De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Ruimtemonitor Vlaanderen SADL Thérèse Steenberghen Diederik Tirry 25 januari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Ruimtemonitor Vlaanderen SADL Thérèse Steenberghen Diederik Tirry 25 januari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 De Ruimtemonitor Vlaanderen SADL Thérèse Steenberghen Diederik Tirry 25 januari 2012

2 SRW 2 instrumenten moeten samen met het sectoraal basisonderzoek en analyses van de ruimtelijke dynamiek 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen leiden tot een betere kennis van het ruimtegebruik en van de onderliggende ruimtelijk structurerende processen

3 1.De Ruimtemonitor Vlaanderen: directe en gebruiksvriendelijke toegang tot relevante toestandsindicatoren voor monitoring van het feitelijke ruimtegebruik (verleden tot heden) 2.Het Ruimtelijk-Dynamisch landgebruikmodel: is een simulatiemodel met een sterk exploratief-prognostisch karakter 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

4 Functie van de ruimtemonitor 1.Beleidsondersteuning bieden aan de hand van :  relevante toestandsindicatoren,  opbouw van tijdreeksen van relevante indicatoren gedefinieerd in de basisonderzoek-trajecten van het Steunpunt Ruimte en Wonen 2.Fundering voor een aantal grootheden in het ruimtelijk-dynamisch model 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

5 Ontwikkeling van.. 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen Onderzoek Ruimtemonitor Landgebruikmodel Data Indicatoren Ruimteatlas Scenario’s Data Administratie + Beleid Maatschappij

6 …tot October 6, 2011Spatial Monitor Flanders

7 RWO Steunpunt(en) DAR Provinciale diensten ruimtelijke planning Geleidelijke uitbreiding van gebruikersgroep Gebruik gebaseerd op het wederkerigheidsprincipe Toegangsbeperkingen mogelijk voor sommige indicatoren Gebruikers december 2011 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

8 Instrument Web portaal (online) Open-source software (GeoNetwork, GeoServer, PostGIS) Vooral visualisatie van kaarten en attributen Desktop versie Desktop-versie, gekoppeld aan een databank met basisdata en indicatoren ArcGIS Toolbox met monitoring instrumenten Gebruikers met GIS-ervaring Forum Uitwisseling van ideeën en ervaringen Collectieve inspanningen in het zoeken naar oplossingen(voor beide versies) Collectief geheugen, basis voor veelgestelde vragen, … 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

9 Web portaal October 6, 2011Spatial Monitor Flanders Acces via internet browser www.ruimtemonitor.be (in dutch, registration required)www.ruimtemonitor.be Content = indicators generated by researchers support centre

10 Analytisch GIS : toestandsindicatoren ruimte in Vlaanderen Andere voorbeelden: concentraties tuinen, ‘verpaarding’, installaties voor hernieuwbare energie, … 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

11 Ook indicatoren van onderliggende processen Voorbeeld: energieconsumptie per capita voor woon-werk verplaatsingen Author: Kobe Boussauw, UGent, Data source: Social Economical Survey 2001; MIRA Andere voorbeelden: Bruto-netto-tarra oppervlakte in de landbouw 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

12 D esktop applicatie Instrumenten voor: Ruimtelijke analyses Tijdreeksanalyses + Standardisatie! + Updates! + Synchronisatie! + Data checks! 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

13 D esktop applicatie ArcGIS 9.3 / 10  Vergt GIS ervaring Toegang via de Ruimtemonitor-Toolbox (ArcGIS extensie) Visualisatie, editeren, analyse, ontwikkeling Modelbuilder: 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

14 D esktop applicatie Modelbuilder Tools  Voor automatisering en archivering van indicator berekeningen De berekening kan volledig gereconstrueerd worden, met een duidelijke beschrijving van elke tussenstap Voordelen: Archivering & documentatie van berekeningswijze Nieuw berekeningen van eenzelfde indicator met nieuwe data (updates, …) Eenvoudig om de invloed van parameters op de resultaten van berekeningen na te gaan (gevoeligheidsanalyse) Ook black box variant mogelijk 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

15 Toekomst… “self-learning system”: hoe meer gebruikers, hoe meer… Nieuwe ruimtelijke transformaties en processen kunnen worden geïdentificeerd Indicatoren Nieuwe berekeningsmethoden kunnen worden vergeleken Data bronnen kunnen worden toegevoegd Beheer + Coaching zijn crucial 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

16 Vervolg… 2012 – 2016, Assimilatie van nieuwe software updates Meer verfijning van indicatoren Ook resultaten van case studies Andere soorten gegevens  multimedia Andere data collectie en processing, vb. Mobile Mapping Link tussen monitoring van bestaande toestand en onderliggende processen naar beleidsevaluatie Frisse ideeën: ‘kaart van de maand’? 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen

17  1.outputs: Web portaal:www.ruimtemonitor.bewww.ruimtemonitor.be Desktop applicatie Forum  2. belangrijkste resultaten: Operationeel instrument  3. aandachtspunten zijn voor het beleid: Beheer van inhoud Goede identificatie van gebruik en daaraan gerelateerde functionaliteit Onderbouwing inhoud 25 januari 2012Ruimtemonitor Vlaanderen


Download ppt "De Ruimtemonitor Vlaanderen SADL Thérèse Steenberghen Diederik Tirry 25 januari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google