De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We lezen: Johannes 6: 1 - 15 De preek gaat over: Mattheüs 6: 11 “Gebed om ons dagelijks brood” Voorlezer: Gretine Post Voorganger: ds. D.J. van Vuuren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "We lezen: Johannes 6: 1 - 15 De preek gaat over: Mattheüs 6: 11 “Gebed om ons dagelijks brood” Voorlezer: Gretine Post Voorganger: ds. D.J. van Vuuren."— Transcript van de presentatie:

1 We lezen: Johannes 6: 1 - 15 De preek gaat over: Mattheüs 6: 11 “Gebed om ons dagelijks brood” Voorlezer: Gretine Post Voorganger: ds. D.J. van Vuuren Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Welkom en mededelingen Zingen: Schriftberijming 23: 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: LvdK Gezang 48: 5, 10

2 ... Schriftberijming 23: 2

3 .... Welkom en mededelingen Zingen:Schriftberijming 23: 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: LvdK Gezang 48: 5, 10 Gebed bij de opening van het Woord Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 Zingen: Lvdk Psalm 33: 7, 8 Verkondiging n.a.v. Mattheüs 6: 11 Zingen:Psalm 34: 2 o.b.

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: LvdK Gezang 48: 5, 10....

5 .... Welkom en mededelingen Zingen:Schriftberijming 23: 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: LvdK Gezang 48: 5, 10 Gebed bij de opening van het Woord Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 Zingen: Lvdk Psalm 33: 7, 8 Verkondiging n.a.v. Mattheüs 6: 11 Zingen:Psalm 34: 2 o.b.

6 LvdK Gezang 48: 5, 10

7

8 .... Welkom en mededelingen Zingen:Schriftberijming 23: 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: LvdK Gezang 48: 5, 10 Gebed bij de opening van het Woord Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 Zingen: Lvdk Psalm 33: 7, 8 Verkondiging n.a.v. Mattheüs 6: 11 Zingen:Psalm 34: 2 o.b.

9 .... Welkom en mededelingen Zingen:Schriftberijming 23: 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: LvdK Gezang 48: 5, 10 Gebed bij de opening van het Woord Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 Zingen: Lvdk Psalm 33: 7, 8 Verkondiging n.a.v. Mattheüs 6: 11 Zingen:Psalm 34: 2 o.b.

10 .... Welkom en mededelingen Zingen:Schriftberijming 23: 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: LvdK Gezang 48: 5, 10 Gebed bij de opening van het Woord Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 Zingen: Lvdk Psalm 33: 7, 8 Verkondiging n.a.v. Mattheüs 6: 11 Zingen:Psalm 34: 2 o.b.

11 .... Lvdk Psalm 33: 7, 8 Heil hem, die hoopt in vrees en beven op Gods genadig aangezicht. Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven, God houdt het oog op hem gericht. Ja, Hij kent de zijnen, Hij laat niet verkwijnen wie zijn hulp verbeidt. Koninklijk van gaven wil de Heere laven wie ontbering lijdt.

12 .... Lvdk Psalm 33: 7, 8 Wij wachten stil op Gods ontferming, ons hart heeft zich in Hem verheugd. Hij komt te hulp en geeft bescherming, zijn heilge naam is onze vreugd. Laat te allen tijde uwe liefd' ons leiden, uw barmhartigheid. God, op wien wij wachten, geef ons moed en krachten nu en voor altijd.

13 .... Welkom en mededelingen Zingen:Schriftberijming 23: 2 Stil gebed Votum en groet Zingen: LvdK Gezang 48: 5, 10 Gebed bij de opening van het Woord Schriftlezing: Johannes 6: 1 - 15 Zingen: Lvdk Psalm 33: 7, 8 Verkondiging n.a.v. Mattheüs 6: 11 Zingen:Psalm 34: 2 o.b.

14 .... Tekst: Mattheüs 6: 11 “Gebed om ons dagelijks brood”

15 .... Zingen:Psalm 34: 2 o.b. Gebed en dankzegging Collecte Zingen: Psalm 147: 6 o.b. Geloofsbelijdenis Zingen:Gezang 21: 3, 7 Zegen

16 .... Psalm 34: 2 o.b. Komt, maakt God met mij groot; Verbreidt, verhoogt, met hart en stem, Den nooit volprezen naam van Hem, Die ons behoedt in nood. Ik zocht in mijn gebed Den HEER, ootmoedig met geween; Hij heeft mij in angstvalligheên Geantwoord, mij gered.

17 .... Zingen:Psalm 34: 2 o.b. Gebed en dankzegging Collecte Zingen: Psalm 147: 6 o.b. Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK Gezang 21: 3, 7 Zegen

18 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de diaconie “Stichting Present” Na de collecte Geloofsbelijdenis Daarna zingen we LvdK Gezang 21: 3, 7

19 De bidstond collecte op deze avond is voor: Rekeningnummer: NL15 RABO 0116 2218 87

20 Dit zijn de feiten 1. Er zijn groepen mensen bereid om zich op vrijwillige basis in te zetten voor een ander. 2. Er verkeren mensen in situaties waar die inzet een grote steun kan zijn.

21 Onze missie Wij willen een: Brug slaan tussen mensen die willen geven en mensen die hulp nodig hebben.

22 Onze visie Wij willen een: Maatschappelijke beweging op gang brengen waardoor het steeds meer vanzelfsprekend wordt om elkaar te helpen.

23 Onze doelgroepen Waar werft Present op Walcheren groepen? Kerken Overheid Bedrijven Scholen Studenten Gezinnen Buurt-/sportverenigingen

24 Onze werkwijze Vrijwilligersgroep Aanbod Hulpontvanger Vraag 1.Wij beginnen bij het aanbod van de groep 2.De hulp komt op de goede plek terecht 3.Het project moet realistisch haalbaar zijn 4.Wij zorgen voor de benodigde middelen

25 Onze motivatie Maatschappelijke betrokkenheid op Walcheren Oog krijgen voor hulpbehoevenden Delen van je talenten met anderen De ander zonder verwachting helpen

26 Onze criteria Present helpt mensen waarbij o.a. sprake is van: onvoldoende netwerk (sociaal isolement) onvoldoende geld (armoede) onvoldoende gezondheid (beperking of ouderdom)

27 Klussen Tuinieren Voorbeelden Praktische projecten

28 Wandelen Koken Voorbeelden Sociale projecten Gezellige middag organiseren

29 Woningcorporaties Overheid Maatschappelijk & Welzijnswerk Kerken GGZ Vrijwilligersorganisaties Bedrijfsleven Zorginstellingen Onze visie op samenwerking Netwerkorganisatie:

30 Contact Website:www.stichtingpresent.nl/walcheren Email:infopresentwalcheren@gmail.com Facebook:StichtingPresentWalcheren

31 Dank voor uw bijdrage in deze collecte Een bijdrage kunt u ook overmaken rekening: NL15 RABO 0116 2218 87

32 .... Zingen:Psalm 34: 2 o.b. Gebed en dankzegging Collecte Zingen: Psalm 147: 6 o.b. Geloofsbelijdenis Zingen:LvdK Gezang 21: 3, 7 Zegen

33 ... LvdK Gezang 21: 3, 7

34 ...

35 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

36 Zegen....


Download ppt "We lezen: Johannes 6: 1 - 15 De preek gaat over: Mattheüs 6: 11 “Gebed om ons dagelijks brood” Voorlezer: Gretine Post Voorganger: ds. D.J. van Vuuren."

Verwante presentaties


Ads door Google