De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.chartasoftware.com Protide Haalbaarheidsonderzoek eindpresentatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.chartasoftware.com Protide Haalbaarheidsonderzoek eindpresentatie."— Transcript van de presentatie:

1 www.chartasoftware.com Protide Haalbaarheidsonderzoek eindpresentatie

2 www.chartasoftware.com Agenda Projectopzet Interviews Probleemanalyse Berekening Prototype Technisch kader Volgende stappen

3 www.chartasoftware.com Projectopzet

4 www.chartasoftware.com Protide haalbaarheidsonderzoek Doel: –Het vaststellen van de functionele en technische mogelijkheden van het toekomstige Protide Probleemstelling –Het bepalen van een methode voor het geven van tijpoortadviezen die 1.aansluit bij wensen van verschillende partijen, 2.voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van probabilistisch rekenen en 3.gebruik maakt van de huidige technische mogelijkheden van visualisatie en communicatie Projectopzet (1/2)

5 www.chartasoftware.com Werkwijze Input –AVV –Afstudeerwerk –HARAP –Vaste kielspeling –Belanghebbende partijen Uitwerking –Interviews –Probleemanalyse –Berekening opzet –Prototype ontwikkeling –Technisch kader Projectopzet (2/2)

6 www.chartasoftware.com Interviews

7 www.chartasoftware.com Interviews Interviews (1/1) Probabilistisch Internet Actueel Individueel criterium Inzicht in invoer Dwarsstroom Common sense Live bijsturen Veiligheid Extra uitvoer: kans op bodemberoering, visualisaties, terugkeer mogelijkheid Continu

8 www.chartasoftware.com Probleemanalyse

9 www.chartasoftware.com Veiligheidscriterium Probleemanlyse (1/2) Onduidelijk lange termijn criterium –Maximaal 10% kans op één of meer bodemberoeringen in 25 jaar met meer dan toegestane lichte schade (schade is nog toegestaan bij 25 cm bodempenetratie) –Gevolgen Het verwachte aantal bodemberoeringen per jaar is 0.004 De gemiddelde toelaatbare kans een bodemberoering tijdens een geulvaart is 0.0017% (bij 250 geulvaarten per jaar) Voorstel: individueel criterium –Een maximale kans op een bodemberoering per geulvaart –Afgeleid: 0.017% 0.0017% Individueel criterium geulvaarten Kans op bodem- beroering

10 www.chartasoftware.com Vrijheidsgraden Data voorspellingen –Waterstandvoorspelling: waterstand per locatie en tijdstip met een foutmarge –Vaargeul: Nautisch gegarandeerde diepte per locatie + verondiepingen –Stroomvoorspelling: snelheid en richting per tijdstip –Voorspelling H E10 : hoeveelheid en richting laagfrequente golfenergie per tijdstip met een foutmarge Tijpoort advies –Aanvraag Estimated time of arrival rendez-vous, berth –Scheepskarakteristieken IMO identification number, ship type, draught, length, width, dead weight, metacentric height (GM),squat coefficient, water displacement, trim, speed (dead slow, full maneuvering, sea) Parameters: Manoeuvreerruimte Snelheidsregime Individueel veiligheidscriterium Dwarsstroomafsluitingscriterium Maximale bodempenetratie met nog minimale schade Probleemanlyse (2/2)

11 www.chartasoftware.com Berekening

12 www.chartasoftware.com Basis UKC Berekening (1/4) Voor de gestelde snelheid wordt voor n locaties op m tijdstippen vastgesteld wat de basis under keal clearence is: –waterlevel = er worden trekkingen gedaan uit de waterstandsvoorspelling –maximum squat = berekening obv Tuck-Taylor (afhankelijk van snelheid, waterstand, waterverplaatsing, scheepslengte en squatcoëfficiënt) –UKC = depth + waterlevel – draught – maximum squat depth water level draught squat UKC

13 www.chartasoftware.com Tijd-weg diagram Berekening (2/4) Op basis van het scheepstype, de invalhoek van de golven, de snelheid en de H/T ratio, wordt de formule bepaald voor de significante scheepsbewegingen. Door trekkingen te doen uit de voorspelde H E10, volgt het verwachte aantal bodemberoeringen bij de gestelde UKC. Alleen bij het blauwe gedeelte valt het aantal bodemberoeringen onder het criterium.

14 www.chartasoftware.com Dwarsstroom uitsluiting Berekening (3/4) Bij de havenmond geldt een mogelijke dwarsstroom uitsluiting. Als de dwarsstroom groter is dan het afsluitingscriterium, dan is het niet mogelijk voor dat moment een tijpoortadvies af te geven. Deze uitsluiting wordt met rood in het tijdweg diagram aangegeven.

15 www.chartasoftware.com Tijpoort advies Berekening (4/4) Als de basis UKC groter is dan het manoeuvreercriterium en het is mogelijk om een pad met de gestelde snelheid te maken door het tijd-weg diagram, dan kan er een tijpoortadvies worden gegeven. Naast het tijpoortadvies wordt er voor dezelfde snelheid een mogelijk terugkeergebied aangegeven.

16 www.chartasoftware.com Prototype

17 www.chartasoftware.com Prototype Prototype (1/2) Inzicht geven in mogelijkheden en uitwerking van wensen Operationeel tijpoortadviesapplicatie –Eén vaart doorrekenen tot een tijpoortadvies –Actuele voorspellingen –Gebruikers met verschillende rechten –Inzicht in invoer en uitvoer Kernwoorden –probabilistisch / continu / actueel / inzichtelijk

18 www.chartasoftware.com Prototype (2/2) Demonstratie

19 www.chartasoftware.com Technisch kader

20 www.chartasoftware.com Internet applicatie Technisch kader (1/3) Gegeven de huidige technische mogelijkheden is het goed mogelijk een internetapplicatie als basis te laten dienen voor Protide Aandachtspunten –Uptime: het is noodzakelijk dat de applicatie (bijna) altijd in de lucht is om binnenkomende schepen van een tijpoort advies te kunnen voorzien. –Backup: in het geval dat het (tijdelijk) onmogelijk is om gebruik te maken van de applicatie via het internet is het misschien aan te raden een “stand alone” backup systeem te hebben draaien. –Regie: vanaf de internet applicatie kunnen belanghebbenden inloggen en voorspellingen of de status van tijpoortadviezen bekijken. De regie voor het verlenen van toegang moet nog worden uitgewerkt. –Export: alle data en adviezen moeten kunnen worden geëxporteerd –Logging: data, berekeningen en adviezen worden bewaard

21 www.chartasoftware.com Data beschikbaarheid Technisch kader (2/3) Aansluiting bij het HMCN –Voorspellingen waterstanden, golven, stroom –Verondiepingen Aanpasbaarheid voorspellingen –Voor bepaalde partijen kan het noodzakelijk zijn om handmatig voorspellingen bij te stellen

22 www.chartasoftware.com Rekentijd Technisch kader (3/3) De mogelijkheden tot de realisatie van een acceptabele rekentijd moet nog worden onderzocht. De rekentijd is afhankelijk van: –het aantal kansverdelingen: waterstand H E10 snelheid? diepgang? bodemligging? –de precisie van het tijd-weg diagram: het aantal punten langs de geul het aantal tijdspunten –de precisie van het veiligheidscriterium

23 www.chartasoftware.com Volgende stappen


Download ppt "Www.chartasoftware.com Protide Haalbaarheidsonderzoek eindpresentatie."

Verwante presentaties


Ads door Google