De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KERSTVERHALEN. 70 MARCUS 90 LUCASMATTEUS + Q + eigen bronnenmateriaal Slc = Songergut LucasSMt = Songergut Matteüs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KERSTVERHALEN. 70 MARCUS 90 LUCASMATTEUS + Q + eigen bronnenmateriaal Slc = Songergut LucasSMt = Songergut Matteüs."— Transcript van de presentatie:

1 KERSTVERHALEN

2 70 MARCUS 90 LUCASMATTEUS + Q + eigen bronnenmateriaal Slc = Songergut LucasSMt = Songergut Matteüs

3 KOMT NIET VOOR IN HET BIJBELS GEBOORTEVERHAAL : Stal met os en ezel  Jesaja 1,3 : ‘Een os kent zijn bezitter en een ezel kent de krib van zijn heer, maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. ‘ Os en ezel in de stal  zij kennen hun Heer maar de mensen nog niet  ingevoerd als stalelementen door Franciscus van Assisi in de 13 e eeuw Os en ezel

4 Caspar, Melchior en Balthazar  in de 8 e eeuw namen gekregen  3 namen omdat er 3 geschenken zijn In Duitse Beieren : gewoonte op 6 januari : met gewijd krijt op huisdeuren schrijven : CMB = Christus Mansionem Benedictat = Moge Christus dit huis zegenen. Toen men geen Latijn meer verstond heeft de volksmond daarvan de namen van de 3 koningen gemaakt. 3 koningen

5 Gemeenschappelijke boodschap van Lucas en Matteüs : In BETLEHEM geboren !! Matteüs  thuis maar moesten vluchten, na enkele jaren terug maar in een andere provincie Lucas  volkstelling Messias moést in Betlehem geboren worden. Dit was immers de plaats waar men van oudsher de Messias verwachtte. Die Messias zou een zoon van David zijn en die stam van David woonde nog altijd in Betlehem.

6 Vooruit wijzen naar zijn volwassen leven In de kerstverhalen gaat het in de eerste plaats om de boodschap, de wijsheid van deze teksten. Ze vertellen meer over wie Jezus GAAT WORDEN, de volwassen Jezus Toch leggen Matteüs en Lucas hun eigen accenten

7 EIGEN ACCENTEN VAN MATTEUS : Jozef  dromer, engel stuwt hem aan, naam van kind wordt aangekondigd.  Jezus is de vervuller van het 1 e testament JOZEF DE DROMER (uit het eerste testament) 3 wijzen tegenover Herodes  Wie is nu koning ? Jezus of Herodes ?  Jezus zal in conflict komen met de machthebbers (vooruitwijzend naar zijn volwassen leven) wrede heersers zijn van alle tijden cfr. 1 e testament  Farao

8 GOUD, WIEROOK en MIRRE Goud  macht Wierook  gebed Dure geschenken die wijzen op de belangrijkheid van het kind Mirre  kruid dat gebruikt wordt bij het balsemen van de doden  vooruitwijzend naar Jezus’ kruisdood

9 EIGEN ACCENTEN VAN LUCAS : In doeken gewikkeld  verwijzing naar kruisdood HERDERS  ‘stal’ is hun milieu, ‘gewone volk’, stinken naar hun schapen, maginalen van die tijd  we vinden Jezus dus terug bij de marginalen waar je hem niet zou verwachten. Eerste getuigen zijn aanstootgevend Volkstelling  door de bezetter (Romeinen) georganiseerd in functie van de belastingen. Registratie van alle roerende en onroerende goederen  duidelijk maken wie de baas is !  opstanden.

10 JEZUS = MESSIAS = CHRISTUS = GEZALFDE Matteus  koningLucas  profeet  macht en gezag en hoe we daar mee omgaan  koning van dienstbaarheid  Mensen zijn nooit gelijk (ind.) Er is altijd een assymetrische verhouding : iemand die zwakker/sterker staat en dus is er altijd heteronomie  Dunne huid en grote mond  heersende klasse  Tijdsgenoten her-oriënteren, tonen hoe ze echt VRIJ kunnen zijn (innerlijke vrijheid) niet : vrijheid van alles-kan-en-mag wel : vrijheid die je toelaat ‘ja’ te zeggen op een vraag die je zelf niet gesteld hebt maar die je heel diep in jezelf voelt als bron van geluk.

11 JEZUS = MESSIAS = CHRISTUS = GEZALFDE Matteus  koningLucas  profeet  deze heteronomie (de ander die mij de ‘wet’ stelt) komt vóór elke vorm van vrijheid. Deze vrijheid komt niet met de vraag, het appèl maar met de manier waarop we de vraag beantwoorden, dat is onze autonomie (vrijheid)  Essentie van liefde : jezelf wegcijferen voor de ander  Dynamische vrijheid die de mens vrij kan maken vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaars geluk (orthodoxie. Thoraregels kunnen wel tijdelijk helpen om samen op weg te gaan maar echte waarheid gaat veel verder en dieper.

12 JEZUS = MESSIAS = CHRISTUS = GEZALFDE Matteus  koningLucas  profeet  Positieve discriminatie (voorrang voor de zwaksten) vanuit een dubbele heteronomie  Gelofte van ge-hoor- zaamheid : leren ‘horen’ voldoende stil maken om God binnen te laten. Het streven naar macht, prestige en bezit even stilleggen in jezelf en luisteren naar de stem van de A(a)nder die je uitdaagt om je grenzen te verleggen.  wet is middel, geluk is doel van de mens Jezus heeft thoravoorschriften nageleefd waar hij kon. Maar wat hem ergerde was het feit dat dit systeem mensen uitsloot : zondaars, tollenaars, heidenen, onreine mensen, zelfs vrouwen in het algemeen.

13 JEZUS = MESSIAS = CHRISTUS = GEZALFDE Matteus  koningLucas  profeet  NIET alleen : jezelf WORDEN MAAR : méér dan jezelf worden Jezelf overstijgen, méér doen dan je logischerwijze zou verwachten. cfr. Eucharistie : jezelf breken en delen met je vrienden je lichaam, je bloed willen geven voor elkaar.  Na Jezus’ dood : nog een stap verder : 613 voorschriften moesten niet meer klakkeloos worden opgevolgd om volgeling van Jezus te zijn : dit maakt het niet gemakkelijker !!  vrijheid vanuit verantwoordelijkheid (zelf in eer en geweten uitmaken wat aanvaardbaar is en wat niet (cfr. Levinas)


Download ppt "KERSTVERHALEN. 70 MARCUS 90 LUCASMATTEUS + Q + eigen bronnenmateriaal Slc = Songergut LucasSMt = Songergut Matteüs."

Verwante presentaties


Ads door Google