De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kick-Off Zaal 2015-2016 District Zuid-Holland Leonidas, 17 nov. 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kick-Off Zaal 2015-2016 District Zuid-Holland Leonidas, 17 nov. 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Kick-Off Zaal 2015-2016 District Zuid-Holland Leonidas, 17 nov. 2015

2 Met dank aan Leonidas

3 Agenda Inleiding Commissie samenstelling Cijfers Spelregels & Arbitrage Informatie in & om wedstrijden Administratie in & om wedstrijden Poule-indeling Rondvraag en afsluiting

4 Districtscommissie Zaalhockey Zuid-Holland Districtkantoor zaalhockey Henriëtte van Dam CompetitieleidingAccommodaties Reinier LecramDorien van Meeteren Tanja Veerman (JJ Cie.)Yvonne Weber-Schoenmaker Bardon MadlenerPeter Hoek Rob de BlaeyLex Stijl BondsarbitrageOrganisatie HI/ DK Cocky Heijkoop (DBA cie)Alice Swiebel Financien Lex Stijl

5 Cijfers 2015 – 2016 2771 zaal teams – ca. 45% van de senioren – ca. 97% van de junioren – ca. 97% van de 2e jaars E – ca. 85% van de 1e jaars E Groei t.o.v. 2014 – 2015 + 448 teams (waarvan 335 1e jaars E) + 19,5% 135 sporthallen – ca. 11.000 uren – 9 speel weekeinden (1 meer dan 14/15)

6 18 nieuwe sporthallen Drievliet Ridderkerk Fakkel, Ridderkerk Transvaal, Den Haag Cleijn Duin, Katwijk Maasdijkhal, Maasdijk Vermeulen/TOGB hal, Berkel Middelmors/ Rijnsburgse Boys, Rijnsburg Ter Specke/ FC Lisse hal, Lisse Blokweer, Alblasserdam Groenoordhal, Schiedam Essesteijn, Voorburg Landvliethal, Hazerswoude-Dorp LACO, Zierikzee Waterkanten, Lisse (vervanging Meerzicht) Duinwetering, Noordwijk (vervanging overkant) Sportmotor, Rotterdam (i.p.v. Wielewaal) Campus, Hoogvliet (i.p.v. Boomgaardshoek) Bongerd, Barendrecht (i.p.v. Riederpoort)

7 Inschrijfgelden 2015 - 2016 Begroting 2015 – 2016 : € 731.000 Inschrijfgeld is gelijk gebleven aan vorig seizoen 245,- euro per team Medio december inning inschrijfgeld via incasso

8 Boeteoverzicht 2015 - 2016 Uniform voor alle districten Minimum (standaard) en maximum boete Afhankelijk van impact en herhaling vergrijp Inning boetes via incasso Zie website KNHB voor overzicht

9 Spelregels & Arbitrage

10 Weer 6 tegen 6 bij senioren en junioren Bitje verplicht ook voor alle zaalspelers Wissel keeper voor speler maximaal 2 x per wedstrijd; Nieuw!: wissel keeper voor andere keeper met volledige uitrusting telt niet mee als wisselmoment. Groene kaart naast waarschuwing tijdstraf van 1 minuut Speler in hoek of aan balk mag niet opgesloten worden door tegenstanders met stick plat op de grond, maar altijd opening voor spelen van bal

11 Spelregels & Arbitrage Vrije push dichtbij cirkelrand nemen op plek van overtreding in plaats van op 3 meter buiten de cirkel Voordat je de bal in de cirkel mag spelen, moet deze: 3 meter hebben gerold geraakt zijn door een tegenstander (strafcorner?) of eerst de balk hebben geraakt.

12 Spelregels & Arbitrage Aanwijzen (bonds)scheidsrechters Districtscommissie Bondsarbitrage Zuid-Holland wijst bondsscheidsrechters aan voor de leiding van alle wedstrijden van: Standaard District Top en 1e klasse heren en dames Top A en B klasse jongens en meisjes De overige klassen dienen zelf scheidsrechters (senioren en junioren) of spelleiders (jongste jeugd) te verzorgen. Jeugdteams nemen één bevoegde C-scheidsrechter mee die de wedstrijd van het eigen team fluit samen met een collega van de tegenstander.

13 Spelregels & Arbitrage Arbitrage bij seniorenwedstrijden – Senioren teams (voor zover geen bondsarbitrage), nemen net als de Jeugd teams, één bevoegde C- scheidsrechter mee die: – de wedstrijd van het eigen team fluit – samen met een collega van de tegenstander

14 Wedstrijdduur Alle wedstrijden duren 1x 35 minuten, tenzij hieronder anders aangegeven. In de Senioren standaard (H1/D1) en Top jeugd poules duurt een wedstrijd zaalhockey 2 x 20 minuten. Dit geldt dus voor: – Senioren Standaard (H1/D1) Top, 1e, 2e, 3e en 4e klasse, – Reserve Topklasse heren en dames – Top klasse A,B,C,D jongens en meisjes

15 Wedstrijdduur & Speelregels Jongste Jeugd Voor de Jongste Jeugd in Zuid Holland de volgende aanpassingen op de officiële zaalregels van kracht: In de eerstejaars jongste Jeugd (6E) poules duurt een wedstrijd zaalhockey 2 x 15 minuten In de tweede jaars E Jongste Jeugd (8E) poules duurt een wedstrijd zaalhockey 1x35 minuten Geen hoge ballen op doel boven 40 cm/ kniehoogte Geen strafcorner bij de 1 e jaars E

16 EHBO & BHV EHBO-ers alleen aanwezig bij DK’s en NK’s Halbeheerder geacht BHV bekwaamheden te hebben Indien dit niet het geval is: Speler, teambegeleider of zaalleiding bekwaam? Informatie dienstdoende huisarts, adres en routebeschrijving dokterspost, dichtstbijzijnde SEH en tandartsdienst in hal voorhanden (info via halbeheerder)

17 Speelgerechtigdheid Junioren Bevoordelen of versterken van team door invallen onwenselijk en onsportief Spelers uit een op gelijk niveau of lager spelend team mogen altijd invallen in team van gelijk of hoger niveau De eerste 2 wedstrijdronden zijn bepalend voor speel- gerechtigheid: Team waarvoor de speler het meest is uitgekomen. Bij een gelijk aantal wedstrijden geldt het hoogste team Lenen van spelers uit oudere categorie niet toegestaan (behoudens verstrekte dispensatie) Een speler die niet voldoen aan de regels m.b.t. speelgerechtigheid worden aangemerkt als niet- speelgerechtigd dan wel ‘uitgesloten’ speler.

18 Speelgerechtigdheid Senioren Onder ‘op gelijk niveau of lager spelend team’ wordt verstaan: Binnen dezelfde categorie in dezelfde of lagere klasse In een lagere categorie maximaal 1 klasse hoger In een hogere categorie minimaal 1 klasse lager Standaard teams (H1 en D1) Spelerslijst of Teamopgave is leidend Spelers 1 t/m 9 op Teamopgave niet in lager team Spelers 10 t/m 18 alleen in hierop volgend team.

19 Speelgerechtigdheid Senioren 2 Inlenen van junioren in seniorenteams: Junioren mogen altijd invallen in standaardteams (H1/D1) Junioren uit Top- en Subtop klassen alleen in teams die uitkomen in Reserve hoofdklasse t/m Reserve 3 e klasse Junioren uit de 1 e Klasse alleen in teams die uitkomen in Reserve hoofdklasse t/m Reserve 4 e klasse Junioren uit de 2 e Klasse of lager in alle seniorenteams. Ook hier geldt: voldoe je niet aan de regels, dan ben je niet speelgerechtigd dan wel ‘uitgesloten’.

20 Zaterdag avond competitie De volgende teams spelen al hun wedstrijden op zaterdagavond in telkens dezelfde sporthal: -Senioren standaard Heren en Dames 1e, 2 e, 3 e en 4e klasse

21 Nacompetitie Onderstaande poules spelen een nacompetitie: -Senioren standaard Dames 3e A 6 februari, TUDelft -Senioren reserve Heren 3 e klasse B -14 februari, TUDelft

22 De wedstrijdtijd gaat in op de vastgestelde aanvangstijd ongeacht of teams en scheidsrechters speelklaar zijn Gedurende de wedstrijd wordt de tijd nooit stil gezet! ook niet bij blessures (van welke aard dan ook), kaarten of strafballen. Worden de vastgestelde aanvangstijden in een blok niet gehaald, dan kan* de zaalleiding de duur van de wedstrijden inkorten, zodat de vastgestelde eindtijd alsnog wordt gerealiseerd! Omwille van het strakke tijdschema kan* de zaalleiding bepalen af te zien van 'shake hands' bij de aanvang. Aanvangstijd, wedstrijdduur en eindtijd

23 Balken: neerleggen èn opruimen De zaalleiding zorgt bij aanvang en aan het einde van het hockeyprogramma dat de balken resp. neergelegd en opgeruimd worden. Let op dat een hal pas vlak voor de eerste wedstrijd opent De spelers van beide teams zijn verplicht hierbij hun medewerking te verlenen.

24 Zaalschoenen, zaalsticks en keepersuitrusting Schoenen die beschadigingen of strepen op de speelvloer kunnen achter laten zijn verboden. Het is noodzakelijk om met een speciale zaalhockeystick te spelen. Keepersuitrustingen die de speelvloer kunnen beschadigen, zoals metalen gespen, zijn verboden.

25 Toezicht op (jeugd)teams De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team gedurende de gehele duur van het verblijf in de sporthal en … ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal maar ook op de tribunes, in de kantine of het sportcafé en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt. Er mag absoluut niet gehockeyd worden in gangen, kleedkamers of buiten het veld. Bij eventuele schades zal de resp. club/team/ speler/ coach aansprakelijk worden gesteld.

26 Beslissingswedstrijden jeugd Voor alle jeugdteams in Zuid Holland zijn de laatste twee wedstrijden van de reguliere zaalcompetitie, en voor de Topklassen jeugd bovendien de District kampioenschappen, aangewezen als beslissingswedstrijden. Een jeugdspeler – die op zich de juiste leeftijd heeft om in het betreffende team uit te komen – mag slechts voor beslissingswedstrijden van dat team uitkomen indien hij/zij in voorafgaande wedstrijden in dezelfde competitie tenminste tweemaal voor dat team is uitgekomen”. Deze regel geldt niet indien het een jeugdspeler betreft uit een lager elftal binnen dezelfde categorie of een jeugdspeler uit een lagere categorie.

27 Teamopgaven, Spelerslijsten en Andere vereniging –Teamopgaven insturen vóór 1 december –Spelerslijsten insturen uiterlijk 6 december –Niet op lijst = niet speelgerechtigd! –Spelen voor een andere vereniging? –Meldingsplicht vooraf bij de veld en zaal vereniging

28 Meer informatie … of : www.knhb.nl>Districten>District Zuid Holland>Zaalhockey http://www.knhb.nl/knhb/districten/district+zuid+holland/zaalhockey/cDU864_Zaalhockey.aspx

29 Achteraf nog vragen Kijk eerst op: www.knhb.nl>Districten>District Zuid Holland>Zaalhockey En anders Districtskantoor zaalhockey –Henriëtte van Dam: –competitieleiding@zaalhockeyZH.nl –districtskantoorzaalhockeyzh@gmail.com –Communicatie enkel door de zaalcommissaris van de betreffende vereniging


Download ppt "Kick-Off Zaal 2015-2016 District Zuid-Holland Leonidas, 17 nov. 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google