De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Exameninstructie TL en GL. exameninstructie TL en GL.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Exameninstructie TL en GL. exameninstructie TL en GL."— Transcript van de presentatie:

1

2 exameninstructie TL en GL

3 Centraal Schriftelijk Examen
1e tijdvak, wanneer en waar? Gang van zaken vóór, tijdens en na CSE Uitslag 2e tijdvak (herkansing), wanneer en waar? Diploma 3e tijdvak, wanneer en waar? vragen… mentor 11.00 uur groepsfoto

4 Wanneer CSE 1e Tijdvak Datum Vak Tijd Maandag 13 mei Frans 13.30-15.30
Dinsdag 14 mei Woensdag 15 mei Donderdag 16 mei Beeldende vakken Vrijdag 17 mei Nederlands Maandag 20 mei Dinsdag 21 mei Geschiedenis Biologie Woensdag 22 mei Maatschappijleer 2 Wiskunde Donderdag 23 mei Aardrijkskunde Engels Vrijdag 24 mei Duits Nask 1 Maandag 27 mei Economie

5 Waar? CSE 1e tijdvak Aula Tafeltjes zijn genummerd
De nummers hangen bij de ingang van de examenzaal Je zit waar je nummer ligt: die plaats is steeds anders

6 Gang van zaken voor, tijdens en na het CSE
Op tijd, minstens 10 minuten voor aanvang Plaatsen: examennummer TG: Maximaal half uur te laat: je krijgt geen extra tijd Lichamelijke handicap/ziekte directeur Mis geen examen: herkansingen en staatsexamen

7 Verboden in examenzaal
Jas Tas Plastic zak Pet Boeken I-pod/MP3/Telefoon Tijdschriften of andere voorwerpen

8 Het examen begint… Controlen juiste examenwerk
De pakketten worden geopend Werk wordt uitgedeeld Controleer: Examen juiste leerweg Controleer: Examen juiste vak

9 Tijdens het examen: Praten, spieken, laten spieken, rust verstoren
Geen vragen stellen Geen mededelingen over opgaven Pen: zwart of blauw Grafiek of tekening: Potlood Typex: niet toegestaan Ziek? Surveillant waarschuwen Noodgeval?

10 LEES! Tips Neem de tijd om alles goed door te lezen
Lees alle instructies Lees alle verhaaltjes, er kan belangrijke informatie in staan Lees alle vragen LEES!

11 Hulpmiddelen basispakket
gebruik: schrijfmaterialen (zwarte of blauwe pen); tekenpotlood, markeerstift; gummetje; blauw en rood kleurpotlood; liniaal met millimeterverdeling; passer; geodriehoek !!; woordenboek Ne bij alle schriftelijke examens (niet bij CSPE en CPE te/ha) elektronisch (niet-grafisch) rekenapparaat toegestaan elektronisch rekenapparaat: NIET toegestaan is het gebruik van apparaten die a. op het lichtnet aangesloten moeten worden; b. tijdens het examen opgeladen moeten worden; c. geluidsoverlast bezorgen (ook piepen mag niet); d. zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallaties, zend- en/of ontvangstmogelijkheden; e. alfanumeriek zijn: woorden, formules en derge­lijke op het uitleesvenster zijn dus niet toegestaan; g. grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster. …………………………………………………………………………………………………………...... elektronisch rekenapparaat wi, nask1 en nask2, WEL nodig: naast grondbewerkingen moet de rekenmachine beschikken over toetsen voor pi, xy ,x2 ,1/x, sin/cos/tan .

12 Hulpmiddelen vakspecifiek
gebruik: Nederlands Eendelig eentalig woordenboek (boek zelf meebrengen, mag NIET zijn beschreven!) toegestaan vreemde talen Woordenboek(en) vreemde taal – Nederlands + Nederlands – vreemde taal (boek(en) zelf meebrengen, mogen NIET beschreven zijn!) wiskunde liniaal met millime­terverdeling geodriehoek, passer en kleurpotlood roosterpapier (via school) eventueel millimeterpapier (via school) windroos elektronisch rekenapparaat!!! verplicht

13 Hulpmiddelen vakspecifiek

14 Het examen eindigt… Ochtendzitting: examenruimte verlaten tussen en uur (laatste kwartier mag er dus niemand weg) Middagzitting: examenruimte verlaten tussen en uur (laatste kwartier mag er dus niemand weg)

15 Examen, opgaven, kladpapier
Werk inleveren Alles inleveren! Examen, opgaven, kladpapier

16 Voorbereiding Nuttige internetsites www.eindexamen.nl www.cito.nl
(oefenexamens, aanvulling examentraining, Examen Quickscan, coach)

17 Internet en teletekst www.eindexamen.nl dagelijks:
14.00 u (morgenzitting) u (middagzitting): examenopgaven, antwoorden, correctievoorschriften en voorlopige gegevens over de cijferbepaling teletekst

18 Uitslag cijfers CSE en EINDcijfers
Woensdag 12 juni Alle kandidaten worden gebeld tussen uur en uur met de uitslag 18.00 uur Gezakten op school 19.00 uur Geslaagden op school Mentor: voorlezen cijferlijst, brieven, advies herkansing, herkansingsformulier, uitnodiging diploma-uitreiking

19 Schoolexamen afronden
18 april: cijfers 2e periode = eindcijfers SE Examendossier Groene formulier keuze zes of zeven vakken: voor 23 april inleveren! Tevens ondertekende cijferlijst inleveren SE+CSE=CE (eindcijfer)

20 Examenregeling Geslaagd als je hebt: één vijf, rest voldoende
twee vijven, rest voldoende + minimaal één 7 één vier, rest voldoende + minimaal één 7 Én als je: LET OP! CSE gemiddeld minimaal 5.5!!! iedereen mag één vak herkansen kandidaten met 7 vakken kunnen één vak aanwijzen dat niet meetelt (niet Ne, En, sectorvakken)

21 wisseling sector na examen mag,bijvoorbeeld:
kand. 7 vakken: sector techniek: wi + ns verplicht Ne En wi ns1 bi ec te ma (nog) niet geslaagd  moet ns1 laten vallen dus sector techniek weg sector zorg en welzijn: bi + wi sector economie: ec + wi sector landbouw: wi + bi Decaan

22 wisseling leerweg na examen:
kand. TL+ (met beroepsgericht vak): sector zorg en welzijn: bi + wi/gs/ak verplicht Ne En wi ns1 bi ec vz ma (nog) niet geslaagd  moet ns1 laten vallen  GL , want 5 avo-vakken + 1 beroepsgericht vak VZ Verder: kand.TL+ met beroepsgericht vak doen eigenlijk GL diploma TL (6 vakken + certificaat beroepsgericht vak)

23 Geslaagd als: VOORWAARDE 2, aanscherping slaag/zakregeling: Het gemiddelde van het CE moet voldoende zijn → Een kandidaat is dus gezakt als dat cijfer lager is dan 5,5 vb. Ne En Du ak wi bi ma1 SE 7,0 6,2 6,3 6,0 7,4 7,7 7,4 CE 6,0 4,8 5,7 5,0 5,6 5,3 .. gem: 5,4 Eind Wordt niet aan de 2 voorwaarden voldaan:  AFGEWEZEN !

24 Herkansingen (2e tijdvak)
Op school: Maandag 17 juni: uur Nederlands uur Engels uur Aardrijkskunde Dinsdag 18 juni uur Maatschappijleer 2 uur Duits uur geschiedenis uur beeldende vakken(te.+handv.) uur Frans uur wiskunde uur nask 1 uur biologie uur economie

25 Woensdag 26 juni ‘s middags
Uitslag CSE 2e tijdvak Woensdag 26 juni ‘s middags De alsnog geslaagden en de definitief afgewezen kandidaten worden gebeld Zorg dat je thuis bent vanaf uur!

26 Donderdag 27 juni 19.00 uur DIPLOMA UITREIKING
aula (formele gedeelte tot  u.)  hal van de school (informele gedeelte) 

27 CSE 3e tijdvak (zieke leerlingen)
plaats: wordt nog bekendgemaakt. (waarschijnlijk in Eindhoven) datum: vanaf ma 6 augustus afname: door CvE, staatsexamencommissie bestemd voor de kandidaten die tijdens CSE 1e tijdvak of CSE 2e tijdvak ziek zijn gewees

28 Vragen?

29 Zorg dat je uitgerust bent. Ga op tijd naar bed.
Ten slotte….. Zorg dat je uitgerust bent. Ga op tijd naar bed. Heel veel succes!


Download ppt "Exameninstructie TL en GL. exameninstructie TL en GL."

Verwante presentaties


Ads door Google