De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Opleiding Binnenbrandbestrijding CFBT -training Karel LAMBERT Realisatie : Erik ETIENNE / Versie 4.4 / 03-2009 Beeld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Opleiding Binnenbrandbestrijding CFBT -training Karel LAMBERT Realisatie : Erik ETIENNE / Versie 4.4 / 03-2009 Beeld."— Transcript van de presentatie:

1 COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Opleiding Binnenbrandbestrijding CFBT -training Karel LAMBERT Realisatie : Erik ETIENNE / Versie 4.4 / 03-2009 Beeld Verdi 14 Flashover.fr

2 C OMPARTMENT F IRE B EHAVIOR T RAINING Binnenbrandbestrijding Basiskennis (Theorie) Lansen en lanstechniek (pulsing) Deurprocedure Middagpauze Praktijk in de container

3 C OMPARTMENT F IRE B EHAVIOR T RAINING Doelstellingen van deze dag Basiskennis van het brandverloop Noties over Rapid Fire Progress Hoe vorderen in met warme rook gevulde ruimte en flashover vermijden? Deurprocedure - Pulserende rook bestuderen - Effecten bij openen van een deur die beter dicht bleef - Hoe ontsteking vermijden?

4 C OMPARTMENT F IRE B EHAVIOR T RAINING Wat zien we niet vandaag? Blussen van een brandhaard (Pulsing-Penciling, Painting) Behandelen van een volontwikkelde brand Ventilatie Deze opleidingsdag zal in de toekomst aangevuld worden met een dag waarbij andere thema’s zullen behandeld worden.

5 Basiskennis

6 Brandverloop in een compartiment Gesloten (1) of half-gesloten (2) Snelle brandontwikkeling FlashoverBackdraft FGI (Fire Gas Ignition) (1) Gesloten (2) half-gesloten

7 Hitte Buitenbrand 65 à 70 % via convectie 30 à 35 % via straling

8 Binnenbrand of compartimentsbrand 100 % Van de hitte

9 BRANDSTOF ENERGIE Noodzakelijk voor de ontsteking en daarna zelfonderhoudend VERBRANDING Vuurdriehoek ZUURSTOF

10 21% 15 10 5 21 -15% O 2 10 5 In lucht : 21% zuurstof Onder 15% zuurstof Zuurstof nodig voor verbranding ? Geen vlammen meer De verbranding produceert warmte en verbruikt zuurstof

11 Contactoppervlak Maak de vergelijking met de rookgassen Brandstof / Zuurstof

12 Pyrolyse In het begin deshydratatie en pyrolyse Pyrolyse is de ontbinding van een organische stof door de hitte. De complexe organische stoffen worden omgezet in eenvoudigere stoffen. Waterdamp (hout 30% water) Pyrolysegassen Pyrolysegassen zijn brandbaar

13 Pyrolyse De brandstof wordt omgezet zonder zichtbare vlammen, Een groot deel van de koolstof blijft aanwezig in de brandstof. Dit verklaart de witte kleur van de rook. Indien een brand zuurstof te kort heeft, blijft de pyrolyse verder gaan. Het vuur heeft zuurstof te kort. De pyrolyse zet zich zelfs verder zonder zuurstof De verbranding evolueert Er is meer koolstof in de rook. Begin van brand

14 De verbranding start zeer langzaam en produceert een grote hoeveelheid rook (waterdamp en pyrolysegassen) die perfect zichtbaar is. Container Flashover Nummer 1 - Ecole du Feu de Jurbise (België) - Juni 2007. Pyrolyse

15 Pyrolyse

16 Observeren en daarna bespreken Reconstructie : In 1981 heeft een flashover in de Stardust Disco te Dublin het leven gekost aan 48 jongeren.

17 Rookproductie? Diffusievlam O2O2 CO 2 Goede verbranding C C C O2O2 O2O2 O2O2

18 Rookproductie Diffusievlam Slechte verbranding door een obstakel CO C Roet - Rook O2O2 O2O2

19 Rookproductie Slechte verbranding door zuurstoftekort CO C Roet - Rook Slechte verbranding door een obstakel

20 Volume van de rook 1 kg papier produceert ongeveer 1000 m³ rook

21 Overdruk De rook is warm en zet uit.

22 GAS (ROOK) Lucht % van het volume Te rijk Te arm Onderste Limiet Bovenste Limiet % van de LEL Explosief Mengsel Rook = gas

23 ONDOORZICHTIG GIFTIG WARM MOBIEL ONTBRANDBAAR - EXPLOSIEF Gevaren ZUURSTOFBRANDSTOF ACTIVATIE-ENERGIE De gevaren van rook Witte rook / pyrolysegassen / ontvlambaar / koud Koolstofmonoxide, waterstofcyanide, …

24 brandweer van Kollum BRANDSTOFGECONTROLEERDE BRAND VOLDOENDE ZUURSTOF Voldoende ventilatie Zolang er brandstof is zal de brand zich voortzetten. Ja?

25 brandweer van Kollum 1)De intensiteit van de brand vermindert 2)De verbranding met vlam stopt (-15%) 3)De rookproductie vergroot. 4)De hitte blijft aanwezig (afgesloten volume) 5)De pyrolyse gaat verder 6)ontvlambare gassen stapelen zich op in het volume. VENTILATIEGECONTROLEERDE BRAND Foto: Roelof Stroetinga Brandweer van Kollum (NL) VOLDOENDE ZUURSTOF Brand geventileerd? De verbranding is onvolledig en produceert veel onverbrande gassen (rook) Nee? Ondergeventileerde brand

26 1. Beginbrand 2. Ontwikkelingsfase 3. Flashover 4. Volontwikkelde brand 5. Dooffase De 5 Fasen 12 3 4 5

27 Beginbrand Groeifase Volontwikkeld Doven °C 1000 800 600 400 200 Temps Flashover  Beginbrand Ontwikkeling Volontwikkelde brand Dooffase De brandcurve

28 Jay K. Bradish Harold Dawkins Grafiek van een ondergeventileerde brand

29 Fase 1: Beginbrand

30 Le feu démarre très lentement et produit une grande quantité de fumées (vapeur d'eau et gaz de pyrolyse) parfaitement visibles. Container Flashover Numéro 1 - Ecole du Feu de Jurbise (Belgique) - Juin 2007. Waterdamp (hout 30% water) Pyrolysegassen Verbrandingsgas Brandhaard Voldoende zuurstof Stralingswarmte Hete warme gassen

31 Het vuur verbruikt de zuurstof in functie van het volume van het lokaal en de openingen. Zolang er voldoende zuurstof is, zal het vuur brandstofgecontroleerd blijven. Brand in een lokaal

32 Fase 2: De ontwikkeling

33 Temperatuur en volume nemen toe

34 Rooklaagvorming en neutrale lijn: Flashover.fr Vorming van een rooklaag

35 De rookgassen branden

36 Fase 3: Flashover

37 Film

38 • Uitslaande vlammen Fase 4: Volontwikkelde brand FILM

39 • De brandstof raakt op. Fase 5 De dooffase ZUURSTOFBRANDSTOF ACTIVATIE-ENERGIE

40 Rapid Fire Progress Flashover • Ventilatie geïnduceerde Flashover Backdraft FGI (Fire Gas Ignition)

41 Flashover Flashover is een fase van het normaal brandverloop FILM

42 Intensen en drukkende hitte komend van de rooklaag Vlammen verschijnen in de rooklaag. Ze maken zich los van de oorspronkelijke brandhaard. Een rooklaag die snel naar beneden komt of zich al heel laag bevindt. Plotse verschijning van pyrolysegassen Alarmsignalen voor flashover

43 Dancing angels en Roll over Alarmsignalen FILM

44 Voorteken : roll-over Roll over

45 Flashover Bestrijden ? FILM

46 Flashover Bestrijden? Bestrijden? Flashover te Berlin 2004

47 TEMP TIME De brand is ondergeventileerd. Het openen van een deur, breken van een raam zal verse lucht toevoeren en de brand laten evolueren naar flashover. Ventilatie geïnduceerde Flashover Ventilatie geïnduceerde Flashover ZUURSTOF BRANDSTOF ACTIVATIE-ENERGIE Graphique Ed. Hartin, 12-minutes on the Firegrond

48 Ventilatie geïnduceerde Flashover Ventilatie geïnduceerde Flashover De brandweer slaat ruiten in Ventilator wordt gestart FILMS

49 De brand is ondergeventileerd. De vlammen zijn verdwenen, er is te weinig zuurstof. Het openen van een deur, breken van een raam brengt zuurstof naar het mengsel (brandstof, hitte) Vanaf het moment dat er terug een vlam verschijnt, ontsteken de gassen. De explosie kan hevig zijn. Backdraft ZUURSTOF BRANDSTOF ACTIVATIE-ENERGIE TEMP TIME

50 Terug Back betekent Terug en Stroming Draft is het Amerikaans-Engels voor Draught, dat staat voor Stroming. Backdraft is dus « Terug trekken van lucht ». WAT BETEKENT BACKDRAFT ? FILM

51

52 AlarmsignalenAlarmsignalen • In een oogopslag kan je zien dat de brand onvoldoende geventileerd is. • De verbranding is onvolledig. Ze vindt plaats in gesloten volume of op zijn minst zonder mogelijkheid tot normale ventilatie. • De rook is heel dik en zwaar. Hij zal de ramen zwartkleuren en geluiden doen verstommen.

53 •De zwarte rook wordt geelgrijs. De rook kan verschillende kleuren hebben (branstof, temperatuur, zuurstofpercentage) •De hitte is heel belangrijk. We kunnen ze voelen als we de deur aanraken. •Er zijn geen vlammen te zien. Soms zijn er wel kleine blauwe vlammetjes te zien. Alarmsignalen

54 Alarmsignalen: pulserende rook. Alternerend overdruk en onderdruk FILMS

55 Alarmsignalen Kleur van de rook Zwarte ruiten Geen vlammen te zien Rook komt uit kieren en openingen Spec. geluiden Rook komt van onder de deuren Hitte waarneembaar

56 Observeren en achteraf bespreken ! FILM

57 FILMS

58 TEMP TIME VergelijkingVergelijking Grafieken: Ed. Hartin, 12-minutes on the Firegrond TEMP TIME Ventilatie Geïnduceerde Flashover Backdraft

59 Fire Gas Ignitions (FGI) • Uitleg • Enkele situaties Buiten de ruimte waar het brandt In het lokaal waar het brandt Ongeval Kapt. Marleau

60 FGI (Fire Gas Ignition) ZUURSTOFBRANDSTOF ACTIVATIE-ENERGIE Uitleg: Ontsteking Ontsteking van een mengsel van zuurstof met pyrolyse- en rookgassen dat aanwezig is een ruimte door een bestaande of ingebrachte ontstekingsbron.

61 Voorbeeld 2 3 5 2 5 3 2 3 5 3 4 3 5 2 1 Rook komt binnen in de studio ernaast Etienne 2008

62 5 3 2 5 3 2 5 3 2 1 2 3 4 Voorbeeld

63 Pyrolysegassen Stapelen zich op in de ruimte en het volledige appartement. Ongeval in de nacht van 20 op 21 januari 2006 in Montréal Ontbranding van opgestapelde pyrolysegassen in een appartement (Rapport te lezen op internet: kapitein Marcel Marleau) Meer dan 125 brandweerlui waren er nodig om de brand te blussen die begon op de eerste verdieping. De kapitein heeft er het leven bij gelaten. Elektrische verwarming In het lokaal

64 Invulvenster FlashoverBackdraftFGI Zuurstof Ontstekings- energie Brandstof

65 Samenvatting FlashoverBackdraftFGI ZuurstofVoldoende Er is een gebrek aan zuurstof in de ruimte Voldoende Ontstekings energie Heeft plaatsgevonden in een vroeger stadium Het pas gevormde mengsel maakt contact met gensters of Zelfontbranding Er is energie nodig om tot FGI te komen: Vonk, vlam,… Brandstof Moet in voldoende mate aanwezig zijn AanwezigRookgassen Een FGI kan plaatsvinden bij kamertemperatuur!

66 PBM’s • Temperaturen en brandwonden • Incident met autoladder De brandweermanDe ladderbedienaarDe pompchauffeur

67 Huid- temperatuur Brandwonde 41-43°CPijndrempel 48°C1 e graad 55°C2 de graad >55°C3 de graad 62°CGevoelsloos 72°COnmiddellijke vernietiging van de huid 180°C 300°C 600°C 900°C www.pompier.org De brandkledij en de hitte

68 Brandweerman in brand De brandkledij en de hitte De brandkledij beschermt tegen de hitte maar slechts een zekere tijd ! Brandwonden zijn functie van tijd en temperatuur. Van het moment dat men iets voelt, moet men handelen: ofwel bewegen om de samendrukking van kledij weg te nemen ofwel de plaats verlaten. FILM

69 FILMS

70 Bij deze branden moeten de technieken die we vandaag leren toegepast worden. Max 70 m² ! Max 4 m hoogte !

71 C OMPARTMENT F IRE B EHAVIOR T RAINING Hoe te handelen bij een compartimentsbrand? Basiskennis (Theorie) Lansen en lanstechniek (pulsing) Deurprocedure Middagpauze Praktijk in de container

72 Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Helihavenlaan 11-15 1000 Brussel erik.etienne@firebru.irisnet.be Bedankt voor uw aandacht Bodycote Groupe d’Essais karel.lambert@firebru.irisnet.be


Download ppt "COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Opleiding Binnenbrandbestrijding CFBT -training Karel LAMBERT Realisatie : Erik ETIENNE / Versie 4.4 / 03-2009 Beeld."

Verwante presentaties


Ads door Google