De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

G y m n a s i u m d a g 1 B k. O D Y S S E E. voorgedragen, zoals de Grieken vóór Homerus het ook deden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "G y m n a s i u m d a g 1 B k. O D Y S S E E. voorgedragen, zoals de Grieken vóór Homerus het ook deden."— Transcript van de presentatie:

1 g y m n a s i u m d a g 1 B k

2 O D Y S S E E. voorgedragen, zoals de Grieken vóór Homerus het ook deden

3 Dit is het verhaal van Odysseus en het begin van zijn reis… Het begon allemaal als de koning van Sparta, Menelaos samen met Palamedes naar Ithaka gaat, om Odysseus over te halen om mee te vechten in de Trojaanse oorlog. Maar vlak daarvoor is Telemachos, de zoon van Odysseus geboren. Odysseus wil niet mee zo vlak na de geboorte. En dáárom doet hij alsof hij krankzinnig is geworden. Hij neemt de ploeg en gaat zout zaaien. Palamedes weet hoe sluw Odysseus is en legt Telemachos voor de ploeg om te testen of Odysseus wel écht krankzinnig is geworden. Natuurlijk ontwijkt Odysseus zijn zoon en wordt hij toch overgehaald om mee te vechten in de Trojaanse Oorlog. Femke en Debbie

4

5

6

7 Iphygenia Cassandra Laocoön Debbie en Femke

8 Iphygenia Iphygenia is een figuur uit de Griekse mythologie. Zij was de dochter van Klytaimnestra en koning Agamemnon. Hij had het heilige hert van de godin Artemis gedood. Artemis was boos en zorgde voor windstilte. Agamemnon wilde zijn dochter offeren voor een gunstige wind. Hij wilde uitvaren voor de Trojaanse Oorlog. Iphygenia werd gered door Artemis, die op het laatste moment medelijden kreeg. Artemis ruilde Iphygenia voor een hert. Door het offeren van haar dochter was Klytaimnestra boos op haar man Agamemnon en doodde hem. Hun zoon Orestes, nam wraak en doodde zijn moeder en haar nieuwe man. Een andere versie zegt dat Iphygenia zelf geofferd wilde worden. Ze wilde dit voor Hellas doen en dacht dat ze als heldin in de geschiedenis zou komen. Artemis hat medelijken met het meisje en legde een hert in haar plaats. Iphygenia werd door Artemis in één van haar heiligdommen in de Krim geplaatst als priesteres. Jaren later ontmoette zij haar broer Orestes en samen vluchtten ze weer naar Mycene.

9 Cassandra en Laocoön Cassandra was een van de dochters van Priamus, de koning van Troje, en koningin Hecuba. Cassandra was zo mooi dat de god Apollo met haar het bed wilde delen. Cassandra zei dat ze dat goed vond, maar wilde daarvoor in ruil de gave om de toekomst te kunnen voorspellen. Zodra Apollo haar wens had vervuld, weigerde Cassandra haar belofte na te komen. Apollo was woest en wilde haar straffen. Maar de goden konden een verleende gave niet ongedaan maken. In plaats daarvan voegde Apollo er de beperking aan toe dat niemand haar zo geloven als ze een voorspelling deed. Cassandra voorspelde inderdaad een aantal keer de dood van Troje en werd door niemand geloofd. samen met Laocoön waarschuwde, ook voor niets, tegen het binnenhalen van het paard van Troje. Bij de inname van Troje zocht zij haar toevlucht bij een beeld van Pallas Athena, maar Ajax de Kleine rukte haar daar wreed vandaan. Vervolgens werd Cassandra door Agamemnon als oorlogsbuit meegevoerd naar Mykene. Zij waarschuwde hem voor zijn naderende dood, maar werd niet geloofd. Hij werd in bad door zijn vrouw Klytaimnestra met bijlslagen gedood en even later werd Cassandra met dezelfde bijl onthoofd.

10

11 List met het paard Sarah en Joyce Odysseus daagt de goden uit

12

13 Het paard van Troje. Hoi wij zijn Sarah en Joyce wij hebben de onderwerpen het paard van Troje en Odysseus daagt de goden uit. Na 10 jaar oorlog raadde de ziener kalchas de Grieken aan om de stad met een list in te nemen, maar dat was niet de goede oplossing. De sluwe Odysseus kwam met een slim plan: ze bouwden een groot houten paard waarin ze soldaten verstopten. Het plan vereiste dat de Trojanen, in hun overwinningsroes het paard de stad in zouden slepen en zouden feesten, waarna ze kwetsbaar en dronken zouden zijn. De Grieken braken hun kamp op en deden net alsof of ze terug naar huis gingen. In werkelijkheid lieten ze hun schepen voor anker gaan bij het eiland Tenedos. Eén Griek was achtergebleven, sinon. De Trojanen kwamen buiten de stad en stonden stomverbaasd rond het paard. De Trojanen zagen hierin een teken van de goden. Ze vonden ook sinon, die hen vertelde dat hij was achtergelaten door de Grieken en dat de Grieken naar huis waren; het paard was een geschenk. Cassandra, de dochter van Priamos, voorspelde dat het slecht zou aflopen wanneer de Trojanen het paard de stad binnen zouden halen. Zij faalde nooit in haar voorspellingen, maar omdat zij ooit de liefde van niemand minder dan Apollo had versmaad, was zij door hem vervloekt, zodat zij nooit geloofd werd, dus luisterde ook nu niemand naar haar. Uitgelaten haalden de Trojanen het paard naar Troje en een feest barstte los.

14 Odysseus daagt de goden uit Het paard van Troje is een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie. Het vertelt hoe belegerende Grieken erin slaagden om Troje binnen te dringen door zich te verstoppen in een reusachtig houten paard, dat door de nietsvermoedende inwoners van Troje binnen de stadsmuren werd gehaald. Ze vierden allemaal feest want ze dachten dat ze hadden gewonnen. Maar eigenlijk zaten er allemaal Griekse soldaten in het paard. Dus alle mensen gingen s ‘avonds feest vieren en zich vol zuipen. Want ja, je hebt toch gewonnen. De soldaten bleven stil en rustig wachten tot de mensen allemaal naar bed gingen. Als je een kater hebt word je niet erg snel wakker. Dus de soldaten kropen uit het paard. Ze liepen heel voorzichtig naar de poort, ze maakten de poort open. Want de wachters waren er niet. Dus alle andere Griekse soldaten kwamen ook binnen. En ja dan gebeurd het. De aanval. Het was erg gemakkelijk. Er waren maar een paar mensen die terug vochten. Dus ze hadden gewonnen. Toen Odysseus had gewonnen. Zei hij tegen de goden: ‘ik heb Troje, ik ben beter dan jullie allemaal bei elkaar.’ Dat vonden de goden niet leuk. Daarom sproken ze een vloek op hem uit. De vloek was dat hij nooit meer thuis zo komen. Dus Odysseus ging naar huis. Maar pas tien jaar later kwam hij weer thuis. In de buik van het paard zaten dertig soldaten verstopt, en twee spionnen in de mond. Er zijn nu ook veel strips en verhalen over dit onderwerp.

15

16

17

18 K i k o n e n. Fé en Lisette. L o t u s e t e r s L o t u s e t e r s

19 De Kikonen Odysseus begon na de verovering van Troje aan zijn terugreis naar zijn eiland Ithaka, waar zijn vrouw op hem wacht. Als eerste komt hij aan op het eiland van de Kikonen. De Kikonen waren bondgenoten van de Trojanen tijdens de oorlog, en daarom verwoestte Odysseus met zijn mannen het hele eiland en doodde hij alle Kikonen, behalve de priester Appolo Maro, die hem twaalf kruiken giftige wijn schenkt, die Odysseus later nog goed van pas zouden komen. Lotuseters deel 1 Odysseus voer met zijn manschappen op volle zee toen er plotseling een vreselijke storm losbrak. Wolken en dichte mist verduisterden alles. De razende windvlagen scheurden de zeilen en de hulpeloze schepen dreven rond tussen het schuim. Om hun schepen niet te laten vergaan, roeiden ze hun boten naar de kust. Na twee verschrikkelijke nachten en twee eindeloze dagen ging de storm eindelijk liggen. Pas toen gingen Odysseus en zijn mannen weer de zee op; een gunstige wind dreef ze naar het zuiden. Maar toen ze om de gevaarlijke Kaap Maleia zeilden, wierp een stormachtige noordenwind ze weer terug naar open zee. Negen dagen lang werden ze door woeste orkanen heen en weer geslingerd, totdat ze op de tiende dag ten slotte bij de kusten van de Lotofagen, de lotuseters, belandden.

20 Lotuseters deel 2 De mannen gingen aan land, haalden fris water en bereidden een maaltijd. Maar Odysseus werd door nieuwsgierigheid gegrepen, hij wilde weten wat voor mensen dit land bewoonden. Daarom stuurde hij een aantal mannen op verkenning uit. Dezen trokken er meteen op uit en kwamen bij de Lotofagen aan. De Lotofagen ontvingen de vreemdelingen met grote gastvrijheid. Ze gaven hun lotus te eten en die was honingzoet en verrukkelijk. Zodra de verkenners van de geurige bloemenspijs hadden gegeten, waren ze hun opdracht en terugkeer vergeten. Ze wilden voor altijd bij de Lotofagen blijven en vergaten hun vaderland. Ze waren gegrepen door de vergetelheid. Toen de verkenners maar niet terugkeerden, maakte Odysseus zich zorgen. Hij ging op zoek naar zijn mannen en vond hen uiteindelijk zorgeloos en gelukkig bij de Lotofagen. De held dwong hun echter mee terug te gaan, wat ze ook deden al hun smeekbeden waren voor niets. Hij bond ze vast aan de riemen van de schepen zodat ze niet meer terug konden keren; zo sterk waren de verleidingen van de Lotofagen. Haastig stuurde Odysseus alle mannen aan boord, zodat niemand meer door de verlokkingen van de lotuseters verleid kon worden en zo de terugkeer naar het vaderland zou vergeten.

21

22 Cycloop Caitlin en Charlotte Aïolus

23 Aiolus was de zoon van de god Poseidon, de bewaarder van de winden. Aiolus hield deze winden opgesloten in een grot en kon ze als hij dat wilde uitzenden om wind te brengen. Aeolus ontmoette Odysseus op de Liparische Eilanden. Aiolus gaf hem een zak mee, waarin de tegenwinden zaten, zodat Odysseus nooit last van tegenwind zou hebben. De reisgenoten van Odysseus waren echter zo nieuwsgierig, dat ze in de zak keken. De tegenwinden ontsnapten, waardoor Odysseus zijn bestemming nog niet kon bereiken. Aeolus was eveneens de godheid die ervoor zorgde dat de Grieken niet konden uitvaren naar Troje, tot de koning Agamemnon zijn dochter Iphigeneia aan de godin zou offeren.

24

25

26

27 Laistrygonen Wouter en Roan C i r c e

28 Laistrygonen (Gr.) of Laestrygones (Lat.) het is een volk uit de Griekse mythologie. Het volk bestond uit mensen etende reuzen. Odysseus kwam e tegen op zijn terugreis naar Ithaka. Hun leider was Lams en bij Tele- pylos vernietigden ze met rotsblokken elk schip dat met Odysseus meevoer, behalve het schip van Odysseus. De Laistrygonen slachtten de mensen en aten deze op. Het oude Griekse volk zijn kannibalistische reuzen. Ze komen in vele boeken voor zoals in 'Percy Jackson en de Olympiërs (de zee van monsters, deel 2) Circe dochter van de zon. Zij is in de Griekse mythologie een tovenares die leefde op het eiland Aeaea. Dat zou vroeger in de buurt van Italië moeten liggen.de plaats waar ze leefde zou de berg circeo zijn. Het verhaal van Circe word vertelt in Boek 10/11van Homerus’Odyssee. Circes vader was Helios de zonnegod. En haar moeder was Perseis, een van de Oceaniden. Circe was een goeie tovenares ze betoverde haar vijanden met toverdranken. Het verhaal: Odysseus klimt een heuvel op en ziet rook. Hij weet niet vanwaar het komt. Hij zat te denken of hij zelf op onderzoek uit moest. Uiteindelijk wist hij wat; hij ging terug met zijn metgezellen om met hen te overleggen. Toen hij vertelde over de rook werden de mannen bedroefd, ze dachten aan de cycloop Polyfemos en de Laistry- gonen, de menseneters. Maar Odysseus wilde zeker weten wat er aan de hand was met die rook. Hij verdeelde de manschappen in twee delen. De ene groep werd aangevoerd door Eurylochos, en de andere door Odysseus zelf.

29 Ze lootten wie er het eerst zou gaan verkennen. Het lot trof Eurylochos. Bedroefd trokken ze het bos in. Na een heel eind lopen zagen ze een mooi, groot huis. Het huis van Circe. Rond het huis zwierven dieren. Wolven en leeuwen slopen er rond. Ze vielen de mannen niet aan. Het waren mensen die betoverd zijn door Circe, daarom leken ze zo tam. Eurylochos en zijn mannen waren bang en gingen de poorten van het grote huis binnen. Daar hoorden ze een liedje, het was Circe die zat te neuriën. Ze riepen en schreeuwden. De mooie tovenares kwam naar buiten. Ze nodigde de mannen uit om naar binnen te komen. Ze gingen allemaal op de uitnodiging in. Eurylochos ging niet want hij vermoedde onheil. Ze gaf de mannen een beker wijn. Er zat iets in de wijn. De mannen vergaten hun eigen land, zodat ze op Circes eiland bleven. Ze raakte de mannen aan met haar toverstafje, en ze veranderden in grote dikke varkens. Ze hielden wel hun eigen gedachten. Eurylochos wachtte een hele tijd voor het huis. De mannen kwamen niet meer terug. Hij rende terug naar Odysseus en vertelde dat er iets is gebeurt met de mannen. Odysseus greep zijn zwaard en ging er naartoe. Onderweg kwam hij Hermes tegen, die gaf hem een toverdrank dat hem beschermde tegen de magie van Circe. Bij Circe aangekomen riep hij haar, ze kwam naar buiten en probeerde hem te betoveren. Het lukte niet. Hij dwong haar de mannen terug te betoveren. Ze deed het. Odysseus liep met de mannen terug naar Eurylochos. Ze waren allemaal blij. Einde. Circe word later nog verliefd op Odysseus. Volgens Hesiodus baarde ze hem drie zonen: Agrios, Latinus en Telegonus. Telegonus zou later de koning van de Etrusken worden. De meeste schrijvers noemen hem alleen Telegonus als zoon van Odysseus en Circe.

30

31

32

33 O n d e r w e r e l d. Wies en Amber. S i r e n e n

34 De onderwereld Circe had odysseus aangeraden naar de onderwereld te gaan. Met de hulp van circe komt odysseus bij de onderwereld. Hij gaat alleen naar binnen. Daar moet hij een kuil graven en daar drie offers brengen: een mengsel van melk en honing, zoete wijn en water. Hierover heen moet hij meel strooien, een aantal beloftes afleggen en een zwarte ram en een zwart schaap offeren.. Odysseus had van Circe gehoord dat Teiresias de eerste is die van het bloed mag drinken. Maar natuurlijk komen op het bloed alle schimmen af, die Odysseus met zijn zwaard op afstand probeert te houden. Tussen de schimmen ziet hij zijn moeder, die nog leefde toen hij van Ithaka wegging, maar ook haar mag hij niet van het bloed laten drinken, voordat Teiresias genoeg heeft. Eindelijk verschijnt hij, en hij voorspelt dat Odysseus en zijn mannen veilig op Ithaka zullen aankomen, als hij de koeien van Helios, de zonnegod, die grazen op het eilandThrinakia, met rust laat. Thuis aangekomen zal hij de vrijers die met Penelope willen trouwen moeten doden, maar daarna zal hij een rustige oude dag hebben. Na deze voorspelling kon Odysseus eindelijk zijn moeder van het bloed laten drinken. Zijn moeder heeft zelfmoord gepleegd, omdat ze het niet meer aankon zonder hem te leven

35 De Sirenen De sirenen waren half mensen en half vogel. ze brachten met hun gezang de zeelui in verleiding om naar hun toe te komen. Als de zeelui dan kwam vaarden ze tegen de rotsen aan en als dat gebeurde liep het niet goed met hun af. Odysseus had van Circe een goede raad gekregen dat hij de oren van de bemanning dicht moest stoppen met bijenwas. hij deed dat zodat de bemanning niet in verleiding kwam om naar de sirenen te gaan. Hij liet zichzelf vastbinden aan de mast zodat hij wel het mooie gezang van de sirenen kon horen maar er toch niet naar toe kon varen. hij zei ook tegen zijn mannen dat als hij riep dat ze hem los moesten maken hem niet los moesten maken maar juist nog strakker vastmaken. en zo kwamen ze levend langs het eiland van de sirenen.

36

37

38

39 S c y l l a Yassine en Stan C h a r y b d i s

40 Scylla is een figuur uit de Griekse mythologie. Oorspronkelijk was ze een beeldschone zee- nimf, die echter door een jaloerse heks veranderd werd in een zeskoppig monster. Uiteindelijk verandert Scylla in een rots (in de branding). Hieronder een korte versie van het verhaal. Glaucus was een visser> die door het eten van een bepaald kruid ‘ getransformeerd werd tot zeegod. Op een dag zag hij de beeldschone Scylla die aan het baden was bij de kust van Sicilië, waar ze woonde. Glaucus vond haar zo mooi dat hij prompt verliefd op haar werd. Toen hij haar echter aansprak vluchtte ze weg, het land op, waar hij haar niet kon volgen. Een eindje verderop stopte om te zien wie het was die haar had aangesproken. Glaucus vertelde toen zijn verhaal, over hoe hij van visser tot zeegod geworden was. Scylla zag hem echter niet zitten en ging er vandoor. Glaucus was wanhopig en hij vroeg om raad bij de tovenares Circe. Hij vroeg haar een drankje te maken waardoor Scylla ook op hem verliefd zou worden. Circe stemde uiteindelijk toe, maar wat Glaucus niet wist was dat Circe verliefd op hém was, en er dus zeker niet bij gebaat was om haar concurrent Scylla verliefd te laten worden op Glaucus. In plaats van het liefdesdrankje deed ze iets in het water waardoor Scylla veranderde in een monster met 12 voeten (in de vorm van slangen en blaffende honden) en zes koppen. Ze stond vast op één plek en werd een gemeen monster dat schepen vernietigde en zeelieden op at. Uiteindelijk veranderde ze in een rots, en ook in die vorm was ze een schrik voor de zeelieden.

41 Charybdis: Een zeemonster, de dochter van Poseidon en Gaia. Volgens de mythe zoog Charybdis driemaal per dag een enorme hoeveelheid water op en spuwde die vervolgens uit, waardoor er een draaikolk ontstond. Charybdis was oorspronkelijk een zeenimf, die door Zeus in een monster werd veranderd, toen ze zijn koninkrijk onder water zette. Charybdis bevond zich aan een zeeëngte(een smalle doorgang tussen twee zeeën) en daartegenover lag Scylla, een monster met zes hondenkoppen. Zeelui die door de straat voeren en Charybdis probeerden te ontwijken, zouden in het bereik van Scylla's koppen komen, maar schepen die Scylla wilden ontwijken, werden in hun geheel door Charybdis opgeslokt. De Agronauten (de bemanning van het mythologische schip Argos) overleefden allen hun reis tussen Scylla en Charybdis door, doordat ze begeleid werden door Thetis, een van de Nereïden. Odysseus had niet het geluk door een dochter van Poseidon begeleid te worden, maar Circe had hem geadviseerd Scylla boven Charybdis te verkiezen: Scylla zou met haar zes koppen zes mannen van zijn schip grijpen, maar Charybdis zou zijn hele schip vernietigen. Hij volgde haar raad, en Scylla griste de zes sterkste van zijn mannen van zijn schip en at ze op, maar zijn schip was ongeschonden en voer verder. Later op zijn reis kreeg Odysseus ook te maken met Charybdis, die zijn vlot opzoog; hij wist ternauwernood te ontkomen door zich aan een tak vast te klampen en te wachten totdat Charybdis het water weer uitspuugde en zijn vlot weer boven kwam drijven.

42

43

44

45

46

47 H e l i o s Wiebe en Jord K a l y p s o

48 Helios deel 1 Helios is de zonnegod uit de Griekse mythologie. Hij is de zoon van het Titanenpaar Hyperion en Theia. Helios is de man van Perseis met wie hij meerdere kinderen had, waaronder Circe, Pasiphaë en Aietes Helios is verantwoordelijk voor zonsopgang en -ondergang. Met zijn stralende zonnewagen rijdt hij door de hemel en brengt de mensen licht. 's Morgens stijgt hij in het oosten op uit de oceaan. Na een tocht langs de hemel daalt hij 's avonds weer in het westen neer in de oceaan. 's Nachts vaart hij op zijn zonneboot terug van het westen naar het oosten over de oceaan. Helios wordt altijd afgebeeld in een licht gewaad met een stralenkrans om zijn hoofd. Meestal zit hij in een wagen en ment hij zijn vlammensnuivende paarden. Helios heeft ook drie kinderen bij de oceanide Clymene, Aigle en Phaëthon. Het verhaal vertelt dat de mensen niet wilden geloven dat Phaëthon een zoon van de zonnegod was. Daarom ging Phaëthon naar zijn vader. Hij vroeg hem een teken te geven zodat hij kon bewijzen dat hij de zoon was van de zonnegod. Na lang aandringen kreeg hij van Helios de toestemming om voor één dag de zonnewagen te besturen. De gevolgen waren noodlottig. Toen Phaëthon de teugels had genomen, ging alles in eerste instantie goed.

49 Helios deel 2 Halverwege begon hij echter bang te worden: de aarde lag diep beneden hem en om hem heen resen zich de sterrenbeelden. Toen de Schorpioen dreigde met zijn angel, raakte Phaëthon in paniek. De wagen schoot met wilde sprongen door de lucht en slingerde heen en weer. De vurige paarden raakten de vaste sterren, later schoten ze een wolkenlaag binnen, die onmiddellijk in vlam vloog. Ook de aarde raakte in brand. Geen plek op aarde schijnt door de vlammen gespaard te zijn. Drie keer trachtte Poseidon zich uit zee te verheffen, maar werd hij door de hitte teruggedwongen. De hitte en straling drongen zelfs tot de Tartarus door, waar Hades, Charon, en alle dodenschimmen verbaasd omhoog keken. Tenslotte maakte Zeus een einde aan de rit door Phaëthon met een van zijn bliksemstralen te doden. Machteloos heeft Helios het lot van zijn zoon moeten aanzien. Op die dag, zo vertelt men, werden de bewoners van Afrika zwart, en Libië werd door verdorring tot een woestijn herschapen. Helios wordt soms gezien als de lichtgod Apollo.

50

51

52

53 F a ï a k e n Bas en Mike Penelope en de lijkwade

54 Hallo ik ben Bas en ik ga jullie iets vertellen over de Faiaken. De Faiaken waren het volk van koning Alouinus. Zij leefden op het eiland Scheria. Scheria is een mythologisch eiland. Waarschijnlijk is dit nu het Griekse eiland dat Corfu heet. De Faiaken worden beschreven als een vrolijk en gastvrij volk van zeevaarders. Iedereen die belandt op Scheria wordt vriendelijk ontvangen. Ook Odysseus die op weg was naar zijn eiland Ithaka kwam hier aan als schipbreukeling. Poseidon had namelijk een storm veroorzaakt waardoor hij bijna was verdronken. Dan wordt Odysseus gevonden en gered door Nausikaä. Zij was de dochter van de koning van Scheria. Odysseus wordt goed verzorgd door de Faiaken. Zij zorgden ervoor dat hij met een schip dat automatisch en zonder kapitein vaart, (ofwel een gedachtenlezend schip) uiteindelijk weer terug op Ithaka kwam..

55

56

57 de lijkwade Penelope liet een lijkwade (een soort doek) maken voor haar man die overleden was maar dat wilde ze niet geloven. Maar ze had wel gezegd als de lijkwade klaar was zou zei een nieuw koning kiezen en met hem trouwen. Maar ze had een list bedacht elke nacht als de mannen klaar waren met weven haalde zei de lijkwade weer uit elkaar en zo ging het door tot haar man na 20 jaar weer thuisgearriveerd was.

58

59 T e r u g k e e r o p I t h a k a Geert & Frank

60 Odyssee Terugkeer op Ithaka deel 1 Al die tijd dat Odysseus van huis was, kwamen er steeds meer vreemde mannen naar Penelope, zijn vrouw, die met haar willen trouwen. Maar Penelope houdt nog steeds van Odysseus en wil niet hertrouwen, hoewel Telemachos, hun zoon, nu volwassen is. Als Odysseus op Ithaka aankomt herkent hij het eerst niet, omdat het in mist is gehuld. De Godin Athena, die hem zijn gehele reis heeft begeleid, haalt de mist weg en dan herkent Odysseus het eiland. Athena zegt ook nog dat als hij meteen naar Penelope gaat, zal hij sterven als Agamemnon. Dus gaat Odysseus gaat vermomd als bedelaar naar de zwijnenhoeder Eumaios. Athena gaat ondertussen naar Sparta om Telemachos terug te halen. Als Eumaios doorheeft dat de bedelaar Odysseus is, waarschuwt hij hem om niet naar zijn paleis terug te keren voordat Telemachos terug is. Als Telemachos terugkomt, krijgt Odysseus van Athene zijn gedaante terug. Eerst herkent Telemachos zijn vader niet maar hij wordt overtuigd door Odysseus. Die vraagt hem om hem te helpen met het verslaan van de vrijers en Telemachos gaat daarmee akkoord.

61 Odyssee Terugkeer op Ithaka deel 2 Odysseus gaat weer vermomd als bedelaar naar zijn paleis, niemand herkent hem daar, behalve zijn hond. De vrijers zijn ondertussen erg opdringerig geworden en willen dat Penelope een keuze maakt met wie ze trouwt. Ze verzint een list. Aan de muur hangt de boog van Odysseus, die alleen hij kan spannen. Ze organiseert een wedstrijd, en degene die de boog kan spannen en in één keer een pijl door de ogen van twaalf bijlen kan schieten, wordt de nieuwe echtgenoot. Alle mannen proberen de boog te spannen, maar het lukt niemand. Odysseus (nog steeds verkleed als bedelaar) vraagt of hij het eens mag proberen. Penelope zegt dat de bedelaar het mag proberen. Odysseus spant de boog en schiet ermee door alle twaalf ogen. De vrijers protesteren hevig. Dan laat Odysseus zien wie hij is en als de mannen hem herkennen worden ze bang en proberen ze hem te vermoorden waarna Odysseus een van de vrijers doodt. De vrijers protesteren weer dat ze niks hebben gedaan. Dat is wel zo, ze hebben jaren van zijn geld geleefd en zijn vrouw beledigd. Er begint een hevige strijd. Dan krijgt Odysseus hulp van Telemachos en samen doden ze alle mannen. Dan geeft Odysseus opdracht aan zijn oude voedster om alle ontrouwe dienaressen te halen. De meisjes moeten alle lijken naar buiten dragen en de zaal schoonmaken, waarna ze door Telemachos worden opgehangen. Hierna gaat Odysseus op zoek naar Penelope en ze beloven voor altijd bij elkaar te blijven.

62

63

64

65


Download ppt "G y m n a s i u m d a g 1 B k. O D Y S S E E. voorgedragen, zoals de Grieken vóór Homerus het ook deden."

Verwante presentaties


Ads door Google