De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overzicht 26 e druk © 2011 Het Oranje Kruis Hans van der Pols.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overzicht 26 e druk © 2011 Het Oranje Kruis Hans van der Pols."— Transcript van de presentatie:

1 Overzicht 26 e druk © 2011 Het Oranje Kruis Hans van der Pols

2 Het Oranje Kruis 26 e druk © 2011 Het Oranje Kruis

3 Deel I Algemeen Deel II Stoornissen in de vitale functies Deel III Letsels Deel IV Verband- en hulpmiddelen Indeling

4 © 2011 Het Oranje Kruis Gevaar voor de eerstehulpverlener bellen afstand houden wachten op professionele hulp Geen gevaar voor de eerstehulpverlener 5 belangrijke punten I Algemeen

5 © 2011 Het Oranje Kruis 1 Vijf belangrijke punten Let op gevaar voorbeelden wat doe je I Algemeen

6 © 2011 Het Oranje Kruis Ga na wat er is gebeurd ongevalsmechanisme stille getuigen Wat mankeert het slachtoffer controle bewustzijn I Algemeen

7 © 2011 Het Oranje Kruis Stoornis in het bewustzijn bedreiging ABC reageer onmiddellijk Geen stoornis in het bewustzijn (nog) geen bedreiging ABC controle letsels I Algemeen

8 © 2011 Het Oranje Kruis Geruststellen (eerstehulpverleners)gedrag Voor beschutting zorgen onderkoeling oververhitting I Algemeen

9 © 2011 Het Oranje Kruis Zorg voor professionele hulp bellen → beantwoord de vragen opvang professionele hulpverleners overdracht/verwijzing I Algemeen

10 © 2011 Het Oranje Kruis Helpen op de plaats waar hij ligt of zit Slachtoffer ernstig ongeval niet bewegen niet verplaatsen Behalve bij gevaar I Algemeen

11 © 2011 Het Oranje Kruis Verplaatsen slachtoffer Rautek vanaf de grond Rautek vanaf de (auto)stoel Ondersteunend verplaatsen I Algemeen

12 © 2011 Het Oranje Kruis 2 Emotionele reacties bij de hulpverlener bij omstanders (soms is helpen onmogelijk) groepsinvloed I Algemeen

13 © 2011 Het Oranje Kruis 3 Kans op infectie Kans op wederzijdse besmetting Hulpmiddelen aangeraden handschoenen beademingshulpmiddelen (geen effectieve beademing → hulpmiddel weg) Handen wassen of desinfecteren met spray I Algemeen

14 © 2011 Het Oranje Kruis Vitale organen hersenen longen hart II Vitale functies

15 © 2011 Het Oranje Kruis 1 Stoornissen in het bewustzijn (geleidelijk) bewustzijnsverlies Controle bewustzijn schudden schouders en aanspreken zo nodig op de rug draaien II Vitale functies

16 © 2011 Het Oranje Kruis Reactie bij bewustzijn controleer ademhaling Geen reactie bewusteloos roep om hulp omstander controleer ademhaling II Vitale functies

17 © 2011 Het Oranje Kruis Stoornissen in het bewustzijn → altijd Dus ook bij schedelhersenletsel epilepsie/koortsstuipen/suikerziekte beroerte (FAST) uitzonderingflauwte bij bewusteloosheid korter dan 2 minuten uitzondering → flauwte bij bewusteloosheid korter dan 2 minuten II Vitale functies

18 © 2011 Het Oranje Kruis 2 Stoornissen in de ademhaling Controle ademhaling Slachtoffer is bij bewustzijn kijken en luisteren Bij bewusteloosheid → de kinlift kijken, luisteren en voelen gedurende 10 seconden II Vitale functies

19 © 2011 Het Oranje Kruis Luchtwegbelemmering Slachtoffer is bij bewustzijn opheffen uitwendige luchtwegbelemmering opheffen inwendige luchtwegbelemmering bij niet effectieve hoest slagen tussen de schouderbladen buikstoten bij bewustzijnsverlies → reanimatie II Vitale functies

20 © 2011 Het Oranje Kruis Normale ademhaling Slachtoffer is bewusteloos kinlift bij mogelijk wervelletsel stabiele zijligging elke minuut controle ademhaling II Vitale functies

21 © 2011 Het Oranje Kruis Borstletsel diepe wond: luchtdicht en aan 3 zijden afplakken voorwerp vast met zwachtelrolletjes/ kleefpleister II Vitale functies

22 © 2011 Het Oranje Kruis Stoornissen in de ademhaling: geen letsel ondersteun het slachtoffer in principe geen plastic zak o.i.d. bij hyperventilatie bel bij ernstige benauwdheid of pijn in de borst II Vitale functies

23 © 2011 Het Oranje Kruis 3 Stoornissen in bewustzijn én ademhaling Bewusteloos en geen (normale) ademhaling Reanimatie goede kwaliteit borstcompressies en zo min mogelijk onderbroken (100 tot 120 keer/5 tot 6cm. diep/niet leunen) 2 beademingen in 5 seconden inzet AED, zodra aanwezig II Vitale functies

24 © 2011 Het Oranje Kruis Reanimatie met AED bij 2 hulpverleners → tijdens plakken doorgaan met reanimeren opdracht tot plakken hoeft niet afgewacht afstand houden bij analyse en schok onmiddellijk hervatten borstcompressies voor/achter plakken (kleine) kinderen II Vitale functies

25 © 2011 Het Oranje Kruis Reanimatie: handelingen niet effectieve beademing mondinspectie/leegmaken mond snelle kantelmethode borstcompressies zonder beademing reanimeren bij kinderen II Vitale functies

26 © 2011 Het Oranje Kruis Overname reanimatie bij 2 hulpverleners elke 2 minuten wisselen reanimeer alleen overname is met borstcompressies tijdens de 2 e uitademing Bij gebruik AED → wisselen tijdens de analyse II Vitale functies

27 © 2011 Het Oranje Kruis Reanimatie gebruik gelaatsdoekje/beademingsmasker Rautek vanaf bed of bank II Vitale functies

28 © 2011 Het Oranje Kruis Beëindiging reanimatie - het slachtoffer beweegt - opent zijn ogen - ademt zonder twijfel normaal Niet reanimeren verklaring II Vitale functies

29 © 2011 Het Oranje Kruis 4 Actieve bloedingen zo mogelijk hooghouden 10 minuten druk op de wond wonddrukverband traumazwachtel II Vitale functies

30 © 2011 Het Oranje Kruis 5 Shock shockspiraal laten liggen beschermen tegen afkoelen II Vitale functies

31 © 2011 Het Oranje Kruis 1 Wonden verwijder sieraden wonden spoelen met schoon water huidontsmettingsmiddel in of rondom de wond afdekken rust en steun geven Naar de arts → wonden alleen afdekken III Letsels

32 © 2011 Het Oranje Kruis Verbinden van wonden Het wondkussen moet steriel zijn mag niet verschuiven is bij voorkeur niet-verklevend bedekt de hele wond Raak het deel dat op de wond komt niet aan III Letsels

33 © 2011 Het Oranje Kruis Verbinden van wonden Op de wond wondpleister kompres (wond)snelverband III Letsels

34 © 2011 Het Oranje Kruis Vastleggen dekverband kleefpleister/vingerverband elastische zwachtel ideaalzwachtel zelfklevende (cohesieve) zwachtel III Letsels

35 © 2011 Het Oranje Kruis Wonden laten liggen bij ernstige bloedingen bloedende snijwonden → gebruik hechtstrips uitpuilende organen (darmen) afdekken met kompressen/katoenen driekante doek zo mogelijk nat gemaakt met schoon water tetanusvaccinatie elke 10 jaar III Letsels

36 © 2011 Het Oranje Kruis Brandwonden minstens 10 minuten koelen of tot de pijn zakt Geen lauw kraanwater aanwezig → koel met brandwondenkompres of desnoods met slootwater wonden steriel afdekken met niet-verklevend verband. Blaren heel laten Naar de arts bij alle tweede en derdegraads brandwonden III Letsels

37 © 2011 Het Oranje Kruis 2 Elektriciteitsletsels Stroomdoorgang is in een enkele seconde levensbedreigend → snel handelen stroom uitschakelen aan de droge kleren wegtrekken duw in de knie Letsels → handel volgens desbetreffende richtlijn III Letsels

38 © 2011 Het Oranje Kruis 3 Kneuzing en verstuiking ICE = Koelen Immobilisatie (rust) Compressie (drukverband) Elevatie (hoog leggen) Koel niet langer dan 20 minuten (koelen eventueel een paar keer herhalen) Slachtoffer tijdens koelen niet alleen laten III Letsels

39 © 2011 Het Oranje Kruis 4 Botbreuken en ontwrichtingen botbreuk/ontwrichting been → eventuele wonden steriel afdekken botbreuk/ontwrichting arm → zelf arm laten ondersteunen (eventueel mitella of brede das) III Letsels

40 © 2011 Het Oranje Kruis Wervelletsel niet bewegen/1-1-2 eventueel hoofd/nek stabiliseren hoofdstabilisatiehandgreep van Zäch III Letsels

41 © 2011 Het Oranje Kruis Rust en steun geven dekenrol mitella/brede das zwachtelen hand/pols zwachtelen voet/enkel III Letsels

42 © 2011 Het Oranje Kruis 5 Letsels van oog, neus, oor oogletsels → alleen vuiltje op oogwit verwijderen verbrand oog → 10 minuten spoelen chemische stoffen in het oog → 30 minuten spoelen III Letsels

43 © 2011 Het Oranje Kruis Bloedneus zitten in schrijvershouding 10 minuten dichtdrukken Na 10 minuten niet gestopt → naar de huisarts III Letsels

44 © 2011 Het Oranje Kruis Voorwerp in de neus laten snuiten met andere neusgat dicht niet gelukt → naar de huisarts Voorwerp in het oor ga naar de huisarts insecten → water in het oor druppelen niet gelukt → naar de huisarts III Letsels

45 © 2011 Het Oranje Kruis 6 Tandletsel ga naar de tandarts bij losse, afgebroken en uitgeslagen tanden terugplaatsen uitgeslagen tand wanneer duidelijk is hoe deze terug te plaatsen (behalve melktanden) anders bewaren/vervoeren in melk of in de wangzak Tand door de lip → wondje dichtdrukken met een kompres. Eventueel naar de huisarts gaan III Letsels

46 © 2011 Het Oranje Kruis 7 Oververhitting Hittekramp minder inspannen koele omgeving drinken (sportdrank), eten (chips) koelen, stretchen, masseren verkrampte spier III Letsels

47 © 2011 Het Oranje Kruis Hitte-uitputting/hittestuwing koele omgeving overbodige kleding uit drinken (sportdrank) laten liggen bij duizeligheid waarschuw huisarts of als het slachtoffer door misselijkheid niet kan drinken of niet opknapt III Letsels

48 © 2011 Het Oranje Kruis Hitteberoerte Onmiddellijk actief koelen koele omgeving, afsponsen, met water besproeien → ventilator gebruiken, in nat laken wikkelen, handdoeken met ijswater, ijszakken onmiddellijk reageren op stoornissen vitale functies III Letsels

49 © 2011 Het Oranje Kruis 8 Onderkoeling Lichte onderkoeling (slachtoffer rilt) actief opwarmen → natte kleding uit, dekens, douche, kruiken, warme dranken (geen alcohol) III Letsels

50 © 2011 Het Oranje Kruis Ernstige onderkoeling Slachtoffer rilt niet meer en krijgt toenemende stoornissen in de vitale functies → bel verwijder natte kleding zonder te bewegen (eventueel wegknippen) inpakken in (Fleece)dekens → zo mogelijk armen en benen apart van de romp en eventueel plastic tegen de wind gezicht vrijhouden III Letsels

51 © 2011 Het Oranje Kruis 9 Bevriezing min. opwarmen bij voorkeur in warm water van maximaal 40 graden (controle met elleboog/pols) eventueel opwarmen met eigen lichaamswarmte of die van het slachtoffer wonden steriel afdekken, blaren heel laten bij tweede en derdegraads bevriezing naar het ziekenhuis III Letsels

52 © 2011 Het Oranje Kruis 10 Vergiftiging altijd bellen contact meldkamer → volg de aanwijzingen van de centralist (wel of geen drinken/norit) Geen mond-op-mond beademing bij cyanide, zwavelwaterstof of fosforzuur III Letsels

53 © 2011 Het Oranje Kruis Chemische stoffen in de lucht als dat veilig kan → zo snel mogelijk in de frisse lucht, ramen en deuren open, gaskranen uit onmiddellijk reageren op stoornissen vitale functies niet plat laten liggen III Letsels

54 © 2011 Het Oranje Kruis Chemische stoffen op de huid poeders eerst afborstelen doe zo aanwezig veiligheidsbril en beschermende werkhandschoenen aan kleding (ook vastzittende), schoenen en sieraden uit/af ruim spoelen met zo mogelijk stromend lauw water (minimaal 30 minuten) III Letsels

55 © 2011 Het Oranje Kruis 11 Steken en beten koel pijnlijke insectensteken en -beten verwijder teken zo snel mogelijk dompel pijnlijke kwallensteken in heet water, zo heet als nog verdragen kan worden met spoed naar het ziekenhuis bij slangenbeten bij heftige overgevoeligheid en bij zwellingen keel/hals III Letsels

56 © 2011 Het Oranje Kruis Verbandmiddelen katoenen of viscose driekante doek kleefpleister/hechtstrips (niet-verklevend) steriel kompres synthetische watten (geen gewone witte watten) wondpleister IV Verband- en hulpmiddelen

57 © 2011 Het Oranje Kruis Verbandmiddelen (wond)snelverband snelverband gerold (2 versies in omloop, bij 1 versie kan bij afwikkelen niet in de zwachtel worden gekeken) zwachtels (elastisch, cohesief/zelfklevend, ideaal) optioneel traumazwachtel IV Verband- en hulpmiddelen

58 © 2011 Het Oranje Kruis Overige materialen beademingsmaskers coldpack dekens: fleecedeken, reddingsdeken, blusdeken eerstehulpschaar handschoenen (gepoederd en ongepoederd, latex, nitril en vinyl) IV Verband- en hulpmiddelen

59 © 2011 Het Oranje Kruis Overige materialen huidontsmettingsmiddelen splinterpincet tekenverwijderaars veiligheidsspelden verbandklemmetjes verbanddozen IV Verband- en hulpmiddelen

60 © 2011 Het Oranje Kruis Meer informatie


Download ppt "Overzicht 26 e druk © 2011 Het Oranje Kruis Hans van der Pols."

Verwante presentaties


Ads door Google