De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eID)

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eID)"— Transcript van de presentatie:

1 DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eID)
mei 2011 DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eID) Presentatie voor de gemeente Sint-Lievens-Houtem

2 Inhoudstafel eID : Historiek – Certificaten – Pin/Puk-codes Kids-ID
Installatie Kaartlezer + Certificaten Enkele eID-toepassingen Overzicht belangrijkste websites Vragen ??

3 eID - Historiek Waarom de invoering van de eID ?
2003 : start project eID in 11 pilootgemeenten 2004 : uitrol in alle gemeenten Eind 2009 : iedere Belg verplicht een eID Vanaf 2010 : hernieuwing eID Waarom de invoering van de eID ? Bestrijding tegen fraude Burger toegang verlenen tot applicaties a.h.v. elektronische functies van de kaart (e-government) Lopende projecten BIZA 10 jaar geldigheid SIS kaart vervanging (barcode sinds 01/03/2010) Kids kaart voor vreemdelingen

4 eID – de basisfuncties Juridisch geldig Exact, eenvoudig, snel
Handteken Juridisch geldig Data Capture Authenticatie Exact, eenvoudig, snel Identificatie (op afstand) Identification Physical

5 Certificaten : functie ?
Een eID bevat 2 certificaten : Authenticatiecertificaat : om zich te identificeren vanop afstand  enkel voor +6j Handtekeningcertificaat : om een elektronische handtekening te plaatsen (zelfde juridische waarde als een handgeschreven exemplaar)  enkel voor +18j

6 Pin/Puk-codes De pin- en pukcode die u ontvangt, dient u zorgvuldig te bewaren ! U heeft de pincode nodig voor : Het uitvoeren van allerhande acties op de kaart (bv. een adreswijziging) Voor het gebruiken van allerhande toepassingen De pukcode is nodig ingeval de pincode niet meer bekend is. U kan een herdruk van de pukcode aanvragen: - via de dienst Bevolking van uw gemeente - Via de website

7 4/4/2017Februari 2008

8 Kids-ID De begindatum van de veralgemening van de kids-ID voor alle gemeenten werd vastgelegd op 16/03/2009. Aantal actieve kids-ID op 19/03/2011 : 695 = 48,5 % van het aantal kinderen < 12 jaar

9 Kids-ID De kids-ID vervangt het kartonnen identiteitsbewijs voor Belgische kinderen. De kids-ID is een identiteits- en reisdocument (in Europa en enkele andere landen) en biedt bovendien volgende voordelen : Elektronische identificatie (vanaf 6 jaar) Betere beveiliging van het document

10 Kids-ID : ‘Hallo Ouders’
Vermelding van een uniek telefoonnummer bij noodgevallen : +32 (0) Telefoon-cascadesysteem waardoor een verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht met zijn familie. In geval van nood / In case of emergency +32 (0)     Contacteer de ouders van het kind of een vertrouwenspersoon op het hierboven vermelde telefoonnummer, of wend u tot het dichtsbijzijnde politiebureau (Tel. 112). Please contact the parents or a trusted representative at the above-mentioned number or contact the nearest police station (Tel. 112).

11 Kids-ID : ‘Hallo Ouders’
Aan dit nummer kan een lijst met max 7 telefoonnummers gekoppeld worden die achtereenvolgens zullen gecontacteerd worden. Activering + beheer van deze cascade via : of via +32 (0) - code ‘Contact ouders’ geleverd in pin/puk-mailing - RRnr. van het kind Ingeval vragen/problemen : of +32 (0) (elke werkdag 8-18u)

12 Kids-ID : aanvraag en prijs
Hoe aanvragen ? Aanvraag bij de gemeente door de ouder(s) of de perso(o)n(en) met het ouderlijk gezag (in bijzijn van het kind + pasfoto) Wanneer aanvragen ? Minstens 2 weken voor het vertrek naar het buitenland Geldigheidsduur ? 3 jaar (op voorwaarde dat foto gelijkend is) Prijzen en leveringstermijnen : Aanvraag-procedure Leveringstermijn Prijs Normaal 2 à 3 weken 3 euro Normaal (ingeval verlies/diefstal 4,50 euro Dringend 3 werkdagen 106 euro Zeer dringend 2 werkdagen 170 euro

13 http://www. ibz. rrn. fgov
- identiteitsdocumenten en elektronische kaarten –Voorlopige identiteitskaart (optie ‘de eID in het buitenland’) 4/4/2017

14 4/4/2017

15 De kaartlezer Waarom ? De kaartlezer is noodzakelijk om de inhoud van de chip te lezen en de functies van de chip te gebruiken Soorten kaartlezers : Eenvoudige kaartlezers Ingebouwde kaartlezers (bv. bij laptop) Toetsenbord met een kaartlezer Kaartlezers met klavier en scherm

16 Wat heb je nodig om een kaartlezer aan te sluiten?
3. De kaartlezer Wat heb je nodig om een kaartlezer aan te sluiten? Een kaartlezer Software voor de kaartlezer (driver) – geleverd bij de kaartlezer eID middleware – gratis download op

17 De kaartlezer : installatie
Hou je kaartlezer bij de hand, let wel: nog geen verbinding maken met de PC !! Surf naar Klik op Nederlands Klik op het icoon « eID Quick install » Kies Windows of Mac

18

19 eID Quick install

20 Windows of Mac

21 De kaartlezer : installatie
Klik op

22 De kaartlezer : installatie
De eID software wordt geïnstalleerd Klik op

23 De kaartlezer : installatie
Verbind de kaartlezer en klik op Plaats je eID in de kaartlezer en klik op

24 De kaartlezer : installatie
De werking van de kaartlezer wordt bevestigd. Je identiteitsgegevens worden uitgelezen. Klik op om je elektronische authenticatie te testen. Geef je pincode in en klik op Bij succesvolle authenticatie verschijnt volgend scherm

25 De kaartlezer : installatie
De installatie is voltooid. Klik op

26 Registratie van de certificaten
Wanneer je voor de eerste maal de eID gebruikt, moet je de certificaten registreren. Door het gebruik van de Quick Install Functie is de nodige software (= middleware) onmiddellijk geïnstalleerd. Let op : dit moet gebeuren voor elke eID die je wenst te gebruiken. Klik op het bureaublad op het icoon Het tabblad ‘Identiteit’ kan geopend worden.

27 Registratie van de certificaten
Klik op het tabblad ‘certificaten’ Klik op het ‘Authenticatie- certificaat’ en klik op De registratie wordt bevestigd. Klik op OK en herhaal deze stappen met het ‘Signature-certificaat’.

28 En nu aan de slag ….

29 Enkele eID toepassingen

30 Identificatie versus elektronische handtekening
Identificatie = authenticatie Rijksregister < Mijn Dossier Police On Web De Lijn Aanvraag studietoelage Mutualiteit < Medisch dossier Tax On Web – MyMinFin E-loket gemeente Elektronische handtekening Ondertekenen document Ondertekenen

31 Gebruik van de e-ID op recyclageparken
Scenario 1: identificatie Postcode controle Postcode niet ok: Geen toegang Postcode ok: toegang Scenario 2: authorisatie Overschreden: Geen toegang Of bijbetalen Toegelaten Volume Stortafval Of bezoeken Niet overschreden: toegang Scenario 3: handtekening Contract betaling extra-afval Elektronische handtekening

32 eID toepassing : Police On Web
Plaats uw eID in de kaartlezer en surf naar : Aangifte (brom)fietsdiefstal Aangifte winkeldiefstal Aangifte vandalisme (algemeen) Aangifte vandalisme (graffiti) Aanvraag afwezigheidstoezicht

33 eID-toepassing : Police On Web
Aangifte klein misdrijf Aanvraag afwezigheidstoezicht Aangifte via eID

34 eID-toepassing : De Lijn
Plaats uw eID in de kaartlezer en surf naar : Wie bij De Lijn online een abonnement bestelt, moet niet langer een attest van gezinssamenstelling afhalen bij de gemeente !

35 eID-toepassing : Medisch dossier (mutualiteit)
Christelijke mutualiteit : Liberale mutualiteit : Onafhankelijke mutualiteit (o.a. Partena) :

36 Website CM Berekenen Documenten aanvragen Formulieren afdrukken
service Uw dossier Tarieven zorgverleners Vakantie Thuiszorg Hospitalisatie Zorgverzekering Gezond leven Zwangerschap en geboorte

37 eID-toepassing : aanvraag school- en studietoelage
Dossier kan online opgevolgd worden Vereenvoudigde procedure : minder papier minder attesten bijvoegen (geen attest inkomen/eigendommen of vorig schooljaar) minder gegevens invullen

38 eID-toepassing : aanvraag school- en studietoelage

39 eID-toepassing : ticket NMBS online
NMBS-site "Ticket on line" Koop uw vervoerbewijzen voor binnenlands verkeer of voor de belangrijkste internationale verbindingen vanuit of naar België via internet: snel, eenvoudig en zeer handig ! U kan van thuis uit uw Treinkaart valideren en een groot gamma biljetten aankopen en zelf printen. Raadpleeg onze rubriek Meer info die u probleemloos door de verschillende stappen zal leiden.

40 eID-toepassing : ticket NMBS online

41 eID-toepassing : e-signeren
Het gebruik van de elektronische handtekening voor het : Ondertekenen van documenten Ondertekenen van een Versturen van een E-aangetekende zending

42 eID-toepassing : ondertekenen van document
Maak een document in MS Word (of in een ander MS Office programma). Bewaar het document op een geschikte plaats en kies dan ‘extra > opties > beveiliging > digitale handtekeningen’.

43 eID-toepassing : ondertekenen van document
Klik op om een certificaat te kiezen. Klik op het certificaat ‘signature’. Na bevestiging wordt de pincode gevraagd. Het certificaat wordt aan het document toegevoegd.

44 eID-toepassing : ondertekenen van document
Je kan zien dat het document elektronisch getekend is aan de hand van het 'certificaat'-symbooltje onderaan.

45 eID-toepassing : ondertekenen van document
Ook ontvangers van dit document (bv. per ) kunnen aan het symbooltje onderaan zien dat het document 'getekend' is. Het certificaat kan worden nagekeken door er op te dubbelklikken.

46 eID-toepassing : e-mail digitaal tekenen
Je kan s voorzien van een wettige handtekening met je eID. (Microsoft Outlook - vanaf versie is vereist) Na het opstellen van een bericht in Outlook, klik je op en nadien op

47 eID-toepassing : e-mail digitaal tekenen
Vink ‘Digitale handtekening aan dit bericht toevoegen’ aan. Klik bij beveiligingsinstellingen op de knop

48 eID-toepassing : e-mail digitaal tekenen
Klik bij ‘certificaten en algoritmen’ op de knop naast het ‘handtekeningencertificaat’. Klik op het certificaat ‘signature’ en bevestig. Bevestig je keuze en sluit het venster.

49 eID-toepassing : e-mail digitaal tekenen
Je komt terug in je mailbericht terecht. Klik op de knop Na het ingeven van de pincode wordt de mail verstuurd. De bestemmeling kan via het symbool zien dat dit mailbericht digitaal ondertekend is. .

50 eID-toepassing : e-mail digitaal tekenen
Klik op het symbool om te zien door wie het mailbericht digitaal werd ondertekend. Via de knop kan je meer details opvragen.

51 Website : www.my.belgium.be
Eens aangemeld krijgt u een aantal mogelijkheden waaronder : overzicht van alle online diensten (TOW, MyMinFin, PoliceOnWeb, MijnDossier, …) mijn elektronische handtekening U kan via deze toepassing documenten elektronisch tekenen met de elektronische identiteitskaart (eID). Eerst zal het door u gekozen document worden omgezet in een PDF-document. Daarna wordt een elektronische handtekening geplaatst met behulp van uw eID. Een elektronische handtekening is gelijkgesteld met een wettelijke handtekening. Dat betekent dat u bijvoorbeeld een contract elektronisch kan ondertekenen en versturen. Dat is dan rechtsgeldig ondertekend. Omdat het erg belangrijk is dat u zich kan identificeren en authentificeren als de ondertekenaar van uw dokumenten, zal u opnieuw gevraagd worden de pincode van uw e-ID in te geven om de handtekening te plaatsen.

52 Website : www.my.belgium.be

53 Website : www.my.belgium.be

54 Links naar interessante websites
Aangifte sociale risico's Via deze dienst kunnen werkgevers een aangifte van sociale risico's indienen URL Belcotax on web Dankzij Belcotax on web kunnen werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing de fiches 281 en de verzamelende opgaven 325 indienen en opsturen URL Finprof Met Finprof kunt u een aangifte van bedrijfsvoorheffing indienen URL Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) Als u slachtoffer bent van de sluiting van uw onderneming en uw werkgever of de curator kan de vergoedingen waarop u recht heeft niet meer uitbetalen, kunt u een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Fonds Sluiting Ondernemingen (FSO) URL IRISBox Het elektronisch loket van de openbare instellingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest URL Intervat Met Intervat kunt u periodieke btw-aangiften, klantenlistings en intracommunautaire opgaven indienen URL Jaarlijkse vakantie Sinds april 2006 kan een arbeider zijn eigen vakantiegegevens opvragen via het portaal van de sociale zekerheid URL Loopbaanonderbreking en tijdskrediet Dankzij deze toepassing kunnen mensen met loopbaanonderbreking of tijdskrediet hun dossier voortaan online raadplegen URL Mededeling tijdelijke werkloosheid Met deze toepassing kunnen werkgevers hun mededelingsplicht vervullen ten opzichte van de RVA bij gevallen van tijdelijke werkloosheid URL

55 Links naar interessante websites
Mijn Selor Online solliciteren URL My Minfin My Minfin is een toepassing van de FOD Financiën - Ze omvat verschillende persoonlijke documenten, formulieren en elektronische diensten, zoals Tax-on-web - Daarmee kunt u uw fiscaal dossier beheren URL NMBS Ticket On Line Koop uw vervoerbewijzen voor binnenlands verkeer via internet URL Online diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De online diensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maken u het leven makkelijk in deze regio - Ze staan samengevat op de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest URL Onmiddellijke toegang tot uw Rijksregister-dossier Dankzij uw elektronische identiteitskaart beschikt u over een onmiddellijke toegang tot uw bevolkingsdossier bij het Rijksregister URL Police-on-web URL Private Search van de Kruispuntbank van Ondernemingen De KBO Private Search is een (web)toepassing die het mogelijk maakt voor alle actieve ondernemingen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, om al hun gegevens te raadplegen die ingeschreven zijn in de KBO URL Tax-on-web De onlinedienst voor de aangifte in de personenbelasting URL eHealth De site 'eHealth' bevat diverse nuttige toepassingen voor ondernemingen, instellingen en gezondheidsprofessionals - U vindt er ook informatie over de gezondheidssector URL

56 Vragen ? Februari 2008 56


Download ppt "DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (eID)"

Verwante presentaties


Ads door Google