De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door de heer Bernard Wallyn, ir. Technische studiedienst WONINGVENTILATIE ONTWERPEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door de heer Bernard Wallyn, ir. Technische studiedienst WONINGVENTILATIE ONTWERPEN."— Transcript van de presentatie:

1 door de heer Bernard Wallyn, ir. Technische studiedienst WONINGVENTILATIE ONTWERPEN

2 NBN D50-001 NBN D50-001 Ventilatievoorzieningen in woongebouwen (1991)

3 1.Basisprincipes 2.Ventilatiedebieten 3.Systemen 4.RTO, DO, RAO 5.Bijzondere lokalen 6.Open verbrandingstoestellen 7.Dampkappen 8.Droogkasten 9.Besluiten 10.Nuttige info INHOUD WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001

4 BASISPRINCIPES LUCHTDICHTHEID WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 BASISVENTILATIE INTENSIEVE VENTILATIE

5 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 LUCHTDICHTHEID AANBEVELINGEN - bij mechanische aan- of afvoer < 3 vol / u bij 50 Pa - bij warmteterugwinning < 1 vol / u bij 50 Pa Zeer strenge eisen : noodzaakt afkleven van alle naden, voegen, leidingdoorvoeren, raamaansluitingen,…

6 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 BASISVENTILATIE TOEVOER DOORSTROMING AFVOER Woonkamer, Slaapkamer,… Gangen, Trappenhal,… Keuken, Badkamer Toilet Permanent Regelbaar

7 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 RUIMTE MinimaalNominaalMaximaal m³/u Living75 A x 3.6 150 Kamers2536 / p Natte ruimtes5075 Doorstroom- ruimtes -- Open keuken75- Toilet-25- Gemeensch. gangen, hallen ½ vol/u-- DEBIETEN

8 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 DEBIETEN Vloeroppervlakte A Lokaal over 1 bouwlaag oppervlakte tussen de muren Schuine wanden oppervlakte onder vrije hoogte van 1.5m Lokaal over meerdere bouwlagen beloopbaar oppervlakte

9 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 DEBIETEN STUDIO Woonkamer + slaapkamer = 1 ruimte Eisen voor woonkamers

10 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 INTENSIEVE VENTILATIE WOONVERTREKKEN Minimum vrije opening raam - openingen in 1 buitenwand A x 0.064 - openingen in 2 buitenwanden A x 0.032 en minimaal 40% per wand

11 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 KEUKENS - geen afvoer van andere lokalen op afvoer keukens (collectieve systemen) - ‘ingesloten’ en ‘open’ keukens systeem voor intensieve ventilatie met debiet > 200 m³/u - ‘open’ keukens minimale permanente afvoer = 75 m³h INTENSIEVE VENTILATIE

12 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 Vereenvoudigde systemen Toevoer VrijMechanisch Afvoer Vrij AB Mechanisch CD VENTILATIE- SYSTEMEN Tot 5 bouwlagen Weinig toegepast

13 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 RTO = Regelbare ToevoerOpening - regelbaar open + dicht + minimaal 3 tussenstanden of continu - regendicht - inbraakveilig - insectenwerend Gemakkelijk te onderhouden Zelfregelend : beperking van het debiet bij grote winddrukken RTO – DO – RAO

14 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 DO = doorstroomopening Niet afsluitbaar of regelbaar - spleet onder (of rond) deur : 70 cm² 140 cm² voor keukens - rooster in deur of wand : 25 m³/h 50 m³/h voor keukens RTO – DO – RAO

15 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 RAO = regelbare afvoeropening - regelbaar open + dicht + minimaal 3 tussenstanden of continu - hoofdzakelijk vertikaal en recht kanaal - uitmondend boven dak nabij de nok - doorsnede > 140 cm² > 70 cm² voor toiletten kleinste afmeting > 5 cm RTO – DO – RAO

16 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 RTO – DO – RAO >7

17 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 Omliggende hindernissen (A en B) Functie van a/h2 en h2/h1 en hoek RTO – DO – RAO Moeilijk te beoordelen

18 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 BIJZONDERE LOKALEN GEMEENSCHAPPELIJK RUIMTES Trappenhuizen en gangen - luchtdichtheid woning-gemeenschappelijke delen o.a. lekdebiet inkomdeur < 50 m³/u bij 50 Pa - 1 toevoeropening + 1 afvoeropening per afsluitbaar deel - lichte overdruk tov individuele woningen (geen systeem C) - ventilatiedebiet = ½ volume/u

19 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 BIJZONDERE LOKALEN GARAGES verluchtingsmonden : - in buitenwand - bovenzijde < 40 cm boven vloer - vrij oppervlak monden > 0.2 % van A garage - binnendeuren naar garage voldoende luchtdicht A garage > 40 m² : permanente mechanische afzuiging volgens bijzonder studie

20 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 BIJZONDERE LOKALEN KELDERS en ZOLDERS Moeten verlucht worden Systemen : -natuurlijke ventilatie via ramen > 140 cm² of roosters 50 m³/u bij 2 Pa - mechanische afvoer > 25 m³/u - mechnische toe- en afvoer > 25 m³/h - bij zeer luchtopen ruimtes : geen eisen (bv pannendak zonder onderdak)

21 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 BIJZONDERE LOKALEN LIFTKOKERS en –KOOIEN Zie normen o.a. NBN E52 reeks STOOKPLAATSEN Zie normen o.a. NBN D51-003 (2004) NBN B61-001 HUISVUILKOKERS en –RUIMTES In onderdruk t.o.v. woningen Technisch studiebureau Te vermijden

22 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 OPEN VERBRANDINGS- TOESTELLEN Verbrandingstoestellen die hun lucht uit het lokaal zelf nemen - VRIJE TOEVOER (systemen A en C) : niet afsluitbare opening voor buitenlucht (sectie volgens normen) - MECH TOEVOER (systemen B en D) : toegevoerde lucht > verbrandingslucht - MECH AFVOER (systemen C en D) : nooit onderdruk VHM-EIS OPEN VERBRANDINGSTOESTELLEN > 10 kW VERBODEN IN BEWOONBARE LOKALEN

23 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 DAMPKAPPEN DAMPKAP= intensieve ventilatie ≠ basisventilatie Verplicht bij - ‘open’ keukens (niet afsluitbaar tov living) - ‘ingesloten’ keukens (zonder openingen naar buiten) Minimum debiet : 200 m³/u Steeds permanente afvoer in keukens

24 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 DAMPKAPPEN Aanbevelingen VHM Systeem A Dampkap met directe afvoer naar buiten + RAO Aanzuiging lucht via RAO mogelijk Systemen C en D Dampkap te integregen in mechanische afvoer Minimum stand = basis ventilatiedebiet

25 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 DAMPKAPPEN Aanbevelingen VHM Systemen C en D – collectief Dampkappen op afzonderlijke collectieve afvoer met onderdruk/debietgestuurde ventilator Systeem D – collectief Toevoer aanpassen aan afvoer dampkamp Technisch studiebureau

26 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 DROOGKASTEN Aanvullingen VHM op NBN D50-001 Los van ventilatiesysteem Directe afvoer naar buiten of Afzonderlijk collectief kanaal Condenskasten niet aan te raden (onzeker)

27 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 BESLUITEN • Regelgeving / normen op zich zijn geen waarborg voor goede kwaliteit • De kwaliteit wordt reeds van bij het voorontwerp bepaald door toepassing van de basisprincipes en rekening te houdend met de praktische uitvoerbaarheid – samenspraak met ontwerper technieken is sterk aan te bevelen • Er is behoefte aan een “kwaliteitscharter” die zowel door ontwerpers als uitvoerders kan onderschreven worden

28 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 NUTTIGE INFO - TV 192 en 203 (WTCB) Ventilatie van woningen Deel 1 en 2 - TV 187 (WTCB) Dampkappen en keukenventilatie WTCB-DIGEST : Ventilatie van gebouwen Web :energiesparen.be bbri.be/antenne_norm/energie/nl/index.html wtcb.be/webcontrole bbri.be/webcontrole/index.htm

29 WONINGVENTILATIE ONTWERPEN NBN D50-001 Vraagstelling


Download ppt "Door de heer Bernard Wallyn, ir. Technische studiedienst WONINGVENTILATIE ONTWERPEN."

Verwante presentaties


Ads door Google