De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom ouder(s) / verzorgers Hermien Miltenburg, Iris (presentatie)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom ouder(s) / verzorgers Hermien Miltenburg, Iris (presentatie)"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom ouder(s) / verzorgers Hermien Miltenburg, Iris ouders@wur.nl www.wageningenuniversity.nl/ouderswww.wageningenuniversity.nl/ouders (presentatie)

2 Waarom Wageningen University?  enthousiaste studenten en docenten  wo én onderzoek, samenwerking hbo  uitstekende (internationale) reputatie  9x beste universiteit van Nederland (keuzegids universiteiten)

3 Waarom weer nummer 1 in keuzegids?  Boeiende studieprogramma’s  Intensieve begeleiding en prima faciliteiten  Kleinschaligheid van de opleidingen  Onderzoeksinstituten van wereldfaam  Masteropleidingen met studenten uit de hele wereld

4 65 topopleidingen waarvan 13 in Wageningen  plantenwetenschappen  agrotechnologie  moleculaire levenswetenschappen  biotechnologie  biologie  levensmiddelentechnologie  milieuwetenschappen  communicatiewetenschappen  gezondheid & maatschappij  bodem, water, atmosfeer  internationaal land- en waterbeheer  voeding en gezondheid  bos- en natuurbeheer

5 Organisatie

6 hbo-wo

7 leefomgeving Het domein van Wageningen UR: gezonde voeding en leefomgeving voeding en voedselproductie gezondheid, leefstijl en levensomstandigheden  Duurzame landbouw  Voeding en gezondheid  Duurzame visserij  Biomassa  Ketens  Marine Resource Management  Landschap en landgebruik  Natuur & biodiversiteit  Watermanagement  Competing claims  Gedrag en perceptie  Voedselveiligheid  Instituties  Consument  Burger

8 Dank voor uw aanwezigheid  ‘Ouders zijn belangrijk’ zegt ● 55% eerstejaars wo ● 70% eerstejaars hbo ● Bij studiekeuze en tijdens het eerste studiejaar ● Do’s en dont’s in het eerste studiejaar... U bent welkom op de ouderdag 4 oktober 2014

9 Sites  www.studiekeuze123.nl www.studiekeuze123.nl  www.wageningenuniversity.nl/ouders www.wageningenuniversity.nl/ouders ● Wat kunt u doen? ● Het studiekeuzeproces ● 10 tips ● Kosten ● Ervaringen van andere ouders ● Succesvol eerste jaar

10 Actief praten en luisteren  Praten met studenten ● e-mail studiekeuzecoach ● open dagen, meeloopdagen  Praten met docenten, decaan ● op school en universiteit  Praten met afgestudeerden  Zoek als ouder ook een ‘praatpaal’

11 Ons onderwijs Contacturen: +/- 30-35 uur aanwezig Begeleiding: je studieadviseur spreek je voor kerst Sfeer: persoonlijk en kleinschalig Docent ratio: 1 docent op 7 studenten Tentamens: regelmatig herkansingen Uitval: bij de laagste van Nederland Hulp bij problemen: decanaat

12 Opbouw studie  Waarschijnlijk: 2014 bindend studieadvies  Eerste studiejaar, vakken volgen: info op site  Later: vrije keuze, specialiseren  Let op ‘harde knip’

13 Wat kost het allemaal (+/-), nibud  €340,- Huur (Wageningen gemiddeld €220,- tot €400,-)  €150,- Boodschappen  € 85,- Studieboeken (Wageningen wisselend)  € 50,- Vervoer (naast de OV-kaart)  €130,- Ontspanning, uitgaan en sport  € 60,- Kleding en schoenen  € 90,- Zorgverzekering (korting)  € 30,- Telefoon  En collegegeld (€ 155)

14 Inkomsten  Bijbaantjes (gemiddeld 8 uur p.w.)  Zorgtoeslag  Ouderbijdrage  Studiefinanciering DUO: www.ib-groep.nlwww.ib-groep.nl

15 Matching (voorlopig, zie site)  Aanmelden opleiding: www.Studielink.nlwww.Studielink.nl ● Voor 1 mei in eindexamenjaar  Open Dag / meeloopdag bezoeken  Online matching ● Wagenings domein ● Opleiding  Advies van opleiding  Bij twijfel, gesprek

16 Baan  Vraag jezelf af: Welke baan? Op welk niveau?  Ieder jaar succesvol studeren = 6-16% meer verdienen  Baankansen vergelijken (keuzegids)

17 Werk ● universiteit + hbo: vooruitzichten zijn goed ● WU: Slechts 5% van totaal aantal afgestudeerden onvrijwillig werkeloos ● WU: 55% baan meteen bij afstuderen. Na drie maanden 85-95% baan ● Werk bij: overheden, internationale concerns, adviesbureaus, research instellingen

18 Veel kansen, topsectoren

19 Wonen bij Idealis in Wageningen Studentenhuisvesting

20 Wat is Idealis?  Studentenhuisvesting in Wageningen en Ede  4300 kamers in 19 studentencomplexen in Wageningen  500 kamers in Ede

21 Inschrijven  Inschrijven (vanaf 1 januari) www.idealis.nlwww.idealis.nl  Huurprijzen: € 220 - € 400 inclusief  Ook andere mogelijkheden (site, kamers), er is kamernood. www.housingdeskwageningen.nl www.housingdeskwageningen.nl

22 presentatie van DUO Servicekantoor Nijmegen

23 Wageningen University Studiefinanciering Hoger Onderwijs Prestatiebeurs: Basisbeursaltijd Ov-studenten (chip)kaartaltijd Aanvullende beursouderlijk inkomen én Rentedragende lening(2014: 0,81%) Collegegeldkrediet(2014: 0,81%)

24 Wageningen University Prestatiebeurs Prestatiebeurs = voorlopige lening Wordt gift als diploma binnen 10 jaar Hoe lang prestatiebeurs? Cursusduur daarna nog: 1 jaar reisvoorziening 3 jaar lening

25 Wageningen University Studiefinanciering Hoger Onderwijs Bedragen: per 01-09-2014 InwonendUitwonend Basisbeurs€ 100,25€ 279,14 Aanvullende beurs€ 239,30€ 260,19 Rentedragende lening€ 293,89€ 293,89 Collegegeldkrediet€ 158,83 € 158,83 ------------ Totaal€ 792,27€ 992,05

26 Wageningen University Regeringsplannen: Sociaal leenstelsel: basisbeurs wordt lening Vanaf 01-09-2015 voor nieuwe studenten Aanvullende beurs blijft (prestatie)beurs Sociaal:-rentepercentage relatief laag -terugbetaling gerelateerd aan inkomen Nieuwe reisvoorziening vanaf 2017

27 Het komt (bijna) altijd goed... ouders@wur.nl Vul het kaartje in voor de nieuwsbrief speciaal voor ouders (4x p.j.) wageningenuniversity. nl/ouders


Download ppt "Welkom ouder(s) / verzorgers Hermien Miltenburg, Iris (presentatie)"

Verwante presentaties


Ads door Google