De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Cursus PREVENTIEADVISEUR VENTILATIE door Karl Verhoeven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Cursus PREVENTIEADVISEUR VENTILATIE door Karl Verhoeven."— Transcript van de presentatie:

1 Cursus PREVENTIEADVISEUR VENTILATIE door Karl Verhoeven

2 Lucht samenstelling De normale samenstelling van de lucht is: •StikstofN 2 78% •ZuurstofO 2 21% •Waterdamp afhankelijk van temperatuur en relatieve vochtigheid •Edelgassentot 0,5% •Waterstoftot 0,5% •KoolstofdioxideCO 2 tot 0,05% De mens als grootste vervuiler van zijn omgevingslucht. De uitgeademde lucht van personen is als volgt samengesteld: •ZuurstofO 2 16%sterke daling •Waterdamp100%sterke stijging •KoolstofdioxideCO 2 3,9 à 4,4%sterke stijging •Temperatuur36,5°C

3 De mens De mens geeft ook warmte af door straling, door convectie, een beetje door geleiding en door verdamping van zweet. AdemhalingsdebietO2-verbruikCO2-productieWarmte Activiteitl/min l/hl/minl/hWatt rust - liggend60,240140,2001282 rust - staand80,360220,33320117 licht werk160,750450,66740133 wandelen 6 km/h261,200721,10066407 zwaar werk301,500901,33380489 zeer zwaar werk502,4001502,250135727 max. inspanning653,0001802,700162977 1004,0003504,5002701396

4 Andere vervuilers Stoffen uit bouwmaterialen, meubilair, verf, apparatuur • Radon, VOC’s, Ozon, … Verdampende vloeistoffen • Water, chemische stoffen, detergenten, … Nevels, rook, gassen • Spuitbussen, sigaretten, parfum, koolmonoxide CO, … meer info kan gevonden worden op de IAQ website van KAVEE

5 Reglementering Voor de Belgische reglementering verwijzen we naar: • ARAB art. 56, 57 en 58 betreffende werklokalen, natuurlijke en kunstmatige luchtverversing • ARAB art.103ter en 103octies Bepalingen betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s verbonden aan blootstelling aan chemische, fysische en biologische agentia. Voor meer informatie zie presentatie PA Klimaat.pptPA Klimaat.ppt

6 Natuurlijke verluchting Voor open ruimte meestal geen probleem Aard van het lokaalAantal wisselingen/h kamer zonder vensters of buitendeuren0,50,75 rechthoekige kamer met ramen in de lange wand en binnendeur0,751 rechthoekige kamer met ramen in de korte wand en binnendeur0,50,75 vierkante kamer met ramen in éé n wand en binnendeur11,5 kamer met ramen in twee wanden en binnendeur1,52 kamer met ramen in drie wanden en binnendeur22,5 bureelgebouw met dichtklappende deur26 magazijn of hotel, met herhaald openen van deuren35 magazijnafdeling met dichtklappende deur of portaal0,53 modern gesloten constructie, groot vloeropp in verhouding tot de oppervlakte van de wanden0,251 fabrieksgebouw, gewone constructie0,53 fabrieksgebouw, grote ramen, ondichte constructie26 Gesloten ruimten zijn de te verwachten wisselingen:

7 Natuurlijke verluchting Geen controle en geen garantie over hoeveelheid verse lucht. In een lokaal heerst door temperatuursverschillen (warme lucht stijgt), tegen de vloer een lagere druk dan onder het plafond. Hierbij stelt zich ergens een neutrale zone in. Openingen ter hoogte van deze neutrale zone hebben geen invloed op de verversing. Door de stuwkracht van wind kan de toe- en afvoer via natuurlijke ventilatie openingen sterk beïnvloed worden. Afvoer openingen worden best bovenaan in het lokaal geplaatst. Dit versterkt de onderdruk op vloerniveau. Toevoeropeningen bevinden zich zo laag mogelijk tegen de vloer, bvb onder de radiatoren.

8 Kunstmatige verluchting Kunstmatige verluchting moet soms toegepast worden om tegemoet te komen aan de hogere ventilatie eisen die niet door een natuurlijke ventilatie bekomen kunnen worden. De grote weersafhankelijkheid is dus nog meer uitgesproken en kan meestal niet toegelaten worden. Een goed werkende kunstmatige moet best onafhankelijk zijn van de weersomstandigheden. Drie principes: • Enkel afvoer van verontreinigde lucht; toevoer van “verse” lucht via spleten en kieren is niet gecontroleerd. • Enkel toevoer van verse lucht; afvoer van bedorven lucht niet onder controle. • Zowel toevoer van verse lucht, als afvoer van bedorven lucht gebeurd op een kunstmatig manier.

9 Kunstmatige verluchting Doelmatig ontwerp en uitvoering van een installatie is noodzakelijk. Let op: • Tocht • Te hoge temperaturen • Te lage temperaturen • Vochtigheid • Filtering • Geluidsniveaus Installaties kunnen vrij complex worden en zijn soms voorzien van verwarming, koeling, bevochtiging, ontvochtiging, filtering, warmte recuperatie, lucht verdeelsysteem, roosters, … Ook het regelmatige controle en onderhoud is enorm belangrijk om een gegarandeerde luchtkwaliteit te kunnen blijven waarborgen.

10 Afzuiging aan de bron Bij het ontwerp dient rekening gehouden te worden met: • Aard van het gevaarlijke product • Snelheid waarmee de verontreiniging vrijkomt • Vorm van de afzuigopening • Vangsnelheid • Aansluitingen op het kanalensysteem • Luchtsnelheden in de kanalen • Geluidsniveau van de installatie • Aanvoer van voldoende verse lucht • Bescherming van het milieu • Controle van de installatie • Onderhoud van de installatie Er zijn geen universele oplossingen

11 Afzuiging aan de bron • Afzuiging zo dicht mogelijk bij de bron • Voldoende hoge vangsnelheid in functie van de contaminant (deze kan variëren van 0,25 (voor dampen) tot 10 m/s (zandstralen) • Bron voor zover mogelijk zo goed mogelijk inkapselen • Luchtstroom van de persoon weg Principes: Voor bepaalde toepassingen zoals bijvoorbeeld lassen bestaan er specifieke toestellen zoals puntafzuiging of geventileerde lastafels. Ook voor bepaalde labo toepassingen worden afzuigkappen en/of zuurkasten gemaakt. Steeds moeten de gebruiksvoorschriften punctueel gevolgd worden om een efficiënte afzuiging te bekomen.

12 Voor alle advies inzake ontwerp, audits, klachtenbehandeling, IAQ dossiers kan U terecht bij karl@kaveegroup.be http://www.kaveegroup/KaVee

13 Koolstofdioxide CO 2 1000 ppm is ca 0,1%


Download ppt "Cursus PREVENTIEADVISEUR VENTILATIE door Karl Verhoeven."

Verwante presentaties


Ads door Google