De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NME, Den Haag, 12 oktober 2009Klimaatverandering Rob van DorlandKNMI.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NME, Den Haag, 12 oktober 2009Klimaatverandering Rob van DorlandKNMI."— Transcript van de presentatie:

1 NME, Den Haag, 12 oktober 2009Klimaatverandering Rob van DorlandKNMI

2 Wereldwijde klimaatverandering en haar oorzaken Wat merken we ervan in Nederland? Het klimaat van de toekomst KNMI klimaatscenario’s voor de 21 e eeuw Inhoud lezing:

3 Oorzaken van klimaatverandering: natuurlijk en antropogeen Waarnemingen: atmosfeer, oceaan, ijsbedekking Inzicht in oorzaak-gevolg relaties: terugkoppelingen en kringlopen Projecties: mondiaal én regionaal gegeven een set van emissiescenario’s (WG3) IPCC WG1 rapport beschrijft huidige kennis en inzichten op het gebied van:

4 Broeikasgassen Concentraties overtreffen in hoge mate de pre-industriele waarden van de laatste vele duizenden jaren Toename van concentraties CO 2, CH 4 en N 2 O is hoofdzakelijk het gevolg van de menselijke invloed

5 Informatie over het klimaat van voor het begin van de instrumentele waarnemingen bevestigt de ongewone aard van de recente opwarming Temperatuur reconstructie

6 Temperatuur en broeikasgassen in het verre verleden

7 Waarnemingen: 20 e eeuw

8 Trends in zeeijsminima

9 Smeltend zeeijs Noordpool September mediaan 1980-1984 September 2007

10 De opwarming van de aarde is onmiskenbaar blijkens: (1)temperatuurstijgingen van lucht en oceaan, (2)op grote schaal smelten van sneeuw en ijsbedekking, (3)Zeespiegelstijging, Verder worden veranderingen waargenomen in (4) Windpatronen, (5) extreem weer (droogte, hevige neerslag, hittegolven en intensiteit tropische cyclonen). Directe waarnemingen

11 Stralingsbalans Klimaatsysteem Inkomende Zonnestraling 342 Wm -2 Gereflecteerde Zonnestraling 102 Wm -2 (circa 30%) Uitgaande infraroodstraling 240 Wm -2

12 Stralingsforcering

13 Hoe gevoelig is het klimaatsysteem?

14 Oorzaken klimaatverandering Het grootste deel van de waargenomen toename van de mondiaal gemiddelde temperatuur sinds het midden van de 20 e eeuw is zeer waarschijnlijk het gevolg van de menselijke invloed.

15 Natuurlijke klimaatfactoren 20 e eeuw 1. Vulkaanuitbarstingen 2. Zonne-activiteit 3. El Niño

16 Begrijpen we de opgetreden klimaatveranderingen?

17 Temperatuurstijging NL Afwijking van de seizoens- en jaargemiddelde temperatuur

18 Nederland warmt sneller op Waargenomen stijging in temperatuur 1950-2007, per graad stijging in wereldgemiddelde temperatuur, in de vier seizoenen = X In Nederland X > 1 (X ongeveer 2). Kans dat dit toeval is, is kleiner dan 1 op 1000.

19 Nederland warmt sneller op Waarom? Meer westenwind in late winter en vroege voorjaar Meer zonnestraling in voorjaar en zomer, door o schonere lucht o (waarschijnlijk) afname van de bewolking

20 Internet: http://www.knmi.nl/kenniscentrum/ de_toestand_van_het_klimaat_in_Nederland_2008/ Gedrukte versie: via bibliotheek@knmi.nl (kosteloos) Het rapport

21 Temperatuurprojecties

22 Patronen van klimaatverandering

23 Gevolgen temperatuurstijging Zeespiegelstijging wereldwijd: 18 tot 59 cm (2090-2099 t.o.v. 1980-1999) met mogelijk nog 10 tot 20 cm extra door versnelde afkalving aan de randen van de Groenlandse en de West- Antarctische ijskap Zeespiegelstijging Nederland: 35 tot 85 cm door extra stijging van de Noord-Atlantische Oceaan. Verandering neerslagpatronen Verandering extreem weer (droogte, hittegolven, hevige neerslag, intensiteit tropische cyclonen)

24 Is het klimaatsysteem voorspelbaar?

25 waarnemingen ensemble gemiddelde Klimaatvoorspelling zomer “Dutch Challenge” project  De verschillen tussen de 62 simulaties worden uitsluitend veroorzaakt door natuurlijke variabiliteit in het klimaatsysteem

26 KNMI klimaatscenario’s voor Nederland

27 Verandering in 2050 t.o.v. 1990

28 Gemiddelde temperatuur in de winter

29 Herhalingstijden zomerneerslag Vergelijking tussen berekende (blauw) en waargenomen (zwart) hoeveelheid neerslag op zomerdagen voor het stroomgebied van de Rijn (1961-1990). De neerslaghoeveelheid bij een herhalingstijd van 100 wordt eens per 100 dagen overschreden. Toekomstberekeningen voor 2071-2100 (rood). Model: RACMO2

30 Wind en Storm

31 Opwarming zet door Winters gemiddeld natter Heviger extreme zomerbuien Veranderingen in het windklimaat klein Zeespiegel blijft stijgen Algemeen beeld Klimaatscenario’s voor Nederland

32 Stabilisatie Scenario’s

33 Het klimaat is veranderd en mensenhand daarin is onmiskenbaar Klimaatverwachting: het wordt warmer en gemiddeld over de aarde natter. Verder zijn er aanwijzingen dat het klimaat “verruwt” Klimaatverandering in Nederland: dreiging ligt vooral in de sfeer van water Door de onafwendbare klimaatverandering en door de vooruitzichten op de hele lange termijn is er geen keuze meer tussen adaptatie en mitigatie: beide zijn nodig Concluderend...

34 KNMI Klimaatscenario’s en Toestand van het Klimaat in Nederland 2008: www.knmi.nl PCCC (Platform Communication on Climate Change) voor klimaatbrede informatie, veelgestelde vragen en brochures: www.klimaatportaal.nl Meer informatie…


Download ppt "NME, Den Haag, 12 oktober 2009Klimaatverandering Rob van DorlandKNMI."

Verwante presentaties


Ads door Google