De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groeien in Gods Liefde. *Tweede en derde trede: niet meer het beeld van de ladder *Maar de goede boom met twee goede vruchten *Geestelijk leven is.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groeien in Gods Liefde. *Tweede en derde trede: niet meer het beeld van de ladder *Maar de goede boom met twee goede vruchten *Geestelijk leven is."— Transcript van de presentatie:

1 Groeien in Gods Liefde

2

3

4 *Tweede en derde trede: niet meer het beeld van de ladder *Maar de goede boom met twee goede vruchten *Geestelijk leven is immers: geen opeenvolging van mathematisch vast-gelegde afstanden maar een organisch levend geheel zoals een boom: het een groeit uit het ander *Zo worden wij volkomen en groeien we uit tot rijpe mensen

5

6

7

8

9

10

11

12 Die ooetmoedeghe mensche es van gode een uutvercoren vat, vol ende overvloeyende van allen gaven ende van allen goede. Die dien mensche met trouwen gherijnt, hi ontfeet dat hi begheert ende dies hem nooed es.

13 Overzicht van treden 1-4 Eerste trede geeft de grondtoon van het traktaat: leven in overeenstemming met de wil van God Deze grondtoon als intentie kreeg een drievoudige melodie in de tweede, derde en vierde trede: een actief leven in minne als deugdzame mens In de vijfde trede krijgt de grondtoon met zijn drievoudige melodie de allure van een echte symfonie waarin uitvoerig de bezieling van een deugdzaam leven wordt vertolkt: een leven tot eer en lof van God

14 De edelste deugd: het eer brengen aan God Drie manieren om eer te brengen: - Engelen van de hoogste hiërarchie: betrokken bij ons gebed van aanbidding - Engelen van de middelste hiërarchie: onze gezellen bij ons innig gebed - Engelen van de laagste hiërarchie: onze helpers om een deugdzaam leven te leiden

15

16

17 Het wederzijds welbehagen tussen God en mens Ongedurig verlangen Volkomen overgave Wederzijds welbehagen Grondeloze minne Mateloze blijdschap

18 Elc eyschet den anderen dat hi es ende elc biedet ende nodet den anderen dat hi es. Dit doet de minnende vervlieten. Gods gherinen ende sijn geven, onse minlycke crighen en onse wedergeven, dit houdt *ghestede die minne. (*in stand) Dit vloeyen ende dit wedervloeyen doet overvloeyen die fonteyne der minnen. Aldus wert gods gherinen ende onser minne crighen eene eenvoldighe minne. (uit Brulocht:W I,200)

19 Waanwijze en onbekwame mensen Zij behagen zichzelf, Zij zijn vol eigenliefde: eigenzinning en arrogant trots en afgunstig angstig en achterdochtig

20

21

22 Wat op aarde begint, duurt in eeuwigheid: als verheerlijkte mensen, samen met de engelen en met Christus aan het hoofd in twee hemelkoren de nooit verstommende lofzang zingen tot lof aan God Triomfantelijk slot van de vijfde trede

23

24

25 Hi wilt in u leven ende wooenen ende Hi wilt selve uwe leven sijn, God ende mensche ende altemale uwe sijn, eest dat ghi temale sine wilt sijn ende in Hem leven ende wooenen als.i. hemelsch godlec mensche. Dit es de ordene ende de maniere eewegher minne dat ghi sine sijt ende niet uws selfs ende Heme leeft ende niet u selven. Ende aldus heeft Hi uwe gheweest ende u gheleeft ende blijft uwe in eewigheit. (uit Spieghel:W III,131)

26 De zesde trede * Mogelijkheid tot schouwen, door God ingeschapen * De mens moet er zich voor klaar maken * Daarom uitzuivering tot een welgeordend leven (treden 1-4) * Zesde trede: loutering van de geest, omvorming tot woning van God

27

28 De zevende trede * ‘ De hoogste sport’: de mens beleeft Gods innerlijk trinitair leven * De grondeloze zaligheid is een dynamisch leven naar de manier waarop God zelf bestaat: als werkzame God (Drie in Eén) en als genietende Godheid (Eén in Drie)

29

30 De zevende trede Eén leven, één minne, één genieten Grondeloos niet weten Eeuwige onbenoembaarheid Eeuwige leegte Grondeloze zaligheid Onbekende duisternis

31

32

33 Mystiek leven is hoogste gave * Het genietend meebeleven van de Minne die God zelf is, de Drie-ene * Van opklimmen geen sprake * God zelf tilt de mens op tot een belevingsniveau dat hemzelf verre overstijgt

34

35


Download ppt "Groeien in Gods Liefde. *Tweede en derde trede: niet meer het beeld van de ladder *Maar de goede boom met twee goede vruchten *Geestelijk leven is."

Verwante presentaties


Ads door Google