De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schwerpunkt Literatur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schwerpunkt Literatur"— Transcript van de presentatie:

1 Schwerpunkt Literatur
Op zoek naar een eigen identiteit Kinderjaren en jeugd in de literatuur Het beeld van de vrouw in de literatuur De koloniale tijd in de spiegel van de literatuur De ‘grote drie’ in de Nederlandse literatuur De bezetting in de literatuur De maatschappij in de spiegel van de literatuur Recente literatuur

2 Schwerpunkt Literatur
Op zoek naar een eigen identiteit Kinderjaren en jeugd in de literatuur Het beeld van de vrouw in de literatuur De koloniale tijd in de spiegel van de literatuur De ‘grote drie’ in de Nederlandse literatuur De bezetting in de literatuur De maatschappij in de spiegel van de literatuur Recente literatuur

3 Inhoud Het oponthoud – F.B. Hotz Dwars door de Vogelkop – F. Springer
Assepoester en haar zusters – Naema Tahir

4 F.B. Hotz

5 F.B. Hotz Frits Bernard Hotz 1 februari 1922 te Leiden volledige naam:
geboren: 1 februari 1922 te Leiden overleden: 5 december 2000 te Leiden

6 F.B. Hotz debuteerde in 1976 met:

7 F.B. Hotz Dood weermiddel (1976) Ernstvuurwerk (1978) Proefspel (1980)
Duistere jaren en andere verhalen (1983) Eb en vloed (1987) Proefspel (1989) De voetnoot (1990) De vertekening (1991) De vertegenwoordigers (1996) Het werk (2 delen) (1997)

8 F.B. Hotz F. Bordewijk-prijs voor Ernstvuurwerk Sjoerd Leikerprijs voor zijn gehele oeuvre P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre

9 F.B. Hotz …volgde de ambachtsschool en daarna een middelbare opleiding werktuigbouwkunde,

10 F.B. Hotz … stapte in 1942 over op de kunstacademie en begon trombone te spelen,

11 F.B. Hotz …kreeg vlak na de Tweede Wereldoorlog tuberculose, waardoor hij enkele jaren het bed moest houden,

12 F.B. Hotz …was vanaf 1949 tot eind jaren zestig jazzmusicus, onder meer bij de Dixieland Pipers,

13 F.B. Hotz … was hij jazzrecensent voor het tijdschrift Rhythme en muziekleraar,

14 F.B. Hotz …was getrouwd van 1956 tot 1964 en werd vader van een zoon,

15 F.B. Hotz … werd in de loop van de jaren zestig bibliotheekmedewerker bij de Nederlandse Blindenbibliotheek te Den Haag.

16 Het oponthoud – F.B. Hotz Opdracht 1 a. We leren de hoofdpersoon goed kennen doordat hij van alles over zichzelf vertelt. Zoek naar een aantal zinnen waarin hij zichzelf karakteriseert. b. Hoe zou je de hoofdpersoon zelf karakteriseren? c. Is de ‘ik’ in het verhaal F.B. Hotz?

17 Het oponthoud – F.B. Hotz Opdracht 2 De eerste woorden van ‘Het onoponthoud’ luiden: ‘In het begin van de bezettingstijd…’ Het speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er worden in het verhaal ‘verzetsdaden’ tegen de bezetter gepleegd. a. Zet de plegers van die daden op een rijtje en omschrijf wat ze doen. b. Wat vind je van deze vormen van verzet? c. Wat vindt de ‘ik’ ervan?

18 Het oponthoud – F.B. Hotz Opdracht 3
Je gaat nu een korte film zien over Rotterdam: Je hoort in de film een aantal stads- en leeftijdsgenoten van de ‘ik’. Wat valt je op als je hun verhalen vergelijkt met het verhaal van ‘Het oponthoud’?

19 Het oponthoud – F.B. Hotz Opdracht 4 ‘Ik geloofde dat ik voor mijn plan eerst nog vollediger tot nul zou moeten naderen. Een doel als vacuüm.’ a. Waaraan ontleent de ‘ik’ dit streven? b. Lukt het hem om in het niets te verdwijnen? Waar niet? Waar wel?

20 Het oponthoud – F.B. Hotz Opdracht 5 Omschrijf in één zin het thema van dit verhaal.

21 F. Springer

22 F. Springer Carel Jan Schneider te Batavia werkelijke naam: geboren:
15 januari 1932 te Batavia

23 F. Springer In 1962 verscheen:

24 F. Springer Bericht uit Hollandia (verhalen) De gladde paal van macht. Een politieke legende (roman) Tabee, New York (roman) Zaken overzee (verhalen) Bougainville. Een gedenkschrift (roman) Quissama. Een relaas (roman) Sterremeer. Een romance (novelle); Boekenweekgeschenk Nuchtere nostalgie Teheran, een zwanezang (roman) Bandoeng-Bandung. Een novelle Kandy. Een terugtocht (roman) Allemaal gelogen Quadriga, Een eindspel (roman)

25 F. Springer F. Bordewijk-prijs voor Bougainville P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele oeuvre

26 F. Springer …werd geboren in Nederlands-Indië, als zoon van een leraar Duits,

27 F. Springer …bracht tijdens de Japanse bezetting een deel van de tijd door in een interneringskamp,

28 F. Springer … ging naar het gymnasium in Rotterdam en naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag en studeerde rechten in aan de Universiteit Leiden,

29 F. Springer …was van 1958 tot 1961 bestuursambtenaar in Nederlands Nieuw-Guinea, het tegenwoordige Papoea,

30 F. Springer …was vervolgens diplomaat op Nederlandse ambassades in onder meer New York, Brussel, Dhaka, Teheran en Straatsburg,

31 F. Springer … was eind jaren tachtig ambassadeur in de DDR.

32 Dwars door de Vogelkop- F. Springer
Opdracht 1 Het verhaal speelt in Nieuw-Guinea, dat Nederlands koloniaal gebied was tot 1962. Wat leert het verhaal je over deze kolonie? Vat dit samen in een kort opstel.

33 Dwars door de Vogelkop- F. Springer
Opdracht 2 Je gaat nu een film zien over Nieuw-Guinea: Het beeld dat in de film van Nieuw-Guinea wordt geschetst, verschilt nogal van het beeld dat uit het verhaal naar voren komt. a. Welke verschillen vallen op? b. Waardoor worden de verschillen veroorzaakt? c. Aan welk beeld hecht je meer waarde: het fictieve of het journalistieke?

34 Dwars door de Vogelkop- F. Springer
Opdracht 3 De titel van het verhaal is ‘Dwars door de vogelkop’. Op blz. 46 roept De Smedt vertwijfeld uit: ‘Hoe is het in godsnaam mogelijk dat een vogel verbrandt en vervolgens uit de as opvliegt!’ De ‘ik’ noemt dit vervolgens een ‘Phoenix-kreet’. a. Wat is een Phoenix? b. Wat is de relatie tussen de titel en de Phoenix-kreet?

35 Dwars door de Vogelkop- F. Springer
Opdracht 4 Aan het eind van het verhaal wordt De Smedt gezien door verschillende koelies en agenten. Als de ‘ik’ gaat kijken ziet hij hem ook. a. Is er een verklaring voor de geestverschijning? Hoe wordt die in het verhaal genoemd? b. Leg uit hoe de geestverschijning past in de compositie van het verhaal.

36 Dwars door de Vogelkop- F. Springer
Opdracht 5 Omschrijf een gebeur- tenis uit de geschiede- nis of uit je persoonlijk leven waarbij de Phoenix-metafoor van toepassing is.

37 Dwars door de Vogelkop- F. Springer
Opdracht 6 Omschrijf in één zin het thema van dit verhaal.

38 Naema Tahir

39 Naema Tahir naam: Naema Tahir geboren: 1970 te Slough (nabij Londen)

40 Naema Tahir In 2004 verscheen:

41 Naema Tahir Een moslima ontsluiert, 2004 Kostbaar bezit, 2006 Eenzaam heden, 2008 Groenkapje en de bekeerde wolf, 2008 Bruid van de dood, 2011

42 Naema Tahir …is de dochter van Pakistaanse ouders,

43 Naema Tahir …kwam in 1980 met haar ouders naar Nederland om zich te vestigen in Etten-Leur,

44 Naema Tahir … woonde vervolgens in Faisalabad (Punjab), waar haar ouders oorspronkelijk vandaan kwamen en daarna in Leiden, Lagos en Straatsburg,

45 Naema Tahir …studeerde Nederlands recht in Leiden tot 1996 en werkte als jurist voor Nederlandse en internationale instellingen,

46 Naema Tahir …woont in Straatsburg, waar ze tot maart 2006 werkte als jurist mensenrechten voor de Raad van Europa.

47 Assepoester en haar zuster – Naema Tahir
Opdracht 1 a. Het verhaal is een sprookje. Welke kenmerken van het sprookje vind je erin terug? b. Het verhaal verwijst naar een zekere werkelijkheid? Welke werkelijkheid?

48 Assepoester en haar zuster – Naema Tahir
Opdracht 2 Je gaat de film Submission zien van Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh: a. Is het verhaal van deze film een sprookje? b. Wat is de boodschap van deze film? c. Is deze boodschap duidelijk?

49 Assepoester en haar zuster – Naema Tahir
Opdracht 3 Bereiken Naema Tahir met haar boek en/of Hirsi Ali/Van Gogh met hun film hun doel, denk je? Waarom wel? Waarom niet?

50 Mogelijke eindopdracht
Maak van een van de voorgaande verhaalbesprekingen een webquest.

51


Download ppt "Schwerpunkt Literatur"

Verwante presentaties


Ads door Google