De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Zon ESERO workshop 6 november 2013 Paul Feldbrugge Ele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Zon ESERO workshop 6 november 2013 Paul Feldbrugge Ele."— Transcript van de presentatie:

1 De Zon ESERO workshop 6 november 2013 Paul Feldbrugge Ele

2 Hoeveel sterren bevinden zich in deze HUDF afbeelding ?

3 Het heelal is dus spannend….. In den beginne was er niets………

4 Ruimte-onderwerpen n Planetenonderzoek n Leven in de ruimte n Communicatie n Onderzoek naar de zon/ sterren n Onderzoek van melkwegstelsels n Bedreigingen vanuit de ruimte Chelyabinsk (15-2-2013) Chelyabinsk (15-2-2013) Chelyabinsk (15-2-2013)

5 De Ruimte als context voor het onderwijs n ESA: unieke motiverende context voor STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) subjects  ESA geeft toegang tot data, faciliteiten, expertise n Internationale (Europese) samenwerking op alle niveaus → bevorder geletterdheid van jongeren in STEM → motiveer hen tot een loopbaan in STEM gerelateerde beroepen!

6 ESA – Ondersteuning n Formeel: leerkrachtondersteuning n Projectmatig: werken met hoofd hart en handen in extra- curriculaire setting n Informeel: vanuit ‘fun’-factor On-line: www.esa.int/education www.esa.int/education ESA-Teachers Corner- Solar System ESA-Teachers Corner- Solar System

7 Lesmaterialen ESERO/ESA: http://www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten http://www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten n Voor groep 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 - Zonnestelsel - Leven op aarde - De zon in actie - Het heelal - Ruimtevaart n OB Voortgezet Onderwijs - Intro Ruimtevaart en Sterrenkunde - De Aarde - Het heelal - Ruimtevaart

8 Lesmaterialen NOVA: http://www.astronomie.nl/#!/onderwijs/docenten/lesmateriaal/?category=VO-lesmateriaal Lesmaterialen NOVA: http://www.astronomie.nl/#!/onderwijs/docenten/lesmateriaal/?category=VO-lesmateriaal http://www.astronomie.nl/#!/onderwijs/docenten/lesmateriaal/?category=VO-lesmateriaal - Venusovergang - Zoektocht Exoplaneten - Onderzoek de zon - Zon en planeten - Sterlicht - De maan - Planeten en leven - Kolonie in de ruimte - Reis naar Mars - Algemene inleiding Astronomie

9 Ook ESERO map voor PO: http://spaceinimages.esa.int/Images/2009/03/ESERO_-_bronnenboek Ook ESERO map voor PO: http://spaceinimages.esa.int/Images/2009/03/ESERO_-_bronnenboek http://spaceinimages.esa.int/Images/2009/03/ESERO_-_bronnenboek - Zonnestelsel - Leven op aarde - De zon in actie - Bekijk het heelal - Naar de ruimte

10 Ons Zonnestelsel

11 Wat is de zon? n Ontstaan n Evenwicht tussen stralingsdruk-gasdruk en gravitatie n Stralingstransport n Convectie n Kernfusie inuum(visi Continuum (visible)

12 Gebieden binnen de zon n 1. Core The Sun has a Core. That is the center layer of the Sun and it is where all the Sun's heat and light is made. 2. Radiative Zone The heat and light move from the core into this next layer. 3. Convection Zone In this layer the gases move pretty much like boiling water. This moves them from the inner parts of the Sun to the outer part of the Sun that we see. 4. Photosphere This is actually the part of the Sun we can see. This layer gives off the heat and light from the Sun. Cooler parts of this layer make sunspots; those big dark areas. 5. Chromosphere This is the fun layer - it shoots out hot gases. 6. Corona This layer is like the far, far away uncle we only get to see on special occasions. The Corona can be seen during an eclipse and is the atmosphere around the Sun.

13 Reis van een foton van binnen naar buiten

14 Betekenis van de zon als bron van energie en licht Aktiviteit: Berekening van het vermogen van de zon met behulp van een gloeilamp van 100 Watt I = P / 4πr 2 13-10-31-Berekening vermogen zon.xlsx 13-10-31-Berekening vermogen zon.xlsx

15 Enige (opzienbarende) conclusies: n L zon = 3,9.10 26 Watt n Op de aarde valt: ca. 1,4 kW/m 2 (dit heet de zonneconstante) n Gemiddelde zonnevermogen op de aarde: 1,8.10 17 Watt n Gem. energieverbruik aarde: 5,0.10 20 J/jaar (bron: www.deconsult.nl) www.deconsult.nl n Gemiddeld verbruikt vermogen: 1,6.10 13 Watt M.a.w.: We vangen ruim 10.000 x zonnevermogen als we met elkaar verbruiken!!!!!!!!

16 Om een idee te krijgen…………..: n Gemiddelde energie per m 2 zonnepaneel: ca. 160 W ca. 160 W n Benodigde m 2 zonnepanelen: ca. 1x10 11 m 2 n Benodigde km 2 zonnepanelen: ca. 1x10 5 km 2 n Dit is een oppervlakte van ca. 320 x 320 km!

17 De gloeilampen van 100 W zijn eruit!!!!!!! n Maarrrrrrrr…………………… Er zijn er nog wat! Inlichtingen:paul@feldbrugge.net

18 Kleur en oppervlaktetemperatuur van de zon Aktiviteit: Waarneming van de kleur van een gloeiende draad van een lamp in samenhang met de temperatuur

19 Kleur en oppervlaktetemperatuur van de zon Vergelijking met Planck-kromme: http://phet.colorado.edu/sims/bl ackbody-spectrum/blackbody- spectrum_nl.htmlhttp://phet.colorado.edu/sims/bl ackbody-spectrum/blackbody- spectrum_nl.html (PHET) http://phet.colorado.edu/sims/bl ackbody-spectrum/blackbody- spectrum_nl.html Ook: virtueelpracticumlokaal λ max *T = k w

20 Lichtkracht van de zon Lichtkracht van de zon n L = σT 4 (W/m2)

21 Samenstelling van de zon

22 Spectra

23 Spectraallijnen als vingerafdruk of barcode van een element

24 Spectra van elementen  http://jersey. uoregon.edu/e lements/Elem ents.html http://jersey. uoregon.edu/e lements/Elem ents.html http://jersey. uoregon.edu/e lements/Elem ents.html

25 Eenvoudige spectroscopen: n http://www.nvon.nl/sites/nvon.dev.co m/files/lesmateriaal/na000022_spec troscoop_0.pdf http://www.nvon.nl/sites/nvon.dev.co m/files/lesmateriaal/na000022_spec troscoop_0.pdf http://www.nvon.nl/sites/nvon.dev.co m/files/lesmateriaal/na000022_spec troscoop_0.pdf n www.breukhoven.nl www.breukhoven.nl

26 Inhouden Toepassing van: n Kwadratenwet: I=P/4πr 2 n Foton: E=h.f = h.c/λ n Planckkromme: –Verschuivingswet Wien: λ max *T = k w –Sefan-Boltzmann: L = σT 4 n Continue-, emissie- en absorptiespectra: herkenning elementen a.d.h.v. lijnenpatronen Benodigde concepten: n Energie, vermogen n Gravitatiekracht, - energie, middelpuntzoekende kracht n Optica: prisma, lichtbronnen, lenzen

27 SOHO n Valt onder ESA VO-activities n ESA heeft archieven met astronomische data (o.a. van zon, planeten, sterren) n ESAC: Europees Virtual Observatory: (http:// www.esa.int/SPECIALS/ESAC/(http:// www.esa.int/SPECIALS/ESAC/) (http:// www.esa.int/SPECIALS/ESAC/

28 SOHO n Gelanceerd op 2 december 1995 n 12 instrumenten n In L1-punt tussen aarde en zon In L1-punt tussen aarde en zon In L1-punt tussen aarde en zon n Onderzoek: binnenste van de zon, corona en zonnewind http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html

29 SOHO n Waarom in de ruimte? http://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html

30 ESA Teacher Training Instrumenten aan boord van de SOHO  EIT (Extreme ultraviolet Imaging Telescope). High resolution images of the solar corona in 4 different wavelengths (80,000K to >2 million K): 17.1 nm19.5 nm28.4 nm30.4 nm 2 – 6 solar radii, visible3.7 – 32 solar radii, visible  LASCO (Large Angle and Spectrometric Coronagraph). Mask out the sun and show images of the solar corona : inuum(visi Continuum (visible)Magnetogram  MDI (Michelson Doppler Imager). Continuum similar to the ‘naked eye’ view.

31 USING SOHO DATA IN YOUR CLASSROOM  SOHO homepage: http://soho.esac.esa.inthttp://soho.esac.esa.int  Realtime SOHO images: http://soho.esac.esa.int/data/realtime-images.htmlhttp://soho.esac.esa.int/data/realtime-images.html  SOHO Viewer App for iPhone & iPad:

32 Zonnevlekken

33 Metingen met data van de SOHO n n Data-archief: http://ssa.esac.esa.int/ssa/ssa.jnlp n n Virtueel waarnemingsprogramma (Aladin): http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph- aladin.pl?frame=get&id=aladin.jnlp 1. 1. Bekijken van de beweging van zonnevlekken 2. 2. Berekening van de differentiële rotatie op de zon aan de hand van zonnevlekken

34 Spectraallijnen en dopplerverschuiving n..\Tr-glv - dopeff - br bew.mpg..\Tr-glv - dopeff - br bew.mpg n..\Tr-glv - dopeff - ontv bew.mpg..\Tr-glv - dopeff - ontv bew.mpg

35 Rotatie van de zon aan de hand van Dopplerverschuiving: http://www.eyes-on-the-skies.org/shs/spec-rot-gb.htm http://www.eyes-on-the-skies.org/shs/spec-rot-gb.htm http://www.eyes-on-the-skies.org/shs/spec-rot-gb.htm

36 Nuttige internetadressen: n ESA - algemene toegang voor lereran/leerkrachten tot ESA- educatiemateriaal: n http://www.esa.int/Education http://www.esa.int/Education n ESA – Over de zon en het zonnestelsel: n http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Solar_System_an d_Universe http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Solar_System_an d_Universe http://www.esa.int/Education/Teachers_Corner/Solar_System_an d_Universe n Lesmaterialen voor PO en VO: n http://www.astronomie.nl/#!/onderwijs/docenten/lesmateriaal/?ca tegory=VO-lesmateriaal (NOVA) http://www.astronomie.nl/#!/onderwijs/docenten/lesmateriaal/?ca tegory=VO-lesmateriaal http://www.astronomie.nl/#!/onderwijs/docenten/lesmateriaal/?ca tegory=VO-lesmateriaal n www.esero.nl www.esero.nl n www.unawe.nl www.unawe.nl  www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten www.ruimtevaartindeklas.nl/lespakketten


Download ppt "De Zon ESERO workshop 6 november 2013 Paul Feldbrugge Ele."

Verwante presentaties


Ads door Google