De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Wendy Van Wanten haalt bikini boven” (Hln,15/04/’15)

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Wendy Van Wanten haalt bikini boven” (Hln,15/04/’15)"— Transcript van de presentatie:

1 “Wendy Van Wanten haalt bikini boven” (Hln,15/04/’15)
Aprilse grillen? Daar doet het klimaat duidelijk niet aan mee. Met een gezellige 25 graden was het vandaag eerder tijd om je bikini boven te halen. En daar ging Wendy Van Wanten duidelijk helemaal mee akkoord.

2 Klimaat? Atlas p…

3

4 Opdracht 15! Lees per twee de infoteksten van p107-110
Vul de tabel op p 106 in potlood aan Vergeet geen hoofdletters! We doen de eerste samen!

5 INFO PLAATSNAAM BESCHRIJVING VAN DE VEGETATIE BOOMGROEI? VEGETATIETYPE? 12.1 Vardø Mos, gras, moerasplanten GEEN Toendra 12.2 Archangelsk Naaldbomen en berken WEL Taïga 12.3 Brest Loofbomen, struiken en grassen Loofwoud 12.4 Minsk Loof- en naaldbomen Gemengd woud 12.5 Lissabon Doornachtige struiken, open bos, lage kruiden Hardbladig, altijd groen 12.6 Volgograd Grassen, kruidachtige bloemen, planten Continentale steppe

6 Waar groeien er geen bomen?
Toendra Steppe Te koud voor boomgroei (Tj =1,3) Te droog voor boomgroei ( Nj = 373 mm)

7 Opdracht 16: Onderzoek het klimaat in Europa
INFO PLAATSNAAM KLIMAATTYPE 12.1 Vardø Koud met dooiseizoen 12.2 Archangelsk Koud gematigd 12.3 Brest Koel gematigd met zachte winter 12.4 Minsk Koel gematigd met strenge winter 12.5 Lissabon Warm gematigd met natte winter 12.6 Volgograd Gematigd en droog

8 Koud klimaat met dooiseizoen Toendra

9

10 Koudgematigd klimaat Taiga

11

12 Koelgematigd klimaat met zachte winter Zomergroen loofwoud

13

14 Warmgematigd klimaat met natte winter Hardbladige altijdgroene vegetatie

15

16 Koelgematigd klimaat met strenge winter Gemengd woud

17

18 Gematigd en droog klimaat Continentale steppe

19

20 Koelgematigd zachte winter
Klimaten in Europa koudgematigd Koelgematigd zachte winter

21 Warmgematigd natte winter
Klimaten in Europa Koud met dooiseizoen Warmgematigd natte winter

22 Koelgematigd strenge winter
Klimaten in Europa Koelgematigd strenge winter Gematigd droog

23 Koelgematigd, zachte winter
Klimaten in Europa Koud met dooiseizoen Koudgematigd Koelgematigd, zachte winter Warmgematigd natte winter Gematigd droog Koelgematigd strenge winter

24 Klimaten in Europa

25 Besluit De vegetatie wordt door de temperatuur en neerslaghoeveelheid bepaald. De plantengroei vormt de basis voor de afbakening van de klimaatzones. Met behulp van enkele eenvoudige criteria, gebaseerd op vegetatiekenmerken, hebben we verschillende klimaattypes in Europa kunnen bepalen.

26 Wat bepaald het klimaat?
Temperatuur en neerslag worden weergegeven door isothermen en isohyeten. Isothermen = een lijn die plaatsen op de kaart met dezelfde temperatuur verbindt. Isohyeten = een lijn die plaatsen op de kaart met dezelfde neerslag verbindt.

27 Vardø Minsk Lissabon

28 Temperatuurverschillen: opdracht 17
Duid Vardø, Minsk en Lissabon aan Noteer de Tj van de volgende plaatsen Noord Europa : Vardø: <0°C Centraal Europa: Minsk: 5-10°C Zuid Euroap: Lissabon: >15°C

29 Temperatuurverschillen
De temperatuur neemt af van zuid naar noord Hoe verder van de evenaar, hoe schuiner de zonnestralen invallen Teken op info 13.1 een rode pijl in de richting van de afnemende temperatuur.

30 Opdracht 18: Hoe varieert de jaarschommeling binnen Europa?
Tw – Tk West Europa: Brest: 15,9°C-6,0°C = 9,9°C Centraal Europa: Minsk: 17,3°C- -6,9°C=24,2°C Oost Europa: Volgograd: 23,9°C - -8,5°C=32,4°C

31 Hoe neemt de jaarschommeling toe?
De jaarschommeling neemt toe van west naar oost.  De zee heeft een verzachtende invloed op de temperatuur. Hoe verder van de zee, hoe groter de jaarschommelingen.

32 Opdracht 19: hoe beïnvloedt de hoogteligging de temperatuur?
Klimaatkaart Atlas Juli-isothermen in en rond Pyreneeën, Alpen Vergelijk de temperaturen met lager gelegen gebieden. De hooggebergten hebben een lagere temperatuur dan de omliggende gebieden. Hoe hoger je gaat, hoe lager de temperatuur.

33 Besluit De zee heeft een verzachtende invloed op de temperatuur in zomer en winter. Hoe verder van zee, hoe groter de jaarschommelingen. De temperatuur neemt af met de hoogte.  Hoe hoger in het gebergte, hoe lager de temperatuur.

34

35


Download ppt "“Wendy Van Wanten haalt bikini boven” (Hln,15/04/’15)"

Verwante presentaties


Ads door Google