De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EID 07/12/2010 De elektronische identiteitskaart eID *** Essentiële basisbegrippen ***

Verwante presentaties


Presentatie over: "EID 07/12/2010 De elektronische identiteitskaart eID *** Essentiële basisbegrippen ***"— Transcript van de presentatie:

1 eID 07/12/2010 De elektronische identiteitskaart eID *** Essentiële basisbegrippen ***

2 INHOUD eID algemene info toepassingen – ‘Mijn Dossier’ DocStop – CheckDoc procedure verlies/diefstal eVK Kids-ID Veiligheidsaspecten VRAGEN ? 07/12/2010

3 Wat is een elektronische identiteitskaart (eID) ?
Hoofdfunctie : verplichte persoonlijke identificatie voor alle Belgen vanaf 12 jaar Geldig reisdocument in EU-landen MicroChip : zelfde info als zichtbaar op kaart + adres + certificaten  eID toepassingen 07/12/2010

4 eID - Historiek Waarom de invoering van de eID ?
2003: start project eID in 11 pilootgemeenten 2004: uitrol in alle gemeenten Eind 2009: iedere Belg verplicht een eID 2010 : hernieuwing eID Waarom de invoering van de eID ? Bestrijding tegen fraude Burger toegang verlenen tot applicaties a.h.v. elektronische functies van de kaart (e-government) Lopende projecten BIZA 10 jaar geldigheid Integratie SIS-kaart (barcode) Kids-kaart voor vreemdelingen 07/12/2010

5 Zichtbare gegevens op de eID
Naam Eerste twee voornamen Eerste letter van de derde voornaam Nationaliteit Geboorteplaats en –datum Geslacht Plaats van afgifte van de kaart (gemeente van uitgifte) Begin- en einddatum van de geldigheid van de kaart Kaartnummer – Barcode (sedert 01/03/2010) Foto en handtekening van de houder Rijksregisternummer van de houder Handtekening van de ambtenaar 07/12/2010

6 Niet –zichtbare gegevens (op chip)
Idem als zichtbare gegevens + adres + certificaten Niet vermeld : burgerlijke staat 07/12/2010

7 Certificaten : functie ?
Een eID bevat 2 certificaten : Authenticatiecertificaat : om zich te identificeren vanop afstand  enkel voor +6j Handtekeningcertificaat : om een elektronische handtekening te plaatsen (zelfde juridische waarde als een handgeschreven exemplaar)  enkel voor +18j 07/12/2010

8 Uitreiking van de eID De pin- en pukcode die de burger ontvangt, dienen zorgvuldig bewaard te worden. de PIN-code is nodig voor : het uitvoeren van allerhande acties op de kaart (zoals o.a. een adreswijziging) voor het gebruiken van allerhande toepassingen. de PUK-code is nodig in geval de PIN niet meer gekend is. Via de gemeente of via de site van IBZ kan de burger een herdruk van de pukcode aanvragen. 07/12/2010

9 Gebruik van de eID 1° Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister 2° Identificatie 3° Reisdocument 4° Handtekening – digitaal en rechtsgeldig 07/12/2010

10 Identiteitscontrole gevallen waarbij een controle van identiteit kan gebeuren art 34 van Wet 05/08/1992 op politieambt misdrijf of bestuurlijke/gerechtelijke aanhouding verdacht of opgespoord persoon bedreiging voor/verstoring van de openbare orde respecteren van toegang tot het grondgebied/behoud openbare veiligheid (bv. in luchthaven) doel van de controles overtreding vaststellen op reglementering betreffende de identiteitskaarten (het niet dragen van de ID) frauduleus gebruik van document nagaan geseinde personen opsporen controle op naleving wet m.b.t. toegang tot het grondgebied/verblijf en verwijdering vreemdelingen 07/12/2010

11 Toepassingen eID: een greep…
Tax on web Mijn dossier : e-loket gemeenten Police on web Registratie aanwezigheid op het werk Dossierbeheer binnen bepaalde mutualiteiten Informatie uitwisselen tussen ziekenhuizen en zorgverleners (CareNet)  Wagen inschrijven bij DIV Lidmaatschap bibliotheek Toegang containerpark Inschrijven interimkantoren ………  07/12/2010

12 Mijn Dossier 07/12/2010

13 Mijn Dossier 07/12/2010

14 Mijn Dossier 07/12/2010

15 Mijn Dossier 07/12/2010

16 Mijn Dossier 07/12/2010

17 Mijn Dossier 07/12/2010

18 Beveiliging van de Identiteit
Bestrijding identiteitsfraude met verloren/gestolen ID Integratie on-line toepassing vanaf 08/12/2008 : info m.b.t. verloren of gestolen IDdocument : controle IDdocument HIT of NO HIT 07/12/2010

19 Check Doc : controle 07/12/2010

20 Beveiliging van de Identiteit
Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) gestolen of verloren ? Bel gratis DOCSTOP en voorkom frauduleus gebruik. Met uw identiteitsbewijs kan iemand in uw plaats een telefoonabonnement openen, een aankoop doen bij de post, enz. DOCSTOP gratis 24/24 en 7/7 bereikbaar wereldwijd bereikbaar op het nummer Kan u niet bereiken ? Bel dan naar Belangrijk : met DOCSTOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd. 07/12/2010

21 Verlies of diefstal : wat moet burger doen ?
Bel onmiddellijk naar DOCSTOP  kaart wordt ‘in melding’ geplaatst + geeft HIT via CheckDoc  certificaten worden geschorst/ingetrokken Aangifte verlies/diefstal doen bij gemeentebestuur of politiekantoor  bijlage 12 (attest verlies/diefstal) Melding blijft 7 dagen geldig. Nadien MOET nieuw identiteitsdocument aangevraagd worden via gemeentebestuur (gebeurt niet automatisch) Opm 1 : melding via politie in principe alleen als gemeentebestuur gesloten is of het verlies/diefstal in een andere gemeente plaatsvond  is afhankelijk van interne afspraken tussen politie en gemeentebestuur Opm 2 : ingeval verblijfstitel (vreemdelingenkaart) : altijd aangifte via politie  DVZ moet ook verwittigd worden ! 07/12/2010

22 Verlies of diefstal : aandachtspunten
Kaart moet asap ‘in melding’ worden geplaatst !  CF worden geschorst/ingetrokken  HIT via CheckDoc Correcte bijlage 12 moet afgeleverd worden !  meest recente versie beschikbaar via  opgelet : aanwezigheid foto is verplicht 07/12/2010

23 Verlies of diefstal : praktijksituaties
Verlies/diefstal via DocStop : - kaart wordt in melding geplaatst - burger krijgt bevestigingsbrief (enkel als aangifte eerst via DocStop gebeurt, brief bevat code en verzoek om bijlage 12 af te halen) - gemeente wordt per mail verwittigd Verlies/diefstal via gemeentebestuur : - kaart wordt in melding geplaatst - burger ontvangt bijlage 12 - gemeente faxt kopie bijlage 12 naar politie (interne afspraken) Verlies/diefstal via politie : - kopie bijlage 12 ONMIDDELLIJK faxen naar DocStop (fax : ) 07/12/2010

24 Kaart teruggevonden < 7d : wat moet burger doen ?
Zich aanmelden bij gemeentebestuur  kaart wordt ‘ontmeld’ + NO HIT via CheckDoc  certificaten worden geactiveerd/vernieuwd Zich aanmelden bij politie  kaart wordt ‘ontseind’ Opgelet : indien gemeentebestuur gesloten is, kan ontmelding in CheckDoc niet gebeuren. 2 opties : - indien burger in bezit is van brief met code  burger kan DocStop bellen - zoniet, DocStop per fax verwittigen van teruggevonden kaart (bijlage 12 met vermelding TERUGGEVONDEN) 07/12/2010

25 Kaart teruggevonden > 7d
CF worden automatisch ingetrokken Kaart wordt definitief geannuleerd door gemeente Burger moet nieuwe identiteitskaart aanvragen via gemeente (krijgt, indien nodig, een uitnodiging hiervoor) Opgelet : kaart wordt soms later geannuleerd door gemeente (blijft hierdoor ‘in melding’ staan)  kaart is ONGELDIG vanaf 8°dag na melding verlies/diefstal  situatie datum melding en kaart verifiëren via RR !! 07/12/2010

26 Elektronische vreemdelingenkaart
Elektronische vreemdelingenkaart : verschillende types niet-EU burger EU burger 07/12/2010

27 Motivatie Modernisering van de witte, gele en blauwe kaarten
Bestrijding van fraude (gecentraliseerde aanmaak en beveiligingskenmerken) Identieke mogelijkheden voor Belgen en vreemdelingen 07/12/2010

28 Twee hoofddoelgroepen
Vreemdelingen van niet-EU origine Krijgen een kaart volgens het door Europa opgelegde uniform model (volgens verordening 1030/2002) Vreemdelingen van EU-origine en hun familieleden Krijgen een kaart die nauw aansluit bij de eID (Europa legt geen normen op) Binnen deze beide groepen wordt nog gedifferentieerd in subcategorieën Differentiëring met lettercodes in plaats van kleurstellingen 07/12/2010

29 Worden voorlopig niet elektronisch :
Attest van immatriculatie Model A (oranje kaart) Attest van immatriculatie Model B (paarse kaart) 07/12/2010

30 Gegevens EU versus niet-EU
FOTO voorzijde rechts voorzijde links CHIP achterzijde links TITEL voorzijde bovenaan voorzijde midden KAARTNR voorzijde bovenaan rechts RRNR achterzijde bovenaan 07/12/2010

31 Gegevens eVK versus eID voor Belgen
Belangrijkste verschilpunten met de eID voor Belgen : Geboorteplaats, geboortedatum en nationaliteit op achterzijde Plaats van de foto/chip (enkel voor niet-EU) Kaartnummer : begint steeds met de letter B, gevolgd door 9 cijfers (eID : begint met 590-… of 591-…) 07/12/2010

32 Speciale vermeldingen zoals “Duplicaat” of statuut “Verlengde minderjarigheid”
07/12/2010

33 Kids-ID De kids-ID vervangt het kartonnen identiteitsbewijs voor Belgische kinderen. De kids-ID is een identiteits- en reisdocument (in Europa en enkele andere landen) en biedt bovendien volgende voordelen : Elektronische identificatie (vanaf 6 jaar) Vermelding van een uniek telefoonnummer bij noodgevallen : +32 (0) Betere beveiliging van het document 07/12/2010

34 Kids-ID : ‘Hallo Ouders’
Telefoon-cascadesysteem waardoor een verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht met zijn familie. In geval van nood / In case of emergency +32 (0)     Contacteer de ouders van het kind of een vertrouwenspersoon op het hierboven vermelde telefoonnummer, of wend u tot het dichtsbijzijnde politiebureau (Tel. 112). Please contact the parents or a trusted representative at the above-mentioned number or contact the nearest police station (Tel. 112). 07/12/2010

35 Kids-ID : ‘Hallo Ouders’
Aan dit nummer kan een lijst van max 7 telefoonnummers gekoppeld worden die achtereenvolgens zullen gecontacteerd worden. Activering + beheer van deze cascade via : of via +32 (0) - code ‘Contact ouders’ geleverd in pin/puk-mailing - RRnr. van het kind Ingeval vragen/problemen : of +32 (0) (elke werkdag 8-18u) 07/12/2010

36 Inhoud Kids-ID : Bijna identiek aan die van de eID
De met het blote oog zichtbare informatie op de eID is ook zichtbaar op de Kids-ID UITZ.: geen handtekening van het kind vermelding naam en voornamen ouders De informatie op de chip van de eID bevindt zich eveneens op die van de Kids-ID UITZ.: - geen identiteitscertificaat vóór 6 jaar - nooit een actief handtekeningcertificaat 07/12/2010

37 Veiligheidsaspecten 4/1 Echtheidskenmerken: een algemeen overzicht
Afgeronde hoeken Rainbow printing Guillochering Changeable Laser Image Optical Variable Ink (OVI) Alphagram (Holografisch beeld) Laser Engraving van de foto Micro printing Reliëfprinting U.V.-inkt 07/12/2010 37

38 Veiligheidsaspecten 2 categorieën:
4/1 2 categorieën: ° eerste lijnskenmerken = met het blote oog zichtbaar ° tweede lijnskenmerken = te identificeren met eenvoudige hulpmiddelen zoals een UV-lamp of een loep 07/12/2010 38

39 Veiligheidsaspecten – rainbow printing en guillochering (fijne lijnstructuren)
07/12/2010

40 Veiligheidsaspecten - CLI
CLI – Changeable Laser Image 07/12/2010

41 Veiligheidsaspecten - OVI
OVI – Optisch Variabele Inkt 07/12/2010

42 Veiligheidsaspecten – Alfagram (EU) Kinegram (nt-EU)
07/12/2010

43 Veiligheidsaspecten – voelbaar reliëf
07/12/2010

44 Veiligheidsaspecten – UV bedrukking
07/12/2010

45 Check Doc : veiligheidselementen
Tips voor het verifiëren v/d veiligheidselementen De zonder identificatie toegankelijke pagina’s van bevat vergrote foto’s van de verschillende versies van de identiteitsdocumenten en videoanimaties waarin de veiligheidselementen van de meest verspreide documenten worden voorgesteld. 07/12/2010

46 Folders « Hoe controleert u de eVK ? »
Ter beschikking via (rubriek elektronische vreemdelingenkaarten – Hoe controleren ?) controle eVK niet-EU controle eVK EU 07/12/2010

47 Contact Belpic Helpdesk : 02/518 21 17 (NL) : 24u/7d
fax : 02/ Coördinatiecel eID Oost-Vlaanderen : Jacqueline Neirynck : 09/ – 0476/ Luc Mertens : 09/ – 0476/ Susie Cremers : 09/ – 0476/ 07/12/2010

48 VRAGEN 07/12/2010


Download ppt "EID 07/12/2010 De elektronische identiteitskaart eID *** Essentiële basisbegrippen ***"

Verwante presentaties


Ads door Google