De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop: Rentabiliteit Secundaire Scholen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop: Rentabiliteit Secundaire Scholen"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop: Rentabiliteit Secundaire Scholen

2 Inhoud Rentabiliteit studierichtingen.
De omgevingsanalyse als beleidsinstrument Sociale Mix school – scholengemeenschap – scholengroep Minimumpakketten Brecht Vanwynsberghe

3 Rentabiliteit Studierichtingen
Rentabiliteit per studierichting berekenen met de bedoeling urenpakket zo optimaal mogelijk aan te wenden Levensbeschouwelijke vakken niet meegerekend (gekleurd urenpakket). Feedback naar personeel. Rekening houden met samenvoegen van klassen, zowel horizontaal als verticaal (graadklassen). Kan gebruikt worden als “staving-document” tijdens onderhandelingen. Zet aan tot bijkomende inspanningen per studierichting. Ondersteuning door Sector SO, afdeling OOP. Brecht Vanwynsberghe

4 Rentabiliteit Studierichtingen
Urenpakket volgens coëfficienten (# lln) Verhoging per schijf # leerlingen per studierichting Aanwendingspercentage = 96,57% INPUT Urenpakket (Input) Studierichting UP Verhogingen UP Totaal Aanwendingspercentage BSO: Bouw 70,150 8,729 78,879 76,173 BSO: Elektrische Installaties 42,400 51,129 49,375 BSO: Basismechanica & Auto 57,950 66,679 64,391 BSO: Goud & Juwelen 64,050 72,779 70,282 BSO: Schilderwerk & Decoratie 50,350 59,079 57,052 BSO: Drukken 71,250 79,979 77,235 BSO: Naamloos Leerjaar 51,450 4,479 55,929 54,010 TSO: Grafische Media 61,250 12,500 73,750 71,220 TSO: Printmedia 29,400 9,100 38,500 37,179 TSO: Multimedia 78,400 87,500 84,499 Totaal 576,650 87,550 664,200 641,418 Brecht Vanwynsberghe

5 Rentabiliteit Studierichtingen
2 uren per week (1 groep = 3 klassen, 2 groepen per leerjaar, 4 leerjaren) Berekening: (2/3)*4  BSO Bouw moet 2,667 UL LO genereren OUTPUT Aangewend Urenpakket (Output) Netto TV/PV PAV LO Frans Engels Aardr Gesch Natuurw Ned Wisk Totaal Resultaat 47,000 6,667 2,667 0,667 57,000 19,173 46,000 56,000 -6,625 7,391 13,282 0,052 48,000 58,000 19,235 22,000 8,000 2,000 32,000 22,010 28,000 4,000 6,000 60,000 11,220 18,000 1,000 3,000 33,000 4,179 51,000 77,000 7,499 401,000 14,000 10,000 5,000 17,000 12,000 544,000 97,418 Studierichting BSO: Bouw BSO: Elektrische Installaties BSO: Basismechanica & Auto BSO: Goud & Juwelen BSO: Schilderwerk & Decoratie BSO: Drukken BSO: Naamloos Leerjaar TSO: Grafische Media TSO: Printmedia TSO: Multimedia Totaal Brecht Vanwynsberghe

6 Studierichtingen School Zelf Bedruipend
Resultaat Brecht Vanwynsberghe

7 De omgevingsanalyse als beleidsinstrument
De buurt, de wijk, de stad … oefenen op allerlei manieren invloed uit op het leven van de school. Motivatie: versterken van de lokale verankering; informatie voor mogelijke programmaties; versterken/verbreden van het aanbod; informatie voor rekruteringspolitiek; achtergrond voor profilering/positionering; motivatie voor aspecten van personeelsbeleid; informatie i.v.m. mogelijkheden en noden van leerlingenvervoer; mogelijke samenwerkingsverbanden; opportuniteiten voor brede school Brecht Vanwynsberghe

8 De omgevingsanalyse als beleidsinstrument
Ligging, Politieke structuur, Demografie, Onderwijsdemografie, Sociaal-economische situatie, Welzijn, Ruimtelijke planning, Bereikbaarheid. Statistieken Vlaanderen: Website Gemeente (vb): Website provincie (vb): Website De Lijn/NMBS Website VDAB: gegevens LOP: Irisnet (Brussel): Resoc/Serv (vb) West-Vlaanderen: Datacenter GO!: contact via sectorverantwoordelijke. Onderwijsinspectie: Brecht Vanwynsberghe

9 Sociale Mix School – SGM - SGR
De ouders behoren tot de trekkende bevolking. De moeder is niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het beroepssecundair onderwijs of van een daarmee gelijkwaardig studiebewijs. De leerling wordt tijdelijk of permanent buiten het eigen gezinsverband opgenomen door een persoon, een gezin, een voorziening of een sociale dienst in het kader van bijzondere jeugdbijstand; (deze indicator is niet van toepassing op kinderen van gescheiden gezinnen) Het gezin ontvangt één of meerdere schooltoelage. De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet het Nederlands. Een leerling die aan minstens één van deze kenmerken voldoet, noemen we een GOK-leerling. In Brussel moet een leerling aan minstens één van de eerste vier kenmerken voldoen om een GOK-leerling te zijn. Brecht Vanwynsberghe

10 Sociale Mix School – SGM - SGR
92 SGR13 53 SGR25 46 SGR2 74 SGR14 115 SGR26 100 SGR3 41 SGR15 97 SGR27 45 SGR4 47 SGR16 SGR28 69 SGR5 49 SGR17 71 SGR6 66 SGR18 96 SGR7 68 SGR19 52 SGR8 157 SGR20 33 SGR9 37 SGR21 59 SGR10 51 SGR22 50 SGR11 30 SGR23 SGR12 SGR24 38 Brecht Vanwynsberghe

11 Sociale Mix School – SGM - SGR
Brecht Vanwynsberghe

12 Sociale Mix School – SGM - SGR
Omkadering Omkadering GOK: 1ste graad voor het volledige net: 2705 GOK-Uren OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 22): 123 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 21): 129 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 29): 93 Personeelsleden OF Fulltime Personeelsequivalenten (opdrachtbreuk 20): 135 Personeelsleden Omkadering GOK: 2de gr & 3de gr voor het volledige net: 1972 GOK-Uren 94 Personeelsleden 68 Personeelsleden 99 Personeelsleden 90 Personeelsleden Totale omkadering voor het volledige net: 4677 GOK-Uren Grootst mogelijke omkadering: 234 Personeelsleden Kleinst mogelijke omkadering: 161 Personeelsleden Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap heeft in de 4de GOK - Cyclus een omkadering van 4677 GOK - Uren. Hiermee kunnen minimum 161 personeelsleden en maximum 234 personeelsleden worden aangesteld. Brecht Vanwynsberghe

13 Sociale Mix School – SGM - SGR
Levensbeschouwelijke Vakken In Omkadering Totaal urenpakket zonder lbv: 171682 89,88% Totaal urenpakket alleen lbv: 14652 7,67% Totaal urenpakket: 186334 97,55% Totaal aantal GOK - Uren: 4677 2,45% Totale omkadering: 191011 100,00% Levensbeschouwelijke Vakken Niet In Omkadering 97,35% 2,65% 176359 Brecht Vanwynsberghe

14 Minimumpakketten Relatieve cijfers Hoe?
Voor elke secundaire instelling werd het urenpakket manueel berekend Urenpakket 100% = uren-leraar waar de school recht op heeft, inclusief eventuele minimumpakketten Urenpakket (CF) = uren-leraar waar de school recht op heeft, enkel door gebruik te maken van de coëfficientenberekening Absoluut minimumpakket = minimumpakket waar de school recht op heeft Relatief minimumpakket = verschil tussen UP 100% en UP (CF) Percentage = relatief minimumpakket in vergelijking met het urenpakket aan 100% (in het voorbeeld: ((92,35/397,65)*100)) Instelling Urenpakket 100% Absoluut minimumpakket Urenpakket (CF) Procent Relatief minimumpakket Middenschool X 397,65 232 305,3 23,22% 92,35 Brecht Vanwynsberghe

15 Minimumpakketten Legende 0 - 5% GROEN 5 - 15% GEEL meer dan 15% ROOD
Bandbreedte 3,57% Maximum 38,74% Minimum 0% Brecht Vanwynsberghe


Download ppt "Workshop: Rentabiliteit Secundaire Scholen"

Verwante presentaties


Ads door Google