De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ICT-convenant tussen het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs op Walcheren betreffende de basisvaardigheden ICT waarover leerlingen moeten beschikken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ICT-convenant tussen het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs op Walcheren betreffende de basisvaardigheden ICT waarover leerlingen moeten beschikken."— Transcript van de presentatie:

1

2 ICT-convenant tussen het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs op Walcheren betreffende de basisvaardigheden ICT waarover leerlingen moeten beschikken bij de overstap van Primair naar Voortgezet Onderwijs

3 De scholen voor Primair en Voortgezet Onderwijs op Walcheren verklaren te zijn overeengekomen de ontwikkeling van het ICT- curriculum onderling af te stemmen volgens de doelstellingen zoals die in de bijlage zijn vermeld. De scholen voor Primair Onderwijs verbinden zich aan het streven deze doelstellingen per 1 augustus 2007 te hebben bereikt. De scholen voor Voortgezet Onderwijs verbinden zich aan het jaarlijks afnemen van een instaptoets ter zake bij de ingestroomde leerlingen en het terugkoppelen van de resultaten van deze toetsing naar de scholen voor Primair Onderwijs. Voorts verbinden beide groepen scholen zich aan de afspraak elke twee jaar, te beginnen per 1 augustus 2007, opnieuw te overleggen over het ICT-curriculum in het licht van de nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden op dit gebied.

4 Doelstellingen van het ICT-onderwijs en basisvaardigheden waarover leerlingen moeten beschikken bij de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs.

5 Categorieën versie 2009 Toetsenbordvaardigheid en ergonomie: Hardware: Windows en netwerk: Applicaties: Digitale normen en waarden: Mediawijsheid:

6 Toetsenbordvaardigheid en ergonomie: Leerlingen kunnen het toetsenbord en de muis vlot en correct bedienen. Verder letten zij op een goede houding achter de computer.

7 Hardware: Leerlingen moeten weten uit welke onderdelen een basiscomputerconfiguratie bestaat, zoals: -voor invoer: toetsenbord, muis, scanner, Cd-rom, DVD -voor verwerking: computer -voor uitvoer: printer, harde schijf, beeldscherm, boxen, koptelefoon -combinatie van in- en uitvoer: memorystick. Leerlingen moeten bekend zijn met randapparatuur als: scanner, digitaal schoolbord, digitale camera, touch screen. Een leerling moet: -de computer correct kunnen opstarten en afsluiten -indien aanwezig: randapparatuur (printer, scanner, etc.) correct kunnen bedienen -indien aanwezig: laptops veilig opbergen en aansluiten aan de adapter.

8 Windows en netwerk: Een leerling moet: -het begrip ‘netwerk’ kennen -correct kunnen in- en uitloggen in een netwerk -enige kennis hebben van mappen en submappen -bestanden kunnen opslaan, kopiëren en verplaatsen naar de juiste mappen.

9 Applicaties: Office algemeen Een leerling moet: -bekend zijn met de Office interface (menustructuur, werkbalken, knoppen) -een applicatie correct kunnen opstarten en afsluiten. Word Een leerling moet: -bestanden kunnen openen en opslaan -een eenvoudige tekst kunnen typen -eenvoudige opmaak kunnen toepassen (vet, onderstrepen, lettertype, etc.) -in een tekst kunnen selecteren, knippen, plakken en kopiëren een afbeelding in de tekst kunnen invoegen.

10 Internet Een leerling moet: -de navigatieknoppen op de werkbalk kunnen gebruiken -het begrip hyperlink kennen en kunnen gebruiken het begrip startpagina (homepage) kennen -het begrip internetadres kennen en een internetadres in de adresbalk kunnen typen -een zoekmachine zoals Google kunnen openen en een eenvoudige zoekbewerking uit kunnen voeren -een tekst of afbeelding van een internetpagina kunnen opslaan. PowerPoint Een leerling heeft kennis gemaakt met het presenteren m.b.v. bijvoorbeeld PowerPoint.

11 Digitale normen en waarden: Leerlingen moeten zich t.a.v. het computergebruik kunnen houden aan algemene regels van goed gedrag, zoals: -geen aanstootgevende of kwetsende sites bezoeken -de computers op school alleen gebruiken voor studiedoeleinden -bij het corresponderen d.m.v. de computer fatsoenlijke en zeker geen kwetsende taal gebruiken.

12 Mediawijsheid: De leerlingen zijn zich bewust van: -het belang van het goede beheer en gebruik van wachtwoorden -het bestaan van onveilige sites en de daarmee samenhangende risico’s van virussen, SPAM en overige bedreigingen vanaf “buiten” -de mogelijkheden voor het veiligstellen van bestanden (een back-up maken) -het gevaar van het invullen van privégegevens -het gevaar van corresponderen met onbekenden.

13 Nadere afspraken t.a.v. de uitvoering: Instaptoets: In alle afdelingen van de VO-scholen wordt in de maand september van elk schooljaar een instaptoets afgenomen onder de nieuw ingestroomde leerlingen. De resultaten van deze toets worden samengevoegd, geëvalueerd en vervolgens per basisschool uitgesplitst en teruggekoppeld, zo mogelijk in de maanden september/oktober van dat jaar. Evaluatie: Bij de jaarlijkse evaluatie van de resultaten van de instaptoets en bij het tweejaarlijkse overleg over het ICT-curriculum zijn steeds vertegenwoordigers aanwezig van alle instanties die het convenant hebben ondertekend. De CSW is samenroeper, zowel voor de evaluatie van de instaptoets als voor het curriculum-overleg.

14 Algemeen Hardware Internet& email Word Typevaardigheid Bewustwording ”Extra” In de categorie Algemeen: Het is voor de leerlingen niet duidelijk waarvoor de functietoetsen dienen, een groot deel van de leerlingen weet niet wat RSI betekent en ongeveer een derde weet niet wat je bij printinstellingen moet ingeven om bijvoorbeeld alleen pagina 3 en 6 af te drukken. Resultaten cursusjaar 0809

15 In de categorie Internet&email: Is het niet duidelijk wat de woorden ”browser” en provider” betekenen. In de categorie Typevaardigheid: Het viel ons op dat een aantal niet wist welk teken een computer gebruikt voor delen. In de categorie Word: De betekenis van de ”rode lijntjes” in een document is niet bij iedereen bekend.

16 Resultaten cursusjaar 0809 In de categorie Bewustwording: Een aantal leerlingen moet zich bewuster zijn van welke informatie ze bijvoorbeeld op Hyves zetten. Veel leerlingen vinden een makkelijk te onthouden wachtwoord ook een goed wachtwoord. Het begrip ”shareware’” is niet bekend bij de meeste leerlingen. Verder denken leerlingen dat de beste manier om informatie te controleren via Wikipedia is. In de categorie “Extra”: Naamgeving van cel, rij en kolom is bij een flink aantal niet bekend. Begrippen als “velden”en “records” in een database, zegt veel leerlingen niets.

17 ICT-convenant Zeelandbreed?


Download ppt "ICT-convenant tussen het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs op Walcheren betreffende de basisvaardigheden ICT waarover leerlingen moeten beschikken."

Verwante presentaties


Ads door Google