De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geschiedenis Xl-tabellen Programma 2006-2007. Bachelor 1 PROGRAMMAONDERDEELSEMEDOCENT ALGEMENE VAKKEN Overzicht van de historische kritiek13 M. Boone.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geschiedenis Xl-tabellen Programma 2006-2007. Bachelor 1 PROGRAMMAONDERDEELSEMEDOCENT ALGEMENE VAKKEN Overzicht van de historische kritiek13 M. Boone."— Transcript van de presentatie:

1 Geschiedenis Xl-tabellen Programma 2006-2007

2 Bachelor 1 PROGRAMMAONDERDEELSEMEDOCENT ALGEMENE VAKKEN Overzicht van de historische kritiek13 M. Boone Inleiding tot de wereldgeschiedenis23 E. Vanhaute Historisch overzicht van de wijsbegeerte13 J. Braeckman Inleiding tot de voornaamste moderne literaturen13 B. Keunen Geschiedenis van de kunst23 C. Van Damme Geschiedenis van de Klassieke Oudheid25 J. Devreker Geschiedenis van de middeleeuwen25 J. Deploige Geschiedenis van de vroegmoderne tijd15 R. Vermeir Geschiedenis van de moderne en hedendaagse tijd25 B. De Wever, L. François Geschiedenis van België25 Gita Deneckere, Bruno De Wever Pre- en protohistorie15 J. Bourgeois, Ph. Crombé Ecologische Geschiedenis15 E. Thoen Historische praktijk 1: Algemene inleiding tot de geschiedbeoefening J10 R. Vermeir, S. Vanderputten, H. Symoens, F Caestecker, R. Duthoy

3 Bachelor 2 (deel 1) Geschiedenis: Bachelor 2 OVERGANGSJAAR 2006-2007* PROGRAMMAONDERDEELSEMEDOCENT ALGEMENE VAKKEN Pre- en Protohistorie15 J. Bourgeois, Ph. Crombé Methodologie van de geschiedenis: paleografie met tekstverklaringJ5 Th. De Hemptinne Methodologie van de Geschiedenis: één te kiezen uit 5 - Methodologie van de geschiedenis: kwantitatieve methodes en hulpwetenschappen15 K. Verboven, E. Thoen, I. Devos, E. Vanhaute, T. Lambrecht - Methodologie van de geschiedenis: kwalitatieve methodes en hulpwetenschappen25 G. Deneckere, K. Verboven, J. Deploige Met goedkeuring van de faculteit, twee heuristieken te kiezen uit : 1010 - Historische praktijk 2: heuristiek: Klassieke Oudheid15 Koen Verboven - Historische praktijk 2: heuristiek: Middeleeuwen15 Steven Vanderputten - Historische praktijk 2: heuristiek: Nieuwe Tijden15 René Vermeir - Historische praktijk 2: heuristiek: Nieuwste Tijden15 Karel Velle

4 Bachelor 2 (deel 2) Met goedkeuring van de faculteit: twee oefeningen uit onderstaande lijst 10 - Historische praktijk 2: oefening: Klassieke OudheidJ5 R. Duthoy - Historische praktijk 2: oefening: MiddeleeuwenJ5 M. Van Melkebeek - Historische praktijk 2: oefening: Nieuwe TijdenJ5 I. Devos, J. Parmentier - Historische praktijk 2: oefening: Nieuwste TijdenJ5 M. Van Ginderachter - Historische praktijk 2: oefening: Ecologische geschiedenisJ5 E. Thoen

5 Bachelor 2 (deel 3) KEUZEVAKKEN Met goedkeuring van de faculteit voor 10 studiepunten te kiezen uit onderstaande lijst of uit de vakken van de reeds gekozen minor voor zover nog niet opgenomen in het minorpakket - Geschiedenis antieke wijsbegeerte15 Danny Praet - Geschiedenis Middeleeuwse wijsbegeerte15 Danny Praet - Geschiedenis moderne wijsbegeerte25 Helena De Preester - Receptiegeschiedenis: de klassieke traditie25 Freddy Decreus - Geschiedenis van de wetenschappen in de Oudheid25 Danny Praet - Het jodendom13 Klaas Smelik - Het christendom23 Danny Praet - Geschiedenis van de hedendaagse wijsbegeerte15 Bart Vandenabeele - Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten16 Michel Tanret

6 Bachelor 2 (deel 4) - Geschiedenis van de Islamwereld26 Urbain Vermeulen - Geschiedenis van Zuid- en Centraal-Azië16 Eddy Moerloose - Geschiedenis van China26 Ann Heirman - Gesschiedenis van Japan16 Andreas Niehaus - Geschiedenis van Zuidoost-Europa: Slavische volken15 Raymond Detrez - Overzicht van de geschiedenis van Afrika15 S. Smis - Amerikaanse geschiedenis13 Cornelis Van Minnen - Rechtsgeschiedenis 5 Dirk Heribaut - Grondslagen van het (straf)recht16 Georges Martyn

7 Bachelor 2 (minores) MINOR Met goedkeuring van de faculteit, één te kiezen uit :1/22---45015 - minor Kunstwetenschappen - minor Archeologie - minor Politieke wetenschappen en sociologie of een andere minor na goedkeuring van de faculteitsraad * voor Bissers 2e bachelor en Bachelor I studenten uit 2005-2006

8 Bachelor 3 Geschiedenis Bachelor 3 OPLEIDINGSONDERDEELSEMEDOCENT ALGEMENE VAKKEN Mondiale processen in historisch perspectief25 R. Doom, J. Parmentier, J. Dumolyn Tendenzen in de historiografie25 J. Art, J. Dumolyn Economie: economische geschiedenis15 E. Vanhaute, M. Boone, I. De Vos, K. Verboven Samenleving: politieke en sociale geschiedenis15 R. Vermeir, F. Vervaet, M. Van Melkebeek, F. Caestecker Civilisatie: cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis25 J. Deploige, R. Docter,A.-L. Van Bruaene, J. Art Methodologie van de Geschiedenis: één te kiezen uit - Methodologie van de geschiedenis: kwantitatieve methodes en hulpwetenschappen15 K. Verboven, I. De Vos, T. Lambrecht, E. Thoen, E. Vanhaute - Methodologie van de geschiedenis: kwalitatieve methodes en hulpwetenschappen25 G. Deneckere, K. Verboven, J. Deploige Historische praktijk 3: OnderzoekspaperJ15 M. Boone MINOR Eén aansluitende module uit de in BA2 gekozen minor1/215

9 Minor Kunstwetenschappen OpleidingsonderdeelSEME Docent Module 1 Architectuur en stadsontwikkeling in de Nederlanden tot 18001 5 L. Van Santvoort Geschiedenis van de Beeldende Kunst in de Nederlanden I15 M. Martens Muziekgeschiedenis II25 F. Maes Module 2 Etnische kunst I15 G. Bourgois Esthetica I25 B. Vandenabeele Cultuurhistorische aspecten van Dans- en muziektheater15 C. Stalpaert Module 3 Comparatieve studie van de Beeldende Kunst26 C. Van Damme Behoud en beheer van Kunstvoorwerpen23 M. Martens Geschiedenis van de Podium- en mediale Kunsten16 C. Stalpaert

10 Minor Archeologie Studenten geschiedenis de deze minor wensen te volgen, kiezen ipv het vak ‘Pre- en Protohistorie’ (opgenomen in de minor maar ook in het geschiedenisprogramma) volgende vakken uit Ba2/Ba3 archeologie: –Prehistorie (J. Bourgeois, 6 ects, 45A+15B) Of –Protohistorie (Ph. Crombé, 6 ects, 45A+15B) (hierna aangeduid met *)

11 Minor Archeologie Opleidingsonderdeel SEME DOCENT Module Inleiding Algemene inleiding tot de archeologie18 J. Bourgeois, Ph. Crombé Inleiding tot de natuurwetenschappen in de archeologie27 A. Ervynck Module Overzichten I Prospectietechnieken23 F. Vermeulen Twee opleidingsonderdelen te kiezen uit: - Pre-en protohistorie*16 J. Bourgeois, Ph. Crombé - Archeologie van de historische periodes26 A. Bosman, J. De Meulemeester - Klassieke Archeologie16 R. Docter, F. Vermeulen - Archeologie van het Nabije Oosten26 E. Haerinck

12 Minor Archeologie (vervolg) Module Overzichten II Opgravingstechnieken23 F. Vermeulen Twee opleidingsonderdelen te kiezen uit (met uitsluiting van de reeds in module Overzicht I gekozen opleidingsonderdelen): - Pre-en protohistorie*16 J. Bourgeois, Ph. Crombé - Archeologie van de historische periodes26 J. Demeulemeester, A. Bosman - Klassieke Archeologie16 R. Docter, F. Vermeulen - Archeologie van het Nabije Oosten26 E. Haerinck (De volgorde van de opgegeven modules is bindend)

13 Minor Politieke wetenschappen en sociologie Opleidingsonderdeel SE MDTABCDEDocent (15 studiepunten te kiezen uit) - Politicologie1-45--1505C. Devos - Europese Politieke Integratie1-4515-1505 H. Vos - Interne Belgische Politiek1-45--1505 H. Reynaert - Internationale Politiek na 19452-45--1505 R.Coolsaet - Beleidsvraagstukken in de Belgische Politiek1-4515-1505 C. Devos - Theorie van de Internationale Betrekkingen1-45--1505 D. Lesage i.s.m. R. Coolsaet - Internationale Ontwikkelingssamenwerking1-45--1505 A. Walraet - Europese Politieke Integratie II1-45--1505H. Vos - Sociologie 2245-- 15 0 5 P. Bracke - Methodologie van de Sociale Wetenschappen 2-45-- 21 0 5 H. Waege - Statistiek 1-30 - 21 0 5 J. Lievens - Sociologie van de Moderniteit 1-4515- 21 0 7 M. Van Houtte - Sociologische Benaderingswijzen 2-30 - 21 0 8 M. Van Houtte

14 Opleidingscommissie geschiedenis, infovergadering BA 1; BA 2 en BA 3 (23 mei 2006) Aandachtspunten en aan te melden via de website van de opleiding geschiedenis HP 1 (BA 1): keuze oefeningen tweede semester: vanaf 1 september BA 2: aanmelden per student vanaf 1 september tot 15 oktober voor volgende keuzes Keuzes heuristiek (twee te kiezen voor 5 ects) Keuzes oefeningen (twee te kiezen voor 5 ects) Keuze minor (uit aanbod van drie of opgave van een bestaande niet-preferentiële minor, voor 15 ects) Keuzevakken : voor 10ects uit lijst in programma of aanvullende vakken uit gekozen minor Methodologie; kwantitatieve en kwalitatieve: aanbod meegedeeld en geregistreerd door betrokken lesgevers (dr. K. Verboven, prof. dr. G. Deneckere) HP 3 (BA 3): vanaf begin juli worden de thema’s van de begeleiders op de website meegedeeld, keuze vanaf 1 september tot uiterlijk 10 oktober via een webformulier op de website van de opleiding.


Download ppt "Geschiedenis Xl-tabellen Programma 2006-2007. Bachelor 1 PROGRAMMAONDERDEELSEMEDOCENT ALGEMENE VAKKEN Overzicht van de historische kritiek13 M. Boone."

Verwante presentaties


Ads door Google