De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Captivate Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Captivate Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges."— Transcript van de presentatie:

1 Captivate Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

2 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Overzicht •Inleiding •Werkomgeving •Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren •Slides en objecten •Geluid •Film met afbeeldingen •Interactieve quiz •Video toevoegen •Captivate en powerpoint •Opleiding Introductie 2

3 Inleiding Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

4 Inleiding •Beeldschermactiviteiten vastleggen •Softwaredemonstraties •Interactieve simulaties •Educatieve quiz •Eindresultaat = flashbeelden OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 4

5 Werkomgeving Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

6 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Overzicht •Startpaneel •Storyboard •Bewerkpaneel •Hoofdwerkbalk •Objectenwerkbalk Werkomgeving 6

7 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Inleiding •Startvenster - Storyboard – Bewerkpaneel •Elk paneel heeft zijn eigen opdrachten Werkomgeving 7

8 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Startpaneel •Eerste paneel dat je te zien krijgt •Links – overzicht van recente captivate films •Midden – Nieuwe films (record en create) •Rechts – Tutorial Werkomgeving 8

9 Storyboard •Overzichtsweergave •Verschillende slides van de film op een rij •Thumbnail-weergave •Verslepen •Links – opties per slide aanpassen OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Werkomgeving 9

10 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Bewerkpaneel •Afzonderlijk slides bewerken •Items toevoegen, wijzigen, verwijderen, interactiviteit •Edit / dubbelklikken •Tijdlijn met layers Werkomgeving 10

11 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Hoofdwerkbalk •View  Tools  main toolbar •Record = schermactiviteiten opnemen •Preview = voorproefje •Publish = exporteren naar een bepaald formaat •Properties = eigenschappen aanpassen (beeld en geluid) •Audio = Geluid opnemen, importeren of aanpassen Werkomgeving 11

12 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Objecten werkbalk –View  Tools  object toolbar –Tekstveld invoegen (caption) –Rollover tekstveld toevoegen (rollover caption) –Accentueerveld toevoegen (highlightbox) –Rollover plaats (Rollover slidelet) –Zoom area –Tekstinvoerveld (Text entry) –Aanklikbaar veld (clickbox) –Knop (Button) –Tekstanimatie –Figuur toevoegen –Rollover image (rollover image) –Animatie (Animation – swf; gif, fla, avi) –Flash video (FLV) –Mouse –Widget Werkomgeving 12

13 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

14 Overzicht •Inleiding •Stappenplan •Plannen •Het type kiezen •Opname-opties instellen •Film opnemen •Tijdlijn •Wijzigingen aanbrengen •Publiceren OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren 14

15 Inleiding •Plan your work, work your plan •Wie en wat je met je film wil bereiken •Meerwaarde ? •Eenvoud, duidelijkheid •Boodschap primeert de gebruikte technologie OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren 15

16 Stappenplan •Plannen •Verzamelen van bronnen •Opties en voorkeuren instellen •Opnemen •Opslaan •Extra objecten •Preview •Eventuele wijzigingen •Publish settings •Publiceer OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren 16 Een voorbeeld van een goed stappenplan

17 Plannen •Eerste instantie –Wat is de doelgroep? –Wat moet de doelgroep uit deze film leren? •Tweede instantie –Hoe de doelstellingen bereiken? •Draaiboek? OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren 17

18 Het type kiezen •Startpaneel  Create project Software Simulation OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren 18

19 Het type kiezen •Other –Blank Project •Lege film –Image Slideshow •Slideshow van figuren –From MS Powerpoint •Powerpoint dia’s importeren –From Templates •A.d.h.v. Templates OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren 19

20 Opname-opties instellen •Belangrijke opties instellen –Welke recording? •Automatic recording •Full motion recording •Manual recordin –Advanced •Captions taal instellen –Mode •In welke mode gaan we opnemen? OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren 20

21 Opname-opties instellen •Wat zijn Captions? –Instructies worden in de film weergegeven –In verschillende talen OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren 21

22 •Demonstratie •Geen interactie  enkel bekijken •Accentueren van de zones •Instructies en de muisbewegingen •Training Simulation •Simulatie  Interactie  student moet het zelf bewijzen •Klikzones en geen muisbeweging •Textbox bij fout •Hints aanwezig •Assesment Simulation OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 22 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren Opname-opties instellen

23 Film Opnemen •Record = rode knop •Handelingen uitvoeren •End-toets = opname beëindigen •  Storyboard OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 23 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

24 Oefening •Maak een kleine opname van het openen van een word- document en het wijzigen van het lettertype van de tekst •Sla dit op en bekijk de verschillende previews OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 24 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

25 Tijdlijn •Onderaan in de editeerweergave •Layers –Per laag 1 object –Overlappen –Icoontje •Timing –Grijze balken geven de duur aan •Object verplaatsen OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 25 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

26 Tijdlijn •Tijdsduur aanpassen –Linker of rechter rand van het object verslepen Slides verwijderen •Storyboard of bewerkweergave –Slide aanklikken –Del - knop OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 26 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

27 Wijzigingen aanbrengen Voorbeeld: Tekstinstructie aanpassen 2 mogelijkheden •Rechtstreeks (dubbelklik en in Text edit balk) •Dialoogvenster (in Text edit balk op dialoog knop) –Apply to all  wijzigingen qua stijl toepassen op alle dia’s / captions / … OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 27 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

28 Wijzigingen aanbrengen Muisweergave wijzigen na opname •Grootte van de muis ? •Animatie? •Snelheid? •Eindpositie? Alle objecten kunnen gewijzigd worden. (Kleur, grootte, …) OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 28 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

29 Film publiceren •Exporteren naar uiteenlopende formaten –Flash.SWF  in webpagina –Adobe Connect Pro –Media (AVI, EXE) –Bijlage bij e-mailbericht –Word document –Rechtstreeks uploaden naar internet •Publish OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 29 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

30 Voorbeeld •Training over de captivate werkomgeving •BekijkBekijk OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 30 Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

31 Slides en objecten Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

32 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Overzicht •Slides toevoegen •Extra slides opnemen •Slides importeren •Slides dupliceren •Objecten toevoegen 32 Slides en objecten

33 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Slides toevoegen •Menu insert  Slide •Na de geselecteerde slide 33 Slides en objecten

34 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Slides toevoegen •Question slide –Quiz, multiple choice, … •Random Question Slide –Quiz uit een pool •Image Slide –Figuur slide –Direct afbeelding selecteren •Powerpoint –Slides van MS powerpoint •Animation slide –Animaties toevoegen –SWF, Animated gif, Avi, FLA 34 Slides en objecten

35 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Extra slides opnemen •Vergeten handeling toevoegen •Record of Insert  Recording slide •Na welke slides alles toevoegen •Opnameopties aanpassen? –Captivate onthoudt de laatst gebruikte instellingen 35 Slides en objecten

36 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Slides dupliceren •Rechter muisknop op de slide •Duplicate Slide •Komt na de geselecteerde slide 36 Slides en objecten

37 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Object toevoegen •Objecten die kunnen toegevoegd worden •Interactieve objecten –Click boxes –Text entry boxes –Buttons –Widgets •non-interactieve objecten –Text captions –Rollover captions –Highlight boxes –Mouse –Rollover slidelets 37 Slides en objecten • Zoom areas • Images and rollover images • Drawing tools • Animations • Animated text • Video

38 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Tekstinvoerveld •Om vragen te beantwoorden •Wachtwoorden •Toon voorbeeld : Wat is de naam van het nieuwe besturingssysteem van Microsoft? 38 Slides en objecten

39 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 39 Slides en objecten

40 Resultaat •Eindresultaat OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 40 Slides en objecten

41 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Knop •Visuele vorm van interactiviteit •Navigatie / URL openen / mail sturen •3 types –Tekstknop –Transparante knop –Figuurknop •Toonvoorbeeld: –Knop  url –Knop  continue 41 Slides en objecten

42 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder Text animatie 42 Slides en objecten

43 Voorbeeld OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 43 •Maak een Microscoop Training •VoorbeeldVoorbeeld Slides en objecten

44 Uitbreiding: Extra Oefening 2 OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 44 •Een Microscoop Oefening •VoorbeeldVoorbeeld Slides en objecten

45 Geluid Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

46 Inleiding OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 46 •Toevoegen geluid –Boodschap duidelijk maken –Extra klemtoon leggen op bepaalde zaken –Zien en horen, blijft wellicht langer hangen •Ingesproken boodschap, muziek, audio toevoegen •Geluid toevoegen tijdens het opnemen zelf •Geluidsfragmenten in beperkte mate bewerken Geluid

47 Inspreken tijdens het opnemen OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 47 •Geluid gekoppeld aan slide –aan de hand van het luidsprekersymbooltje rechtsonder de slide – In de bewerkweergave  onderste laag bevat het geluidspoor van de video –Je kan ook audio toevoegen aan objecten! Geluid

48 Beluisteren van het geluid OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 48 Geluid

49 Audio verwijderen OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 49 Geluid

50 Een captivate film met afbeeldingen maken Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

51 Inleiding •Film met opeenvolging van afbeeldingen •Interactieve elementen of eLearning features toevoegen OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 51 Een captivate film met afbeeldingen maken

52 Aanpassingen •Gewenste slide grootte ingeven •Bladeren naar de figuren en deze selecteren •Indien te groot –Resize –Crop •Aanpassingen door dubbel te klikken –Fade in –Effecten –… •Captions toevoegen •… OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 52 Een captivate film met afbeeldingen maken

53 Voorbeeld •ResultaatResultaat OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 53 Een captivate film met afbeeldingen maken

54 Interactieve quiz maken Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

55 Inleiding •Een Quiz kan je gebruiken als een test binnen uw Captivate film •Via quizslides hebt u de mogelijkheden –Opeenvolging van slides genereren met 6 soorten vragen –Wat indien fout? Wat indien juist?  bepaalde slide indien juist of fout  branching  leertraject –Resultaten doorsturen OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 55 Interactieve quiz maken

56 Quiz Preferences configureren •Invoegen in een lege film of in een film invoegen •Belangrijk  instellingen in de Quiz Preferences –Quiz  Quiz Preferences OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 56 Interactieve quiz maken

57 Quiz Preferences configureren OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 57 Interactieve quiz maken

58 Quiz Preferences configureren OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 58 Interactieve quiz maken

59 Quiz Preferences configureren OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 59 Interactieve quiz maken

60 Quiz Preferences configureren OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 60 Interactieve quiz maken

61 Quiz Preferences configureren •Instellingen en vertalingen recupereren bij de volgende quiz •File opslaan als een template of sjabloon •File  Save as template •New  Create movie from template OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 61 Interactieve quiz maken

62 Vragenslides aanmaken •Multiple choice: de student moet één of meer antwoorden selecteren uit een lijst van mogelijke antwoorden; •True/False: de student moet aangeven of een vraag of stelling juist of fout is; •Fill in the blank: de student moet lege gaten in een zin aanvullen, je hebt als instructor de keuze of hij/zij het antwoord moet intypen of kan kiezen uit een lijst met een aantal mogelijke antwoorden; •Short answer: de student moet een antwoord op een vraag intypen; •Matching: in een linker kolom staan een aantal woorden, net als in een rechter kolom, de student moet de woorden correct aan elkaar te proberen linken; •Likert: de student moet z’n persoonlijke mening over een stelling in een lijst met opties aanduiden, bij dit type van vragen komt het er niet op aan om een juist antwoord te geven, maar wel om de opinie van studenten over stellingen te weten te komen. OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 62 Interactieve quiz maken

63 Vragenslides aanmaken •Options –Wat indien fout? Wat indien juist? –Aantal pogingen –Welke knoppen zichtbaar OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 63 Interactieve quiz maken

64 Vragenslides aanmaken •Demonstratie OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 64 Interactieve quiz maken

65 Oefening •Maak een Project aan met alle vraagtypes die beschikbaar zijn OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 65 Interactieve quiz maken

66 Video toevoegen Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

67 Video toevoegen •ToonvoorbeeldToonvoorbeeld OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 67

68 Captivate en powerpoint Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

69 Inleiding •Powerpoints  E-Learning materiaal van maken •Interactiviteit aan toevoegen •Captivate OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 69 Captivate en powerpoint

70 Importeren van een powerpoint •Startvenster > other > Import from Microsoft Powerpoint •Bladeren naar Powerpoint bestand OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 70 Captivate en powerpoint

71 Importeren van een powerpoint •Startvenster > other > Import from Microsoft Powerpoint •Bladeren naar Powerpoint bestand OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 71 Captivate en powerpoint

72 Importeren van een powerpoint OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 72 Captivate en powerpoint

73 Importeren van een powerpoint OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 73 Captivate en powerpoint •Slides en/of objecten toevoegen •Interactiviteit toevoegen •Audio toevoegen aan de slides •  E-learning materiaal

74 Extra Oefening •Maak een Site over de microscoop door gebruik te maken van een MenuBuilder •Exporteer die naar HTML •Zorg ervoor dat de linken die in het project zitten steeds worden geopend in het zelfde venster •Zorg ervoor dat er een quiz in die site zit •Zorg voor ten minste 3 items OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 74

75 Opleidingen Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 75

76 Opleidingen •Ikwilnavorming.be –Georganiseerde lessen •Data ligt al vast –Vraaggestuurde lessen •Dienst Onderwijsondersteuning en –ontwikkeling biedt opleidingen op vraag aan •info@ikwilnavorming.beinfo@ikwilnavorming.be –http://www.ikwilnavorming.be/http://www.ikwilnavorming.be/ –http://www.renvlaanderen.behttp://www.renvlaanderen.be OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 76

77 Einde


Download ppt "Captivate Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges."

Verwante presentaties


Ads door Google