De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2ndChance Stichting van Openbaar Nut Geld heeft nog niemand rijk gemaakt. Xenophon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2ndChance Stichting van Openbaar Nut Geld heeft nog niemand rijk gemaakt. Xenophon."— Transcript van de presentatie:

1 2ndChance Stichting van Openbaar Nut Geld heeft nog niemand rijk gemaakt. Xenophon

2 Beeld je even in Je krijgt kanker, je vecht ertegen, maar je hervalt telkens weer. De behandeling duurt jaren. Uiteindelijk overwin je. Maar financieel ben je alles kwijt. Je huis en alles wat je bezat is verkocht. Je hebt eindelijk je ziekte overwonnen. Maar je hebt 10.000 euro schulden aan medische kosten. Verdien je het niet om die schuld achter je te laten en na al je lijden opnieuw te starten? Verdien je geen 2ndChance?

3 Nieuwe start Goed functionerende verenigingen selecteren mensen die zware problemen gehad hebben en die nu klaar zijn om een nieuwe start te nemen. Ze verdienen het om volop te focussen op de toekomst en het blad om te draaien… Alleen slepen ze nog schulden met zich mee. Die maken de nieuwe start moeilijk. Om hen de kans te bieden het moeilijke verleden definitief achter zich te laten, betaalt 2ndChance hun schulden af, in overleg met de partnervereniging. De hulp wordt nooit rechtstreeks aan de hulpbehoevenden uitbetaald, maar altijd via de vereniging, zodat het geld terecht komt waar het hoort, de schulden uit het verleden effectief worden afgelost en de bladzijde definitief wordt omgeslagen. Voor de begunstigden is dit een nieuwe kans, een 2ndChance.

4 De grote kracht De grote kracht van 2ndChance is dat je heel concreet weet wat je doet en voor wie. Iedere week krijgt één gezin in zware moeilijkheden de kans om succesvol een nieuwe start te nemen. 2ndChance biedt die mensen de kans om hun ellendige verleden achter zich te laten. Het middel? Een fonds van 10 miljoen euro en giften van het grote publiek. Werk je mee, dan zul je weten wat je met jouw financiële steun heel concreet verandert. Je mag gerust trots zijn op wat je doet! Bestaande erkende verenigingen zoals Kom op tegen Kanker dienen dossiers in van mensen die heel veel problemen hadden, maar na een intensieve begeleiding klaar zijn om die achter zich te laten. Ze torsen wel nog een schuldenlast uit het verleden mee en die maakt het moeilijk om een nieuwe start te nemen. Met 2ndChance veeg je die last weg.

5 Ook voor jou een 2ndChance! 2ndChance biedt ook aan jou de kans om iets uit jouw verleden te herstellen. Wanneer je terugkijkt op je leven heb je een aantal dingen waar je niet fier op bent. Iedereen maakt fouten. Maar ergens zit je er wel mee. 2ndChance biedt je de kans om gewicht aan de positieve kant van je balans te leggen. Je kunt vandaag iets doen dat echt het leven van mensen ten gronde verbetert. Met 2ndChance laat je jouw weegschaal naar het positieve doorslaan.

6 Wat mag je verwachten? Je helpt mensen die in problemen zaten om die definitief achter zich te laten en je krijgt alle informatie over het resultaat van jouw bijdrage. Je wordt lid van een grote gemeenschap die heel concreet mooie hulp biedt en je blijft daarover alle informatie ontvangen, zodat je je nauw betrokken voelt en merkt dat jouw inzet ook op lange termijn rendeert. Je krijgt van 2ndChance ook inspirerende boekjes en wenskaarten die je voor jezelf kunt gebruiken of kunt geven aan vrienden. Zo schrijf je in jouw directe omgeving een positief verhaal en bouw je mee aan een mooiere wereld.

7 Jij bent belangrijk! Je wordt niet uitgeperst als een citroen zonder iets terug te krijgen. Je krijgt volledige informatie over wat met je geld gebeurt Je kunt het leven van de mensen die je hielp blijven volgen. Het verhaal van een aantal mensen zal anoniem verteld worden. Anderen zijn, terecht, niet beschaamd over wat hun overkomen is en getuigen openlijk over hun moeilijke periode. Ze weten dat ze met hun openheid ook jou een hart onder de riem steken. Door hun openheid krijg jij meer moed en meer voldoening in je leven. Jij mag een goed gevoel overhouden aan je samenwerking met 2ndChance.

8 Jij staat centraal Elke gift of renteloze lening is belangrijk. Doe wat voor jou mogelijk is en red zo mensen uit diepe ellende! Stel je 100.000 euro of meer als renteloze lening ter beschikking of je doet een gift van minstens 50.000 euro, dan word je Silver-partner. Stel je 250.000 euro of meer als renteloze lening ter beschikking of je doet een gift van minstens 100.000 euro, dan word je Gold-partner. Stel je 1 miljoen euro of meer als renteloze lening ter beschikking of je doet een gift van minstens 250.000 euro, dan word je Diamond-partner. Schenk je 1 miljoen euro of meer, dan word je lid van de 2ndChance Academie. Deze academie komt eenmaal per jaar bijeen. Dan stellen we de resultaten in detail voor en krijg je een gratis optreden met inspirerende teksten en klassieke muziek.

9 Het fonds: blijven helpen! 2ndChance wil een fonds verzamelen en beheren van minimaal 10 miljoen euro. Doordat dit fonds bestand is tegen inflatie, blijft jouw gift voor altijd mensen helpen, ook wanneer jij er niet meer bent. Het eerste miljoen euro is al ter beschikking. Het fonds streeft in overleg met de deelnemende banken naar risicoloze beleggingen met een jaarlijks rendement van 5%. 40% van de opbrengst van het fonds wordt gevoegd bij het kapitaal om dit te beschermen tegen inflatie. 60% van de opbrengst van het fonds wordt gebruikt om mensen in nood een 2ndChance te bieden. We rekenen erop om naast het fonds minimaal 200.000 euro per jaar te ontvangen aan giften via fondsenwerving. Dat levert een jaarlijks te besteden bedrag op van 500.000 euro.

10 Eén 2ndChance per week Rekenen we op gemiddeld 10.000 euro per interventie, dan kan 2ndChance voor 50 gezinnen per jaar een volkomen ommekeer betekenen. Dat komt neer op één 2ndChance per week.

11 Jouw renteloze lening redt Met onze financiële partner, sluiten we een overeenkomst voor het beheer van het fonds van 2ndChance. Dat wordt op een risicoloze manier belegd. Met jou kunnen we een overeenkomst voor een renteloze lening van minimum 2.500 euro afsluiten waarbij jij eigenaar blijft van het kapitaal. Het geleende bedrag wordt gedurende minstens één jaar gevoegd bij het fonds, maar je kunt het nadien op elk ogenblik terugvragen. Aan 2ndChance schenk je enkel de opbrengst van het geleende bedrag. Het geld blijft van jou. Je kunt ook een gewone gift overmaken aan 2ndChance.

12 Je zult ervan horen… Kwaliteitsmedia die op de doelgroep mikken zoals De Standaard, La Libre, Le Soir, Trends, worden uitgenodigd om mee te werken: zij kunnen artikels publiceren over de cases, getuigenissen van schenkers weergeven en oproepen lanceren om deel te nemen. Een publiciteitsagentschap zal gratis meewerken om de informatie over 2ndChance te verspreiden. Zowel hulpverleners als hulpbehoevenden moeten zich erg goed voelen bij 2ndChance. 2ndChance moet een begrip worden in de samenleving.

13 Werkgroep 2ndChance De Werkgroep 2ndChance vergadert 4 x per jaar en beoordeelt iedere keer ongeveer 15 probleemsituaties. Die worden grondig geanalyseerd op voordracht van de deelnemende humanitaire partnerverenigingen (link naar partnerverenigingen). De goedgekeurde probleemsituaties worden in functie van de beschikbare middelen, zo snel mogelijk geholpen. Iedereen die meewerkt aan 2ndChance, krijgt volledige informatie over deze mensen in nood en over hoe ze het doen nadat ze de hulp ontvingen.

14 Partnerverenigingen De partnerverenigingen dienen dossiers met vraag om financiering in bij 2ndChance. Individuele mensen kunnen geen dossier indienen. De Werkgroep 2ndChance onderzoekt de dossiers en evalueert ze in functie van de nood en het beschikbare budget. De partnerverenigingen staan er garant voor dat ze de mensen in moeilijkheden zo goed mogelijk begeleid hebben en voorbereid op hun 2ndChance. Het gaat om mensen die ernstige problemen hebben, maar helemaal klaar zijn om een nieuwe start te nemen, met de hulp van 2ndChance.

15 Welke partners? Dit zijn op dit ogenblik de partnerverenigingen waarmee 2ndChance samenwerkt •Belgische BrandwondenStichting •Belgische Mucovereniging •Blindenzorg Licht en Liefde •Cree •Jeugddorp •Kom op tegen Kanker •Restos du Coeur

16 Contacteren? Wil je er meer over weten? Wil je meer informatie? Wil je een concrete situatie oplossen of helpen oplossen? Wil je een renteloze lening afsluiten, een gift overmaken of een legaat schenken? Neem rechtstreeks contact op met onze voorzitter, Karel Claes. karel@2ndchancefoundation.be Postadres: Stichting 2ndChance, Langelostraat 37, 3212 Pellenberg Telefonisch: +32 (0)475.70.76.98. Uw reddende gift op rekening: 068-9000900-06

17 Reacties “Zeer lovenswaardig en erg nuttig initiatief. Een belangrijke leemte wordt hiermee ingevuld.” Walter Verreycken, bestuurder Jeugddorp “Zeer goed initiatief waarmee mensen met kanker uit hun vicieuze cirkel van ellende zullen raken.” Leo Leys, Directeur Kom op tegen Kanker “ We hebben echt dramatische situaties die we zelf niet kunnen helpen. Dit zou een prachtige oplossing zijn!” Karleen Derijcke, Directrice Belgische Mucovereniging “Schitterend. Er zijn intelligente dove kinderen die niet verder studeren wegens geldgebrek. Voor hen zou dit een unieke oplossing kunnen zijn.” Jean-Marie Paillet, Directeur Cree “Wij worden vaak geconfronteerd met schrijnende situaties omdat de behandeling financieel zeer zwaar is en lang niet alle kosten terugbetaald worden. Wat een prachtig project” Johan de Jaeger, Afgevaardigd Bestuurder Belgische BrandwondenStichting “Zeer goed initiatief! Verschrikkelijke drama’s zullen hierdoor eindelijk opgelost worden” Yvonne Lhoest, voorzitster Resto Du Coeur

18 2nd Chance Stichting van Openbaar Nut Langelostraat 37, 3212 Pellenberg +32 (0)475.70.76.98. karel@2ndchancefoundation.be www.2ndchancefoundation.be Uw reddende gift op rekening: 068-9000900-06 Als je jouw geluk wil vermenigvuldigen moet je het delen met anderen. Pythagoras


Download ppt "2ndChance Stichting van Openbaar Nut Geld heeft nog niemand rijk gemaakt. Xenophon."

Verwante presentaties


Ads door Google