De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitalisering van de Volkstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitalisering van de Volkstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Digitalisering van de Volkstellingen 1795-1956
Wat is er gerealiseerd en wat moet er nog gebeuren? Peter Doorn, NIWI-KNAW

2 Digitalisering “oude tellingen”
: Scanning 200 boeken, pagina’s Data-entry volkstelling 1899 maart 2004: Controle en correctie tellingen en 1930 Digitale archivering VT 1960 en 1971 maart 2003 – november 2004: Data-entry tellingen 2005: Documentatie, harmonisatie, koppeling, toegang, onderzoek

3 Wat is er gerealiseerd? Ca pagina’s tabellen direct te downloaden ( ) Originele bestanden 1960 en 1971 onder voorwaarden beschikbaar Deel van documentatie is beschikbaar Controle en correctie is gedeeltelijk voltooid

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Bevolkingsomvang per woonplaats in 1795
In 1795 is Amsterdam de grootste plaats met “zielen” en Klein-Waspik de kleinste met 3; er worden in totaal 1807 plaatsen vermeld. Bron:

13

14

15 Wat moet er nog gebeuren
Controle en correctie afmaken Documentatie voltooien Harmonisatie van de data: HISCO voor beroepenclassificatie Regionale indelingen tot op het niveau van buurten en wijken standaardiseren Overige variabelen en categorieën Koppeling met levensloop-data uit de Historische Steekproef Nederlandse bevolking Verbeterde toegang tot de data Data niet alleen als Excel spreadsheets Statline of Nesstar? Of nog anders? Integratie in internationaal verband, waaronder vertaling in het Engels Onderzoek met de gegevens!

16 Slotzin van de inleiding op de Volkstelling van 1795

17 Uw commentaar is welkom!
Medewerkers Dit project is tot stand gekomen dankzij de medewerking van velen, in velerlei vorm. Voor die hulp en voor het enthousiasme waarmee, zowel binnen als buiten CBS en NIWI, aan het project is meegewerkt, willen wij hen hartelijk bedanken. We noemen in het bijzonder: Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI): dr. Peter Doorn (projectleider) drs. Michelle van den Berk (volkstelling 1960) drs. Ruud Bronmans (applicatieontwikkeling) drs. Berry Feith (projectmanager digitalisering en inhoud website) mevr. Dorine Gilliot (data entry) drs. Jasper van Gruijthuijsen (data entry) mevr. Yamit Gutman (coördinatie en nabewerking data entry) ing. Erik Huisman (applicatieontwikkeling) drs. Henk Laloli (projectmanager applicatieontwikkeling) dhr. Ricardo Meijer (data entry) drs. Simone Pathuis (data entry) drs. Tom Scheers (data entry) drs. Luuk Schreven (volkstelling 1971 en inhoud website) drs. Dagmar Stiebral (conversie website volkstelling 1899) drs. Ronald Schurink (data entry) Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): dr. Jacques van Maarseveen (projectleider) drs. Carel Harmsen (inhoudelijke begeleiding) drs. Jan Jonker (begeleiding documentatie en ontsluiting data) dr. Tom Vreugdenhil (controle data en ontsluiting data via StatLine) Radboud Universiteit Nijmegen dr. Theo Engelen (projectleider) drs. Henny Gooren (controle en correctie data entry) drs. Hans Heger (controle en correctie data entry) Partners De volgende organisaties zijn betrokken bij de digitalisering van de Nederlandse Volkstellingen:   CBS: Centraal Bureau voor de Statistiek IISG: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis NIWI: Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatievoorziening HDNG: Historische Databank Nederlandse Gemeenten Financiers Behalve de partners droegen de volgende organisaties financieel bij aan de digitalisering van de Nederlandse Volkstellingen :   SURF-iWI: Innovatie Wetenschappelijke Informatievoorziening NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek KNAW: Koninklijke Nederlandse Akademie voor Wetenschappen WSA/MAGW: Wetenschappelijk Statistisch Agentschap Faculteit Letteren Katholieke Universiteit Nijmegen Bibliotheken: De volgende bibliotheken stelden exemplaren van hun volkstellingsboeken ter beschikking voor digitalisering: Universiteit Leiden Radboud Universiteit Nijmegen Data Entry: Centre for Data Digitisation and Analysis (CDDA), Belfast ing. Bernhard Jobsen (analyse en werkvoorbereiding data entry) Paper2Digital, Ter Aar ServiceProfs, Alphen aan de Rijn Wetenschappelijke stuurgroep: Dr. Th. Engelen, historicus (Universiteit Nijmegen), voorzitter Historische Databank Nederlandse Gemeenten Prof. dr. H.B.G. Ganzeboom, socioloog (Universiteit Utrecht), voorzitter HSN Prof. dr. A.F. Heerma van Voss, historicus (IISG en Universiteit Utrecht), secretaris HSN stuurgroep Prof. dr. H. Knippenberg, historisch-geograaf (Universiteit van Amsterdam), vice-voorzitter en penningmeester HSN Dr. J. Kok, historicus (IISG), bestuurslid HSN Dr. M.H.D. van Leeuwen, historicus and socioloog (Nederlands Economisch Historisch Archief), Bestuurslid HSN Prof. dr. J.M.W.G. Lucassen, historicus (IISG en VU), bestuurslid HSN Dr I. Maas, sociologe (Universiteit Utrecht), bestuurslid HSN Dr J. van Maarseveen, historicus (CBS) Dr. F.W.A. van Poppel, historisch-demograaf (NIDI), secretaris HSN Dr H. Wals, historicus (IISG), lid HSN stuurgroep Uw commentaar is welkom!


Download ppt "Digitalisering van de Volkstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google