De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Belcotax On Web.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Belcotax On Web."— Transcript van de presentatie:

1 Belcotax On Web

2 BELCOTAX ON WEB – Wat? Systeem voor erkende instellingen, werkgevers en andere schuldenaars van inkomsten en voor hun mandatarissen voor de indiening van hun attesten en individuele fiscale fiches 281 via het internet.

3 BELCOTAX ON WEB – Wie? Wie kan deelnemen ?
Schuldenaars: Vennootschappen, verenigingen, privé-organistaties en instellingen, de overheid, openbare instellingen en organismen. Kortom: alle schuldenaars van inkomsten voor hun eigen gegevens. Mandatarissen: Sociale secretariaten, boekhoudkantoren of andere rechtspersonen of organismen die door hun klanten daartoe gemachtigd zijn, voor de gegevens van hun klanten. Erkende instellingen of hun mandatarissen voor de attesten Alle andere organismen die specifieke fiches of attesten moeten indienen bij de FOD Financiën.

4 BELCOTAX ON WEB – Welke fiches?
Bezoldigingen Pensioenen Vervangingsinkomsten Werkloosheidsuitkeringen Vervangingsinkomsten (verzekeringsinstellingen) Inkomsten uit pensioensparen Wettelijke uitkeringen wegens blijvende ongeschiktheid Uitkeringen voor brugpensioen Vervangingsinkomsten Bezoldigingen van bedrijfsleiders Attest van terugbetaalde sommen Presentiegelden, prijzen, subsidies, onderhoudsuitkeringen Lijfrenten en tijdelijke renten Commissies, makelaarslonen, handelsrestorno’s, vacatiegelden, betalingen en andere voordelen alle aard Attesten van stortingen in het kader van het pensioensparen Attesten voor fiscaal aftrekbare giften Attesten PWA-cheques Attesten dienstencheques ………..

5 BELCOTAX ON WEB – Begrippen
  Verzending  Bestand met een verzameling van « Belcotax aangiften ». Het bestaat uit : - één record type 0 : identificatie van de afzender, - één of meerdere « Belcotax aangiften », - één record type 9 : controletotalen.  Belcotax aangifte  Een « Belcotax aangifte » bevat, binnen een « verzending », de fiches van één schuldenaar van inkomsten. Ze bestaat uit : - één record type 1 : identificatie van de schuldenaar, - één of meerdere records type 2 : fiches 281, - één record type 8 : controletotalen. Afzender  Organisme gemandateerd door een schuldenaar om de gegevens van de fiscale fiches in te dienen bij de FOD Financiën. De « afzender » kan de schuldenaar zelf zijn, een sociaal secretariaat of een andere gemandateerde. Hij wordt geïdentificeerd met zijn ondernemingsnummer (KBO).

6 BOW inkomsten 2009 Aantal Verzendingen 198.795 Aangiften 711.641
Fiches/attesten

7 BOW inkomsten 2009 Fiches 281.71: - 54,4 % via Belcotax on web
- 45,6 % op papier

8 Fiscale attesten giften 281.71
Inkomstenjaar Via BOW Op papier niet gekend Aantal erkende instellingen : 1.937 Aantal instellingen dat via BOW ingediend heeft in 2011: 90

9 Attesten giften – wetgeving (1)
Bericht BS 20/11/2003, ed.2 De organisatie moet een kwijtschrift uitreiken aan de schenkers en een kopie versturen aan het bevoegde Documentatiecentrum van de Administratie van de ondernemings- en inkomens fiscaliteit, samen met een verzamelstaat. Bericht BS 28/02/2007 Mogelijkheid om de gegevens van de ontvangen giften via elektronische weg door te sturen (Belcotax on web)

10 Attesten giften - wetgeving (2)
Bericht BS 25/02/2011 (KB van 21/02/2011, Belgisch Staatsblad van 25/02/2011, 3de editie) * Verplichting tot indiening via BOW vanaf het tweede jaar na de eerste erkenning. * Tijdens de eerste twee jaren mogen de kwijtschriften ingediend worden via BOW. * Verplichting voor alle instellingen die al meer dan 2 jaar erkend zijn. * Mogelijkheid voor een uitzondering als de instelling niet beschikt over voldoende informatiemiddelen (PC, Internet, Kaartlezer).

11 BELCOTAX ON WEB – Hoe? 1. Verzending via www.belcotaxonweb.be a) Login
b) Verzending per bestand c) Verzending per codering d) Verzendingen, aangiften, opgaven, fiches raadplegen e) Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen 2. Verzending van bestanden op CD-rom (uitzonderlijk, na aanvraag bij de dienst Belcotax) 3. Procedure papier - eerste twee jaren na een nieuwe erkenning of - na een aanvaarde aanvraag voor een uitzondering (indien men niet beschikt over de nodige informaticamiddelen)

12 BELCOTAX ON WEB – Login (1)
Authenticatie via portaal Sociale zekerheid Login met Gebruikersnaam + paswoord + Certificaat klasse 3 (Isabel, Globalsign, Certipost) of eID OF Login met eID

13 BELCOTAX ON WEB – Login (2)
Voorafgaand: registreren via 1. Registreren Ontvangst  3. Certificaat opladen gebruikersnaam en paswoord

14 BELCOTAX ON WEB – Login (3)
Voorafgaand voor authenticatie met eID: 1. Kaartlezer aansluiten en installeren 2. Middleware downloaden van en installeren. 3. De certificaten van de eID registreren.

15 Belcotax on web – Login (4)

16 Belcotax on web – Login (5)

17 Belcotax on web – Login (6)

18 Belcotax on web – Login (7)

19 Belcotax on web – Login (8)

20 Belcotax on web – Login (9)

21 Belcotax on web – Login (10)

22 Belcotax on web – Login (11)

23 Belcotax on web – Login (12)

24 BELCOTAX ON WEB - Verzending
Verzending per bestand

25 BELCOTAX ON WEB - Verzending
Verzending per codering

26 BELCOTAX ON WEB - Verzending
Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen

27 BELCOTAX ON WEB – Procedure
Status loaded Status waiting_authorization(bypass) verzendingen Validatie 1&2 Ontvangstbevestiging Status Rejected Negatieve feedback VALIDATIE 3 Nog geen feedback Status waiting explode Positieve feedback Status exploded explode Negatieve feedback Status Rejected

28 BELCOTAX-ON-WEB – Procedure
Procedures voor verbeteringen: On-line verbeteren / annuleren -> « Opzoeken en bijwerken » -> « Fiches wijzigen, annuleren, toevoegen » wijzigen identiteit = annuleren toevoegen Verbeteren / annuleren per bestand

29 BELCOTAX ON WEB – Structuur TXT
Rec 0 identificatie van de afzender is beginrecord van het bestand Rec 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte 1 Rec gegevens van de fiches van aangifte 1 Rec 2 Rec 8 eindrecord van de aangifte 1 - controletotalen ... Rec 1 identificatie van de schuldenaar / aangifte n Rec 2 gegevens van de fiches van aangifte n Rec 8 eindrecord van de aangifte n - controletotalen Rec 9 eindrecord van het bestand – controletotalen EOF (end of file)

30 BELCOTAX ON WEB – Structuur XML
<Verzendingen> <Verzending> <Aangiften> <Aangifte> <Opgaven> <Opgave32510> <Fiche28110> < \ Fiche28110> < \ Opgave32510> <Opgave32520> <Fiche28120> < \ Fiche28120> < \ Opgave32520> < \ Opgaven> < \ Aangifte> < \ Aangiften> < \ Verzending> < \ Verzendingen>

31 BELCOTAX ON WEB – Structuur XML
Belangrijke regels voor .xml bestanden: Verplichte velden steeds opnemen Niet verplichte velden zonder betekenis-volle inhoud: leeg of weglaten Namen tags = vast zoals in .xsd file Datum formaat : dd-mm-jjjj Bedragen in eurocent zonder komma of decimaal punt

32 Belcotax on Web aandachtspunten
Nationaal nummer – privacy KBO-nummer voor rechtpersonen (verplicht) Rijksregisternummer (niet verplicht) !Identificatie van de schenker! Naam + voornaam + adres (postcode) (+ geboortedatum) - naam en voornaam in aparte velden - adres van de woonplaats - gemeenschappelijke rekening, schrijfwijze namen, afwezigheid voornaam => Opzoeking rijksregisternummer door Belcotax on web na verwerking (67% NN gevonden voor – Inkomsten 2010)

33 Belcotax on Web aandachtspunten
Validatie 3 : controle erkenning instelling Naam instelling (=schuldenaar) en KBO-nr = naam en KBO-nr opgenomen in erkenning Duplicaat voor schenker blijft verplicht

34 Belcotax on Web aandachtspunten
Verbetering: - verbetering bedrag: online - verbetering identiteit schenker -> annuleren en nieuw atttest toevoegen met nieuw volgnummer Verzending per bestand – ‘fiches’ zonder inhoud mogelijk (zone 2029 = 2)

35 Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars
KBO afzender = KBO vermeld bij de authenticatie * raadpleging / verbetering online Dubbel gebruik van de volgnummers van de attesten * geëxplodeerde fout * combinatie ingave / bestand * volgnummer (zone 2009)/ divisie (zone 1007, 2007, 8007)

36 Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars
Nieuwe .xsd: jaarlijks wijzigingen Origineel bestand / verbeterend bestand * Altijd verwijzen naar de originele verzending (verzendingsnummer, niet sequentienummer) * Raadplegen van de wijzigingen met de originele referentie

37 Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars
Speciale tekens : é, è, ü, ç, &, … * correcte weergave in UTF-8 * anders structureel probleem bij lezen .xml Annuleert en vervangt (zone 1010) * Enkel na aanvraag (omzeilbare fout) * Gevaar voor ongewilde annulering

38 Belcotax on Web aandachtspunten ontwikkelaars
On-line test - voorbereiding Verbeteringen * Online verbeteringen / annuleringen * Verbeteringen/ annuleringen via bestand - Perfecte overeenstemming met origineel - Geen wijziging van identiteit

39 Voordelen voor de afzender :
Waarom Belcotax on Web? Voordelen voor de afzender : Snel antwoord (15 min – 48u) Bewaren invoersessie Validatie vóór het versturen Minder fouten bij het verwerken Eenvoudige opvolging van de status van de verzendingen

40 Waarom Belcotax on Web? On-line beheer en verbeteringen
Fiches beschikbaar in PDF versie

41 Voordelen voor de schenker :
Waarom Belcotax on Web? Voordelen voor de schenker : Vooraf invulling in ‘Tax on web’ Attesten in PDF via ‘My Minfin’ OPGELET: enkel indien het nationaal nummer van de schenker gekend is (vermeld door indiener of opgezocht door BOW)

42 Belcotax on Web – Voorziene tools
* Tool om een .xml bestand aan te maken vanaf een excel bestand * Brochure specifiek voor

43 Belcotax on web - Publicaties

44 Belcotax on web - Publicaties

45 Belcotax on web - Publicaties

46 BELCOTAX ON WEB : Conclusie
Stappenplan Registreren op Voorlopige login activeren op Certificaat opladen of eID configureren .xml bestand aanmaken Inloggen op

47 BELCOTAX ON WEB : Conclusie
Stappenplan (vervolg) Bestand converteren via ‘voorbereiding’ .bow bestand verzenden OF Attesten invullen via ‘Verzending per codering’ Invoersessie verzenden

48 BELCOTAX ON WEB : Contact

49 Belcotax on web - adressen
FOD Financiën – Algemene Administratie Fiscaliteit Centrale diensten – Cel giften North Galaxy, verdieping A14 Koning Albert II-laan 33 – bus 25 1030 Brussel (Mevr De Ganck : 0257/623 69) FOD Financiën - Belcotax – Algemene Administratie Fiscaliteit Centrale diensten – Dienst Belcotax North Galaxy, verdieping A20 Koning Albert II-laan 33 – bus 25 1030 Brussel

50 Belcotax on web - Documentatiecentra
Documentatiecentrum-Bedrijfsvoorheffing te Denderleeuw Kruisstraat 28 9470 Denderleeuw Documentatiecentrum - Bedrijfsvoorheffing van Brussel Luttrebruglaan 74 Brussel Centre de documentation - Précompte professionnel de Mons C.A.E. - Chemin de l'Inquiétude 7000 Mons

51 BELCOTAX-ON-WEB - vragen


Download ppt "Belcotax On Web."

Verwante presentaties


Ads door Google