De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dit bestand •is een voorlopige versie. Er zitten nog wat fouten in. De bijbehorende filmpjes zijn op youtube te vinden, maar moeten nog worden ingekort,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dit bestand •is een voorlopige versie. Er zitten nog wat fouten in. De bijbehorende filmpjes zijn op youtube te vinden, maar moeten nog worden ingekort,"— Transcript van de presentatie:

1 dit bestand •is een voorlopige versie. Er zitten nog wat fouten in. De bijbehorende filmpjes zijn op youtube te vinden, maar moeten nog worden ingekort, en voorzien van inleidend commentaar en uitleg. •Na dia 66 zitten slechts onsamenhangende kladjes uit en voor andere presentaties •ma 9 mrt 2009

2 5 4 3 2 1 •Lijst van weblinks •http://www.youtube.nl/watch?gl=NL&hl=nl&v=RTOQUnvI3CAhttp://www.youtube.nl/watch?gl=NL&hl=nl&v=RTOQUnvI3CA •http://www.youtube.nl/watch?v=P6NTyEA8c58http://www.youtube.nl/watch?v=P6NTyEA8c58

3 Cognitieve psychologie Manipulatie en Oorlog 3 maart 2009

4 Waarom Oorlog ? •FrankieFrankie

5 disclaimer •I may be bullshitting you. •I may be trying to bullshit you, or I may be bullshitting you inadvertently... Trust me 

6 Wat is oorlog ? •#Conflict tussen landen met geweld oplossen

7 Cui bono? •(•(Voor wie is het voordeel?) •S•Soldaat? •M•Modale werknemer? •M•Middenstander? •F•Fabrieksdirecteur?

8 Belanghebbenden Oorlog •zeer kleine clubs

9 Hoe start Oorlog?

10 Is de mens van nature goed of slecht?

11 Hypothese 1 •De meerderheid van mensen is van nature slecht; •agressief; •egoïstisch. •Daarom is het noodzakelijk dat er een krachtige overheid is om die natuurlijke neiging tot geweld en oorlog te beteugelen.

12 Mededogen •mededogen, inlevingsvermogen > geweten •af en toe geweten uitschakelen, hardvochtig? •psychopathie... 6 aspecten: 1.voortdurende levensbedreigende angst en pijn (weggedrukt, onbewust) 2.geen of beperkt invoelingsvermogen 3.normaal functioneren in maatschappij 4.masker 5.niet erkend in DSM-IV 6.geen wens tot behandeling / genezing

13 Menselijk instinct, geweten The Milgram Experiment •http://en.wikipedia.org/wiki/http://en.wikipedia.org/wiki/ Milgram_experiment The Stanford Prison Experiment •http://www.prisonexp.orghttp://www.prisonexp.org

14 Soldaten •60% schiet alleen gericht indien gedwongen •30% schiet zelfs dan expres mis •Conditionering ‘verbetert’ dit naar 90% die echt doodt

15 Arne Naess sr (1912-2009) •werkelijkheid –ideeën •taal idee taal / symb

16 Wereld van bewustzijn, met daarbinnen fysieke “ervaringen”/belevenis. Dode Fysieke wereld, met daarin af en toe bewustzijn. Twee denkwerelden:

17 Arne Naess sr (1912-2009) •werkelijkheid –ideeën •taal idee taal / symb PSYOP

18 Informatie •Inhoud van de boodschap •Vorm (klank, beeld, binaire code, letters) •Drager (papier, electronisch) •Betekenis, effect, interpretatie •Bewustzijn –Quantum-mechanica: Waarnemer

19 Activiteit Bewustzijn •“Externe” informatie •Filtering –Bewust –Automatisch, onbewust •Beoordeling, redeneren •Wereldbeeld •Geloof VASTROESTEN

20 Mythe 1 •De bevolking wil soms oorlog

21 Mythe 2 •Oorlog onstaat spontaan door gebrek aan zelfbeheersing, en arrogantie, van leiders. •Niet spontaan maar gestuurd. •Beide zijden van een conflict aansturen.

22 Stelling •(Nagenoeg) elke oorlog wordt doelbewust gecreëerd door kleine, goed georganiseerde groepen die voor de juiste stemming zorgen. •Onze politiek commentatoren op TV hebben daar niet zo veel inzicht in

23 Club wil oorlog •The.Great.Conspiracy, s31- nutnoodzaak_valsevlag.avi •Al Qaida •Witte Huis

24 Hoe wordt het gedaan? Waarom is er oorlog?

25 Webster Tarpley •patsies (zichtbaar, afleiding voor u) •moles (privé-netwerk, schaduwbestuur) •killers (koudbloedig, faciliterend)

26 The.Great.Conspiracy, s43-9-11 D_Webster Tarpley schema mollen, patsies.avi

27 Enkele Technieken 1.PSYOP (psychologische operaties) 2.cognitieve dissonantie: emoties (angst) 3.problem – reaction – solution: valse vlag 4.grote leugen, overdrijven (omslagpunt) 5.stepping stones / connecting the dots •schijnbaar onafhankelijk 6.reverse logic / grijze propaganda •uit A volgt B!... •A is onwaar, ergo: B onwaar?

28 Oorlog 2000-2009 Twee voorbeelden: •War on Terror •Gaza

29 War on Terror A.eerste Golfoorlog 1990 B.11-9 2001 New York, Washington C.7-10 2001 invasie Afghanistan D.20-3 2003 invasie Irak E.11-3 2004 aanslagen Madrid F.7-7 2005 Metro aanslagen Londen G.2001-2009 War on Terror H.“New World Order”

30 aanslagen 9-11

31 Wat is Al Qaida ? •Vermoedens: –911 misbruikt voor het starten van oorlogen, die gewenst waren, door een kleine club •Vermoeden 2: –Men heeft de aanslagen zien aankomen, en expres niet verhinderd •Vermoeden 3 –zelf georganiseerd •Ongelooflijk? •Dit kan niet waar zijn?

32 1933 Nazi Duitsland •Reichstag Terrorstorm_XViD, s02-Reichstag.avi

33 Gebruikte Technieken •Operationele techniek 2: wees zo brutaal, dat niemand iets vermoeden kan •Operationele techniek 3: de grote leugen –2 componenten: •ongelooflijke brute actie •grote leugen •hoe groter de leugen, hoe meer mensen hem geloven (omklap-nivo, grenswaarde)

34 (1933) 2001

35 4 gekaapte jets plane crash: 1.WTC 1 (Noord) 2.WTC 2 (Zuid - deze toren stortte als eerste in ) 3.Pentagon 4.weiland, Shanksville Tevens ingestort op 11 september: WTC 7

36 Pentagon

37 Pentagon crash •Vermoeden: geen vliegtuig

38 eerste schade

39

40 Pentagon crash •Vermoeden: geen vliegtuig •Argumenten: –luchtafweer op het dak –gat erg klein –er ontstaat een 9/11 Truth Movement •Nieuw gegeven: –er worden plausibel klinkende verklaringen gegeven voor de kleine gaten (vleugels vouwen naar achteren weg)

41 Operationele techniek 4: grijze proganda •Omkeringslogica. –X= “er is een inside job” –A= “de Pentagon luchtverdediging faalde” –B= “gaten in gebouw te klein voor vliegtuig” •Stelling: X is waar want A en B zijn waar. •Aanname: B blijkt niet waar. •is X nu waar of onwaar ?

42 Verwarring •grijze propaganda •reverse psychology Als iemand beweert: –“A”, “B” én “C”, dus “X” en het blijkt dat “A” een leugen is, wat weten we over “B” en “C” ?

43 Arne Naess sr (1912-2009) •werkelijkheid –ideeën •taal idee taal / symb PSYOP

44 Activiteit Bewustzijn •“Externe” informatie •Filtering –Bewust –Automatisch, onbewust •Beoordeling, redeneren •Wereldbeeld •Geloof VASTROESTEN

45 herhaling •Vermoeden: geen vliegtuig •Argumenten: –luchtafweer op het dak –gat erg klein –er worden plausibel klinkende verklaringen gegeven voor de kleine gaten (vleugels vouwen naar achteren weg)

46 Wereldbeeld •Cognitieve dissonantie •terug naar 1933-1945

47 (wereld)beeldvorming •Nazi’s, USSR: –Vijand, slecht •USA: –Bondgenoot, democratie, goed.

48 valse vlag-2: Invasies •Oostenrijk –“Vanaf vier uur vanmorgen schieten wij terug.” •Tsjechoslowakije •Polen

49 vv-3: Polen •31-aug-1939 Terrorstorm_XViD,s03-Polen.avi

50 vv-4: Pearl Harbor •In 1941 veel schepen gebombardeerd en gezonken in de haven. Veel doden. •Nederlandse militaire inlichtingendienst had vanuit Australië gewaarschuwd. •Bevelhebber vloot wilde niet blijven liggen. •Is vervangen door een nieuwe. •Na de aanval: massale publieke steun voor deelname aan WO-2.

51 vv-5: Vietnam (Tonkin incident) •Vietnam oorlog Frankrijk: 1946-1957 •Schade Vietnam oorlog USA (1957-1975): –2.500.000 Vietnamese doden –verminkingen tot vandaag (2009) –58.000 US soldiers –plus 150.000 zelfdodingen thuis –verschillende slachtpartijen in de USA

52 Het Tonkin incident (1964) •Terrorstorm_XViD,s04-Tonkin.avi

53 Gelijkstelling Aristoteles ( = ) •groente is spinazie •spinazie is groente •A is de oorzaak van B •Het gebruik van het woord “is” leidt vaak tot ondoordachte gelijkstellingen, identificaties. De plattegrond is niet de stad.

54 If I tell you three times, it’s true !

55 FASE 4 •Wat u met al deze informatie gaat doen! “It’s in your head” --B.Brugmans

56 Wereld van bewustzijn, met daarbinnen fysieke “ervaringen”/belevenis. Dode Fysieke wereld, met daarin af en toe bewustzijn. Twee denkwerelden:

57 Met dank aan het werk van •Barrie Zwicker •Alex Jones •David Icke •Paul Thompson •Michael Ruppert en vele anderen

58 Further viewing... •Zeitgeist •Zeitgeist addendum

59 ...vanaf 16 jaar ! (schokkende beelden)

60 toeval? nep? •plane steel hit mustplane steel hit must

61 DISCLAIMER De meningen, vertolkt in de filmpjes in deze presentatie zijn voor rekening van de sprekers, en hoeven niet noodzakelijk overeen te komen met die van de Auteur, of van het Stedelijk Gymnasium Haarlem.

62 Ceterum censeo HPV periculum est •In november 2008 is beslist dat vanaf september 2009 Cervarix, het GlaxoSmithKline HPV vaccin (Humaan Papillomavirus 16 & 18) via het Rijks-vaccinatie- programma gratis wordt verstrekt aan 12-jarige meisjes. –De GGD 'inhaalprocedure' voor meisjes van 13-16 is gestart. •Vele artsen en wetenschappers in Nederland twijfelen aan bewezen veiligheid, beschermingscapaciteit, en kosteneffectiviteit van HPV-vaccins •De info in de media waarop meisjes en ouders besluiten tot deze pijnlijke ingrijpende 3-voudige vaccinatieronde, is gekleurd. •meer info in het boek: BAARMOEDERHALSKANKER, door Désirée Röver -- Verschijning mei 2009

63 EINDE DEEL 1 3 maart 2009 R. Kuiper

64 Fragmenten>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 1.The.Great.Conspiracy, s78,opsomming losse eindjes.avi 2.The.Great.Conspiracy, s04-taken by surprise.avi 3.The.Great.Conspiracy, s52-GWB_C,8.30uur.avi 4.The.Great.Conspiracy, s51-GWB_B,9.05uur.avi 5.The.Great.Conspiracy, s57-december.avi 6.The.Great.Conspiracy, s61-411 dagen vertraging.avi 7.The.Great.Conspiracy, s30-9-11 USA beleid.avi 8.The.Great.Conspiracy, s62-Kissinger,Kane,Hamilton.avi 9.The.Great.Conspiracy, s64-911-commission,testify wo Oath.avi 10.The.Great.Conspiracy, s54-Cheney breekt af.avi 11.The.Great.Conspiracy, s55-FAA e-mail aan redacties.avi 12.The.Great.Conspiracy, s76,bothering the military.avi 13.The.Great.Conspiracy, s75,NYT+the eh report.avi 14.The.Great.Conspiracy, s77,transponder.avi 15.The.Great.Conspiracy, s70-warning 19x.avi 16.The.Great.Conspiracy, s71-warning Egypt.avi

65 George Carlin •education •http://www.youtube.nl/watch?v=H9soXqYfzgMhttp://www.youtube.nl/watch?v=H9soXqYfzgM

66 EINDE 3 maart 2009 R. Kuiper

67 Inhoud DEEL 1: Cognitief –de psychologie van het nadenken DEEL 2: Honderd jaar Oorlog

68 DEEL 3 Cognitieve processen –waarneming –mentale filters •terugkoppeling –logica, redeneren –heuristiek

69 Wat is Bewustzijn? •Bewust-zijn •Gewaar zijn •Weten, beseffen (kennis)

70 Weten, kennis (cognitie) •Gewaarzijn van het hebben van kennis. •Computer bevat kennis maar weet niet wat hij weet? •Bewustzijn en Weten zijn hetzelfde begrip?

71 Zelfbewustzijn •Kennis hebben over jezelf, jezelf gewaar zijn. •Hoe ver gaat dat?

72 DEEL 4 De cognitieve psychologie rond Oorlog

73 Een woord vooraf

74 Duistere zaken; pijnlijk •Menselijk lijden •Manipulatie en bedrog •Verleden –niet ongedaan maken –lijden is onafhankelijk van de echte oorzaak •Toekomst •Duisternis verdwijnt in het licht.

75 Wilt u het weten? •Hoe zou het voor u zijn, om zich te realiseren dat veel van uw waarheden niet kloppen? •Dat uw wereldbeeld ernaast zat? •Zoudt u het dan willen aanpassen? ? •Wilt u het weten? •Zo nee, dan beter eerst nog emotioneel voorbereiden? –Anders zullen uw filters hun werk doen...?

76 Oorlog •licht •duisternis •Oorlog is niet leuk •Oorlog is zelden beter dan de kwaal •Stel het wordt oorlog en niemand gaat? •Iemand (een groep) wil wel een oorlog –Enthousiasmeren / mobiliseren

77 •veiligheid •vrijheid / onafhankelijkheid •grond (lebensraum •strategisch –(met het oog op verdere doelen) •wraak •macht •olie, grondstoffen, rijkdommen Het wenselijke van oorlog War on Terror

78 Manipulatie •“Consensus reality is often intentionally misleading” George Carlin cabaretier, 1937-2008

79 Overzicht Technieken PSYOP (psychologische operaties): •cognitieve dissonantie bespelen •emoties (angst) •problem – reaction – solution –valse vlag •grote leugen, overdrijven (omslagpunt) •stepping stones / connecting the dots –schijnbaar onafhankelijk •reverse logic / grijze propaganda –uit A volgt B!... A is onwaar, ergo: B onwaar?

80 vb 1: Machtsverwerving Hitler •situatie: –grote depressie –schuld gekregen van WO-1 •gevoelens van trots aanwakkeren –toespraak voor SA en SS

81 vb 2: Concentratiekampen -1945 •ongeloof –(grote leugen is ongeloofbaar) –Wir haben es nicht gewußt –velen wisten het wel maar werden niet geloofd •slechts nog hopen met kleren als “bewijs” •vgl. holocaust denial –2009 (!)

82 Overzicht Technieken PSYOP (psychologische operaties): •cognitieve dissonantie •emoties (angst) •problem – reaction – solution –valse vlag •grote leugen, overdrijven (omslagpunt) •stepping stones / connecting the dots –schijnbaar onafhankelijk •reverse logic / grijze propaganda –uit A volgt B!... A is onwaar, ergo: B onwaar?

83 Overzicht Technieken •PSYOP (psychologische operaties) •cognitieve dissonantie •emoties (angst) •problem – reaction – solution –valse vlag •grote leugen, overdrijven (omslagpunt) •stepping stones / connecting the dots –schijnbaar onafhankelijk •reverse logic / grijze propaganda –uit A volgt B!... A is onwaar, ergo: B onwaar?

84 Valse vlag: vb 1 t/m 3 •Nazi Duitsland •Psychologische technieken zijn gedetailleerd beschreven door de Neurenburg processen (1946-1948)

85 Overzicht Technieken •PSYOP (psychologische operaties) •cognitieve dissonantie •emoties (angst) •problem – reaction – solution –valse vlag •grote leugen, overdrijven (omslagpunt) •stepping stones / connecting the dots –schijnbaar onafhankelijk •reverse logic / grijze propaganda –uit A volgt B!... A is onwaar, ergo: B onwaar?

86 Europese Staat •Europese gemeenschap voor kolen en staal (1957 ?) •E.E.G. •Ecu •Monetaire Unie: invoering €uro •Europese Unie •Grondwet –referendum –verdragsaanpassing

87 Overzicht Technieken •PSYOP (psychologische operaties) •cognitieve dissonantie •emoties (angst) •problem – reaction – solution –valse vlag •grote leugen, overdrijven (omslagpunt) •stepping stones / connecting the dots –schijnbaar onafhankelijk •reverse logic / grijze propaganda –uit A volgt B!... A is onwaar, ergo: B onwaar?

88 Overzicht Technieken •PSYOP (psychologische operaties) •cognitieve dissonantie •emoties (angst) •problem – reaction – solution –valse vlag •grote leugen, overdrijven (omslagpunt) •stepping stones / connecting the dots –schijnbaar onafhankelijk •reverse logic / grijze propaganda –uit A volgt B!... A is onwaar, ergo: B onwaar?

89 Overzicht Technieken •reverse logic / grijze propaganda –uit A volgt B!... A is onwaar, ergo: B onwaar?

90 Overzicht Technieken •reverse logic / grijze propaganda –uit A volgt B!... A is onwaar, ergo: B onwaar? •FASEN 1.misdaad 2.helper 1... creert valse clou 3.publiek reactie: verontwaardiging 4.helper 2... ontmaskerd valse clou 5.publiek... reactie 2: gerustgesteld 6.iemand... echt bewijs 7.publiek: ongeloof

91 Overige technieken •reverse psychology •media •herhaling –catapult the propaganda www.youtube.com/watch?v=VxnegxNEDAc&hl=nl www.youtube.com/watch?v=VxnegxNEDAc&hl=nl •karaktermoord •belachelijk maken (tin foil hat brigade) •wikipedia bijsturen •e.v.a.

92 USA 1990-2009

93 Damage Control •Coverup-technieken: –grijze propaganda –een beroep doen op “patriotisme” –critici belachelijk maken •ondersteund do –schijnverklaringen –nep-onderzoek

94 Wat nu? •most people are not ready to be unplugged Morpheus (character)

95 DISCLAIMER De meningen, vertolkt in de filmpjes in deze presentatie zijn voor rekening van de sprekers, en hoeven niet noodzakelijk overeen te komen met die van de Auteur, het Instituut voor Illusiologie of het Stedelijk Gymnasium Haarlem.

96 DEEL 3 •Verdere video fragmenten •Lees ook: –http://www.historycommons.org/timeline.jsp? timeline=complete_911_timeline&complete_9 11_timeline_key_events=complete_911_timeli ne_key_day_of_9_11_eventshttp://www.historycommons.org/timeline.jsp? timeline=complete_911_timeline&complete_9 11_timeline_key_events=complete_911_timeli ne_key_day_of_9_11_events

97 toekomst planning? •veronderstelbare planning mondiaal: –2001, a War [on Terror] which will not end in our livetimes –2008, Bankaire crisis –2009, Codex Alimentarius –2010, Wereldeconomische crisis –2011, Flinke oorlog (China, Israël-Arabië) –2012, Olympische spelen - Zion –2013, “de redding”

98 Kill-o-logy •"Lessons from Jonesboro, Littleton, and Vietnam: How Kids are Learning to Kill and Learning to Like It." Col. Grossman is one of the world's leading experts on the causes of violent crime. He is the author of the critically acclaimed book, Stop Teaching Our Kids to Kill, has testified before US Senate and US Congressional Committees, and has written numerous encyclopedia entries on the subject of violence and aggression. •www.killology.com/presentations.htmwww.killology.com/presentations.htm

99 Nuttige trainingen voor soldaten •gewelddadige videospelletjes Training voor burgers •De Gouden Kooi en aanverwant jakhalsbewustzijngestuurd afvalrace-, complot-, sabotage-amusement

100 Rockefeller connecties •Federal Reserve Bank •USSR revolutie Lenin, Trotsky •Aaron Russo getuigenis –..video.google.com/videoplay?docid=1263677258215075609&q=Aaron+Russo+ Nick+Rockefellervideo.google.com/videoplay?docid=1263677258215075609&q=Aaron+Russo+ Nick+Rockefeller

101 TOT SLOT: Wilt u het weten? •Hoe zou het voor u zijn, om zich te realiseren dat veel van uw waarheden niet kloppen? •Dat uw wereldbeeld ernaast zat? •Zoudt u het dan willen aanpassen? ? •Wilt u het weten? •Zo nee, dan beter eerst emotioneel voorbereiden? –Anders zullen uw filters hun werk doen...?

102 3 maart 2009 R. Kuiper


Download ppt "Dit bestand •is een voorlopige versie. Er zitten nog wat fouten in. De bijbehorende filmpjes zijn op youtube te vinden, maar moeten nog worden ingekort,"

Verwante presentaties


Ads door Google