De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspiratiemoment Paul VAN HEESVELDE – STORY TELLERS.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspiratiemoment Paul VAN HEESVELDE – STORY TELLERS."— Transcript van de presentatie:

1 Inspiratiemoment Paul VAN HEESVELDE – STORY TELLERS

2 INHOUD  INLEIDING – VALKUIL – UITDAGING  EEN STREEPJE THEORIE  INSPIRATIE OF TRANSPIRATIE?  VEEL VRAGEN – OPLOSSINGEN?  ENKELE CONCLUSIES MUZIEK LITERATUUR FILM FOTO Story Tellers - Every Success Story has a History

3 DEEL 1 INLEIDING Dessine-moi un mouton… Story Tellers - Every Success Story has a History

4 INLEIDING VALKUIL ? OF UITDAGING? Story Tellers - Every Success Story has a History

5 DEEL2 WAAROVER GAAT MOBILITEIT  Mobiliteit op zich is er niet  Diverse motieven om zich te verplaatsen.  Gevolg: mobiliteit als afgeleid gegeven van andere evoluties  Gevolg: indien we een andere mobiliteit willen, dan moeten we anders leven, werken, produceren, enz. Waarover gaat dit eigenlijk? Hoe evolueert mobiliteit? Evolutie van techniek Gender aspecten van techniek Story Tellers - Every Success Story has a History EEN AFGELEID GEGEVEN

6 DEEL2 WAAROVER GAAT MOBILITEIT  Versnelling als motor in het mobiliteitsgebeuren.  Extreme kostendaling van transport  Tot 1835 is de maximum reis- snelheid 22 km/u.  Eind 19 de eeuw: fiets als snelste vervoermiddel  Begin 20 ste eeuw: auto  Eind 20 ste eeuw: vliegtuig Waarover gaat dit eigenlijk? Hoe evolueert mobiliteit? Evolutie van techniek Gender aspecten van techniek Story Tellers - Every Success Story has a History EVOLUTIE OVER 200 JAAR

7 Story Tellers - Every Success Story has a History

8 DEEL2 WAAROVER GAAT MOBILITEIT Story Tellers - Every Success Story has a History CONSTANTEN & VARIABELEN

9 Story Tellers - Every Success Story has a History 4.a.Dépenses moyennes de transport par ménage et par an (en EURO) Gemiddelde transport uitgaven per huishouden en per jaar (in EURO) Consommation totale/Totale consumptie Achat de véhicule - Aankoop van voertuigen Achat de voitures - Aankoop van auto's Achat de véhicules à deux roues - Aankoop van tweewielers Dépenses d'utilisation de véhicules - Verbruiksuitgaven voor voertuigen Pièces détachées et accessoires - Wisselstukken en herstellingen Carburant - Brandstof Lubrifiant et antigel - Smeermiddelen en antivries Entretien et réparations (pièces incl.) - Onderhoud en herstellingen (stukken inb.) Location de garages ou de véhicules - Huur van garages of voertuigen Autres frais et taxes de roulage - Andere kosten en verkeersbelasting Services de transport - Vervoerdiensten Transport par chemin de fer (SNCB) - Treinvervoer (NMBS) Transport urbain (tram, bus, métro) - Stadsvervoer (tram, bus, metro) Autres services de transport - Andere vervoerdiensten Frais divers - Diverse kosten Transport par bus - Vervoer per bus Total Transports Totaal Vervoer % de la consommmation totale % van de totale consumptie13,9%13,3%12,8%13,1%13,2%13,7%12,8%13,2% Source: DGSIE - Enquête sur le budget des ménages Bron: ADSEI - Huishoudbudgetonderzoek

10 WHAT IS YOUR STORY? SNELHEID: - 30 km/dag te voet = tijdrekening in jaren km met vliegtuig = tijdrekening in uren. CONSTANT - VARIABEL Een “constante” vereist een andere aanpak dan een variabel gegeven. SPANNINGSVELD: Pascal versus Kerouac

11 INSPIRATIE OF TRANSPIRATIE? Verplaatsingsmotieven Story Tellers - Every Success Story has a History

12 INSPIRATIE OF TRANSPIRATIE?  SNEL – TRAAG  PRIVE – COLLECTIEF  REIZIGERS – GOEDEREN  GEBRUIKERS - CHEMINOTS  VEEL BRONNEN  ALTERNATIEVE AANPAK KIEZEN IS VERLIEZEN? Story Tellers - Every Success Story has a History Keuze mbt idee en concept What is your story Bronnen

13 Story Tellers - Every Success Story has a History

14

15

16

17

18 Mogelijkheden  Dienstregelingen – middel om reistijden te onderzoeken  Bieden inkijk in de verbindingen (van x naar y)  Krimp in de ruimte  Ook toepasbaar voor busvervoer  Opgelet bij bijzondere omstandigheden, cf. WO I De reistijd met de trein verlengt, van 27 minuten naar 33 minuten tussen Gent en Moortzele (maar correcties – Gent Zuid versus Gent Sint Pieters, meer treinen, enz.) Story Tellers - Every Success Story has a History

19

20 De Volksstem

21 Story Tellers - Every Success Story has a History

22

23 PERCEPTIE : TRAM VLAAMS BRABANT Wilt ge naar de stad marcheren, Pakt den tram op Katerveren, ‘t Is voor u een groot profijt Ge zijt toch weinig centen kwijt Lijdt ge wat honger of wat dorst Ge zijt toch van den gang verlost HET LIEDJE VAN DEN TRAM – O.L.V. WAVER – s.a. Story Tellers - Every Success Story has a History

24 TRAM IN HET LAND VAN RODE We reden hier in Merelbeek Lang met de boerentram En niemand was er die ooit zei Dat ‘t hem niet goed bekwam De Grote Heren van ‘t Verkeer Die spraken toen aldus: “Voor Merelbeke nu iets nieuws, Ge krijgt een gyrobus” En nu, o jee, o jee, Nu zitten wij er mee! • Hoe beleven mensen de tramrit? • Voorbeelden: toneelstuk, liederen, getuigenissen • Story Tellers - Every Success Story has a History

25

26

27

28 TIJD EN TIJDVERLIES Congestie behoort tot onze dagelijksheid Congestie was de Romeinen ook bekend – Augustus en Hadrianus nemen maatregelen ivm vrachtvervoer in Rome. Story Tellers - Every Success Story has a History

29

30 VOORBEELD: DE OVERKANT Maurits Wollebrants – laatste veerman op het Kanaal Mechelen – Leuven 1930 – ca Overvaarten van 06u tot 22u Overzetten voor 1 frank – met fiets voor 2 frank. Story Tellers - Every Success Story has a History EEN GOED VERHAAL

31 Story Tellers - Every Success Story has a History

32 MOGELIJKHEDEN  Gespecialiseerde sites met muziek, film, literatuur, pers.  Beeldbanken, archief.  Bloemlezingen over mobiliteit. MUZIEK LITERATUUR FILM FOTO Story Tellers - Every Success Story has a History

33 BRONNEN MUZIEK Story Tellers - Every Success Story has a History

34 BEELD FILM Story Tellers - Every Success Story has a History

35 RECAPITULEREN: EVOLUTIE IN MOBILITEIT  Steeds sneller  Steeds verder  Steeds goedkoper  Gevolgen:  Tijd wordt vaak ‘autotijd’ Story Tellers - Every Success Story has a History

36 ENKELE CONCLUSIES  WHAT IS YOUR STORY  THINK GLOBAL, ACT LOCAL  BLIJF BIJ DE LES  CONCEPT  VERTELPERSPECTIEF  VERHALENTAFELS  BOTTOM UP – LAAT RUIMTE VOOR VERHALEN  KILL YOUR DARLINGS Story Tellers - Every Success Story has a History

37


Download ppt "Inspiratiemoment Paul VAN HEESVELDE – STORY TELLERS."

Verwante presentaties


Ads door Google