De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 1 / 36 Voorbereid te werk Ontwikkeling van een hulpmiddel ter verbetering van het kennisdelingsproces van vergaarde kennis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 1 / 36 Voorbereid te werk Ontwikkeling van een hulpmiddel ter verbetering van het kennisdelingsproces van vergaarde kennis."— Transcript van de presentatie:

1 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 1 / 36 Voorbereid te werk Ontwikkeling van een hulpmiddel ter verbetering van het kennisdelingsproces van vergaarde kennis tussen de werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV Eindcolloquium - Niels Struijcken 2 juli 2010 Inleiding Afstudeertraject

2 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 2 / 36 Inleiding AANLEIDINGANALYSE ONDERZOEKS- AANPAK BC UITVOEREN ONDERZOEK RESULTATEN CONCLUSIES TC PROGRAMMA VAN EISEN ONTWERP EVALUATIE EC ANALYSEFASE ONDERZOEKSFASE ONTWERPFASE Afstudeertraject

3 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 3 / 36 Inleiding - Inleiding - Analyse - Onderzoeksaanpak en resultaten - Werkvoorbereiders database - Conclusies en aanbevelingen - Afsluiting Inhoudsopgave INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

4 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 4 / 36 Inleiding Voorzitter TU/e - CT Prof. Ir. C.S. Kleinman Begeleider TU/e - CT ir. M.M.J. Vissers Begeleider TU/e - CT ing. C.M. de Bruijn Begeleider Heijmans Utiliteitsbouw: ir. S. BorremansProjectleider Heijmans Utiliteitsbouw BV Begeleidster Heijmans Utiliteitsbouw: ir. S. SteijversKAM- coördinator Heijmans Utiliteitsbouw BV Afstudeercommissie INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

5 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 5 / 36 Aanleiding onderzoek Participerend observeren Project Zuidwal Project Helicon Inzichtelijk maken werkvoorbereidingsproces -Verschillende projecten -Overeenkomstige problematieken -Werkvoorbereiders starten gelijke onderzoekstrajecten -Gelijke onderzoekstrajecten herhaaldelijk doorlopen Knelpunt: Geen kennisuitwisseling tussen werkvoorbereiders op verschillende locaties INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

6 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 6 / 36 Aanleiding onderzoek Probleemomschrijving (5W+H) Wat is het probleem: Werkvoorbereiders hebben niet alle kennis beschikbaar voor uitvoeren van functietaken Wie: Werkvoorbereiders Heijmans Utiliteitsbouw Waar: Op locatie projecten Wanneer:Werkvoorbereidingstraject Waarom:Optreden stagnatie werkvoorbereidingsproces Hoe:Werkvoorbereiders Heijmans standaard op bouwplaats INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

7 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 7 / 36 Analyse Analyse Problematiek Literatuuronderzoek Kennis en kennismanagement binnen organisaties Kennisgerelateerde onderzoeken binnen Heijmans Open interviews Kennisdeling huidige situatie Gebruik documentendatabase (BPU) Vastleggen nieuwe informatie en ervaringen INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

8 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 8 / 36 Analyse Literatuuranalyse Kennisgerelateerde onderzoeken binnen Heijmans - Het vinden van de juiste kennis verloopt moeizaam - Men leert te weinig van andermans ervaringen - Projecten onvoldoende geëvalueerd - Hoge werkdruk - Geen stimulans - Benodigde kennis meestal gevonden - Bereidheid tot kennisdeling is hoog Kennisgebruik en kennismanagement bij IBC Bouw Best, Linckens, 2001 INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

9 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 9 / 36 Analyse Literatuuranalyse Kennis en kennismanagement binnen organisaties Kennisoverdracht Weggeman, 2000 Professionals met kennis Professionals die kennis vragen Medium Direct Indirect INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

10 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 10 / 36 Analyse Communicatieinstrument De projectschijf Persoons/ en bedrijvengids De kennisbanken Het leverancierssysteem Project referentiesysteem BRIS-warenhuis De teamsites Heijmans Wikipedia Bedrijfs Proces Utiliteitsbouw BPU Beschikbare communicatiemiddelen op locatie INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

11 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 11 / 36 Analyse Open interviews -Weinig onderling contact tussen werkvoorbereiders op locaties -Geen (structurele) uitvoeringsgroep en/of werkvoorbereidersbijeenkomsten. -WVB-ers maken eigen rekenmodules, keuzemodellen en standaarddocumenten; zelden uitgewisseld -Aandragen documenten databasesystemen (BPU) gebeurt zelden -Geen stimulans tot kennisdeling -Enkel eindevaluaties gehouden; gevolgen onduidelijk INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

12 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 12 / 36 INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

13 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 13 / 36 INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING Analyse

14 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 14 / 36 INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING Analyse Porrasmethode Relaties tussen oorzaken vaststellen Lokaliseren basale oorzaken Onderzoek richten basale oorzaken

15 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 15 / 36 INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING Porrasmethode Relaties tussen oorzaken vaststellen Lokaliseren basale oorzaken Onderzoek richten basale oorzaken Analyse

16 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 16 / 36 INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING Aanpak onderzoek

17 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 17 / 36 INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING Aanpak onderzoek

18 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 18 / 36 Doelstelling Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat locatiegebonden werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV in staat stelt om vergaarde kennis op een structurele manier vast te leggen en binnen de organisatie te kunnen delen.

19 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 19 / 36 Aanpak onderzoek Probleemstellingen 1.De door werkvoorbereiders vergaarde kennis moet beschikbaar gesteld worden 2.De kennisbehoefte van werkvoorbereiders moet in kaart gebracht worden 3.De communicatie-instrumenten moeten het beoogde rendement halen INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

20 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 20 / 36 Aanpak onderzoek Dataverzamelingsmethoden Literatuuronderzoek Bedrijfsprocessen binnen Heijmans Functieomschrijvingen Afnemen enquêtes en interviews Enquête onder alle werkvoorbereiders Heijmans Utiliteitsbouw BV (57% respons) Interviews met: - Werkvoorbereiders - Coördinator werkvoorbereiding - Directie afdeling Productie - Directie afdeling Bouw en Ontwerp INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

21 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 21 / 36 Conclusies onderzoeksfase Probleemstelling 1 De door werkvoorbereiders vergaarde kennis moet beschikbaar gesteld worden Weinig kennis en ervaring beschikbaar vanuit Heijmans Archiveren en evalueren geen prioriteit (0%) Momenten van direct contact -> geen kennisdeling Bereidheid tot delen is aanwezig - welke collega’s hebben behoefte? - hoge tijdsdruk - weinig zichtbaar resultaat - geen stimulans vanuit meerdere INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

22 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 22 / 36 Conclusies onderzoeksfase Probleemstelling 2 en 3 De kennisbehoefte van werkvoorbereiders moet in kaart gebracht worden De communicatie-instrumenten moeten het beoogde rendement halen - Technische kennis - Procesmatige kennis Voor de werkvoorbereiders niet beschikbaar op locatie - Contactinformatie specialisten Huidige communicatieinstrumenten voldoen niet om informatie en ervaringen over specifieke technische onderdelen te delen INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

23 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 23 / 36 Werking hulpmiddel Data staat centraal Technische en procesmatige kennis Specialisten Contactinformatie staat centraal Hulpmiddel INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

24 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 24 / 36 Werking hulpmiddel Technische en procesmatige kennis Specialisten Datasheet -Keuzemodellen -Berekeningen -Checklisten -Aanbevelingen -Documenten Hulpmiddel Contactinformatie -Persoonsgegevens -Adres -Werkmaatschappij -Advies INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

25 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 25 / 36 Ontwikkelen hulpmiddel Probleemstelling 4 Het ontwikkelen van een hulpmiddel op basis van de uitgangspunten van het onderzoek Programma van eisen gebaseerd op: -Eisen uit de doelstelling -Eisen uit het onderzoek (werkvoorbereiders) -Eisen van de KAM-afdeling INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

26 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 26 / 36 Ontwikkelen hulpmiddel Programma van eisen Technische en procesmatige kennis op een gestructureerde wijze kunnen borgen. -Kennis in elke digitale vorm -Gestructureerd wegschrijven tbv zoekfunctie -Kennis verbinden aan specialisten De verslaglegging vereenvoudigen -Gebruik maken beschikbare informatie binnen Heijmans -Eenvoudig hanteerbaar systeem -Informatie gestructureerd wegschrijven, zonder eisen te stellen aan de gebruiker. Dient aan te sluiten bij de organisatie van Heijmans -Op locatie te gebruiken -Aansluiten op het intranet van Heijmans. -Geëvalueerde werkplannen vormen basis voor de in te voeren kennis. INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

27 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 27 / 36 Relatieschema database Labels voor zoeksysteem Database met invulformulieren Werknemers- informatie Projecten- informatie Leveranciers- informatie Toegevoegd Bestaand Toegevoegd INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

28 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 28 / 36 Demonstratie werkvoorbereiders database

29 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 29 / 36 Ontwikkelen hulpmiddel Testen hulpmiddel 3 werkvoorbereiders Geen handleiding Toevoeging Betrokken uitvoeringsteam INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

30 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 30 / 36 Ontwikkelen hulpmiddel Toetsing hulpmiddel Technische en procesmatige kennis op een gestructureerde wijze kunnen borgen. -Kennis in elke digitale vorm -Gestructureerd wegschrijven tbv zoekfunctie -Kennis verbinden aan specialisten De verslaglegging vereenvoudigen -Gebruik maken beschikbare informatie binnen Heijmans -Eenvoudig hanteerbaar systeem -Informatie gestructureerd wegschrijven, zonder eisen te stellen aan de gebruiker. Dient aan te sluiten bij de organisatie van Heijmans -Op locatie te gebruiken -Aansluiten op het intranet van Heijmans. -Geëvalueerde werkplannen vormen basis voor de in te voeren kennis. INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

31 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 31 / 36 Implementatie hulpmiddel Hulpmiddel onderdeel maken evaluatiestandaard INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

32 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 32 / 36 Implementatie hulpmiddel Kennismanagement Onderdeel evaluatiestandaard Ook nazorg meenemen! INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

33 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 33 / 36 Conclusies Terugkoppeling Aanleiding -Geen mogelijkheid voor werkvoorbereiders om kennis uit te wisselen -Niet alle kennis op locatie beschikbaar Onderzoeksfase -Evalueren en archiveren geen prioriteit -Kennis stroomt niet terug de organisatie in -Bereidheid tot delen aanwezig -Technische en procesmatige kennis en contactinformatie van specialisten moet gedeeld gaan worden INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

34 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 34 / 36 Conclusies Terugkoppeling Ontwerp Heijmans werkvoorbereiders database ontwikkeld Hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen Doelstelling Het ontwikkelen van een hulpmiddel dat locatiegebonden werkvoorbereiders van Heijmans Utiliteitsbouw BV in staat stelt om vergaarde kennis op een structurele manier vast te leggen en binnen de organisatie te kunnen delen. Kosten Intern ontwikkelen: € 10.000,- Opnemen in huidige contract: € 800,- per maand KAM: “Heijmans Utliteitsbouw heeft behoefte aan het systeem en gaat hiermee aan de slag” INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

35 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 35 / 36 Aanbevelingen In kaart brengen behoeftes andere divisies Testen en evalueren van hulpmiddel na implementatie Zorg dat de nieuwe standaard door iedereen omarmd wordt INLEIDING – ANALYSE – ONDERZOEKSFASE – WERKVOORBEREIDERS DATABASE – CONCLUSIES - AFSLUITING

36 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 36 / 36 Before anything else, preparation is the key to success Alexander Graham Bell Bedankt voor uw aandacht

37 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 37 / 36 Werking hulpmiddel Voorbeeld Bemaling uitgesloten Onderwaterbeton te duur Constructieve grondinjectie Waterglasinjectie Onbekende bouwmethode

38 N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 38 / 36 Implementatie hulpmiddel Wijzigingen in bestaande systemen CommunicatieinstrumentWijziging Het centraal overleg werkvoorbereiders Evaluatie van de werkplannen wordt een standaard onderdeel van de overleggen. BPUHet BPU wordt aangevuld met het onderdeel kennismanagement. De projectschijfBlijft ongewijzigd De kennisbankenBlijft ongewijzigd Het leverancierssysteemVia de leveranciers kan nu ook gevonden worden; de projecten en de datasheets. Project referentiesysteem Via de projecten kan nu ook gevonden worden; de bijbehorende datasheets, de betrokken leveranciers en de betrokken werknemers. Persoons- en bedrijvengids Via de werknemer kan nu ook gevonden worden; de gewerkte projecten en de geschreven datasheets. BRIS-warenhuisBlijft ongewijzigd De teamsitesBlijft ongewijzigd Heijmans WikipediaBlijft ongewijzigd


Download ppt "N.G. STRUIJKEN 0512222 SLIDE 1 / 36 Voorbereid te werk Ontwikkeling van een hulpmiddel ter verbetering van het kennisdelingsproces van vergaarde kennis."

Verwante presentaties


Ads door Google