De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Belcotax On Web. 2 BELCOTAX ON WEB – Wat? Systeem voor erkende instellingen, werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten en voor hun mandatarissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Belcotax On Web. 2 BELCOTAX ON WEB – Wat? Systeem voor erkende instellingen, werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten en voor hun mandatarissen."— Transcript van de presentatie:

1 1 Belcotax On Web

2 2 BELCOTAX ON WEB – Wat? Systeem voor erkende instellingen, werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten en voor hun mandatarissen voor de indiening van hun attesten en individuele fiscale fiches 281 via het internet.

3 3 BELCOTAX ON WEB – Wie? Wie kan deelnemen ?  Schuldenaars: Vennootschappen, verenigingen, privé-organistaties en instellingen, de overheid, openbare instellingen en organismen. Kortom: alle schuldenaars van inkomsten voor hun eigen gegevens.  Mandatarissen: Sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere rechtspersonen of organismen die door hun klanten daartoe gemachtigd zijn, voor de gegevens van hun klanten.  Erkende instellingen of hun mandatarissen voor de attesten  Alle andere organismen die specifieke fiches of attesten moeten indienen bij de FOD Financiën.

4 4 BELCOTAX ON WEB – Welke fiches?  Bezoldigingen  Pensioenen  Vervangingsinkomsten  Werkloosheidsuitkeringen  Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen)  Inkomsten uit pensioensparen  Wettelijke uitkeringen wegens blijvende ongeschiktheid  Uitkeringen voor brugpensioen  Vervangingsinkomsten  Bezoldigingen van bedrijfsleiders  Attest van terugbetaalde sommen  Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen  Lijfrenten en tijdelijke renten  Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard  Attesten van stortingen in het kader van het pensioensparen  Attesten voor fiscaal aftrekbare giften  Attesten PWA-cheques  Attesten dienstencheques  ………..

5 5 BELCOTAX ON WEB – Begrippen Verzending Verzending Bestand met een verzameling van « Belcotax aangiften ». Bestand met een verzameling van « Belcotax aangiften ». Het bestaat uit : Het bestaat uit : - één record type 0 : identificatie van de afzender, - één of meerdere « Belcotax aangiften », - één record type 9 : controletotalen. Belcotax aangifte Belcotax aangifte Een « Belcotax aangifte » bevat, binnen een « verzending », de fiches van één schuldenaar van inkomsten. Ze bestaat uit : - één record type 1 : identificatie van de schuldenaar, - één of meerdere records type 2 : fiches 281, - één record type 8 : controletotalen. Afzender Organisme gemandateerd door een schuldenaar om de gegevens van de fiscale fiches in te dienen bij de FOD Financiën. De « afzender » kan de schuldenaar zelf zijn, een sociaal secretariaat of een andere gemandateerde. Hij wordt geïdentificeerd met zijn ondernemingsnummer (KBO).

6 6 BOW inkomsten 2009 Aantal Verzendingen Aangiften Fiches/attesten

7 7 BOW inkomsten 2009 Fiches : - 54,4 % via Belcotax on web - 45,6 % op papier

8 8 Fiscale attesten giften Inkomstenjaar Via BOW Op papier niet gekend Aantal erkende instellingen : Aantal instellingen dat via BOW ingediend heeft in 2011: 90

9 9 Attesten giften – wetgeving (1) Bericht BS 20/11/2003, ed.2   De organisatie moet een kwijtschrift uitreiken aan de schenkers en een kopie versturen aan het bevoegde Documentatiecentrum van de Administratie van de ondernemings- en inkomens fiscaliteit, samen met een verzamelstaat. Bericht BS 28/02/2007   Mogelijkheid om de gegevens van de ontvangen giften via elektronische weg door te sturen (Belcotax on web)

10 10 Attesten giften - wetgeving (2) Bericht BS 25/02/2011   (KB van 21/02/2011, Belgisch Staatsblad van 25/02/2011, 3 de editie)Belgisch Staatsblad * Verplichting tot indiening via BOW vanaf het tweede jaar na de eerste erkenning. * Tijdens de eerste twee jaren mogen de kwijtschriften ingediend worden via BOW. * Verplichting voor alle instellingen die al meer dan 2 jaar erkend zijn. * Mogelijkheid voor een uitzondering als de instelling niet beschikt over voldoende informatiemiddelen (PC, Internet, Kaartlezer).

11 11 BELCOTAX ON WEB – Hoe? 1. Verzending via a) Login b) Verzending per bestand c) Verzending per codering d) Verzendingen, aangiften, opgaven, fiches raadplegen e) Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen 2. Verzending van bestanden op CD-rom (uitzonderlijk, na aanvraag bij de dienst Belcotax) 3. Procedure papier - eerste twee jaren na een nieuwe erkenning - eerste twee jaren na een nieuwe erkenningof - na een aanvaarde aanvraag voor een uitzondering (indien men niet beschikt over de nodige informaticamiddelen)

12 12 BELCOTAX ON WEB – Login (1) Authenticatie via portaal Sociale zekerheid Login met Gebruikersnaam + paswoord + Certificaat klasse 3 (Isabel, Globalsign, Certipost) of eID OF Login met eID

13 13 BELCOTAX ON WEB – Login (2) Voorafgaand: registreren via 1. Registreren  2. Ontvangst  3. Certificaat opladen gebruikersnaam en paswoord

14 14 BELCOTAX ON WEB – Login (3) Voorafgaand voor authenticatie met eID: 1. Kaartlezer aansluiten en installeren 2. Middleware downloaden van en installeren.www.eid.belgium.be 3. De certificaten van de eID registreren.

15 15 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (4)

16 16 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (5)

17 17 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (6)

18 18 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (7)

19 19 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (8)

20 20 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (9)

21 21 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (10)

22 22 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (11)

23 23 Belcotax on web – Login Belcotax on web – Login (12)

24 24 BELCOTAX ON WEB - Verzending Verzending per bestand

25 25 BELCOTAX ON WEB - Verzending Verzending per codering

26 26 BELCOTAX ON WEB - Verzending Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen

27 27 BELCOTAX ON WEB – Procedure Ontvangstbevestiging Negatieve feedback Status Rejected Nog geen feedback Status waiting explode Status exploded Status Rejected Positieve feedback Negatieve feedback Status loaded Status waiting_authorization(bypass)

28 28 BELCOTAX-ON-WEB – Procedure Procedures voor verbeteringen:  On-line verbeteren / annuleren -> « Opzoeken en bijwerken » -> « Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen » wijzigen identiteit = annuleren + toevoegen  Verbeteren / annuleren per bestand

29 29 BELCOTAX ON WEB – Structuur TXT   Rec 0 identificatie van de afzender is beginrecord van het bestand – –Rec 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte 1   Rec 2 gegevens van de fiches van aangifte 1   Rec 2   … – –Rec 8eindrecord van de aangifte 1 - controletotalen  ... – –Rec 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte n   Rec 2 gegevens van de fiches van aangifte n   Rec 2   … – –Rec 8 eindrecord van de aangifte n - controletotalen   Rec 9 eindrecord van het bestand – controletotalen   EOF (end of file)

30 30 BELCOTAX ON WEB – Structuur XML … … … …

31 31 BELCOTAX ON WEB – Structuur XML Belangrijke regels voor.xml bestanden:   Verplichte velden steeds opnemen   Niet verplichte velden zonder betekenis- volle inhoud: leeg of weglaten   Namen tags = vast zoals in.xsd file   Datum formaat : dd-mm-jjjj   Bedragen in eurocent zonder komma of decimaal punt

32 32 Belcotax on Web aandachtspunten   Nationaal nummer – privacy KBO-nummer voor rechtpersonen (verplicht) Rijksregisternummer (niet verplicht)   !Identificatie van de schenker! Naam + voornaam + adres (postcode) (+ geboortedatum) - naam en voornaam in aparte velden - adres van de woonplaats - gemeenschappelijke rekening, schrijfwijze namen, afwezigheid voornaam =>Opzoeking rijksregisternummer door Belcotax on web na verwerking (67% NN gevonden voor – Inkomsten 2010)

33 33 Belcotax on Web aandachtspunten   Validatie 3 : controle erkenning instelling   Naam instelling (=schuldenaar) en KBO- nr = naam en KBO-nr opgenomen in erkenning   Duplicaat voor schenker blijft verplicht

34 34 Belcotax on Web aandachtspunten   Verbetering: - verbetering bedrag: online - verbetering identiteit schenker -> annuleren en nieuw atttest toevoegen met nieuw volgnummer   Verzending per bestand – ‘fiches’ zonder inhoud mogelijk (zone 2029 = 2)

35 35 Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars   KBO afzender = KBO vermeld bij de authenticatie * raadpleging / verbetering online   Dubbel gebruik van de volgnummers van de attesten * geëxplodeerde fout * combinatie ingave / bestand * volgnummer (zone 2009)/ divisie (zone 1007, 2007, 8007)

36 36 Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars   Nieuwe.xsd: jaarlijks wijzigingen   Origineel bestand / verbeterend bestand * Altijd verwijzen naar de originele verzending (verzendingsnummer, niet sequentienummer) * Raadplegen van de wijzigingen met de originele referentie

37 37 Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars   Speciale tekens : é, è, ü, ç, &, … * correcte weergave in UTF-8 * anders structureel probleem bij lezen.xml   Annuleert en vervangt (zone 1010) * Enkel na aanvraag (omzeilbare fout) * Gevaar voor ongewilde annulering

38 38 Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars   On-line test - voorbereiding   Verbeteringen * Online verbeteringen / annuleringen * Verbeteringen/ annuleringen via bestand - Perfecte overeenstemming met origineel - Geen wijziging van identiteit

39 39 Waarom Belcotax on Web? Voordelen voor de afzender :  Snel antwoord (15 min – 48u)  Bewaren invoersessie  Validatie vóór het versturen  Minder fouten bij het verwerken  Eenvoudige opvolging van de status van de verzendingen van de verzendingen

40 40  On-line beheer en verbeteringen  Fiches beschikbaar in PDF versie Waarom Belcotax on Web?

41 41 Waarom Belcotax on Web? Voordelen voor de schenker :  Vooraf invulling in ‘Tax on web’  Attesten in PDF via ‘My Minfin’ OPGELET: enkel indien het nationaal nummer van de schenker gekend is (vermeld door indiener of opgezocht door BOW)

42 42 Belcotax on Web – Voorziene tools * Tool om een.xml bestand aan te maken vanaf een excel bestand * Brochure specifiek voor

43 43 Belcotax on web - Publicaties

44 44 Belcotax on web - Publicaties

45 45 Belcotax on web - Publicaties

46 46 BELCOTAX ON WEB : Conclusie Stappenplan 1) Registreren op 2) Voorlopige login activeren op 3) Certificaat opladen of eID configureren 4).xml bestand aanmaken 5) Inloggen op

47 47 BELCOTAX ON WEB : Conclusie Stappenplan (vervolg) 6) Bestand converteren via ‘voorbereiding’ 7).bow bestand verzenden OF 6) Attesten invullen via ‘Verzending per codering’ 7) Invoersessie verzenden

48 48 BELCOTAX ON WEB : Contact   

49 49 Belcotax on web - adressen FOD Financiën – Algemene Administratie Fiscaliteit Centrale diensten – Cel giften North Galaxy, verdieping A14 Koning Albert II-laan 33 – bus Brussel (Mevr De Ganck : 0257/623 69) FOD Financiën - Belcotax – Algemene Administratie Fiscaliteit Centrale diensten – Dienst Belcotax North Galaxy, verdieping A20 Koning Albert II-laan 33 – bus Brussel

50 50 Belcotax on web - Documentatiecentra Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing van Brussel Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing van Brussel Luttrebruglaan Brussel Centre de documentation - Précompte professionnel de Mons Centre de documentation - Précompte professionnel de Mons C.A.E. - Chemin de l'Inquiétude 7000 Mons Documentatiecentrum-Bedrijfsvoorheffing teDenderleeuw Documentatiecentrum-Bedrijfsvoorheffing te Denderleeuw Kruisstraat Denderleeuw

51 51 BELCOTAX-ON-WEB - vragen Vragen?


Download ppt "1 Belcotax On Web. 2 BELCOTAX ON WEB – Wat? Systeem voor erkende instellingen, werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten en voor hun mandatarissen."

Verwante presentaties


Ads door Google