De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De elektronische identiteitskaart eID *** Essentiële basisbegrippen *** eID 07/12/2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De elektronische identiteitskaart eID *** Essentiële basisbegrippen *** eID 07/12/2010."— Transcript van de presentatie:

1 De elektronische identiteitskaart eID *** Essentiële basisbegrippen *** eID 07/12/2010

2 INHOUD 07/12/2010 2 1)eID algemene info toepassingen – ‘Mijn Dossier’ DocStop – CheckDoc procedure verlies/diefstal 2)eVK 3)Kids-ID 4)Veiligheidsaspecten 5)VRAGEN ?

3 3 07/12/2010 Wat is een elektronische identiteitskaart (eID) ? • Hoofdfunctie : verplichte persoonlijke identificatie voor alle Belgen vanaf 12 jaar • Geldig reisdocument in EU-landen • MicroChip : zelfde info als zichtbaar op kaart + adres + certificaten  eID toepassingen

4 4 eID - Historiek •2003: start project eID in 11 pilootgemeenten 2004: uitrol in alle gemeenten Eind 2009: iedere Belg verplicht een eID 2010 : hernieuwing eID •Waarom de invoering van de eID ? -Bestrijding tegen fraude -Burger toegang verlenen tot applicaties a.h.v. elektronische functies van de kaart (e-government) •Lopende projecten BIZA -10 jaar geldigheid -Integratie SIS-kaart (barcode) -Kids-kaart voor vreemdelingen 07/12/2010

5 5 Zichtbare gegevens op de eID •Naam •Eerste twee voornamen •Eerste letter van de derde voornaam •Nationaliteit •Geboorteplaats en –datum •Geslacht •Plaats van afgifte van de kaart (gemeente van uitgifte) •Begin- en einddatum van de geldigheid van de kaart •Kaartnummer – Barcode (sedert 01/03/2010) •Foto en handtekening van de houder •Rijksregisternummer van de houder •Handtekening van de ambtenaar 07/12/2010

6 6 Niet –zichtbare gegevens (op chip) Idem als zichtbare gegevens + adres + certificaten Niet vermeld : burgerlijke staat 07/12/2010

7 7 Certificaten : functie ? Een eID bevat 2 certificaten :  Authenticatiecertificaat : om zich te identificeren vanop afstand  enkel voor +6j  Handtekeningcertificaat : om een elektronische handtekening te plaatsen (zelfde juridische waarde als een handgeschreven exemplaar)  enkel voor +18j 07/12/2010

8 8 Uitreiking van de eID De pin- en pukcode die de burger ontvangt, dienen zorgvuldig bewaard te worden. de PIN-code is nodig voor :  het uitvoeren van allerhande acties op de kaart (zoals o.a. een adreswijziging)  voor het gebruiken van allerhande toepassingen. de PUK-code is nodig in geval de PIN niet meer gekend is. Via de gemeente of via de site van IBZ kan de burger een herdruk van de pukcode aanvragen. 07/12/2010

9 9 Gebruik van de eID 1 °Bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister 2°Identificatie 3°Reisdocument 4°Handtekening – digitaal en rechtsgeldig 07/12/2010

10 10 Identiteitscontrole  gevallen waarbij een controle van identiteit kan gebeuren art 34 van Wet 05/08/1992 op politieambt  misdrijf of bestuurlijke/gerechtelijke aanhouding  verdacht of opgespoord persoon  bedreiging voor/verstoring van de openbare orde  respecteren van toegang tot het grondgebied/behoud openbare veiligheid (bv. in luchthaven)  doel van de controles  overtreding vaststellen op reglementering betreffende de identiteitskaarten (het niet dragen van de ID)  frauduleus gebruik van document nagaan  geseinde personen opsporen  controle op naleving wet m.b.t. toegang tot het grondgebied/verblijf en verwijdering vreemdelingen 07/12/2010

11 11 Toepassingen eID: een greep… •Tax on web •Mijn dossier : https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/https://www.mijndossier.rrn.fgov.be/ •e-loket gemeenten •Police on web •Registratie aanwezigheid op het werk •Dossierbeheer binnen bepaalde mutualiteiten •Informatie uitwisselen tussen ziekenhuizen en zorgverleners (CareNet) •Wagen inschrijven bij DIV •Lidmaatschap bibliotheek •Toegang containerpark •Inschrijven interimkantoren •………  www.mybelgium.bewww.mybelgium.be 07/12/2010

12 12 Mijn Dossier 07/12/2010

13 13 Mijn Dossier 07/12/2010

14 14 Mijn Dossier 07/12/2010

15 15 Mijn Dossier 07/12/2010

16 16 Mijn Dossier 07/12/2010

17 17 Mijn Dossier 07/12/2010

18 18 Beveiliging van de Identiteit Bestrijding identiteitsfraude met verloren/gestolen ID Integratie on-line toepassing vanaf 08/12/2008 https://www.docstop.behttps://www.docstop.be :info m.b.t. verloren of gestolen IDdocument https://www.checkdoc.behttps://www.checkdoc.be : controle IDdocument HIT of NO HIT 07/12/2010

19 19 Check Doc : controle 07/12/2010

20 20 Beveiliging van de Identiteit Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel (model met chip) gestolen of verloren ? Bel gratis DOCSTOP en voorkom frauduleus gebruik. Met uw identiteitsbewijs kan iemand in uw plaats een telefoonabonnement openen, een aankoop doen bij de post, enz. DOCSTOP gratis 24/24 en 7/7 bereikbaar wereldwijd bereikbaar op het nummer 00800 2123 2123 Kan u 00800 2123 2123 niet bereiken ? Bel dan naar 0032 2 518 21 23 Belangrijk :met DOCSTOP kunnen enkel Belgische identiteitsdocumenten worden geblokkeerd. 07/12/2010

21 21 Verlies of diefstal : wat moet burger doen ? -Bel onmiddellijk naar DOCSTOP  kaart wordt ‘in melding’ geplaatst + geeft HIT via CheckDoc  certificaten worden geschorst/ingetrokken -Aangifte verlies/diefstal doen bij gemeentebestuur of politiekantoor  bijlage 12 (attest verlies/diefstal) -Melding blijft 7 dagen geldig. Nadien MOET nieuw identiteitsdocument aangevraagd worden via gemeentebestuur (gebeurt niet automatisch) Opm 1 : melding via politie in principe alleen als gemeentebestuur gesloten is of het verlies/diefstal in een andere gemeente plaatsvond  is afhankelijk van interne afspraken tussen politie en gemeentebestuur Opm 2 : ingeval verblijfstitel (vreemdelingenkaart) : altijd aangifte via politie  DVZ moet ook verwittigd worden ! 07/12/2010

22 22 Verlies of diefstal : aandachtspunten Kaart moet asap ‘in melding’ worden geplaatst !  CF worden geschorst/ingetrokken  HIT via CheckDoc Correcte bijlage 12 moet afgeleverd worden !  meest recente versie beschikbaar via www.ibz.rrn.fgov.be/eID/Onderr/bijlagen_AO_Eid_01072010.pdf www.ibz.rrn.fgov.be/eID/Onderr/bijlagen_AO_Eid_01072010.pdf  opgelet : aanwezigheid foto is verplicht 07/12/2010

23 23 Verlies of diefstal : praktijksituaties 1)Verlies/diefstal via DocStop : - kaart wordt in melding geplaatst - burger krijgt bevestigingsbrief (enkel als aangifte eerst via DocStop gebeurt, brief bevat code en verzoek om bijlage 12 af te halen) - gemeente wordt per mail verwittigd 2)Verlies/diefstal via gemeentebestuur : - kaart wordt in melding geplaatst - burger ontvangt bijlage 12 - gemeente faxt kopie bijlage 12 naar politie (interne afspraken) 3)Verlies/diefstal via politie : - burger ontvangt bijlage 12 - kopie bijlage 12 ONMIDDELLIJK faxen naar DocStop (fax : 02 518 26 16) 07/12/2010

24 24 Kaart teruggevonden < 7d : wat moet burger doen ? -Zich aanmelden bij gemeentebestuur  kaart wordt ‘ontmeld’ + NO HIT via CheckDoc  certificaten worden geactiveerd/vernieuwd -Zich aanmelden bij politie  kaart wordt ‘ontseind’ Opgelet : indien gemeentebestuur gesloten is, kan ontmelding in CheckDoc niet gebeuren. 2 opties :- indien burger in bezit is van brief met code  burger kan DocStop bellen - zoniet, DocStop per fax verwittigen van teruggevonden kaart ( bijlage 12 met vermelding TERUGGEVONDEN) 07/12/2010

25 25 Kaart teruggevonden > 7d -CF worden automatisch ingetrokken -Kaart wordt definitief geannuleerd door gemeente -Burger moet nieuwe identiteitskaart aanvragen via gemeente (krijgt, indien nodig, een uitnodiging hiervoor) Opgelet : kaart wordt soms later geannuleerd door gemeente (blijft hierdoor ‘in melding’ staan)  kaart is ONGELDIG vanaf 8°dag na melding verlies/diefstal  situatie datum melding en kaart verifiëren via RR !! 07/12/2010

26 26 Elektronische vreemdelingenkaart •Elektronische vreemdelingenkaart : verschillende types niet-EU burger 07/12/2010 EU burger

27 27  Modernisering van de witte, gele en blauwe kaarten  Bestrijding van fraude (gecentraliseerde aanmaak en beveiligingskenmerken)  Identieke mogelijkheden voor Belgen en vreemdelingen Motivatie 07/12/2010

28 28 1.Vreemdelingen van niet-EU origine Krijgen een kaart volgens het door Europa opgelegde uniform model (volgens verordening 1030/2002) 2.Vreemdelingen van EU-origine en hun familieleden Krijgen een kaart die nauw aansluit bij de eID (Europa legt geen normen op) Binnen deze beide groepen wordt nog gedifferentieerd in subcategorieën Differentiëring met lettercodes in plaats van kleurstellingen Twee hoofddoelgroepen 07/12/2010

29 29 Worden voorlopig niet elektronisch : Attest van immatriculatie Model A (oranje kaart) Attest van immatriculatie Model B (paarse kaart) 07/12/2010

30 30 Gegevens EU versus niet-EU EUniet EU FOTOvoorzijde rechtsvoorzijde links CHIPvoorzijde linksachterzijde links TITEL voorzijde bovenaan voorzijde midden KAARTNRvoorzijde midden voorzijde bovenaan rechts RRNRachterzijde bovenaan voorzijde midden 07/12/2010

31 31 Gegevens eVK versus eID voor Belgen Belangrijkste verschilpunten met de eID voor Belgen : •Geboorteplaats, geboortedatum en nationaliteit op achterzijde •Plaats van de foto/chip (enkel voor niet-EU) •Kaartnummer : begint steeds met de letter B, gevolgd door 9 cijfers (eID : begint met 590-… of 591-…) 07/12/2010

32 32 Speciale vermeldingen zoals “Duplicaat” of statuut “Verlengde minderjarigheid” 07/12/2010

33 33 Kids-ID De kids-ID vervangt het kartonnen identiteitsbewijs voor Belgische kinderen. De kids-ID is een identiteits- en reisdocument (in Europa en enkele andere landen) en biedt bovendien volgende voordelen :  Elektronische identificatie (vanaf 6 jaar)  Vermelding van een uniek telefoonnummer bij noodgevallen : +32 (0)78 150 350  Betere beveiliging van het document 07/12/2010

34 34 Kids-ID : ‘Hallo Ouders’ Telefoon-cascadesysteem waardoor een verloren kind snel weer in contact kan worden gebracht met zijn familie. In geval van nood / In case of emergency +32 (0)78 150 350 Contacteer de ouders van het kind of een vertrouwenspersoon op het hierboven vermelde telefoonnummer, of wend u tot het dichtsbijzijnde politiebureau (Tel. 112). Please contact the parents or a trusted representative at the above-mentioned number or contact the nearest police station (Tel. 112). 07/12/2010

35 35 Kids-ID : ‘Hallo Ouders’ Aan dit nummer kan een lijst van max 7 telefoonnummers gekoppeld worden die achtereenvolgens zullen gecontacteerd worden. Activering + beheer van deze cascade via : www.halloouders.be ofvia +32 (0)78 150 350 - code ‘Contact ouders’ geleverd in pin/puk-mailing - RRnr. van het kind Ingeval vragen/problemen : servicedesk@fedict.be ofservicedesk@fedict.be +32 (0)78 150 311 (elke werkdag 8-18u) 07/12/2010

36 36 Inhoud Kids-ID : Bijna identiek aan die van de eID •De met het blote oog zichtbare informatie op de eID is ook zichtbaar op de Kids-ID UITZ.: geen handtekening van het kind vermelding naam en voornamen ouders •De informatie op de chip van de eID bevindt zich eveneens op die van de Kids-ID UITZ.: - geen identiteitscertificaat vóór 6 jaar - nooit een actief handtekeningcertificaat 07/12/2010

37 37 Veiligheidsaspecten 4/1 Echtheidskenmerken: een algemeen overzicht 1.Afgeronde hoeken 2.Rainbow printing 3.Guillochering 4.Changeable Laser Image 5.Optical Variable Ink (OVI) 6.Alphagram (Holografisch beeld) 7.Laser Engraving van de foto 8.Micro printing 9.Reliëfprinting 10.U.V.-inkt 12345678 07/12/2010

38 38 Veiligheidsaspecten 2 categorieën: ° eerste lijnskenmerken = met het blote oog zichtbaar ° tweede lijnskenmerken = te identificeren met eenvoudige hulpmiddelen zoals een UV-lamp of een loep 4/1 07/12/2010

39 39 Veiligheidsaspecten – rainbow printing en guillochering (fijne lijnstructuren) 07/12/2010

40 40 Veiligheidsaspecten - CLI CLI – Changeable Laser Image 07/12/2010

41 41 Veiligheidsaspecten - OVI OVI – Optisch Variabele Inkt 07/12/2010

42 42 Veiligheidsaspecten – Alfagram (EU) Kinegram (nt-EU) 07/12/2010

43 43 Veiligheidsaspecten – voelbaar reliëf 07/12/2010

44 44 Veiligheidsaspecten – UV bedrukking 07/12/2010

45 45 Check Doc : veiligheidselementen Tips voor het verifiëren v/d veiligheidselementen De zonder identificatie toegankelijke pagina’s van https://www.checkdoc.be bevat vergrote foto’s van de verschillende versies van de identiteitsdocumenten en videoanimaties waarin de veiligheidselementen van de meest verspreide documenten worden voorgesteld. https://www.checkdoc.be 07/12/2010

46 46 Folders « Hoe controleert u de eVK ? » Ter beschikking via www.dofi.fgov.bewww.dofi.fgov.be (rubriek elektronische vreemdelingenkaarten – Hoe controleren ?) controle eVK niet-EU controle eVK EU 07/12/2010

47 47 Belpic Helpdesk : 02/518 21 17 (NL) : 24u/7d fax : 02/518 26 16 Coördinatiecel eID Oost-Vlaanderen : Jacqueline Neirynck : 09/265 91 26 – 0476/840 215 Luc Mertens : 09/265 91 27 – 0476/840 187 Susie Cremers : 09/265 91 29 – 0476/840 178 Contact 07/12/2010

48 48 VRAGEN 07/12/2010


Download ppt "De elektronische identiteitskaart eID *** Essentiële basisbegrippen *** eID 07/12/2010."

Verwante presentaties


Ads door Google