De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Deel 3 Relevantie 1. Onderwerpen in deze presentatie 1.Tolmodel 2.Bovenkant van de tol 3.Het midden van de tol 4.De onderkant van de tol 5.Relevantietypologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Deel 3 Relevantie 1. Onderwerpen in deze presentatie 1.Tolmodel 2.Bovenkant van de tol 3.Het midden van de tol 4.De onderkant van de tol 5.Relevantietypologie."— Transcript van de presentatie:

1 Deel 3 Relevantie 1

2 Onderwerpen in deze presentatie 1.Tolmodel 2.Bovenkant van de tol 3.Het midden van de tol 4.De onderkant van de tol 5.Relevantietypologie 2

3 Even herhalen: belangrijkste kwaliteitseisen voor informatie • Betrouwbaarheid (zie deel 2) door maatregelen van interne controle en de daarop gebaseerd betrouwbaarheidstypologie • Relevantie (deel 3) door het tolmodel en de daarop gebaseerde relevantietypologie 3

4 1. Tolmodel 4

5 Alle elementen uit de tol hebben effect op de informatiebehoeften van het management. • Achtereenvolgens komen aan bod: -Bovenkant van de tol: de richting! -Midden van de tol: processen & structuren. -Onderkant van de tol: managementstijl & cultuur. • Elementen kunnen onderling in balans zijn (positief) of niet (negatief) waardoor de balans van de tol verstoord wordt! 5

6 2. Bovenkant van de tol 6

7 Bovenkant van de tol 7

8 Missie: bestaansreden organisatie 8

9 9

10 10

11 Strategie: de weg waarlangs doelen en doelstellingen kunnen worden bereikt • Porter (1980): -Kostenleiderschapstrategie -Differentiatiestrategie -Focusstrategie 11

12 12

13 Toepassingsvraag 1 • Wat zou het verschil zijn in strategie tussen een autofabrikant als Dacia en een fabrikant als BMW? • Tot welke verschillen in de informatiebehoefte voor het management zou dit kunnen leiden? 13

14 14

15 3. Het midden van de tol 15

16 Midden van de tol: processen en structuren Invloed bepalende factoren: 3.1 betrouwbaarheidstype & procestype aansluitend op waardekringloop; 3.2 Procesbeheersing; 3.3 de manier waarop de organisatie gestructureerd is. 16

17 3.1.Betrouwbaarheidstype & procestype • Het feit dat de organisatie bijvoorbeeld een handels- of productiebedrijf is dan wel een ander type is beïnvloedt de informatiebehoeften. • De processen die samen de waardekringloop vormen van de organisatie hebben hun eigen informatiebehoeften. 17

18 18

19 Management informatie betrouwbaarheidstype handelsbedrijf Bijvoorbeeld: • brutomarges per artikelgroep • omloopsnelheden van de voorraden • kasverschillen • voorraadverschillen 19

20 Toepassingsvraag 2 • Welke informatiebehoeften vloeien er voort uit de processen voor een fabrikant als Sparta? • Welke informatiebehoeften vloeien er voort uit de processen voor een accountantskantoor als KPMG? 20

21 3.2. Procesbeheersing 2.1. De functie van managementinformatie in de regelkring 2.2. De functie van managementinformatie bij onzekerheid over transformatie en doelstelling 2.3 De inhoud van de managementinformatie mede afhankelijk van de inrichting van de regelkringen aan de hand van het KAD model. 21

22 De functie van managementinformatie in de regelkring 22

23 Toepassingsvraag 3 • Welke gevolgen kan het ontbreken van de relevante en betrouwbare managementinformatie over het productieproces van een fietsenfabriek hebben voor de beheersing van dat proces? 23

24 Invloed beheersing op gebruik management informatie 24

25 Toepassingsvraag 4 • Waarom komt rationele besluitvorming in de praktijk minder vaak voor dan je denkt? 25

26 Wijze van procesbeheersing conform het KAD model 26

27 Gevolgen voor informatiebehoeften 27

28 Toepassingsvraag 5 • Hoe zou je het productieproces typeren in termen van het KAD model voor jachtbouwer die zich heeft gespecialiseerd in exclusieve jachten? • Welke gevolgen heeft je typering voor de managementinformatie over dit productieproces? 28

29 3.3 Het midden van de tol: structuren 29

30 Structuur van de organisatie • Invloed van basisstructuren • Invloed wijze van coördinatie en beheersing aan de hand van Mintzberg • Invloed van het type verantwoordelijkheid 30

31 Invloed van basisstructuur 31

32 Invloed wijze van coördineren 32

33 Toepassingsvraag 6 • Heeft de directeur van een organisatie met een eenvoudige structuur (simple structure) een minder omvangrijke informatiebehoefte of voorziet hij op een andere manier in zijn informatiebehoefte? • Waarom zou het voor een adhocratie lastig zijn om het systeem van bestuurlijke informatieverzorging te ontwerpen? 33

34 Invloed soort verantwoordelijkheid 34

35 Toepassingsvraag 7 • Welke relatie bestaat er tussen de manier waarop prestaties gemeten worden en de invloed die dit heeft op de handelswijze van de manager? • Geef een voorbeeld van het negatieve effect dat het beschouwen van een R&D-afdeling als standaardkostencentrum kan hebben voor de motivatie van de medewerkers. 35

36 4. Onderkant van de tol: managementstijl & cultuur 36

37 Onderkant van de tol: managementstijl & cultuur 4.1 Managementstijl • Individuele managementstijl • collectieve managementstijl 4.2. Cultuur 37

38 4.1 Invloed individuele managementstijl 38

39 Toepassingsvraag 8 • Welke van de behandelde managementprofielen leiden tot minder doelcongruentie van de medewerkers? 39

40 4.1 Invloed collectieve managementstijl 40

41 Toepassingsvraag 9 • Waar zal de keuze tussen strakke of losse delegatie van afhangen? 41

42 4.1 Invloed van cultuur 42

43 4.2. Invloed cultuurtypen 43

44 44 We hebben nu alle informatiebehoeften bepalende factoren van het tolmodel doorlopen. • Bepaal de informatiebehoeften op basis van de factoren van het tolmodel • Dit levert een “longlist” op van mogelijke informatie behoeften We noemen deze wijze van werken: de contingentiebenadering.

45 45 1. Bespreek de longlist met het management en 2. Vraag op basis daarvan welke informatie zij echt willen hebben (en in welke vorm). Nu pas gaan we aan het management vragen wat ze van deze lijst vinden. Hieruit resulteert een eerste versie van de rapportageset.

46 Het tolmodel is primair een ontwerpstrategie. StrategieOmschrijving OberstrategieVraag de manager wat zijn informatiebehoefte is ReferentiestrategieKijk naar analoge situaties en neem over wat van toepassing is OntwerpenAnalyseer zorgvuldig de factoren die management informatie bepalen. Evolutionair ontwikkelen Probeer stukje bij beetje de puzzel in te vullen. Schotel de manager iets voor en perfectioneer het product Na het toepassen van de ontwerpstrategie (waarbij gebruik wordt gemaakt van referenties) wordt aan het management gevraagd wat ze ervan vinden (de oberstrategie). Vervolgens kan de resulterende rapportageset zich evolutionair ontwikkelen.

47 5. Relevantietypologie • Bepaalde combinaties van factoren in het tolmodel komen meer voor dan andere. • Dit levert referentiemodellen op. Dit zijn voorbeelden die aangeven hoe op hoofdlijnen de inhoud van de managementinformatie bepaald moet worden. • Positieve varianten waar de tolelementen in evenwicht zijn. • Negatieve varianten waar door een negatieve cultuur de tol niet langer in evenwicht is en dreigt om te vallen. 47

48 48

49 49

50 Samenhang typologieën 50

51 51 Toepassen van de relevantietypologietypologie

52 52


Download ppt "Deel 3 Relevantie 1. Onderwerpen in deze presentatie 1.Tolmodel 2.Bovenkant van de tol 3.Het midden van de tol 4.De onderkant van de tol 5.Relevantietypologie."

Verwante presentaties


Ads door Google