De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: Rentabiliteit Secundaire Scholen. Inhoud Rentabiliteit studierichtingen. De omgevingsanalyse als beleidsinstrument Sociale Mix school – scholengemeenschap.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: Rentabiliteit Secundaire Scholen. Inhoud Rentabiliteit studierichtingen. De omgevingsanalyse als beleidsinstrument Sociale Mix school – scholengemeenschap."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: Rentabiliteit Secundaire Scholen

2 Inhoud Rentabiliteit studierichtingen. De omgevingsanalyse als beleidsinstrument Sociale Mix school – scholengemeenschap – scholengroep Minimumpakketten Brecht Vanwynsberghe

3 Rentabiliteit Studierichtingen Rentabiliteit per studierichting berekenen met de bedoeling urenpakket zo optimaal mogelijk aan te wenden Levensbeschouwelijke vakken niet meegerekend (gekleurd urenpakket). Feedback naar personeel. Rekening houden met samenvoegen van klassen, zowel horizontaal als verticaal (graadklassen). Kan gebruikt worden als “staving-document” tijdens onderhandelingen. Zet aan tot bijkomende inspanningen per studierichting. Ondersteuning door Sector SO, afdeling OOP. Brecht Vanwynsberghe

4 INPUT Brecht Vanwynsberghe Urenpakket volgens coëfficienten (# lln) Verhoging per schijf # leerlingen per studierichting Aanwendingspercentage = 96,57% Urenpakket 2011-2012 (Input) Studierichting UP 2011- 2012 VerhogingenUP Totaal 2011-2012Aanwendingspercentage BSO: Bouw70,1508,72978,87976,173 BSO: Elektrische Installaties42,4008,72951,12949,375 BSO: Basismechanica & Auto57,9508,72966,67964,391 BSO: Goud & Juwelen64,0508,72972,77970,282 BSO: Schilderwerk & Decoratie50,3508,72959,07957,052 BSO: Drukken71,2508,72979,97977,235 BSO: Naamloos Leerjaar51,4504,47955,92954,010 TSO: Grafische Media61,25012,50073,75071,220 TSO: Printmedia29,4009,10038,50037,179 TSO: Multimedia78,4009,10087,50084,499 Totaal576,65087,550664,200641,418 Rentabiliteit Studierichtingen

5 OUTPUT Brecht Vanwynsberghe Aangewend Urenpakket 2010-2011 (Output)Netto TV/PVPAVLOFransEngelsAardrGeschNatuurwNedWiskTotaalResultaat 47,0006,6672,6670,667 57,00019,173 46,0006,6672,6670,667 56,000-6,625 47,0006,6672,6670,667 57,0007,391 47,0006,6672,6670,667 57,00013,282 47,0006,6672,6670,667 57,0000,052 48,0006,6672,6670,667 58,00019,235 22,0008,0002,000 32,00022,010 28,000 4,000 2,000 8,0006,00060,00011,220 18,000 2,000 1,000 2,0003,0002,00033,0004,179 51,000 4,000 2,000 6,0004,00077,0007,499 401,00048,00028,00014,00010,0005,000 4,00017,00012,000544,00097,418 2 uren per week (1 groep = 3 klassen, 2 groepen per leerjaar, 4 leerjaren) Berekening: (2/3)*4  BSO Bouw moet 2,667 UL LO genereren Studierichting BSO: Bouw BSO: Elektrische Installaties BSO: Basismechanica & Auto BSO: Goud & Juwelen BSO: Schilderwerk & Decoratie BSO: Drukken BSO: Naamloos Leerjaar TSO: Grafische Media TSO: Printmedia TSO: Multimedia Totaal Rentabiliteit Studierichtingen

6 Studierichtingen School Zelf Bedruipend Resultaat Brecht Vanwynsberghe

7 De omgevingsanalyse als beleidsinstrument De buurt, de wijk, de stad … oefenen op allerlei manieren invloed uit op het leven van de school. Motivatie:  versterken van de lokale verankering;  informatie voor mogelijke programmaties;  versterken/verbreden van het aanbod;  informatie voor rekruteringspolitiek;  achtergrond voor profilering/positionering;  motivatie voor aspecten van personeelsbeleid;  informatie i.v.m. mogelijkheden en noden van leerlingenvervoer;  mogelijke samenwerkingsverbanden;  opportuniteiten voor brede school Brecht Vanwynsberghe

8 De omgevingsanalyse als beleidsinstrument  Ligging, Politieke structuur, Demografie, Onderwijsdemografie, Sociaal- economische situatie, Welzijn, Ruimtelijke planning, Bereikbaarheid.  Statistieken Vlaanderen: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm http://aps.vlaanderen.be/lokaal/lokale_statistieken.htm  Website Gemeente (vb): http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/36/867.html http://www.antwerpen.be/eCache/ABE/80/36/867.html  Website provincie (vb): http://www.oost- vlaanderen.be/public/over_provincie/feiten_cijfers/index.cfmhttp://www.oost- vlaanderen.be/public/over_provincie/feiten_cijfers/index.cfm  Website De Lijn/NMBS  Website VDAB: http://vdab.be/trends/; http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.htmlhttp://vdab.be/trends/ http://arvastat.vdab.be/arvastat/index.html  gegevens LOP: http://www.ond.vlaanderen.be/gok/lop/http://www.ond.vlaanderen.be/gok/lop/  Irisnet (Brussel): http://www.brussel.irisnet.be/onderwijs-vorminghttp://www.brussel.irisnet.be/onderwijs-vorming  Resoc/Serv (vb) West-Vlaanderen: http://www.ersv.be/nl/http://www.ersv.be/nl/  Datacenter GO!: contact via sectorverantwoordelijke.  Onderwijsinspectie: www.onderwijsinspectie.bewww.onderwijsinspectie.be Brecht Vanwynsberghe

9 Sociale Mix School – SGM - SGR Brecht Vanwynsberghe -De ouders behoren tot de trekkende bevolking. -De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. -De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een persoon, een gezin, een voorziening of een sociale dienst in het kader van bijzondere jeugdbijstand; (deze indicator is niet van toepassing op kinderen van gescheiden gezinnen) -Het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelage. -De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands. Een leerling die aan minstens één van deze kenmerken voldoet, noemen we een GOK- leerling. In Brussel moet een leerling aan minstens één van de eerste vier kenmerken voldoen om een GOK-leerling te zijn.

10 Sociale Mix School – SGM - SGR Brecht Vanwynsberghe SGR192SGR1353SGR2546 SGR274SGR14115SGR26100 SGR341SGR1597SGR2745 SGR447SGR1645SGR2869 SGR549SGR1771 SGR666SGR1896 SGR768SGR1952 SGR8157SGR2033 SGR937SGR2159 SGR1051SGR2250 SGR1130SGR2349 SGR1237SGR2438

11 Sociale Mix School – SGM - SGR Brecht Vanwynsberghe

12 Sociale Mix School – SGM - SGR Brecht Vanwynsberghe Omkadering Omkadering GOK: 1ste graad voor het volledige net:2705 GOK-Uren OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 22):123 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 21):129 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 29):93 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 20):135 Personeelsleden Omkadering GOK: 2de gr & 3de gr voor het volledige net:1972 GOK-Uren OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 21):94 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 29):68 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 20):99 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 22):90 Personeelsleden Totale omkadering voor het volledige net:4677 GOK-Uren Grootst mogelijke omkadering:234 Personeelsleden Kleinst mogelijke omkadering:161 Personeelsleden Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft in de 4de GOK - Cyclus een omkadering van 4677 GOK - Uren. Hiermee kunnen minimum 161 personeelsleden en maximum 234 personeelsleden worden aangesteld.

13 Sociale Mix School – SGM - SGR Brecht Vanwynsberghe Levensbeschouwelijke Vakken In Omkadering Totaal urenpakket zonder lbv:17168289,88% Totaal urenpakket alleen lbv:146527,67% Totaal urenpakket:18633497,55% Totaal aantal GOK - Uren:46772,45% Totale omkadering:191011100,00% Levensbeschouwelijke Vakken Niet In Omkadering Totaal urenpakket zonder lbv:17168297,35% Totaal aantal GOK - Uren:46772,65% Totale omkadering:176359100,00%

14 Minimumpakketten Brecht Vanwynsberghe Relatieve cijfers Hoe? Voor elke secundaire instelling werd het urenpakket manueel berekend -Urenpakket 100% = uren-leraar waar de school recht op heeft, inclusief eventuele minimumpakketten -Urenpakket (CF) = uren-leraar waar de school recht op heeft, enkel door gebruik te maken van de coëfficientenberekening -Absoluut minimumpakket = minimumpakket waar de school recht op heeft -Relatief minimumpakket = verschil tussen UP 100% en UP (CF) -Percentage = relatief minimumpakket in vergelijking met het urenpakket aan 100% (in het voorbeeld: ((92,35/397,65)*100)) InstellingUrenpakket 100%Absoluut minimumpakketUrenpakket (CF)ProcentRelatief minimumpakket Middenschool X397,65232305,323,22%92,35

15 Minimumpakketten Brecht Vanwynsberghe Legende 0 - 5%GROEN 5 - 15%GEEL meer dan 15%ROOD Bandbreedte3,57% Maximum38,74% Minimum0%


Download ppt "Workshop: Rentabiliteit Secundaire Scholen. Inhoud Rentabiliteit studierichtingen. De omgevingsanalyse als beleidsinstrument Sociale Mix school – scholengemeenschap."

Verwante presentaties


Ads door Google