De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CFBT-training COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Karel LAMBERT

Verwante presentaties


Presentatie over: "CFBT-training COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Karel LAMBERT"— Transcript van de presentatie:

1 CFBT-training COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Karel LAMBERT
Opleiding Binnenbrandbestrijding Karel LAMBERT Het is vandaag de bedoeling om de theorie en de praktijk van de binnenaanval te bestuderen. Realisatie : Erik ETIENNE / Versie 4.4 / Beeld Verdi 14 Flashover.fr

2 Binnenbrandbestrijding
03/04/2017 COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Binnenbrandbestrijding Basiskennis (Theorie) Lansen en lanstechniek (pulsing) Deurprocedure Middagpauze Praktijk in de container Uitleg over de inhoud van de dag.

3 Doelstellingen van deze dag
03/04/2017 COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Doelstellingen van deze dag Basiskennis van het brandverloop Noties over Rapid Fire Progress Hoe vorderen in met warme rook gevulde ruimte en flashover vermijden? Deurprocedure - Pulserende rook bestuderen - Effecten bij openen van een deur die beter dicht bleef - Hoe ontsteking vermijden? Uitleg over de doelstellingen van de dag. De eerste twee gaan over de theorie. De laatste twee gaan over de praktijk in de container.

4 Wat zien we niet vandaag?
03/04/2017 COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Wat zien we niet vandaag? Blussen van een brandhaard (Pulsing-Penciling, Painting) Behandelen van een volontwikkelde brand Ventilatie Deze opleidingsdag zal in de toekomst aangevuld worden met een dag waarbij andere thema’s zullen behandeld worden. Deze opleiding stopt niet bij het programma van vandaag. Het is onmogelijk om alles in één dag te stoppen. In de toekomst zal een andere dag uitgewerkt worden. De eerste twee gaan over de theorie. De laatste twee gaan over de praktijk in de container.

5 03/04/2017 Basiskennis

6 Gesloten (1) of half-gesloten (2) FGI (Fire Gas Ignition)
03/04/2017 Brandverloop in een compartiment Gesloten (1) of half-gesloten (2) (1) Gesloten (2) half-gesloten Een brand die zich ontwikkeld in een gesloten of half gesloten volume heeft enkele bijzondere risico’s. De verdere ontwikkeling kan leiden tot fenomenen die gevaarlijk zijn voor de brandweerlui. Deze fenomenen worden verzameld onder de naam Rapid Fire Progress. Deze fenomenen zijn heel snel en geweldadig. We kennen 3 klassen: Flashover, Backdraft et FGI (fire gas ignition). Snelle brandontwikkeling Flashover Backdraft FGI (Fire Gas Ignition)

7 Hitte Buitenbrand 65 à 70 % via convectie 30 à 35 % via straling
03/04/2017 Buitenbrand Hitte 65 à 70 % via convectie 30 à 35 % via straling

8 Hitte Binnenbrand of compartimentsbrand 100 % Van de hitte
Plaats dezelfde auto in een garage en de hitte kan niet meer ontsnappen. Alle warmte blijft ter beschikking van de band.

9 Noodzakelijk voor de ontsteking en daarna zelfonderhoudend
Vuurdriehoek ZUURSTOF BRANDSTOF VUURDRIEHOEK VERBRANDING Heeft er iemand vragen over de vuurdriehoek? Vraag: Hoeveel zuurstof is er nodig om verbranding met vlammen te onderhouden? 15% ENERGIE Noodzakelijk voor de ontsteking en daarna zelfonderhoudend

10 Zuurstof nodig voor verbranding ?
03/04/2017 Zuurstof nodig voor verbranding ? In lucht : 21% zuurstof 21% 15 10 5 De verbranding produceert warmte en verbruikt zuurstof Onder 15% zuurstof In een lokaal is dus slechts 6 % zuurstof beschikbaar voor de brand. 21 -15% O2 10 5 Geen vlammen meer

11 Contactoppervlak Brandstof / Zuurstof
03/04/2017 Contactoppervlak Brandstof / Zuurstof Het contactoppervlak tussen zuurstof en brandstof is een belangrijke factor. Een houten balk zal minder gemakkelijk branden dan houtschilfers. Rook is brandstof! De vaste deeltjes in de rook hebben een enorm groot contactoppervlak met de zuurstof. Maak de vergelijking met de rookgassen

12 deshydratatie en pyrolyse
03/04/2017 Pyrolyse In het begin deshydratatie en pyrolyse Pyrolyse is de ontbinding van een organische stof door de hitte. De complexe organische stoffen worden omgezet in eenvoudigere stoffen. Waterdamp (hout 30% water) Pyrolysegassen Als een brandstof blootgesteld wordt aan warmte zal eerst het aanwezige vocht verdampen en ontwijken. Dit zorgt voor witte rook. Kort daarna start de pyrolyse. Dit zorgt opnieuw voor witte dampen. In tegenstelling tot waterdamp zijn pyrolysegassen heel brandbaar. Vanaf dat de gassen hun ontbrandingstemperatuur bereiken, ontvlammen ze. Pyrolysegassen zijn brandbaar

13 De brandstof wordt omgezet zonder zichtbare vlammen,
03/04/2017 Pyrolyse De brandstof wordt omgezet zonder zichtbare vlammen, Een groot deel van de koolstof blijft aanwezig in de brandstof. Dit verklaart de witte kleur van de rook. Indien een brand zuurstof te kort heeft, blijft de pyrolyse verder gaan. Begin van brand De verbranding evolueert Er is meer koolstof in de rook. Voor pyolyse is er geen zuurstof nodig, enkel warmte. De pyrolyse vindt plaats gedurende de hele brand. We zien ze hier bij het begin van de brand en bij een ondergeventileerde brand. Het vuur heeft zuurstof te kort. De pyrolyse zet zich zelfs verder zonder zuurstof

14 Pyrolyse De verbranding start zeer langzaam en produceert een grote hoeveelheid rook (waterdamp en pyrolysegassen) die perfect zichtbaar is. Container Flashover Nummer 1 - Ecole du Feu de Jurbise (België) - Juni 2007.

15 03/04/2017 Pyrolyse We komen pyrolysegassen tegen op verschillende momenten: 1. Bij het begin van de brand, ontsnappen gassen door openingen. 2. In een ondergeventileerde brand stopt de verbranding met vlam. Door de hoge temperatuur zal de pyrolyse echter voortduren. Op die manier worden grote volumes pyrolysegassen geproduceerd. 3. Tijdens de déblai kan er een verwarring optreden tussen de waterdamp en de pyrolyssegassen van materialen die nog niet afgekoeld zijn en nog steeds pyrolyssegassen ontwikkelen.

16 Observeren en daarna bespreken
03/04/2017 Observeren en daarna bespreken Observeren en vervolgens laten becommentariëren Pyrolyse : Observatie van de deshydratatie en pyrolyse Fumée : Observatie van de rook: a) verandering van kleur (wit, grijs, zwart). b) verhoging van volume. De rook brandt: Observatie van de « dancing angels » en de « rollover » (alarmsignalen). Reconstructie : In 1981 heeft een flashover in de Stardust Disco te Dublin het leven gekost aan 48 jongeren.

17 Rookproductie? O2 CO2 C O2 O2 O2 Diffusievlam Goede verbranding
03/04/2017 Rookproductie? Diffusievlam O2 CO2 Goede verbranding C Deze kaarsvlam produceert geen rook. Er is een goede verbranding door voldoende aanvoer van zuurstof. O2 O2 O2

18 Slechte verbranding door een obstakel
03/04/2017 Rookproductie Diffusievlam Slechte verbranding door een obstakel CO C Roet - Rook O2 Hier wordt wel rook gevormd. Er kan niet genoeg zuurstof bij de vlam komen. Hierdoor wordt CO gevormd ipv CO2. De temperatuur van de vlam zakt hier ook. Dit bevordert de rookvorming.

19 Slechte verbranding door een obstakel
03/04/2017 Rookproductie C CO Roet - Rook Slechte verbranding door zuurstoftekort Slechte verbranding door een obstakel Er zijn twee manieren om rook te produceren. Mechanisch: De vlam raakt de rugleuning van de zetel. Langs die kant kan er geen zuurstof bij de vlammen. Chemisch: De verbrandingsgassen verzamelen aan het plafond. Het zuurstofpercentage in die zone daalt. Hierdoor wordt de verbranding slecht en is er rookproductie.

20 Volume van de rook 1 kg papier produceert ongeveer 1000 m³ rook
03/04/2017 Volume van de rook 1 kg papier produceert ongeveer 1000 m³ rook

21 Overdruk De rook is warm en zet uit. 03/04/2017
Rook is een warm gas en zet dus uit. Er wordt een overdruk gecreëerd. Omgkeerd zal rook krimpen (en een onderdruk veroorzaken) als ze afkoelt. De rook is warm en zet uit.

22 Rook = gas Lucht GAS (ROOK) % van de LEL % van het volume Te rijk
03/04/2017 Rook = gas Lucht Onderste Limiet Bovenste Limiet Explosief Mengsel GAS (ROOK) Avez-vous des questions sur les limites d’explosivité ? Rappel: la fumée est du gaz! ( La notion de limite d’inflammabilité ou d’explosivité est valable pour les fumées. Elles doivent être considérée comme un gaz inflammable Leurs mélanges avec l’air peut constituer : un mélange trop riche qui ne pourra pas s’enflammer un mélange trop pauvre qui ne pourra pas s’enflammer un mélange dans des proportions suffisantes pour s’enflammer ou exploser.) Te rijk Te arm % van de LEL % van het volume

23 VUURDRIEHOEK De gevaren van rook Gevaren WARM ONDOORZICHTIG MOBIEL
ZUURSTOF BRANDSTOF VUURDRIEHOEK WARM ONDOORZICHTIG MOBIEL ACTIVATIE-ENERGIE ONTBRANDBAAR - EXPLOSIEF GIFTIG Koolstofmonoxide, waterstofcyanide, … Witte rook / pyrolysegassen / ontvlambaar / koud 23

24 VOLDOENDE ZUURSTOF Voldoende ventilatie Ja?
brandweer van Kollum 03/04/2017 BRANDSTOFGECONTROLEERDE BRAND VOLDOENDE ZUURSTOF Voldoende ventilatie Ja? Zolang er voldoende zuurstof aanwezig is, wordt de brand gecontroleerd door de hoeveelheid brandstof. We spreken over een brandstofgecontroleerde brand. Voorbeeld: Bosbrand: De zuurstof is onuitputtelijk. Zolang er brandstof is, zal het blijven branden. Zolang er brandstof is zal de brand zich voortzetten.

25 Ondergeventileerde brand
brandweer van Kollum 03/04/2017 VENTILATIEGECONTROLEERDE BRAND 1)De intensiteit van de brand vermindert 2)De verbranding met vlam stopt (-15%) 3)De rookproductie vergroot. 4)De hitte blijft aanwezig (afgesloten volume) 5)De pyrolyse gaat verder 6)ontvlambare gassen stapelen zich op in het volume. VOLDOENDE ZUURSTOF Brand geventileerd? Nee? Ondergeventileerde brand Foto: Roelof Stroetinga Brandweer van Kollum (NL) De verbranding is onvolledig en produceert veel onverbrande gassen (rook)

26 De 5 Fasen Beginbrand Ontwikkelingsfase Flashover Volontwikkelde brand
03/04/2017 1 2 De 5 Fasen Beginbrand Ontwikkelingsfase Flashover Volontwikkelde brand Dooffase 3 4 5

27 De brandcurve Ontwikkeling Flashover  Volontwikkelde brand Dooffase
Beginbrand Groeifase Volontwikkeld Doven °C 1000 800 600 400 200 Temps Flashover  Volontwikkelde brand Dooffase Beginbrand Ontwikkeling Op de curve staat de temperatuur in functie van de tijd uitgezet. Als er voldoende brandstof en dus temperatuur is, volgt de flashover. Op het einde hiervan zitten we boven de 600 °C Tijdens de flashover stijgt de temperatuur heel snel. Als we de curve van 1972 vergelijken met die van 2006, dan zien we dat de temperaturen nu hoger zijn en dat we nu voor of tijdens de flashover aankomen.

28 Grafiek van een ondergeventileerde brand
Harold Dawkins Bij een ondergeventileerde brand zorgt het tekort aan zuurstof ervoor dat de brand niet kan evolueren tot flashover. Hij dooft beetje per beetje. Het openen van een deur, breken van een raam kan echter alles terug veranderen. Jay K. Bradish

29 03/04/2017 Fase 1: Beginbrand Analysons sommairement les 5 phases.

30 Brandhaard Verbrandingsgas Hete warme gassen Voldoende zuurstof
03/04/2017 Verbrandingsgas Hete warme gassen Voldoende zuurstof Waterdamp (hout 30% water) Pyrolysegassen In deze fase is het vuur brandstofgecontroleerd. De warmte is amper groot genoeg om de materialen in de buurt te doen ontvlammen. Witte rook ontwijkt door deshydratatie en pyrolyse. De duur van deze fase hangt af van verschillende omstandigheden. Stralingswarmte Brandhaard Le feu démarre très lentement et produit une grande quantité de fumées (vapeur d'eau et gaz de pyrolyse) parfaitement visibles. Container Flashover Numéro 1 - Ecole du Feu de Jurbise (Belgique) - Juin 2007.

31 Brand in een lokaal Het vuur verbruikt de zuurstof in functie van het volume van het lokaal en de openingen. Zolang er voldoende zuurstof is, zal het vuur brandstofgecontroleerd blijven.

32 03/04/2017 Fase 2: De ontwikkeling

33 Temperatuur en volume nemen toe
03/04/2017 Temperatuur en volume nemen toe In deze fase is de ontwikkeling van het vuur nog steeds gecontroleerd door de brandstof. De vlammen laten de oorspronkelijke brandhaard los. Het zijn duidelijk de rookgassen die branden. Niet alle pyrolysegassen verbranden. Het niet verbrande gedeelte stijgt op tot aan het plafond met de rookgassen. Er wordt langzaaam een rooklaag gevormd. De hitte neemt toe en straalt naar alle objecten in de kamer. De brand ontwikkelt verder.

34 Vorming van een rooklaag
03/04/2017 Vorming van een rooklaag In een ruimte waar de ventilatie onvoldoene is, zullen er steeds meer niet verbrande deeltjes zijn. Deze verzamelen aan het plafond. Er is een rooklaagvorming die begint aan het plafond en langzaam zakt. Deze rook is een brandbaar mengsel. Rooklaagvorming en neutrale lijn: Flashover.fr

35 De rookgassen branden

36 03/04/2017 Fase 3: Flashover Als de temperatuur 600 °C bereikt, heeft flashover plaatsgevonden. Dit is een normaal stadium van een zich ontwikkelende brand.

37 03/04/2017 Film Observeer de evolutie van de brand.

38 Fase 4: Volontwikkelde brand
03/04/2017 Fase 4: Volontwikkelde brand Uitslaande vlammen Hier zijn er twee mogelijkheden: Ofwel is er flashover opgetreden en hebben we binnen een volontwikkelde brand. Ofwel wordt de hete uittredende rook gemengd met zuurstof en ontvlamt deze rook vanzelf: auto-ignition. FILM

39 Fase 5 De dooffase VUURDRIEHOEK De brandstof raakt op. ZUURSTOF
ACTIVATIE-ENERGIE

40 Rapid Fire Progress Flashover Ventilatie geïnduceerde Flashover
03/04/2017 Rapid Fire Progress Flashover Ventilatie geïnduceerde Flashover Backdraft FGI (Fire Gas Ignition) Rapid Fire Progress gaat over plotse, gewelddadige fenomenen. De brandweer wordt dikwijls verrast door de snelheid ervan. Er is één fenomeen per 180 branden.

41 Flashover Flashover is een fase van het normaal brandverloop FILM
03/04/2017 Flashover Flashover is een normaal fenomeen bij een gewone brandontwikkeling Het is heel belangrijk om de signalen te herkennen die Flashover aankondigen. In dit filmpje zien we een brandweerman die vastzit in een lokaal waar Flashover op handen is. Let op de evacuatiemethode met het hoofd naar beneden. FILM Flashover is een fase van het normaal brandverloop

42 Alarmsignalen voor flashover
Intensen en drukkende hitte komend van de rooklaag Vlammen verschijnen in de rooklaag. Ze maken zich los van de oorspronkelijke brandhaard. Een rooklaag die snel naar beneden komt of zich al heel laag bevindt. Plotse verschijning van pyrolysegassen

43 Alarmsignalen Dancing angels en Roll over FILM 03/04/2017
De rollover is een alarmsignaal voor een nakende flashover

44 Roll over Voorteken : roll-over
Tijdens de Rollover zullen de hete rooklagen aan het plafond ontvlammen. Hierdoor stijgt de warmtestraling. Massale pyrolyse zal het gevolg zijn (zie filmpje discotheek). Heel snel erna zal Flashover volgen. Voorteken : roll-over

45 Flashover Bestrijden ? FILM 03/04/2017
De opgeslagen rookgassen in het groot volume zullen ontvlammen. De brandweerlui die binnenzitten hebben slechts één mogelijkheid: vluchten! Kijk naar de kledij van de mannen die buitenkomen.

46 Flashover Bestrijden? Flashover te Berlin 2004
03/04/2017 Flashover Bestrijden? Flashover te Berlin 2004 Bedenk hoe het is om binnen te zitten? Bekijk het materiaal van de brandweerlui die in een flashover gezeten hebben. Flashover te Berlin 2004

47 Ventilatie geïnduceerde Flashover
TEMP TIME VUURDRIEHOEK ZUURSTOF BRANDSTOF ACTIVATIE-ENERGIE Graphique Ed. Hartin, 12-minutes on the Firegrond De brand is ondergeventileerd. Het openen van een deur, breken van een raam zal verse lucht toevoeren en de brand laten evolueren naar flashover.

48 Ventilatie geïnduceerde Flashover
03/04/2017 Ventilatie geïnduceerde Flashover Bekijk de twee filmpjes. De brandweer slaat ruiten in Ventilator wordt gestart FILMS

49 03/04/2017 Backdraft TEMP TRIANGLE DU FEU ZUURSTOF BRANDSTOF ACTIVATIE-ENERGIE Backdraft is een vrij korte explosie. De stijging in temperatuur is veel feller dan bij een ventilatie geïnduceerde flashover. TIME De brand is ondergeventileerd. De vlammen zijn verdwenen, er is te weinig zuurstof. Het openen van een deur, breken van een raam brengt zuurstof naar het mengsel (brandstof, hitte) Vanaf het moment dat er terug een vlam verschijnt, ontsteken de gassen. De explosie kan hevig zijn.

50 WAT BETEKENT BACKDRAFT ?
03/04/2017 WAT BETEKENT BACKDRAFT ? Back betekent Terug en Draft is het Amerikaans-Engels voor Draught, dat staat voor Stroming. Backdraft is dus « Terug trekken van lucht ». FILM

51 03/04/2017 FILM

52 03/04/2017 Alarmsignalen In een oogopslag kan je zien dat de brand onvoldoende geventileerd is. De verbranding is onvolledig. Ze vindt plaats in gesloten volume of op zijn minst zonder mogelijkheid tot normale ventilatie. De rook is heel dik en zwaar. Hij zal de ramen zwartkleuren en geluiden doen verstommen.

53 03/04/2017 Alarmsignalen De zwarte rook wordt geelgrijs. De rook kan verschillende kleuren hebben (branstof, temperatuur, zuurstofpercentage) De hitte is heel belangrijk. We kunnen ze voelen als we de deur aanraken. Er zijn geen vlammen te zien. Soms zijn er wel kleine blauwe vlammetjes te zien.

54 Alarmsignalen: pulserende rook.
03/04/2017 Alarmsignalen: pulserende rook. Alternerend overdruk en onderdruk Wanneer de rook pulst, wordt er afwisselend rook afgevoerd en lucht toegevoerd. Dit is een alarmsignaal dat er op wijst dat de brand ondergeventileerd is. De deuropening houdt enige risico’s in. FILMS

55 Alarmsignalen Spec. geluiden Rook komt uit kieren en openingen
Kleur van de rook Geen vlammen te zien Zwarte ruiten Hitte waarneembaar Rook komt van onder de deuren

56 Observeren en achteraf bespreken !
03/04/2017 Observeren en achteraf bespreken ! FILM Film bekijken en becommentariëren Alarmsignalen zoeken en rook bekijken bij het openen van de deur.

57 03/04/2017 FILMS

58 Vergelijking Ventilatie Geïnduceerde Flashover Backdraft TEMP TEMP
TIME TEMP TIME Grafieken: Ed. Hartin, 12-minutes on the Firegrond

59 Fire Gas Ignitions (FGI)
03/04/2017 Fire Gas Ignitions (FGI) Uitleg Enkele situaties Buiten de ruimte waar het brandt In het lokaal waar het brandt Ongeval Kapt. Marleau

60 VUURDRIEHOEK FGI (Fire Gas Ignition) Uitleg:
03/04/2017 FGI (Fire Gas Ignition) Uitleg: Ontsteking van een mengsel van zuurstof met pyrolyse- en rookgassen dat aanwezig is een ruimte door een bestaande of ingebrachte ontstekingsbron. ZUURSTOF BRANDSTOF VUURDRIEHOEK De vuurdriehoek laat ons toe om gemakkelijk de FGI te begrijpen. Het deel dat ontbreekt voor een FGI is de energie. De energie kan in het lokaal aanwezig zijn (gensters, vonk van schakelaar) of van buiten naar binnen gebracht worden (bezwijken van wand waarachter het brandt). Zuurstof en brandstof (rook) zijn reeds aanwezig in de ruimte. ACTIVATIE-ENERGIE

61 Voorbeeld 1 4 Rook komt binnen in de studio ernaast 2 5 3 2 5 3 2 5 5
Etienne 2008 5 3 2 5 3 4 Tijdens de brand is er een rooklek naar de studio. De brandweer blust de brand. Bij de bluswerken wordt een gyprocwand doorboord en een genster komt de studio binnen.

62 03/04/2017 1 Voorbeeld 5 3 2 2 5 3 2 4 3 5 3 2 Na de brand blijft er veel rook in een lokaal. Er wordt een kast verplaatst. Daaronder zitten nog gloeiende delen. De gloeiende delen ontsteken het rook-luchtmengsel.

63 Stapelen zich op in de ruimte en het volledige appartement.
03/04/2017 In het lokaal Ongeval in de nacht van 20 op 21 januari 2006 in Montréal Ontbranding van opgestapelde pyrolysegassen in een appartement (Rapport te lezen op internet: kapitein Marcel Marleau) Meer dan 125 brandweerlui waren er nodig om de brand te blussen die begon op de eerste verdieping. De kapitein heeft er het leven bij gelaten. De bewoners van het appartement waren reeds drie weken op reis. De buren hadden een verdachte geur opgemerkt en de brandweer gebeld. Toen die ter plaatse kwamen, merkten ze geen vuurhaard op, wel een witgrijze rooklaag aan het plafond. Na zoeken zagen ze dat er een « rookstraaltje » opsteeg van de zetel. Een officier beval om de zetel te verplaatsen. Aan de achterkant van de zetel was de rugleuning gloeiend heet. De gloeiende rugleuning deed het gas-luchtmengsel vuur vatten. De brandweerlui waren daar zonder perslucht, zonder water. Achteraf bleek dat er achter de zetel een elektrisch vuur stond. Het had drie weken staan branden. De zetel had drie weken kunnen pyrolyseren. Elektrische verwarming Pyrolysegassen Stapelen zich op in de ruimte en het volledige appartement.

64 Invulvenster Flashover Backdraft FGI Zuurstof Ontstekings- energie
Brandstof

65 Samenvatting Flashover Backdraft FGI Zuurstof Voldoende
Er is een gebrek aan zuurstof in de ruimte Ontstekings energie Heeft plaatsgevonden in een vroeger stadium Het pas gevormde mengsel maakt contact met gensters of Zelfontbranding Er is energie nodig om tot FGI te komen: Vonk, vlam,… Brandstof Moet in voldoende mate aanwezig zijn Aanwezig Rookgassen Een FGI kan plaatsvinden bij kamertemperatuur!

66 PBM’s Temperaturen en brandwonden Incident met autoladder
Juist gebruik van brandkledij en persluchttoestel zijn heel belangrijk. Professionalisme omvat ook juist gebruik van PBM’s. Iedereen moet die dragen. Ook de brandweerlui die buiten blijven zoals chauffeurs-pomp, ladderbedienaars en ambulanciers (helm). De brandweerman De ladderbedienaar De pompchauffeur

67 De brandkledij en de hitte
Huid-temperatuur Brandwonde 41-43°C Pijndrempel 48°C 1e graad 55°C 2de graad >55°C 3de graad 62°C Gevoelsloos 72°C Onmiddellijke vernietiging van de huid 180°C 300°C 600°C 900°C Vergelijk de temperaturen van de brand met diegene die de huid kan verdragen.

68 De brandkledij en de hitte
De brandkledij beschermt tegen de hitte maar slechts een zekere tijd ! FILM Brandweerman in brand Brandwonden zijn functie van tijd en temperatuur. Van het moment dat men iets voelt, moet men handelen: ofwel bewegen om de samendrukking van kledij weg te nemen ofwel de plaats verlaten.

69 FILMS

70 03/04/2017 Bij deze branden moeten de technieken die we vandaag leren toegepast worden. De straalpijptechnieken die vandaag aan bod komen, worden gebruikt in bepaalde situaties. Hier is een voorbeeld van een situatie waarin ze gebruikt kunnen worden. De 3D-techniek wordt gebruikt tijdens de ontwikkelingsfase, juist voor en juist na flashover. De beperkingen: 70m² en 6m hoogte! Max 70 m² ! Max 4 m hoogte !

71 Hoe te handelen bij een compartimentsbrand?
03/04/2017 COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Hoe te handelen bij een compartimentsbrand? Basiskennis (Theorie) Lansen en lanstechniek (pulsing) Deurprocedure Middagpauze Praktijk in de container

72 Bedankt voor uw aandacht
Bodycote Groupe d’Essais Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp Helihavenlaan 11-15 1000 Brussel


Download ppt "CFBT-training COMPARTMENT FIRE BEHAVIOR TRAINING Karel LAMBERT"

Verwante presentaties


Ads door Google