De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mozes & de doortocht van de Rode Zee

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mozes & de doortocht van de Rode Zee"— Transcript van de presentatie:

1 Mozes & de doortocht van de Rode Zee
Bijbelteksten : Willibrord vertaling 1978. Mozes & de doortocht van de Rode Zee Waar of niet waar ? klik om verder te gaan Copyright © 2007 Powerpoint Paradise. All Rights Reserved New King James Version Main Theme from Exodus

2 Laat ons eens kijken naar het archeologische bewijsmateriaal.
Vraag : Hebben de bijbelse personages uit het Exodusverhaal écht bestaan ? Laat ons eens kijken naar het archeologische bewijsmateriaal.

3 Abraham had een zoon genaamd Isaac
De zoon van Isaac, Jacob heeft een waterput gegraven nabij Sichar. Deze afbeelding dateert van 1884. Deze waterput bestaat vandaag nog steeds binnen de muren van een Grieks-orthodox kloostercomplex.

4 Deze foto van de grafkelder van Rachel dateert van 1880.
Deze kelder bevindt zich te Bethlehem. Jacob huwde Lea en Rachel. Onder zijn zonen waren Levi en Jozef; LEVI verwekte Kahath die een zoon kreeg genaamd AMRAM.

5 Ziehier de grafkelder van Jozef te Sichem. De foto dateert van 1865.
Jozef, de geliefde zoon van Jacob, werd door zijn broers verkocht en werd eerst slaaf in Egypte en achteraf onderkoning bij de Farao! Vele jaren later was het Mozes met de kinderen van Israël, die het gebeente van Jozef meedroegen toen ze Egypte verlieten.

6 Hier de grafkelder van Amram, de vader van Mozes.
Shemot 6:20 “Amram nam Jochabed, zijn tante, tot vrouw. Ze baarde hem Aäron en Mozes. Het aantal levensjaren van Amram : honderdzevenendertig jaren. Mozes moet veel van zijn vader hebben gehouden! Het is de grootste grafkelder ter wereld!

7 Aäron, de broeder van Mozes, heeft hem geholpen om het volk van Israël (2 – 3 miljoen mensen)uit Egypte weg te leiden. Bamidbar 20:28 “En Mozes ontdeed Aäron van zijn kledij, deed het zijn zoon Eliëzer aantrekken en Aäron stierf daar boven op de berg Horeb. Mozes en Eliëzer daalden de berg af.” Van alle bergen die de grote vallei van Petra omringen is geen enkele hoger dan Jabal Haroun, de berg van Aäron, of de Horeb uit de bijbel. Met 1350 meter boven de zeespiegel, is het de hoogste top van de omgeving en is het een heilige plaats voor de plaatselijke bewoners, want zij weten dat Aäron, de broer van Mozes, hier stierf en begraven werd.

8 Geografische ligging van de Rode Zee.
land van Goshen Golf van Akaba

9 De uittocht uit Egypte :
via Succoth doorheen deze vallei om aan te komen op het strand van Nuweiba

10 Luchtfoto van het strand van Nuweiba
Satellietfoto van deze vallei, die maar één uitweg heeft : het strand van Nuweiba!

11 Uitgang naar Nuweiba

12

13

14 De kustlijn

15 Een mooi groot strand, niet? Voor 2 miljoen mensen ?
Het strand van Nuweiba in de golf van Akaba, van waaruit ze hoogstwaarschijnlijk aan de doortocht zijn begonnen… Een mooi groot strand, niet? Voor 2 miljoen mensen ? Ik heb me altijd al afgevraagd hoe de vuurzuil de Egyptenaren ‘s nachts zou kunnen hebben stoppen? Je moest er alleen maar langsheen gaan! Welnu, dit kon niet : de doorgangen waren te smal en te steil voor hun strijdwagens!

16 Bij een onderzoek met de dieptesonar, ontdekte Wyatt een onderzeese ‘landbrug’ precies tussen het strand van Nuweiba en de kust van Saoedi-Arabië

17 Met een oosterstorm splitste Jahwe de zee, zodat deze onderzeese landbrug droog kwam te liggen en Mozes erover ging alsof het droge grond was! Zo lijkt het te zijn gebeurd, dat de 2 tot 3 mijoen mensen de oversteek hebben kunnen maken! Exodus 14:21-22 “Mozes strekte zijn hand uit over de zee. En Jahwe deed die hele nacht ,door een sterke oostenwind, de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten vaneen. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem van de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden.”

18 Volgens het bijbelverhaal hebben de strijdwagens van de Farao geprobeerd hen te achtervolgen.
Originele afbeelding van de wagens van de Farao Exodus 14:23-28 “De Egyptenaren zetten de achtervolging in; alle paarden van de Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners gingen achter de Israëlieten aan, de zee in. Tegen de morgenwake, richtte Jahwe vanuit de wolkkolom en de vuurzuil, zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen, zodat ze slechts met moeite vooruitkwamen. De Egyptenaren riepen uit : “Laten we vluchten voor de Israëlieten, want Jahwe strijd vóór hen tégen ons. Toen sprak Jahwe tot Mozes : “Strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners. ”Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegen-in vluchtten, dreef Jahwe hen midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde de wagens en de wagen-menners, heel de strijdmacht van de Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard.”

19 Wyatt besloot dus op deze plaats te gaan duiken om eens na te gaan wat er te zien was. Raad eens wat hij heeft ontdekt …

20 De wielen van de wagens der Egyptenaren die verdronken tijdens de achtervolging …
Er werden wielen gevonden, onderdelen van strijdwagens en menselijke resten alsook paarden- kadavers. De duikers hebben eveneens de Saoedische kust onderzocht, recht-tegenover het strand van Nuweiba.

21 Van 1987 heeft Wyatt drie wielen met vier spaken gevonden, van vergulde strijdwagens.
Koraal groeit niet op goud, waardoor de specifieke vorm van de wielen direkt te herkennen is. Het hout aan de binnenkant is helemaal vergaan, waardoor het verplaatsen van zo’n wiel een erg fragiel werkje is. Volgende expedities hopen nog dieper te kunnen gaan zoeken met afstands-bediende camera’s of met miniduikboten.

22 Een met koraal overgroeid wagenwiel, onder water gefilmd voor de Saoedische kust, vertoont gelijkenissen met de wielen van de strijdwagen gevonden in het graf van Toutankhamon.

23 Een wagenwiel met as overdekt met koraal.
Exodus 14:25 “Hij liet de wielen van de wagens scheeflopen zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen…”

24 Onder de talrijke beenderen die op deze site gevonden werden, is er een ‘gemineraliseerd’ stuk, dat door het departement Osteologie van de universiteit van Stock-holm, geïdentificeerd werd als het rechter dijbeen van een man ter grootte van 1.65 à 1.70 m. Omdat het totaal gefossiliseerd is, en de botstructuur volledig omgezet werd in mineralen en koraal, is het niet mogelijk de ouderdom te bepalen met de radio-carbon methode.

25 De zuilen van koning Salomon.
In 1978, bij zijn eerste bezoek aan Nuweiba, vond Ron Wyatt in het water een zuil in fenicische stijl. Jammer genoeg waren de inscripties aangevreten door het water. De belangrijkheid van deze vondst werd pas duidelijk in 1984, toen een gelijkaardige granieten zuil werd ontdekt aan de overkant op de Saoedische kust. Op deze identieke fenicische zuil, waren de inscripties wél intact gebleven.

26 Ron Wyatt ondekte aldus de 2 pijlers die koning Salomon op de beide oevers liet plaatsen ter nagedachtenis van de doortocht van de Rode Zee. De inscripties in fenicische tekens (oud Hebreeuws) bevatten de volgende woorden : Mitsraïm (Egypte), Salomon, Edom, dood, Pharao, Mozes, et de Naam van de Allerhoogste, en gaven aan dat koning Salomon deze twee kolommen had laten oprichten als herinnering aan het mirakel van de doortocht door de Rode Zee. De Saoedische autoriteiten, bang van ongewenste bezoekers, wilden geen toeristen in deze regio en hebben deze zuil weggehaald en vervangen door een pilaar, op dezelfde plaats waar de zuil zich bevond.

27 waar Mozes de 10 geboden heeft ontvangen.
hebben ze de Rode Zee overgestoken richting Saoedi-Arabië, waar zich volgens de archeologen, de berg Sinaï bevindt Vanaf hier waar Mozes de 10 geboden heeft ontvangen.

28

29 Hebreeuwse inscripties gevonden in Saoedi-Arabië

30 Verscheiden andere bewijsstukken kunnen worden gevonden in Saoedi-Arabië, waaronder overblijfsels van het gouden kalf, van altaren en zuilen.

31 Zelfs de rots op de Horeb, waarvan de Bijbel verhaalt, dat Mozes er met zijn staf op sloeg om er water te doen uitstromen voor zijn volk ! Exodus 17:6 “Ik zal ginds, voor uw ogen, op een rots staan, op de Horeb. Sla op die rots : er zal water uitstromen, zodat de mensen kunnen drinken."

32 Jammer genoeg verspreiden de media deze ware feiten niet.
Men gelooft eerder het archeologisch bewijsmateriaal dan de feiten, zoals ze verteld worden in de Bijbel. From French into Dutch by PPPetjepol


Download ppt "Mozes & de doortocht van de Rode Zee"

Verwante presentaties


Ads door Google