De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatiesport: van Visie naar Praktijk “Verbinden” Besluitvorming ALV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatiesport: van Visie naar Praktijk “Verbinden” Besluitvorming ALV"— Transcript van de presentatie:

1 Prestatiesport: van Visie naar Praktijk “Verbinden” Besluitvorming ALV 22-05-2012

2 Inhoudsopgave Voorstel Korte Termijn – februari 2012
Model Middellange termijn – ALV 22 mei 2012 Sponsorpakketten Advertentie Netwerkevents Goed doel – Jeugdsportfonds Vergoedingenstructuur Ontwikkelingen februari-mei 2012 Betrokkenen SKF Stichting Vragen aan ALV

3 Voorstel Korte Termijn – februari 2012
Kern voorstel Streven bij de dames naar een team op eredivisieniveau bestaande uit 5 speelsters: 1 kopvrouw, 2 speelsters die op positie 2 spelen en 2 speelsters op positie 3 Dames 1 is in 2011 een fractie tekort gekomen voor promotie naar de eredivisie (2 kampioenschappen, maar 4 verloren beslissingswedstrijden) en behoeft versterking om deze stap wel te kunnen maken en vervolgens ook een reële kans te hebben zich te handhaven Voor de koppositie is er een akkoord met Carla Nouwen, 25 jaar, oud-international, uitkomend in Duitsland en woonachtig in Arnhem (regio-invulling ). Niet alleen sportief is Carla een versterking, ze is tevens verenigingsgericht. Zo heeft ze onder meer de wens uitgesproken training aan de jeugd te willen gaan geven Er zijn van een zestal bedrijven financiële toezeggingen binnen om een start te kunnen maken Voor advies aan Klankbordcommissie voorgelegd en aansluitend behandeld in bestuursvergadering van 7 februari Unaniem akkoord. Bestuur en Klankbordcommissie waren van mening dat de uitwerking die er lag, paste binnen de toegestane beleidsmatige ruimte gegeven door de ALV van maart Het plan is in lijn met de geschetste contouren van de Visie op Prestatiesport en de extra benodigde vergoedingen worden geheel middels externe financiering afgedekt. Daarmee is voldaan aan de voorwaarden om een start te kunnen maken.

4 Middellange Termijn Model – ALV mei 2012
Kern model Visie op Prestatiesport Oprichting van een sponsorpoule/businessclub rondom Dames 1 en Heren 1 die uitstraling heeft naar de gehele vereniging Streefbedrag voor sponsorpoule, te bereiken op termijn van 2-3 jaar. Na aftrek van kosten zal 80-90% ter beschikking staan van Prestatiesport en 10-20% toevloeien aan vereniging SKF (om bijv. blijvend een deel van de huidige combinatiefunctie capaciteit te kunnen financieren). Streefdoel om vanaf jaar 2 reiskosten Dames 1 en Heren 1 door sponsorpoule te laten opbrengen (is besparing voor SKF ten opzichte van huidige situatie) Drie sponsorpakketten (goud, zilver en brons) en “pluspakket” voor huidige sponsors vereniging Plaatsen van een halve pagina advertentie in de Veenendaalse krant voor thuiswedstrijden Organiseren van 5 netwerkevents Een goed doel maakt deel uit van het model. Naast spelers met verplichtingen naar de vereniging toe, indien mogelijk ook spelers/speelsters binden als trainer of gezicht naar buiten voor breedtesportcampagne Oprichten stichting, zodat de vereniging geen financiële risico’s loopt

5 Sponsorpakketten Goud > max. 2 sponsors
Koppelen van naam bedrijf aan Dames 1 of Heren 1 in alle media-uitingen (… /SKF 1 …) Mogelijkheid verlicht reclamebord op gebouw Wageningselaan (mits passend binnen reclame-verordening gemeente Veenendaal) Naam/logo op shirts, trainingspakken en tassen D1 en H1, passend binnen de reglementen van de NTTB Reclamebord op prominente plaats in de speelzaal Op termijn reclame-uiting op speelveldomrandingen (2 stuks) Vlag voor het gebouw bij thuiswedstrijden, zichtbaar vanaf de Wageningselaan Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage stuks) Banner/naamsvermelding op website Logo in nieuwsbrief actie onder leden (2x per jaar) Mogelijkheid gratis deelname team in Bedrijvencompetitie 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties Actieve media-aandacht (Veenendaalse krant, De Gelderlander, Rijnpost, overige regionale en landelijke media) Lidmaatschap “businessclub” (5 events per jaar) inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 4 personen Gebruikmaken van leden selectieteams bij promotionele activiteiten/promoten van producten/diensten (2x per jaar) Ontvangst bij/bezoeken van wedstrijden inclusief relaties  Clinic selectieteams op personeelsactiviteit Eigen wensen en/of ideeën

6 Sponsorpakketten Zilver
Naam/logo op shirts, trainingspakken en tassen D1 en H1, passend binnen de reglementen van de NTTB Reclamebord op prominente plaats in de speelzaal Op termijn reclame-uiting op speelveldomrandingen (2 stuks) Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage stuks) Banner/naamsvermelding op website Logo in nieuwsbrief actie onder leden (2x per jaar) Mogelijkheid gratis deelname team in Bedrijvencompetitie 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties Actieve media-aandacht (Veenendaalse krant, De Gelderlander, Rijnpost, overige regionale en landelijke media) Lidmaatschap “businessclub” (5 events per jaar) inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 4 personen Gebruikmaken van leden selectieteams bij promotionele activiteiten/promoten van producten/diensten (1x per jaar) Ontvangst bij/bezoeken van wedstrijden inclusief relaties  Clinic selectieteams op personeelsactiviteit Eigen wensen en/of ideeën

7 Sponsorpakketten Brons
Op termijn reclame-uiting op speelveldomranding (1 stuks) Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage circa stuks) Banner/naamsvermelding op website Logo in nieuwsbrief actie onder leden (2x per jaar) 1x per jaar gratis kunnen gebruiken van het gebouw voor een tafeltennisevenement voor eigen personeel/zakenrelaties Lidmaatschap “businessclub” (5 events per jaar) inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 2 personen Ontvangst bij/bezoeken van wedstrijden inclusief relaties

8 Sponsorpakketten Pluspakket huidige sponsors
Logo in advertentie Veenendaalse krant (12x per jaar; oplage circa stuks) Lidmaatschap sponsorpoule/businessclub (5 events per jaar) inclusief mogelijkheid voor deelname aan events door 2 personen

9 Advertentie Stand van zaken
Met BDU/de Veenendaalse krant zijn afspraken gemaakt om met ingang van 1 juli x per jaar een halve pagina in de krant (met een oplage van stuks) te plaatsen met daarin een vooruitblik op de  thuiswedstrijden van Dames 1 en Heren 1 en de logo’s van onze partners Fictief voorbeeld:

10 Netwerkevents Stand van zaken
Er worden 5 netwerkevents georganiseerd waarvoor de deelnemers aan de sponsorpoule met 2-4 personen worden uitgenodigd Event 1: in combinatie met seizoensopening (september) Event 2, 3 en 4: nader in te vullen activiteit (november, januari en maart) Event 5: mix-toernooi sponsors en spelers Dames 1 en Heren 1 (mei) Streven is om de netwerkevents zoveel mogelijk door sponsors gefinancierd te krijgen De netwerkevents worden georganiseerd door Bellen & Toeters evenementen en zijn actief in voorbereiding Menereis tafeltenniswinkel verzorgt het deelnemersveld van de seizoensopening (Dames 1, Heren 1)

11 Goed Doel - Jeugdsportfonds
Stand van zaken De sponsorpoule kent als bijzonderheid de unieke verbinding met een goed doel, het Jeugdsportfonds (zie Voor iedere betalende sponsor gaat de sponsorpoule/businessclub jaarlijks een bedrag doneren, evenals per gescoord punt van Dames 1 en Heren 1. Beide teams zullen met het logo van het Jeugdsportfonds spelen. Op die manier proberen we ook de maatschappelijke rol van vereniging en bedrijven een plaats in ons initiatief te geven. Met Directeur Trinko Keen en Sportservice Veenendaal (als lokale invulling) zijn eerste afspraken gemaakt. Henk van Spanje is ambassadeur van het Jeugdsportfonds Veenendaal

12 Vergoedingenstructuur
Stand van zaken De vergoedingenstructuur is als volgt ingevuld: Vaste vergoeding (onderscheid in spelerspositie 1, 2 of 3) Reiskostenvergoeding Maaltijdvergoeding Variabele spelersbonus (onderscheid in spelerspositie 1, 2 en 3) Variabele teambonus De variabele bonussen (zowel spelersbonus als teambonus) zijn gekoppeld aan het realiseren van teamprestaties (bijv. handhaven eredivisie, play-off plaats eredivisie, finale eredivisie) Indien aan de orde worden er aparte afspraken gemaakt voor het geven van training, reiskosten en/of gezicht naar buiten voor breedtesportcampagne

13 Ontwikkelingen februari – mei 2012
Stand van zaken In 4 maanden tijd hebben zich inmiddels 14 partners middels geldelijke sponsoring of sponsoring in natura aan het initiatief verbonden, te weten 2 zilveren sponsors (Henken Sierbestrating en Robé Grondverzet) en 12 bronzen en pluspakket sponsors (Van Voskuilen Woudenberg, Van Baal Bouwtechniek & Retail, Autobedrijf Jacco de Gooijer, Van Roon Consulting, Ambifloor woninginrichting, HZW Accountants & Belastingadviseurs, De Indruk Reclame & Communicatie, BDU (Veenendaalse krant), Menereis tafeltenniswinkel, Bellen & Toeters evenementen, Great Taste Ingredients en het Jeugdsportfonds. Mede door de ondersteuning vanuit de sponsorpoule is het ons gelukt om een versterkt en competitief Dames 1 voor het seizoen samen te stellen. Carla Nouwen zal door de steun vanuit de sponsorpoule wekelijks een trainingsactiviteit voor de jeugd van SKF verzorgen De ambitie is om met Heren 1 een vergelijkbaar pad als met Dames 1 te bewandelen en op termijn een structurele plaats in de 1e divisie te verwerven. De leden van SKF zullen zich op de ALV van 22 mei o.m. uitspreken over het structurele karakter van de initiatieven en het al dan niet oprichten van een stichting om de activiteiten in onder te brengen. In de periode tot aan 1 juli zullen vervolgens de diverse contracten worden opgesteld. In deze periode zullen we ook de publiciteit gaan zoeken.

14 Stichting Algemeen Om de vereniging te vrijwaren van financiële risico’s, is het mogelijk om een stichting op te richten waarin de activiteiten rondom Dames 1 en Heren 1 worden ondergebracht. De stichting is in deze een juridisch-fiscale entiteit Praktisch betekent het dat de diverse spelers- en sponsorcontracten en financiële verrekeningen via de stichting lopen De stichting wordt met een akte van de notaris opgericht De stichting kent een apart bestuur met eigen verantwoordelijkheden De stichting kent statuten en een huishoudelijk reglement

15 Stichting Gewenste invulling
Oprichten Stichting Toptafeltennis SKF door Tafeltennisvereniging SKF Afbakening vereniging-stichting: maximaal zaken binnen de vereniging oppakken en activiteiten stichting beperken waarvoor het is bedoeld, concreet: Actie op vlakken als keuze spelers, aantrekken sponsors en organiseren netwerkevents e.d. ligt binnen de vereniging i.c. de commissies Prestatiesport en Fondsenwerving (en wellicht Communicatie) Stichting beperkt zich tot bescherming vereniging voor financiële risico’s en (financiële) besluitvorming over voorwerk commissies vereniging Bestuurskandidaten stichting: Ronald van Roon, Gert Albers en vacature (waarvoor 2 kandidaten in beeld zijn) Statuten en huishoudelijk reglement in voorbereiding Doelstelling stichting: het ondersteunen van de activiteiten van tafeltennisvereniging SKF in de breedste zin des woords Eerste contact met notaris gelegd

16 Stichting Overige opmerkingen
Huisstijl stichting is (in combinatie met huisstijl vereniging) ontwikkeld door De Indruk Reclame & Communicatie Loonadministratie wordt verzorgd door HZW Accountants & Belastingadviseurs Kleding en materialen worden met extra korting geleverd door Menereis tafeltenniswinkel

17 Betrokkenen SKF Stand van zaken
Streven is om het initiatief echt iets van SKF (-ers) te laten zijn. De diverse werkzaamheden en activiteiten worden dan ook door de commissies van de vereniging (m.n. Prestatiesport en Fondsenwerving; wellicht ook Communicatie) verricht c.q. georganiseerd en verschillende SKF-ers leveren een bijdrage: Ronald van Roon, Jan van Manen en Kees Verzijl – initiatiefnemers MLT model Kees Verzijl en vacature – commerciële zaken Wim Wesselo – juridische en fiscale zaken Remco Nieuwenbroek – tekstschrijver advertenties Sjon Willemse – gastheer sponsorpoule/businessclub Susette Fioole (BC) – organisatie netwerkevents André van Ingen (BC) – financiering groot netwerkevent Ewout Hooijer, Peter Berntsen (BC) – huisstijl stichting Jacco de Gooijer – sponsor Ronald van Roon – sponsor Ronald van Roon, Gert Albers en vacature (waarvoor 2 kandidaten in beeld zijn) – bestuur stichting Er zijn vacatures voor commerciële zaken, communicatie, hulp bij netwerkevents en ………………………………………… Wie vind het leuk om mee te doen en te helpen? Alle hulp is zeer welkom!

18 Tot slot Het Middellange termijnmodel als concrete invulling van de Visie op Prestatiesport biedt diverse mogelijkheden voor de vereniging tot het samenbrengen en verbinden van mensen, bedrijven en activiteiten!

19 Vragen aan ALV Gaat de ALV akkoord met het Middellange termijnmodel als concrete invulling van de Visie op Prestatiesport? Gaat de ALV akkoord met de oprichting van een stichting om de activiteiten rondom Dames 1 en Heren 1 in onder te brengen? Gaat de ALV akkoord met de benoeming van Ronald van Roon en Gert Albers als bestuurders van de stichting? Voor de resterende vacature zijn 2 kandidaten in beeld.


Download ppt "Prestatiesport: van Visie naar Praktijk “Verbinden” Besluitvorming ALV"

Verwante presentaties


Ads door Google