De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Griekse geschiedenis.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Griekse geschiedenis."— Transcript van de presentatie:

1 Griekse geschiedenis

2 Geschiedenis van Griekenland
Van v.Chr. : de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) op Kreta. Archeoloog : Evans Van v.Chr. : de Myceense beschaving bij de plaats Mycene op de Peloponnesos Archeoloog : Schliemann Vanaf 1100 v.Chr. vielen de Doriërs Griekenland binnen

3 Griekenland Griekenland niet 1 staat, maar een groot aantal stadstaten (poleis). Oorzaak: Griekenland erg bergachtig veel zee veel eilanden Gevolg : onderlinge strijd en rivaliteit Opkomst Poleis : circa 800 v.Chr.

4 Waarom spreken we van Griekse cultuur?
Toch spreken we over de Griekse cultuur : -zelfde godsdienst -zelfde taal -zelfde leefgewoonten -zelfde bouwstijl -Olympische Spelen (tijdrekening) -gemeenschappelijke vijand (Perzen)

5 Bestuur stadstaten Stadstaten hadden een aristocratie→ elite van adellijke grootgrondbezitters : -tijd om te besturen -verdedigden de stad (paard en wapens) Stadstaten hadden soms ook een monarchie→één edelman greep dan de macht

6 Begin van de Griekse Kolonisatie
In de 7de eeuw v.Chr. begon de kolonisatie ( v Chr.) Oorzaken -overbevolking -onderlinge twisten Kolonie : overzees gebied

7 Gevolgen kolonisatie -ontstaan Griekse kolonies in Zuid Italië, op Sicilië, in N-Afrika en aan de kusten van de Zwarte Zee -door handel met kolonies opkomst van nieuwe elite van handelaren (ontstaan van geld) -groei van het handwerk In de 6de eeuw v.Chr. ontstond een machts- strijd tussen de oude en nieuwe elite→ ze delen de macht

8 Atheense democratie Solon legde de basis voor de Atheense democratie , maar door de onrust →ontstaan van de tyrannie -tyran lost ruzies op en zorgt voor orde en rust -maakt soms misbruik van zijn macht Daarna komt Kleisthenes met aanpassin- gen van het systeem van Solon (509 v.c.) Hij voert het ostracisme in

9 Werking Atheense democratie
directe democratie→volksvergadering -alleen vrije, volwassen, mannelijke burgers (geen slaven, kinderen, vrouwen en vreemdelingen) mogen stemmen -presentiegeld→ook armen doen mee -loting voor ambten (maximaal 1 jaar en altijd meer dan 1 persoon) → iedereen kan ambtenaar worden -demagoog zorgt voor veel invloed van de rijken

10 Perzische oorlogen In de 5de eeuw v.c. vonden de Perzische Oorlogen plaats ( v Chr.) 1ste Perzische oorlog 492 v.c. 2de Perzische oorlog 490 v.c. Marathon 3de Perzische oorlog 480 v.c. Thermopylae Salamis Grieken winnen Ruzie Athene- Sparta om de macht v.Chr. : Peloponnesische oorlog Sparta wint→ beiden uitgeput

11 Sparta en Athene Sparta Athene -agrarisch→ heloten werken op het land -aristocratie -leger belangrijkste -weinig aandacht voor kunst en wetenschap -strenge opvoeding (Spartaans) -agrarisch- stedelijk→ handel en handwerk erg belangrijk -democratie -vloot belangrijkste -grote bloei kunst en wetenschap -”normale”opvoeding

12 Minoïsche beschaving

13

14

15

16 Myceense beschaving

17

18 Homerus

19 Doriërs en Ioniërs

20 Griekse kolonisatie

21 Sparta

22

23 Spartaanse opvoeding

24 Athene

25

26

27 Solon en Kleisthenes

28

29

30

31 Atheense democratie

32 Perzische oorlogen

33

34

35 Peloponnesische oorlog

36

37 Alexander de Grote In 338 v.Chr. verovert Philippus van Macedonië Griekenland In 323 v.Chr. verovert zijn zoon Alexander de Grote het Perzische Rijk→ ontstaan van het Hellenisme→ samensmelting van de Griekse en Perzi- sche cultuur Alexander stichtte veel nieuwe steden. Uitwisseling van kennis (Archimedes, Erastostenes, Euclides, Heron)

38 Macedonië

39 Philippus en Alexander

40 Tocht van Alexander de Grote


Download ppt "Griekse geschiedenis."

Verwante presentaties


Ads door Google