De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatiesport: van Visie naar Praktijk “Verbinden” Besluitvorming ALV 22-05-2012 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatiesport: van Visie naar Praktijk “Verbinden” Besluitvorming ALV 22-05-2012 1."— Transcript van de presentatie:

1 Prestatiesport: van Visie naar Praktijk “Verbinden” Besluitvorming ALV 22-05-2012 1

2 Inhoudsopgave A)Voorstel Korte Termijn – februari 2012 B)Model Middellange termijn – ALV 22 mei 2012 • Sponsorpakketten • Advertentie • Netwerkevents • Goed doel – Jeugdsportfonds • Vergoedingenstructuur • Ontwikkelingen februari-mei 2012 • Betrokkenen SKF C)Stichting D)Vragen aan ALV 2

3 Voorstel Korte Termijn – februari 2012 Kern voorstel • Streven bij de dames naar een team op eredivisieniveau bestaande uit 5 speelsters: 1 kopvrouw, 2 speelsters die op positie 2 spelen en 2 speelsters op positie 3 • Dames 1 is in 2011 een fractie tekort gekomen voor promotie naar de eredivisie (2 kampioenschappen, maar 4 verloren beslissingswedstrijden) en behoeft versterking om deze stap wel te kunnen maken en vervolgens ook een reële kans te hebben zich te handhaven • Voor de koppositie is er een akkoord met Carla Nouwen, 25 jaar, oud-international, uitkomend in Duitsland en woonachtig in Arnhem (regio-invulling ). Niet alleen sportief is Carla een versterking, ze is tevens verenigingsgericht. Zo heeft ze onder meer de wens uitgesproken training aan de jeugd te willen gaan geven • Er zijn van een zestal bedrijven financiële toezeggingen binnen om een start te kunnen maken Voor advies aan Klankbordcommissie voorgelegd en aansluitend behandeld in bestuursvergadering van 7 februari 2012. Unaniem akkoord. Bestuur en Klankbordcommissie waren van mening dat de uitwerking die er lag, paste binnen de toegestane beleidsmatige ruimte gegeven door de ALV van maart 2011. Het plan is in lijn met de geschetste contouren van de Visie op Prestatiesport en de extra benodigde vergoedingen worden geheel middels externe financiering afgedekt. Daarmee is voldaan aan de voorwaarden om een start te kunnen maken. 3

4 Middellange Termijn Model – ALV mei 2012 Kern model • Visie op Prestatiesport • Oprichting van een sponsorpoule/businessclub rondom Dames 1 en Heren 1 die uitstraling heeft naar de gehele vereniging • Streefbedrag voor sponsorpoule, te bereiken op termijn van 2-3 jaar. Na aftrek van kosten zal 80-90% ter beschikking staan van Prestatiesport en 10-20% toevloeien aan vereniging SKF (om bijv. blijvend een deel van de huidige combinatiefunctie capaciteit te kunnen financieren). Streefdoel om vanaf jaar 2 reiskosten Dames 1 en Heren 1 door sponsorpoule te laten opbrengen (is besparing voor SKF ten opzichte van huidige situatie) • Drie sponsorpakketten (goud, zilver en brons) en “pluspakket” voor huidige sponsors vereniging • Plaatsen van een halve pagina advertentie in de Veenendaalse krant voor thuiswedstrijden • Organiseren van 5 netwerkevents • Een goed doel maakt deel uit van het model. • Naast spelers met verplichtingen naar de vereniging toe, indien mogelijk ook spelers/speelsters binden als trainer of gezicht naar buiten voor breedtesportcampagne • Oprichten stichting, zodat de vereniging geen financiële risico’s loopt 4

5 Sponsorpakketten Goud > max. 2 sponsors • Koppelen van naam bedrijf aan Dames 1 of Heren 1 in alle media-uitingen (… /SKF 1 …) • Mogelijkheid verlicht reclamebord op gebouw Wageningselaan (mits passend binnen reclame-verordening gemeente Veenendaal) • Naam/logo op shirts, trainingspakken en tassen D1 en H1, passend binnen de reglementen van de NTTB • Reclamebord op prominente plaats in de speelzaal • Op termijn reclame-uiting op speelveldomrandingen (2 stuks) • Vlag voor het gebouw bij thuiswedstrijden, zichtbaar vanaf de Wageningselaan • Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage 40.000 stuks) • Banner/naamsvermelding op website • Logo in nieuwsbrief • E-mailactie onder leden (2x per jaar) • Mogelijkheid gratis deelname team in Bedrijvencompetitie • 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties • Actieve media-aandacht (Veenendaalse krant, De Gelderlander, Rijnpost, overige regionale en landelijke media) • Lidmaatschap “businessclub” (5 events per jaar) inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 4 personen • Gebruikmaken van leden selectieteams bij promotionele activiteiten/promoten van producten/diensten (2x per jaar) • Ontvangst bij/bezoeken van wedstrijden inclusief relaties • Clinic selectieteams op personeelsactiviteit • Eigen wensen en/of ideeën 5

6 Sponsorpakketten Zilver • Naam/logo op shirts, trainingspakken en tassen D1 en H1, passend binnen de reglementen van de NTTB • Reclamebord op prominente plaats in de speelzaal • Op termijn reclame-uiting op speelveldomrandingen (2 stuks) • Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage 40.000 stuks) • Banner/naamsvermelding op website • Logo in nieuwsbrief • E-mailactie onder leden (2x per jaar) • Mogelijkheid gratis deelname team in Bedrijvencompetitie • 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties • Actieve media-aandacht (Veenendaalse krant, De Gelderlander, Rijnpost, overige regionale en landelijke media) • Lidmaatschap “businessclub” (5 events per jaar) inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 4 personen • Gebruikmaken van leden selectieteams bij promotionele activiteiten/promoten van producten/diensten (1x per jaar) • Ontvangst bij/bezoeken van wedstrijden inclusief relaties • Clinic selectieteams op personeelsactiviteit • Eigen wensen en/of ideeën 6

7 Sponsorpakketten Brons • Op termijn reclame-uiting op speelveldomranding (1 stuks) • Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage circa 40.000 stuks) • Banner/naamsvermelding op website • Logo in nieuwsbrief • E-mailactie onder leden (2x per jaar) • 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties • Lidmaatschap “businessclub” (5 events per jaar) inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 2 personen • Ontvangst bij/bezoeken van wedstrijden inclusief relaties 7

8 Sponsorpakketten Pluspakket huidige sponsors • Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage circa 40.000 stuks) • Lidmaatschap sponsorpoule/businessclub (5 events per jaar) inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 2 personen 8

9 Advertentie Stand van zaken • Met BDU/de Veenendaalse krant zijn afspraken gemaakt om met ingang van 1 juli 2012 12x per jaar een halve pagina in de krant (met een oplage van 40.000 stuks) te plaatsen met daarin een vooruitblik op de thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 1 en de logo’s van onze partners • Fictief voorbeeld: 9

10 Netwerkevents Stand van zaken • Er worden 5 netwerkevents georganiseerd waarvoor de deelnemers aan de sponsorpoule met 2-4 personen worden uitgenodigd o Event 1: in combinatie met seizoensopening (september) o Event 2, 3 en 4: nader in te vullen activiteit (november, januari en maart) o Event 5: mix-toernooi sponsors en spelers Dames 1 en Heren 1 (mei) • Streven is om de netwerkevents zoveel mogelijk door sponsors gefinancierd te krijgen • De netwerkevents worden georganiseerd door Bellen & Toeters evenementen en zijn actief in voorbereiding • Menereis tafeltenniswinkel verzorgt het deelnemersveld van de seizoensopening (Dames 1, Heren 1) 10

11 Goed Doel - Jeugdsportfonds 11 Stand van zaken • De sponsorpoule kent als bijzonderheid de unieke verbinding met een goed doel, het Jeugdsportfonds (zie www.jeugdsportfonds.nl). Voor iedere betalende sponsor gaat de sponsorpoule/businessclub jaarlijks een bedrag doneren, evenals per gescoord punt van Dames 1 en Heren 1. Beide teams zullen met het logo van het Jeugdsportfonds spelen. Op die manier proberen we ook de maatschappelijke rol van vereniging en bedrijven een plaats in ons initiatief te geven.www.jeugdsportfonds.nl • Met Directeur Trinko Keen en Sportservice Veenendaal (als lokale invulling) zijn eerste afspraken gemaakt. • Henk van Spanje is ambassadeur van het Jeugdsportfonds Veenendaal

12 Vergoedingenstructuur Stand van zaken • De vergoedingenstructuur is als volgt ingevuld: o Vaste vergoeding (onderscheid in spelerspositie 1, 2 of 3) o Reiskostenvergoeding o Maaltijdvergoeding o Variabele spelersbonus (onderscheid in spelerspositie 1, 2 en 3) o Variabele teambonus • De variabele bonussen (zowel spelersbonus als teambonus) zijn gekoppeld aan het realiseren van teamprestaties (bijv. handhaven eredivisie, play-off plaats eredivisie, finale eredivisie) • Indien aan de orde worden er aparte afspraken gemaakt voor het geven van training, reiskosten en/of gezicht naar buiten voor breedtesportcampagne 12

13 Ontwikkelingen februari – mei 2012 Stand van zaken • In 4 maanden tijd hebben zich inmiddels 14 partners middels geldelijke sponsoring of sponsoring in natura aan het initiatief verbonden, te weten 2 zilveren sponsors (Henken Sierbestrating en Robé Grondverzet) en 12 bronzen en pluspakket sponsors (Van Voskuilen Woudenberg, Van Baal Bouwtechniek & Retail, Autobedrijf Jacco de Gooijer, Van Roon Consulting, Ambifloor woninginrichting, HZW Accountants & Belastingadviseurs, De Indruk Reclame & Communicatie, BDU (Veenendaalse krant), Menereis tafeltenniswinkel, Bellen & Toeters evenementen, Great Taste Ingredients en het Jeugdsportfonds. • Mede door de ondersteuning vanuit de sponsorpoule is het ons gelukt om een versterkt en competitief Dames 1 voor het seizoen 2012-2013 samen te stellen. • Carla Nouwen zal door de steun vanuit de sponsorpoule wekelijks een trainingsactiviteit voor de jeugd van SKF verzorgen • De ambitie is om met Heren 1 een vergelijkbaar pad als met Dames 1 te bewandelen en op termijn een structurele plaats in de 1 e divisie te verwerven. • De leden van SKF zullen zich op de ALV van 22 mei o.m. uitspreken over het structurele karakter van de initiatieven en het al dan niet oprichten van een stichting om de activiteiten in onder te brengen. In de periode tot aan 1 juli zullen vervolgens de diverse contracten worden opgesteld. In deze periode zullen we ook de publiciteit gaan zoeken. 13

14 Stichting Algemeen • Om de vereniging te vrijwaren van financiële risico’s, is het mogelijk om een stichting op te richten waarin de activiteiten rondom Dames 1 en Heren 1 worden ondergebracht. De stichting is in deze een juridisch-fiscale entiteit • Praktisch betekent het dat de diverse spelers- en sponsorcontracten en financiële verrekeningen via de stichting lopen • De stichting wordt met een akte van de notaris opgericht • De stichting kent een apart bestuur met eigen verantwoordelijkheden • De stichting kent statuten en een huishoudelijk reglement 14

15 Stichting Gewenste invulling • Oprichten Stichting Toptafeltennis SKF door Tafeltennisvereniging SKF • Afbakening vereniging-stichting: maximaal zaken binnen de vereniging oppakken en activiteiten stichting beperken waarvoor het is bedoeld, concreet: o Actie op vlakken als keuze spelers, aantrekken sponsors en organiseren netwerkevents e.d. ligt binnen de vereniging i.c. de commissies Prestatiesport en Fondsenwerving (en wellicht Communicatie) o Stichting beperkt zich tot bescherming vereniging voor financiële risico’s en (financiële) besluitvorming over voorwerk commissies vereniging • Bestuurskandidaten stichting: Ronald van Roon, Gert Albers en vacature (waarvoor 2 kandidaten in beeld zijn) • Statuten en huishoudelijk reglement in voorbereiding • Doelstelling stichting: het ondersteunen van de activiteiten van tafeltennisvereniging SKF in de breedste zin des woords • Eerste contact met notaris gelegd 15

16 Stichting Overige opmerkingen • Huisstijl stichting is (in combinatie met huisstijl vereniging) ontwikkeld door De Indruk Reclame & Communicatie • Loonadministratie wordt verzorgd door HZW Accountants & Belastingadviseurs • Kleding en materialen worden met extra korting geleverd door Menereis tafeltenniswinkel 16

17 Betrokkenen SKF Stand van zaken • Streven is om het initiatief echt iets van SKF (-ers) te laten zijn. De diverse werkzaamheden en activiteiten worden dan ook door de commissies van de vereniging (m.n. Prestatiesport en Fondsenwerving; wellicht ook Communicatie) verricht c.q. georganiseerd en verschillende SKF-ers leveren een bijdrage: o Ronald van Roon, Jan van Manen en Kees Verzijl – initiatiefnemers MLT model o Kees Verzijl en vacature – commerciële zaken o Wim Wesselo – juridische en fiscale zaken o Remco Nieuwenbroek – tekstschrijver advertenties o Sjon Willemse – gastheer sponsorpoule/businessclub o Susette Fioole (BC) – organisatie netwerkevents o André van Ingen (BC) – financiering groot netwerkevent o Ewout Hooijer, Peter Berntsen (BC) – huisstijl stichting o Jacco de Gooijer – sponsor o Ronald van Roon – sponsor o Ronald van Roon, Gert Albers en vacature (waarvoor 2 kandidaten in beeld zijn) – bestuur stichting • Er zijn vacatures voor commerciële zaken, communicatie, hulp bij netwerkevents en ………………………………………… • Wie vind het leuk om mee te doen en te helpen? Alle hulp is zeer welkom! 17

18 Tot slot Het Middellange termijnmodel als concrete invulling van de Visie op Prestatiesport biedt diverse mogelijkheden voor de vereniging tot het samenbrengen en verbinden van mensen, bedrijven en activiteiten! 18

19 Vragen aan ALV • Gaat de ALV akkoord met het Middellange termijnmodel als concrete invulling van de Visie op Prestatiesport? • Gaat de ALV akkoord met de oprichting van een stichting om de activiteiten rondom Dames 1 en Heren 1 in onder te brengen? • Gaat de ALV akkoord met de benoeming van Ronald van Roon en Gert Albers als bestuurders van de stichting? Voor de resterende vacature zijn 2 kandidaten in beeld. 19


Download ppt "Prestatiesport: van Visie naar Praktijk “Verbinden” Besluitvorming ALV 22-05-2012 1."

Verwante presentaties


Ads door Google