De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving"— Transcript van de presentatie:

1 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Fred Snijders "It's all Fun Diving"

2 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Zoeken & Bergen Fred Snijders "It's all Fun Diving"

3 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Leerdoelen Na het doorlopen van deze specialisatie kan de cursist: - zelfstandig een zoekactie voorbereiden en uitvoeren al dan niet in combinatie met andere duikers    - een voorwerp van de bodem bergen met een hefballon Ingangsniveau: 2* duikbrevet  Plaats in het opleidingsschema: Zoeken en Bergen is een keuzespecialisatie voor het 4* duikbrevet Fred Snijders "It's all Fun Diving"

4 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Toetsing: Theorietoets voldoende resultaat bij minimaal vier goed uit zes vragen Praktijktoets - het opsporen en bergen van een voorwerp onder water - het van ca. 5 tot 10 meter diepte beheerst ophalen van een voorwerp met een schijnbaar gewicht van ca Newton middels een hefballon Fred Snijders "It's all Fun Diving"

5 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Cursuslocatie is: Onderwatersportvereniging Dronten, Educalaan 26a, 8251 GC Dronten Cursusdata: 09 maart – theorieles 23 maart – zwembadles (oefenen met lijnsignalen) 06 april – zwembadles (oefenen met de hefballon) 05 mei buitenwaterles aanwezig OWSVD clubhuis vertrek locatie; Ruinerwold Engelgaarde Fred Snijders "It's all Fun Diving"

6 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Wat gaan we doen? Theorie: - Inhoud boekje specialty doornemen - uitgewerkte hefballon berekening doornemen - klassikaal een tweede berekening maken - toets met 6 vragen - oefenen met knopen en lijnsignalen Fred Snijders "It's all Fun Diving"

7 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Zwembadles 1 Specialty Zoeken en Bergen / lijnsignalen   Opdrachten : - geven van lijnsignalen als seinmeester aan duiker - opvolgen van lijnsignalen als duiker van seinmeester - uitvoeren van zoekpatroon halve cirkel - uitvoeren van zoekpatroon hele cirkel de seinmeester zit onderwater en laat het touw met één hand boven zijn hoofd met de duiker meedraaien - tijdens de zoekpatronen wordt gezocht naar ’n voorwerp - tijdens de oefeningen draagt duiker ‘n geblindeerde bril - nadat tijdens de verschillende oefeningen het voorwerp gevonden is wordt er gewisseld door duiker / seinmeester Fred Snijders "It's all Fun Diving"

8 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Zwembadles 2 Specialty Zoeken en Bergen / hefballon Tijdens deze zwembadles simuleren we de buitenduik   Opdracht: voorwerp heffen met behulp van ‘n hefballon   - het te bergen voorwerp bestaat uit loodgordels - de berging wordt uitgevoerd door 4 á 5 duikers 1 duiker met losse fles / 1 duiker met hefballon + ketting / 1 duiker met een big-bag / 1 duiker coordineert - de loodgordels worden in het diepe gedeelte gelegd - de groep gaat BW met hefmateriaal naar ‘t diepe deel men daalt af, monteert ‘t hefmateriaal en vult de big- bag - men maakt met ‘t voorwerp ‘n gecontroleerde opstijging - na uitwisseling van een OK teken wordt er afgedaald - het hefmateriaal wordt gedemonteerd, de big-bag geleegd - men stijgt op en komt met hefmateriaal BW terug Fred Snijders "It's all Fun Diving"

9 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Praktijkles Specialty Zoeken en Bergen buitenwater   Plaats : Ruinerwold Locatie: Engelgaarde Datum : Verzamelen clubhuis: Vertrek:   De opdracht bij deze duik is: -met een hefballon tijdens een gecontroleerde opstijging een voorwerp (10 tegels met een totaal gewicht van OW 50kg en BW 90kg) in ‘n stevige zak van de bodem naar de oppervlakte brengen Fred Snijders "It's all Fun Diving"

10 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
De uitwerking is als volgt: - het te bergen voorwerp zijn 10 tegels van +/_ 8 kg / stuk - de berging wordt uitgevoerd door 4 á 5 duikers 1 duiker met losse fles / 1 duiker met hefballon + ketting / 1 duiker met een big-bag / 1 duiker coordineert / navigeert - we starten met het neerleggen van een boei op +/_ 5 m - dan worden de 10 tegels op de bodem bij de boei gelegd - de groep gaat BW met het hefmateriaal naar de boei - men daalt af, monteert ‘t hefmateriaal en vult de big- bag - men maakt met ‘t voorwerp ‘n gecontroleerde opstijging - na uitwisseling van een OK teken wordt er afgedaald - het hefmateriaal wordt gedemonteerd de big-bag geleegd - men stijgt op en komt met het hefmateriaal BW terug Fred Snijders "It's all Fun Diving"

11 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
In het water is er een coordinator aanwezig die het algehele overzicht heeft Attentie! Wees er op bedacht dat het op te tillen voorwerp bij het volblazen van de hefballonnen plotseling met grote kracht en snelheid van de bodem kan losschieten. Met bijkomend gevaar dat wanneer de hefballon met grote snelheid boven komt hij veel lucht kan verliezen en het voorwerp weer naar beneden komt. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor de duikers, waaronder beklemmingsgevaar en meegesleurd worden. Ook kan door het vele stof het zicht totaal weggenomen worden daarom mag tijdens de uitvoering van deze opdracht niemand zich onder of boven het voorwerp en de hefballonnen bevinden !! Iedereen stijgt met de ballon op, aan de oppervlakte worden de duikers geteld Fred Snijders "It's all Fun Diving"

12 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
De rode draad bij deze specialty is voorbereiding en planning Fred Snijders "It's all Fun Diving"

13 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
omdat veiligheid het belangrijkste is denk aan de veiligheid vóór je begint - heb ik voldoende ervaren mensen - heb ik voldoende geschikt materiaal - markeer de duikplaats met een boei - denk aan explosieven / munitie Fred Snijders "It's all Fun Diving"

14 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Voorwerp wat is het is het voor ons te bergen (arbo-wet commercieel of hobby) grootte gewicht uitsteeksels bevestigingsmogelijkheden Voorwerp; wat is het, is het voor ons sportduikers te bergen (arbo-wet), grootte-gewicht-soortmateriaal-uitsteeksels-scherpe punten-bevestigingsmogelijkheden. Fred Snijders "It's all Fun Diving"

15 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Vermoedelijke plaats plaatsbepaling vanaf de oever per boot (denk bij slepen aan voldoende touwlengte) diepte aanvoer uitrusting/materiaal aan de kant brengen walkant/oever Vermoedelijke plaats; plaatsbepaling, peiling, coördinaten, boeienleggen-referentiepunt(en) makkelijk te bereiken, vanaf de oever, per boot, diepte, aanvoer materiaal, omkleden, voorwerp aan de kant brengen, hoge/lage walkant-gras-aarde-zompig. Fred Snijders "It's all Fun Diving"

16 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Omstandigheden OW en BW stroming doorzicht water bodemgesteldheid (veen, sediment, slib of vervuild?) Temperatuur OW en BW (duikduur en omkleedmogelijkheid) Omstandigheden o.w.; stroming, doorzicht water, bodemgesteldheid vlak-talud-zand-modder/slik. Fred Snijders "It's all Fun Diving"

17 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Zoekmethoden dreggen (lastig door dat ‘n dreg achter alles haakt) levende zoeklijn (veel pers. / lastig navigeren) wal tot wal (tijdrovend, wel doelmatig / min. 3 pers) cirkel (open water >25m / weinig mensen) halve cirkel (voorwerp vanaf kant te water / 2 pers.) zigzag (voorwerp vanaf kant te water / 2 pers.) - lijnsignalen Fred Snijders "It's all Fun Diving"

18 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Levende zoeklijn Fred Snijders "It's all Fun Diving"

19 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Wal tot wal-methode Fred Snijders "It's all Fun Diving"

20 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Cirkel-methode Fred Snijders "It's all Fun Diving"

21 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Halve cirkel-methode Fred Snijders "It's all Fun Diving"

22 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Zigzag-methode Fred Snijders "It's all Fun Diving"

23 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Lijnsignalen Fred Snijders "It's all Fun Diving"

24 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Lijnsignalen (klok-methode) attentie zwem de lijn uit rechts links zwem de lijn in kom ter plaatse boven noodsignaal Fred Snijders "It's all Fun Diving"

25 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Markeren jerrycan bal in net binnenband plastic fles boei Fred Snijders "It's all Fun Diving"

26 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Knopen platte knoop, twee touwen van gelijke dikte mastworp, vastleggen van objecten en boten - paalsteek, bevestigen objecten (draaibaar) en vastzetten seinlijn om middel van duiker - enkele- en dubbele schootsteek, twee touwen van ongelijke dikte Fred Snijders "It's all Fun Diving"

27 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Knopen Platte knoop Fred Snijders "It's all Fun Diving"

28 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Knopen Mastworp Fred Snijders "It's all Fun Diving"

29 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Knopen Paalsteek Fred Snijders "It's all Fun Diving"

30 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Instructeurs Collectief Noord-Holland Fred Snijders "It's all Fun Diving"

31 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Knopen Schootsteek Fred Snijders "It's all Fun Diving"

32 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Knopen Dubbele schootsteek Fred Snijders "It's all Fun Diving"

33 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Fred Snijders "It's all Fun Diving"

34 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Hefballonnen ? deco-ballon trimvest ???? Fred Snijders "It's all Fun Diving"

35 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Hefballonnen kussenballon pontonballon open hefballon Fred Snijders "It's all Fun Diving"

36 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Kussenballon Fred Snijders "It's all Fun Diving"

37 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Pontonballon Fred Snijders "It's all Fun Diving"

38 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Open hefballon Fred Snijders "It's all Fun Diving"

39 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
en de inhoud bepalen van een hefballon volgens De Wet van Archimedes Een lichaam geheel of gedeeltelijk onder- gedompeld in een vloeistof ondervindt een opwaartse kracht die gelijk is aan het gewicht van de verplaatste vloeistof Fred Snijders "It's all Fun Diving"

40 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
En volgens DE wet van Boyle Deze wet zegt dat: P(druk) x V(volume = constant Als de druk tijdens de opstijging afneemt, neemt het volume toe, waardoor een voorwerp steeds sneller opstijgt. Gebruik daarom geen te grote hefballon zodat de uitzettende lucht tijdens de opstijging kan ontsnappen. Een trimvest werkt op de zelfde manier! Fred Snijders "It's all Fun Diving"

41 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Basis berekening is: gewicht voorwerp - gewicht verplaatste vloeistof = schijnbaar gewicht / volume hefballon / hefkracht Fred Snijders "It's all Fun Diving"

42 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
In de praktijk maak je bij het bergen van een voorwerp ‘n inschatting wat betreft: gewicht - opwaartse kracht - zuigkracht van de bodem Fred Snijders "It's all Fun Diving"

43 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Gegeven: blok beton met V = 9 dm3 s.g. = 23,6 N/dm3 object ligt op 18m diep Gewicht ? Gewicht = Volume x soortelijk gewicht G = 9 x 23,6 G = 212,4 Newton Fred Snijders "It's all Fun Diving"

44 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Gegeven: blok beton met V = 9 dm3 s.g. = 23,6 N/dm3 object ligt op 18m diep Uitgerekend: G = 212,4 N Opwaartse kracht ? Fopw = Vobject x s.g.vloeistof (10 N/dm3) Fopw = 9 x 10 Fopw = 90 Newton Fred Snijders "It's all Fun Diving"

45 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Gegeven: blok beton met V = 9 dm3 s.g. = 23,6 N/dm3 object ligt op 18m diep Uitgerekend: G = 212,4 N Fowp = 90 N Schijnbaar gewicht (Gs) ? Schijnbaar gewicht = gewicht – opw. kracht Gs = G - Fopw Gs = 212,4 - 90 Gs = 122,4 Newton Fred Snijders "It's all Fun Diving"

46 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Gegeven: blok beton met V = 9 dm3 s.g. = 23,6 N/dm3 object ligt op 18m diep Uitgerekend: G = 212,4 N Fowp = 90 N Gs = 122,4 N Hefkracht ?  Schijnbaar gewicht Dan zweeft het object Hefkracht = 122,4 N Fred Snijders "It's all Fun Diving"

47 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Gegeven: blok beton met V = 9 dm3 s.g. = 23,6 N/dm3 object ligt op 18m diep Uitgerekend: G = 212,4 N Fowp = 90 N Gs = 122,4 N Hefkracht = 122,4 N Hefkracht (in theorie) Hefkracht  Schijnbaar gewicht Modderige bodem => kleefkracht Ervaring en wat geluk is dan wetenschap Fred Snijders "It's all Fun Diving"

48 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Gegeven: blok beton met V = 9 dm3 s.g. = 23,6 N/dm3 object ligt op 18m diep Uitgerekend: G = 212,4 N Fowp = 90 N Gs = 122,4 N Hefkracht = 122,4 N Volume ballon ? Volume = Schijnbaar gewicht s.g. water V = 122,4 = 12,24 dm3 10 N/dm3 Fred Snijders "It's all Fun Diving"

49 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Gegeven: blok beton met V = 9 dm3 s.g. = 23,6 N/dm3 object ligt op 18m diep Uitgerekend: G = 212,4 N Fowp = 90 N Gs = 122,4 N Hefkracht = 122,4 N V.ballon = 12,24 dm3 Hoeveel lucht op 18m? 18m = 2,8 bar 2,8 x 12,24 = 34,27 dm3 Lucht in hefballon op 18m is 34,27 liter Fred Snijders "It's all Fun Diving"

50 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Samenvatting Gewicht = Volume x s.g. Uitgerekend: G = 212,4 N Fowp = 90 N Gs = 122,4 N Hefkracht = 122,4 N V.ballon = 12,24 dm3 Op 18m= 34,27 dm3 Fopw = Vobject x s.g. vloeistof Gs = G - Fopw Hefkracht  Schijnbaar gewicht V ballon = Schijnbaar gewicht s.g. water Lucht op 18m = P diepte x V Fred Snijders "It's all Fun Diving"

51 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Nieuwe opgave: Gegeven: Zak met stenen V = 28 dm3 s.g. = 25 N/dm3 object ligt op 15m diep (zoetwater) Vraag: Hoe groot moet je hefballon zijn? Hoeveel lucht moet je er in doen? Fred Snijders "It's all Fun Diving"

52 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Toetsvragen verzetten bus Vinkeveen   Gegeven: Complete bus weegt kg Na verwijderen van olie houdende delen schat je dat er zo’n 1500 dm3 aan metaal over blijft met een S.G. van 30 N/dm3 De bus ligt op 8 m diepte en is in de bodem weggezakt, om hem los te trekken denk je 1000 kg extra trekkracht nodig te hebben Je gebruikt 4 hefballonnen, 1 op elke hoek    Vraag: Hoe groot moet het volume van elke hefballon zijn? Hoe veel lucht heb je nodig om de bus los te trekken? Hoe veel lucht om hem aan de oppervlakte te laten zweven? Hoeveel 10 ltr. flessen / 200 bar heb je hiervoor nodig? Wat is bij vullen van hefballonnen het gevaar, hoe beperk je dit? Als de bus in zout water ligt, heb je dan grotere of kleinere hefballonnen nodig? (motiveer je antwoord) Fred Snijders "It's all Fun Diving"

53 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Fred Snijders "It's all Fun Diving"

54 Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving
Zoeken & Bergen Succes Fred Snijders "It's all Fun Diving"


Download ppt "Zoeken en Bergen 16 mei 2004 Fun Diving"

Verwante presentaties


Ads door Google