar te nemen.” Gezichtsveld: “Het totale gebied dat overzien kan worden als men het hoofd en de ogen volkomen stil houdt.”

3 Definitie: 2. Functionele indeling
De ernst van de visuele handicap wordt ook bepaald door het al dan niet zien in bepaalde situaties.

4 Prevalentie (=aantal)
In België heeft er 2% een visuele handicap. Van deze 2% is er 0,1% echt blind, dit betekent dat 1,9% slechtziend is. Van deze 2% is er ¼ dat de visuele handicap al van bij de geboorte heeft. Mensen boven de 65jaar hebben vaker een visuele handicap.

5 Oorzaken Bij jongeren: erfelijkheid of letsel
Bij ouderen: degeneratieve ziekte = geleidelijke achteruitgang van het oog door ouderdom Meest voorkomende oorzaak = Cataract (of lenstroebeling) Andere oorzaken: Glaucoom (= stijging van de druk binnen het oog), overmatig alcohol of cocaïne gebruik, tekort aan vitamine A, te hoge bloeddruk, diabetes, brandwonden, snijwonden, infecties,…

6 Soorten visuele handicap
Albinisme = geen echte visuele handicap maar door onvoldoende aanmaak van pigment, zowel in de ogen, het haar als de huid ontstaat er vaak een visuele handicap. De ogen zijn rood, de haren zijn wit en de huid is bleek.

7 Kleurenblindheid = “Minder gevoelig (anomalie) of helemaal ongevoelig (anopie) voor één of meerdere van de grondkleuren.” Niet kleurenblind Kleurenblind

8 persoon met cataract persoon zonder cataract
Cataract = vertroebeling van de ooglens waardoor het zicht onscherp is. Oog van een Oog van een persoon met cataract persoon zonder cataract

9 Waarom is een visuele handicap, een zichtbare handicap?

10 = doof, slechthorendheid,…
Auditieve handicap = doof, slechthorendheid,…

11 Definitie Het gehoororgaan bestaat uit het geleidingsdeel en het perceptief deel Geluid waarnemen gebeurt in het perceptief deel (de hersenen) Doordat geluid een golfverschijnsel is, worden er verschillende onderdelen van het oor in beweging gebracht, waardoor het geluid de hersenen bereikt. Jij hebt een auditieve handicap als er een fout is in het geleidingsdeel of in het percetief deel waardoor geluid niet (of slecht) kan waargenomen worden.

12 Oorzaken Prenataal (voor de geboorte): bijvoorbeeld: bepaalde geneesmiddelen, zwangerschapsvergifitging, … Perinataal (tijdens de geboorte): bijvoorbeeld: zuurstofgebrek, te laag geboortegewicht, … Postnataal (na de geboorte): meningitis, gebruik van bepaalde geneesmiddelen, …

13 Oorzaken Bij peuters en kleuters: bijvoorbeeld meningitis of een middenoorontsteking Bij volwassenen: langdurige blootstelling aan lawaai of een harde knal Bij ouderen: ouderdom slechthorendheid

14 Waarom is een auditieve handicap, een zichtbare handicap?

15 = mobiliteitsbeperking = maar één arm, dwerggroei,…
Fysieke handicap = mobiliteitsbeperking = maar één arm, dwerggroei,…

16 Definitie Volgens Nijs (2008) zijn personen met een fysieke handicap: “ Zij die als resultaat van blijvende, tijdelijke of recidiverende (terugkomende) motorische aandoeningen gehinderd worden in hun groei, ontwikkeling, ontplooiing en handhaving.”

17 Soorten Aangeboren of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)?
Belangrijk om te kijken naar het tijdstip van ontstaan: prenataal (voor de geboorte): bijvoorbeeld infecties perinataal (tijdens de geboorte): bijvoorbeeld zuurstofgebrek postnataal (na de geboorte): bijvoorbeeld trauma

18 Soorten: 1. Neurologische (hersenen) aandoeningen
Hersenverlamming of Cerebrale (hersenen) Parese (bewegingsstoornis) Locatie van de verlamming: Parese: onvolledige verlamming Plegie: volledige verlamming

19 Welk ledemaat is (on)volledige verlamd?:
Hemi- (parese of plegie): halfzijdig Di- (parese of plegie): onderste ledenmaten Tri- (parese of plegie): beide benen of armen en 1 been of arm Para- (parese of plegie): beide armen of beide benen Quadri- (parese of plegie): vier ledenmaten Mono- (parese of plegie): één ledenmaat

20 Enkele belangrijke begrippen bij hersenverlamming:
Spasticiteit: spieren blijven aangespannen waardoor er een vervorming van de ledenmaten lijdt.  Athetosen: krampachtige, grove en niet stopbare strek- en buigbewegingen van de ledenmaten of in de aangezichtspieren. Ataxie: coördinatiestoornis bij het lopen.

21 Soorten: 2. Spina Bifida Wordt ook open rug genoemd
Ruggengraat ontwikkelt zich niet goed waardoor er een opening in de rug komt. De zenuwen in de ruggengraat worden hierdoor aangetast. Verschillende soorten Spina Bifida

22 Soorten: 3. Skeletziekten
Dit is een ziekte van het skelet. Bijvoorbeeld: dwerggroei

23 Soorten: 4. Misbouw van het skelet
Het skelet is verkeerd gebouwd waardoor er bijvoorbeeld armen of benen misvormd zijn.

24 Soorten: 5. Amputatie = afzetten van delen van het menselijk lichaam
Meestal wordt er geamputeerd omdat er weefselschade is en indien er geen amputatie plaats vindt, andere lichaamsdelen ook aangetast kunnen worden.

25 Soorten: 6. NAH = Niet Aangeboren Hersenletsel.
Niet aangeboren = verworven, dus na de geboorte, maar hangt niet samen met de bevalling of de zwangerschap. Hersenletsel = aandoening of letsel in de hersenen

26 Waarom is een fysieke handicap, een zichtbare handicap?

27 = brandwonden in het gelaat (= gezicht), littekenvorming,…
Gelaatafwijkingen = brandwonden in het gelaat (= gezicht), littekenvorming,…

28 Schisis = hazenlip Ontwikkeling wordt verstoord door onbekend reden waardoor er een spleet wordt gevormd in het gezicht.

29 Brandwonden = wonden door in contact te komen met plotselinge overmatige hitte Eerste graad brandwonden: de huid is rood, licht gezwollen, pijnlijk en warm Tweede graad brandwonden: zowel opperhuid als lederhuid zijn verbrand waardoor deze brandwonden zeer pijnlijk zijn.

30 Brandwonden Derde graad brandwonden: zowel opper-, leder- en
onderhuid zijn verbrandt. Praktijkboek EHBO van het Rode Kruis

31 Meningokokkensepsis = bloedvergiftiging die kan optreden tijdens een hersenvliesontsteking Mogelijk gevolgen: vaatwandontsteking, littekenvorming, afsterven van ledenmaten, orgaanproblemen, …

32 Laryngectomie = een operatie waar het strottenhoofd verwijderd wordt omwille van strottenhoofdkanker. De stembanden (gelegen in het strottenhoofd) worden ook verwijderd waardoor men niet meer kan praten. Het is ook een zichtbare handicap omdat er na de operatie een opening is aan de hals.

33 Waarom is een gelaatsafwijking, een zichtbare handicap?

34 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "= blind zijn, kleurenblindheid,…"

Verwante presentaties


Ads door Google