De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ZELF HULP & KAMERADENHULP P A M A N ERSOONLIJKE VEILIGHEID NDERMANS VEILIGHEID ARKEER DE PLAATS VAN ONGEVAL LARMEER: WIE WAT WAAR WANNEER HOE OODZAKELIJKE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ZELF HULP & KAMERADENHULP P A M A N ERSOONLIJKE VEILIGHEID NDERMANS VEILIGHEID ARKEER DE PLAATS VAN ONGEVAL LARMEER: WIE WAT WAAR WANNEER HOE OODZAKELIJKE."— Transcript van de presentatie:

1

2 ZELF HULP & KAMERADENHULP

3 P A M A N ERSOONLIJKE VEILIGHEID NDERMANS VEILIGHEID ARKEER DE PLAATS VAN ONGEVAL LARMEER: WIE WAT WAAR WANNEER HOE OODZAKELIJKE HULP EN EVT. NOODTRANSPORT NOODVERVOER GREEP KANTELEN VAN BUIK NAAR RUG STABIELE ZIJLIGGING

4

5 HET BELANG V/D VASTE VOLGORDE VAN BEHANDELEN VAN EEN SLO KUNNEN WEERGEVEN ( A-B-C-D PROTOCOL)

6 P A M A N ERSOONLIJKE VEILIGHEID NDERMANS VEILIGHEID ARKEER DE PLAATS VAN ONGEVAL LARMEER: WIE WAT WAAR WANNEER HOE OODZAKELIJKE HULP EN EVT. NOODTRANSPORT AANSPREKEN REACTIE Wat is er gebeurd? Heeft u pijn? Pijn in de nek? GEEN REACTIE Na beoordeling/ behandeling, evt nekfixatie

7 Een slo kunnen aanspreken benader het slo aan de zijde van diens gezicht; spreek luid en duidelijk; geef een opdracht; spreek in beide oren.

8 Bij noodzaak het hoofd onbeweeglijk kunnen maken. NekFixaltie

9 Chin-lift/Jaw-thrust mond reinigen, evt. hoofd achterover HOORBAAR LUCHTWEG HARTSLAG AFWEZIG DAN REANIMEREN HARTSLAG AANWEZIG DAN BEADEMEN HARTSLAGCONTROLE AANWEZIG ADEMHALING AFWEZIG NIET HOORBAAR

10 HET KUNNEN CONTROLEREN V/D ADEMHALING, de “A” (airway) in het protocol n VOEL EN LUISTER MET UW WANG / OOR VLAK BOVEN DE MOND EN NEUS VAN HET SLO OF ER EEN LUCHTSTROOM IS ( 10 sec ); n MOND CONTROLEREN D.M.V.: u CHIN-LIFT; u JAW TRUST. INDIEN NODIG, LUCHTWEG VRIJMAKEN.

11 CHIN-LIFT JAW-THRUST

12 HET KUNNEN CONTROLEREN V/D ADEMHALING, de “B” (breathing) in het protocol (K/V/L). n VOEL EN LUISTER MET UW WANG / OOR VLAK BOVEN DE MOND EN NEUS VAN HET SLO OF ER EEN LUCHTSTROOM IS; n VOEL TEGELIJKERTIJD MET UW HAND EN KIJK OF DE BUIK EN/OF BORST VAN HET SLO OP EN NEER GAAT; n DMV HET PLAATSEN UW HAND EN DE VINGERS TE SPREIDEN OP DE SCHEIDING TUSSEN BORST EN BUIK; n HIERDOOR KAN ZOWEL EEN EVENTUELE ADEMHALINGSBEWEGING VAN DE BUIK ALS VAN DE BORST WORDEN GEVOELD.

13

14 A D E M H A L I N G Driezijdig afplakken AANWEZIG OPEN BORST

15 OPEN BORSTVERWONDING SYMPTOMEN: Open verbinding tussen buitenlucht en borstholte;Open verbinding tussen buitenlucht en borstholte; Slurpend geluid;Slurpend geluid; Slachtoffer is ernstig benauwd.Slachtoffer is ernstig benauwd.

16 OPEN BORSTVERWONDING VOORKOMT: Het aanzuigen van “valse lucht”Het aanzuigen van “valse lucht” het vormen van overdruk in de borstkashet vormen van overdruk in de borstkas DRIEZIJDIG AFPLAKKEN SYMPTOMEN: Open verbinding tussen buitenlucht en borstholte;Open verbinding tussen buitenlucht en borstholte; Slurpend geluid;Slurpend geluid; Slachtoffer is ernstig benauwd.Slachtoffer is ernstig benauwd.

17 A D E M H A L I N G Driezijdig afplakken AANWEZIG OPEN BORST Noodverband Drukpunt Knevel AANWEZIG BLOEDING AFWEZIG

18 Als er bij het slo geen problemen (meer) zijn met: n ademweg (A); n ademhaling (B); n hartslag (C); gaat u in het protocol door met open borst. Geen open borstverwonding, dan gaat u door naar bloedingen (HOLK en OELB), en vervolgens naar shock. IK 2-22 in relatie met open borst en bloedingen

19 Bloedingen aan HOLK(ER)OELB HALS Overige OKSEL Ernstige LIES Levensbedreigende KNIE Bloedingen (ENKEL EN RUG) Hoe te handelen bij bloedingen uit HOLK: Leg meteen een drukpunt aan, indien niet mogelijk; Omwikkel een vuist met een noodverband; Druk de HOLK-bloeding dicht met de omwikkelde vuist; Laat dit drukpunt pas los als een arts er toestemming voor geeft!!

20 DRUKPUNT NEUS DRUKPUNT KAAK DRUKPUNT BOVENLIP DRUKPUNT OKSEL / BOVENARM

21 DRUKPUNT ONDERARM / HAND DRUKPUNT VINGER(S)

22 A D E M H A L I N G Driezijdig afplakken AANWEZIG OPEN BORST Noodverband Drukpunt Knevel AANWEZIG BLOEDING AFWEZIGAFWEZIG

23 BLOEDINGBLOEDINGBLOEDINGBLOEDING SHOCK Niet drinken Comfortabel maken SNELLE POLS BLEEK

24 SYMPTOMEN SHOCK: Bleke, koude, klamme huid; Ogen lijken diep in de oogkassen te liggen; Dorst, misselijk en braken In het begin onrustig, later suffig en tenslotte bewusteloos Snelle, oppervlakkige ademhaling (>24 x/min) Snelle, moeilijk voelbare pols (>100 x/min.)

25 Vaststellen van het niveau van het bewustzijn door: F Aanspreken. F Zo nodig pijnprikkels toedienen bij pt D van het ABCD- protocol. Niveau van bewustzijn: 1 A Alert (bij bewustzijn):  geeft een helder antwoord. 2 V Verbal (bij verminderd bewustzijn):  antwoordt verward;  kan een suffe of agressieve indruk maken. 3 P Pain (bewusteloos):  opent de ogen niet op aanspreken;  geeft geen antwoord op aanspreken;  reageert met beweging(en) of geluiden op pijnprikkels. 4 U Unresponsive (diepe bewusteloosheid):  opent de ogen niet op aanspreken;  geeft geen antwoord op aanspreken;  vertoont geen enkele reactie op pijnprikkels.

26 Het kunnen voorkomen van bewustzijnsverlies bij een SLO n Het beoordelen van plaatselijk letsel vindt plaats nadat de vitale functies zijn veilig gesteld. n Tijdens “behandeling” van het SLO continu de vitale functies blijven controleren. n Eventueel weer een stap terug springen in het protocol als de vitale functies in gevaar komen.

27 Het kunnen vaststellen van een (dreigende) flauwte bij een slo. OORZAAK: n Door een kortdurend tekort aan bloed in de hersenen door: u schrik, angst, het zien van nare dingen, warmte en uitputting; GEVAAR: Vallen (bijkomend letsel). VERSCHIJNSELEN: n Bleke gelaatskleur; n Snelle goed voelbare (volle) pols; n Zweten; n Geeuwen; n Snelle ademhaling (+/- 24 p/m); n Bewustzijnsverlies waarbij de ademhaling zich weer herstelt.

28 Bewustzijnsverlies voorkomen door: u frisse lucht; u gerust stellen; u plat neerleggen; u maak knellende kleding los. Hoe te handelen bij bewustzijnsverlies: u de luchtweg veilig stellen; u na bijkomen 10 minuten laten liggen. Dit bijkomen hoort binnen enkele minuten te gebeuren. Als dit langer duurt is er geen sprake van flauwte. Waarschuw geneeskundige hulp !!!!!

29 BLOEDINGBLOEDINGBLOEDINGBLOEDING SHOCK Niet drinken Comfortabel maken SNELLE POLS BLEEK Toedienen pijnprikkel GEEN REACTIE AANSPREKEN RUSTIGE POLS REACTIE GA DOOR NAAR BEHANDELEN VAN AANWEZIG PLAAT- SELIJK LETSEL OP ANDERE ZIJDE INSTRUCTIEKAART

30 STABIELE ZIJLIGGING n KNIEL NAAST HET SLO AAN DE ZIJDE VAN HET GEZICHT; n VERWIJDER HARDE VOORWERPEN EN UITR. STUKKEN, WAAR HET SLO OP KAN KOMEN TE LIGGEN; Stap 1Stap 2 Stap 3 Stap 4


Download ppt "ZELF HULP & KAMERADENHULP P A M A N ERSOONLIJKE VEILIGHEID NDERMANS VEILIGHEID ARKEER DE PLAATS VAN ONGEVAL LARMEER: WIE WAT WAAR WANNEER HOE OODZAKELIJKE."

Verwante presentaties


Ads door Google