De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van 2000-1400 v.Chr. : de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) op Kreta. Archeoloog : Evans Van 1600-1100 v.Chr. : de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van 2000-1400 v.Chr. : de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) op Kreta. Archeoloog : Evans Van 1600-1100 v.Chr. : de."— Transcript van de presentatie:

1

2 Van 2000-1400 v.Chr. : de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) op Kreta. Archeoloog : Evans Van 1600-1100 v.Chr. : de Myceense beschaving bij de plaats Mycene op de Peloponnesos Archeoloog : Schliemann Vanaf 1100 v.Chr. vielen de Doriërs Griekenland binnen

3 Griekenland niet 1 staat, maar een groot aantal stadstaten (poleis). Oorzaak: Griekenland erg bergachtig veel zee veel eilanden Gevolg : onderlinge strijd en rivaliteit Opkomst Poleis : circa 800 v.Chr.

4 Toch spreken we over de Griekse cultuur : -zelfde godsdienst -zelfde taal -zelfde leefgewoonten -zelfde bouwstijl -Olympische Spelen (tijdrekening) -gemeenschappelijke vijand (Perzen)

5 Stadstaten hadden een aristocratie → elite van adellijke grootgrondbezitters : -tijd om te besturen -verdedigden de stad (paard en wapens) Stadstaten hadden soms ook een monarchie → één edelman greep dan de macht

6 In de 7 de eeuw v.Chr. begon de kolonisatie (750 -550 v Chr.) Oorzaken -overbevolking -onderlinge twisten Kolonie : overzees gebied

7 -ontstaan Griekse kolonies in Zuid Italië, op Sicilië, in N-Afrika en aan de kusten van de Zwarte Zee -door handel met kolonies opkomst van nieuwe elite van handelaren (ontstaan van geld) -groei van het handwerk In de 6 de eeuw v.Chr. ontstond een machts- strijd tussen de oude en nieuwe elite → ze delen de macht

8 Solon legde de basis voor de Atheense democratie, maar door de onrust → ontstaan van de tyrannie -tyran lost ruzies op en zorgt voor orde en rust -maakt soms misbruik van zijn macht Daarna komt Kleisthenes met aanpassin- gen van het systeem van Solon (509 v.c.) Hij voert het ostracisme in

9 directe democratie → volksvergadering -alleen vrije, volwassen, mannelijke burgers (geen slaven, kinderen, vrouwen en vreemdelingen) mogen stemmen -presentiegeld → ook armen doen mee -loting voor ambten (maximaal 1 jaar en altijd meer dan 1 persoon) → iedereen kan ambtenaar worden -demagoog zorgt voor veel invloed van de rijken

10 In de 5 de eeuw v.c. vonden de Perzische Oorlogen plaats (490-479 v Chr.) 1 ste Perzische oorlog492 v.c. 2 de Perzische oorlog490 v.c.Marathon 3 de Perzische oorlog480 v.c. Thermopylae Salamis Grieken winnen Ruzie Athene- Sparta om de macht 431-404 v.Chr. : Peloponnesische oorlog Sparta wint → beiden uitgeput

11 SPARTAATHENE -agrarisch → heloten werken op het land -aristocratie -leger belangrijkste -weinig aandacht voor kunst en wetenschap -strenge opvoeding (Spartaans) -agrarisch- stedelijk → handel en handwerk erg belangrijk -democratie -vloot belangrijkste -grote bloei kunst en wetenschap -”normale”opvoeding

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 In 338 v.Chr. verovert Philippus van Macedonië Griekenland In 323 v.Chr. verovert zijn zoon Alexander de Grote het Perzische Rijk → ontstaan van het Hellenisme → samensmelting van de Griekse en Perzi- sche cultuur Alexander stichtte veel nieuwe steden. Uitwisseling van kennis (Archimedes, Erastostenes, Euclides, Heron)

38

39

40


Download ppt "Van 2000-1400 v.Chr. : de Minoïsche beschaving (paleis van koning Minos in Knossos, Minotaurus) op Kreta. Archeoloog : Evans Van 1600-1100 v.Chr. : de."

Verwante presentaties


Ads door Google