De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

exameninstructie TL en GL Centraal Schriftelijk Examen •1e tijdvak, wanneer en waar? • Gang van zaken vóór, tijdens en na CSE •Uitslag •2e tijdvak (herkansing),

Verwante presentaties


Presentatie over: "exameninstructie TL en GL Centraal Schriftelijk Examen •1e tijdvak, wanneer en waar? • Gang van zaken vóór, tijdens en na CSE •Uitslag •2e tijdvak (herkansing),"— Transcript van de presentatie:

1

2 exameninstructie TL en GL

3 Centraal Schriftelijk Examen •1e tijdvak, wanneer en waar? • Gang van zaken vóór, tijdens en na CSE •Uitslag •2e tijdvak (herkansing), wanneer en waar? •Diploma •3e tijdvak, wanneer en waar? •vragen…. mentor 11.00 uur groepsfoto

4 Wanneer CSE 1 e Tijdvak DatumVakTijdVakTijd Maandag 13 meiFrans13.30-15.30 Dinsdag 14 mei Woensdag 15 mei Donderdag 16 meiBeeldende vakken9.00-11.00 Vrijdag 17 meiNederlands13.30-15.30 Maandag 20 mei Dinsdag 21 meiGeschiedenis9.00-11.00Biologie13.30-15.30 Woensdag 22 meiMaatschappijleer 29.00-11.00Wiskunde13.30-15.30 Donderdag 23 meiAardrijkskunde9.00-11.00Engels13.30-15.30 Vrijdag 24 meiDuits9.00-11.00Nask 113.30-15.30 Maandag 27 meiEconomie13.30-15.30

5 Waar? CSE 1 e tijdvak • Aula • Tafeltjes zijn genummerd • De nummers hangen bij de ingang van de examenzaal • Je zit waar je nummer ligt: die plaats is steeds anders

6 Gang van zaken voor, tijdens en na het CSE • Op tijd, minstens 10 minuten voor aanvang • Plaatsen: examennummer TG: • Maximaal half uur te laat: je krijgt geen extra tijd • Lichamelijke handicap/ziekte directeur • Mis geen examen: herkansingen en staatsexamen

7 Verboden in examenzaal • Jas • Tas • Plastic zak • Pet • Boeken • I-pod/MP3/Telefoon • Tijdschriften of andere voorwerpen

8 Het examen begint… • Controlen juiste examenwerk • De pakketten worden geopend • Werk wordt uitgedeeld • Controleer: Examen juiste leerweg • Controleer: Examen juiste vak

9 Tijdens het examen: • Praten, spieken, laten spieken, rust verstoren • Geen vragen stellen • Geen mededelingen over opgaven • Pen: zwart of blauw • Grafiek of tekening: Potlood • Typex: niet toegestaan • Ziek? Surveillant waarschuwen • Noodgeval?

10 Tips • Neem de tijd om alles goed door te lezen • Lees alle instructies • Lees alle verhaaltjes, er kan belangrijke informatie in staan • Lees alle vragen LEES!

11 Hulpmiddelen basispakket. basispakket: gebruik: • schrijfmaterialen (zwarte of blauwe pen); • tekenpotlood, markeerstift; • gummetje; • blauw en rood kleurpotlood; • liniaal met millimeterverdeling; • passer; • geodriehoek !!; • woordenboek Ne bij alle schriftelijke examens (niet bij CSPE en CPE te/ha) • elektronisch (niet-grafisch) rekenapparaat toegestaan elektronisch rekenapparaat: NIET toegestaan is het gebruik van apparaten die a. op het lichtnet aangesloten moeten worden; b. tijdens het examen opgeladen moeten worden; c. geluidsoverlast bezorgen (ook piepen mag niet); d. zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallaties, zend- en/of ontvangstmogelijkheden; e. alfanumeriek zijn: woorden, formules en derge­lijke op het uitleesvenster zijn dus niet toegestaan; g. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster. …………………………………………………………………………………………………………...... elektronisch rekenapparaat wi, nask1 en nask2, WEL nodig: naast grondbewerkingen moet de rekenmachine beschikken over toetsen voor pi, x y,x 2,1/x, sin/cos/tan

12 Hulpmiddelen vakspecifiek vak:hulpmiddel:gebruik: NederlandsEendelig eentalig woordenboek (boek zelf meebrengen, mag NIET zijn beschreven!) toegestaan vreemde talenWoordenboek(en) vreemde taal – Nederlands + Nederlands – vreemde taal (boek(en) zelf meebrengen, mogen NIET beschreven zijn!) toegestaan wiskunde liniaal met millime­terverdeling geodriehoek, passer en kleurpotlood roosterpapier (via school) eventueel millimeterpapier (via school) windroos elektronisch rekenapparaat!!! verplicht toegestaan

13 Hulpmiddelen vakspecifiek

14 Het examen eindigt… • Ochtendzitting: examenruimte verlaten tussen 10.00 en 10.45 uur (laatste kwartier mag er dus niemand weg) • Middagzitting: examenruimte verlaten tussen 14.30 en 15.15 uur (laatste kwartier mag er dus niemand weg)

15 Werk inleveren Alles inleveren! Examen, opgaven, kladpapier

16 Voorbereiding • Nuttige internetsites www.eindexamen.nl www.cito.nl www.citogroep.nl www.examenbundel.nl www.examenbundel.nl (oefenexamens, aanvulling examentraining, Examen Quickscan, coach)

17 Internet en teletekst •www.eindexamen.nl dagelijks:www.eindexamen.nl 14.00 u (morgenzitting) 16.00 u (middagzitting): examenopgaven, antwoorden, correctievoorschriften en voorlopige gegevens over de cijferbepaling •www.cito.nlwww.cito.nl •teletekst

18 Uitslag cijfers CSE en EINDcijfers Woensdag 12 juni • Alle kandidaten worden gebeld tussen 15.30 uur en 16.30 uur met de uitslag • 18.00 uur Gezakten op school • 19.00 uur Geslaagden op school • Mentor: voorlezen cijferlijst, brieven, advies herkansing, herkansingsformulier, uitnodiging diploma-uitreiking

19 Schoolexamen afronden 18 april: cijfers 2e periode = eindcijfers SE Examendossier Groene formulier keuze zes of zeven vakken: voor 23 april inleveren! Tevens ondertekende cijferlijst inleveren SE+CSE=CE (eindcijfer)

20 Examenregeling Geslaagd als je hebt: •één vijf, rest voldoende •twee vijven, rest voldoende + minimaal één 7 •één vier, rest voldoende + minimaal één 7 Én als je: •LET OP! CSE gemiddeld minimaal 5.5!!! •iedereen mag één vak herkansen •kandidaten met 7 vakken kunnen één vak aanwijzen dat niet meetelt (niet Ne, En, sectorvakken)

21 wisseling sector na examen mag,bijvoorbeeld: kand. 7 vakken: sector techniek: wi + ns verplicht Ne En wi ns1 bi ec te ma 7 5 5 4 6 6 6 6 (nog) niet geslaagd  moet ns1 laten vallen dus sector techniek weg  sector zorg en welzijn: bi + wi  sector economie: ec + wi  sector landbouw: wi + bi Decaan

22 wisseling leerweg na examen: kand. TL+ (met beroepsgericht vak): sector zorg en welzijn: bi + wi/gs/ak verplicht Ne En wi ns1 bi ec vz ma 7 5 5 4 6 6 6 6 (nog) niet geslaagd  moet ns1 laten vallen  GL, want 5 avo-vakken + 1 beroepsgericht vak VZ Verder: kand.TL+ met beroepsgericht vak doen eigenlijk GL diploma TL (6 vakken + certificaat beroepsgericht vak)

23 Geslaagd als: VOORWAARDE 2, aanscherping slaag/zakregeling: Het gemiddelde van het CE moet voldoende zijn → Een kandidaat is dus gezakt als dat cijfer lager is dan 5,5 ma1 vb. Ne En Du ak wi bima1 SE7,0 6,2 6,3 6,0 7,4 7,77,4 CE6,0 4,8 5,7 5,0 5,6 5,3.. CE6,0 4,8 5,7 5,0 5,6 5,3.. gem: 5,4 Eind 7 6 6 6 7 7 7 Wordt niet aan de 2 voorwaarden voldaan:  AFGEWEZEN !

24 Herkansingen (2 e tijdvak) Op school: Maandag 17 juni: 13.30-15.30 uurNederlands 13.30-15.30 uurEngels 13.30-15.30 uurAardrijkskunde Dinsdag 18 juni13.30-15.30 uurMaatschappijleer 2 13.30-15.30 uurDuits 13.30-15.30 uurgeschiedenis 13.30-15.30 uurbeeldende vakken(te.+handv.) 13.30-15.30 uurFrans 13.30-15.30 uurwiskunde 13.30-15.30 uurnask 1 13.30-15.30 uurbiologie 13.30-15.30 uureconomie

25 Uitslag CSE 2 e tijdvak Woensdag 26 juni ‘s middags De alsnog geslaagden en de definitief afgewezen kandidaten worden gebeld Zorg dat je thuis bent vanaf 15.00 uur!

26 DIPLOMA UITREIKING Donderdag 27 juni 19.00 uur aula (formele gedeelte tot  20.30 u.)  hal van de school (informele gedeelte)  

27 CSE 3 e tijdvak (zieke leerlingen) •plaats: wordt nog bekendgemaakt. (waarschijnlijk in Eindhoven) •datum: vanaf ma 6 augustus •afname: door CvE, staatsexamencommissie •bestemd voor de kandidaten die tijdens CSE 1e tijdvak of CSE 2e tijdvak ziek zijn gewees

28 Vragen?

29 Ten slotte….. Zorg dat je uitgerust bent. Ga op tijd naar bed. Heel veel succes!


Download ppt "exameninstructie TL en GL Centraal Schriftelijk Examen •1e tijdvak, wanneer en waar? • Gang van zaken vóór, tijdens en na CSE •Uitslag •2e tijdvak (herkansing),"

Verwante presentaties


Ads door Google