De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NETWORKING Andrew Gray COLLABORATION BEATS COMPETITION……..???? IS SAMENWERKING BETER DAN COMPETITIE…????

Verwante presentaties


Presentatie over: "NETWORKING Andrew Gray COLLABORATION BEATS COMPETITION……..???? IS SAMENWERKING BETER DAN COMPETITIE…????"— Transcript van de presentatie:

1

2

3

4

5 NETWORKING Andrew Gray

6 COLLABORATION BEATS COMPETITION……..???? IS SAMENWERKING BETER DAN COMPETITIE…????

7 Myths & Legends Networking is manipulative! Brilliant Net workers use – TRUST (you cant do it once) Networking is about going to parties! Well it is… But for different reasons Promote others – as well as yourself Mythes en Legendes Netwerken is manipulatief! Goed netwerken gaat om VERTROUWEN (je kunt het niet eenmalig doen) Maak reclame voor jezelf als voor anderen Netwerken gaat allen maar om een lekkere borrel! Tsja, een beetje wel… Maar voor een goede reden

8 Networking is Hard work & takes too much time! Yes – be efficient – can save time! Not for experienced business managers! Why do they play golf! Netwerken is Hard werken & het vergt veel tijd! Ja – wees efficiënt- het kan tijd besparenJa – wees efficiënt- het kan tijd besparen Dit geldt niet voor ervaren zakenmensen Ze golfen niet voor niets!

9 Networking is Not for junior staff! How do they succeed! Not everything you can’t beat hard work! Do you live on the moon! Netwerken is niet voor junior medewerkers Hoe zullen zij anders succes hebben! Er gaat niks boven hard werken Leef je op een andere planeet ofzo? Netwerken is

10 Top 6 Benefits 1.Meet new people customers investors mentors Friends 2.Provides information Voorziet in nieuwe informatie 3.Provide expertise Evert expertise op 4.Solves problems Lost problemen op 5.Achieve common goals Samen doelen bereiken 6.Share your experience – resources Ervaring en bedrijfsmiddelen delen 1.Ontmoet nieuwe mensen : klanten investeerders mentoren, vrienden Top 6 Voordelen

11 Set you Goals What is important to you? What is your message to others? Motivation Friends Money Recognition Other??? Monitor Success Build your network…… Stel jezelf doelen - wat is belangrijk voor je - wat is je boodschap naar anderen? Motivatie: -Vrienden - Geld - Erkenning - Anders??? Monitor je succes Bouw aan je netwerk........

12 TRACKER MODEL Transactions – buying, selling, contracts etc Relationships – business, friends, hobbies Awareness – campaigns, shows, exhibitions etc Care – help, assistance, advice Knowledge – learning, research, development Entertainment – functions, sports, music, events Rest – let others assist you……….. Transacties Relatie – zakelijk, vrienden, hobby’s Bewustzijn – campagnes, shows, tentoonstellingen, etc Zorg – hulp, bijstand, advies Kennis – leren, onderzoek, ontwikkeling Entertainment- functies, sport, muziek, events,…. Rust- laat anderen je helpen

13 6 Degrees of Separation 6 Gradaties van afscheiding In 2001 Duncan Watts, a professor at Columbia University created the Milgram experiment on the internet – he used an e-mail message – after reviewing data collected by 48,000 senders and 19 targets (in 157 countries) he found that the average intermediaries was ………6 Gradaties van afscheiding In 2001 Duncan Watts, een professor aan de Columbia universiteit, heeft het Mllgram experiment op internet opgezet. Hij gebruikte een e-mail bericht. Na analyse data, welke hij heeft verzameld bij 48.000 verzenders en 19 targets in 157 landen, kwam hij erachter dat het gemiddeld aantal intermediairs was

14 Organising and Maintaining Contacts Organiseren en het onderhouden van contacten

15 Sales - Verkoop Give a man a fish Geef iemand een vis

16 Marketing Teach a man to fish Leer iemand vissen

17 Networking/Netwerkende Media Give a man a boat, 12 fishing rods, team of professional fishermen, a case of beers – and you have a great weekend! Geef iemand een boot, 12 hengels, een team met professionele vissers, een kratje bier, en je hebt een geweldig weekend!

18 Networks Network Analysis is the keyword For the 21 st Century Researchers, Politicians, People talk about Networks around you. How do you explain what network is? Netwerkanalyse is het toverwoord voor de 21ste eeuw Onderzoekers, politici, mensen zitten in allerlei netwerken om je heen Hoe leg je uit wat een netwerk is?

19 Everybody talks about Networks? Networked Economy Immigrant Networks National Innovation Networks Networking Entrepreneurial Networks Ego Networks Regional Networks Social Networks

20 From 500 small businesses questioned 66% of SMEs are now networking at least once a week 38% say the activity is now crucial to the success of their business 25% spend more than £1000 on networking per year 26% pay between £100 and £499 20% state that they made more than £10,000 last year 44% made more than £1,000 (51%) recognise that networking in person is not about immediate business leads, but more about getting to know people.

21 Enquete onder 500 kleine ondernemingen - 66% van deze ondernemingen netwerkt op z’n minst één keer per week - 38% zegt dat netwerken niet cruciaal is voor het succes van hun bedrijf - 25% besteedt meer dan 1000 pond per jaar aan netwerkactiviteiten - 26% besteedt tussen de 100 en de 499 pond -20% zegt afgelopen jaar meer dan 10.000 pond eraan te hebben besteed - 44% besteedde vorig jaar meer dan 1000 pond - (51%) erkend dat persoonlijk netwerken niet een korte termijn resultaat oplevert, maar dat het gaat om het leren kennen van mensen.

22

23 Worlds Largest Networking Site –Over 210 million users –100 million users logon each day ’s Werelds grootste netwerksite –meer dan 210 miljoen gebruikers –100 miljoen gebruikers die dagelijks inloggen Facebook

24 ecademy Oldest social networking site in UK Largest user segment – 35- 54 (58%) Predominantly European membership Nearly half self employed 70% categorised as professional – senior 37% in the income range 20- 80k Euros per year oudste sociale netwerk site in UK grootste gebruikerssegment – 35-54 (58%) Hoofdzakelijk Europese leden bijna de helft is eigen baas 70% wordt als senior professional gekarakteriseerd 37% heeft een inkomen tussen 20-80.000 euro per jaar

25 Largest professional networking site Over 41 million registered users Average user age 40 All use it for business - grootste professionele netwerksite - meer dan 41 miljoen geregristreerde gebruikers - gemiddelde leeftijd van de gebruikers is 40 - Alleen zakelijk gebruik

26 World’s fastest growing social network 1,382% per year 60% of first time users don’t return after 1 month of using the site Micro blog site only allows 140 characters Twitter - ’s Werelds snelst groeiende sociale netwerk - groei: 1.382% per jaar - 60% van de beginnende gebruikers komt niet terug na het 1 maand te hebben gebruikt - micro blog site staat 140 karakters per keer toe.

27 Some - Business Networking Sites Affinity Engines, Business Parc, The Conneck, Contact Network, Corporate Alumni, ecademy, eConozco, Eliyon, EntreMate, Friendly Favors, GoingProfessional, Growth Company, I’m Not From Here, InterAction, ITmob, ItsNotWhatYouKnow, Join Network PLUS, LLC, Konnects, LinkedIn, Link Silicon Valley, matcheroo, Mediabistro, Monster Networking, NetMiner, Netmodular Community, Networking For Professionals, Online Business Networking Resource, Open Business Club (openBC), OrderGenerator, Point Relevance, Polypol, PowerMingle, RealContacts, ReferNet, Reunion, Ryze, SelectMinds, Shortcut, Sosius, Silicon Valley Pipeline, Spoke Software, Sullivan Executive Networking Community, Tacit - ActiveNet, TENG, Visible Path, WisdomBuilder, Zerendipity Networks.


Download ppt "NETWORKING Andrew Gray COLLABORATION BEATS COMPETITION……..???? IS SAMENWERKING BETER DAN COMPETITIE…????"

Verwante presentaties


Ads door Google