De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Politieke situatie Europa rond 1800

Verwante presentaties


Presentatie over: "Politieke situatie Europa rond 1800"— Transcript van de presentatie:

1 Politieke situatie Europa rond 1800
Slag bij Waterloo-1815 Resultaat Napoleontische tijd: Vorsten waren van hun troon gestoten Grondwetten waren ingevoerd 1812

2 Overwinnaars kwamen bij elkaar om de rust en orde te herstellen
Congres van Wenen Overwinnaars kwamen bij elkaar om de rust en orde te herstellen

3 I. Frankrijk moest omringd zijn door sterke landen
Nederland en België werden samengevoegd Pruisen en Oostenrijk werden belangrijke gebieden in het huidige Duitsland Koning Willem I II. De voorrechten van de adel en de kerk werden hersteld en burgerrechten werden beperkt. Frankrijk werd weer een koninkrijk Koning Lodewijk de XVIII

4 De realiteit zag er anders uit:
Ontstaan van: Politiek – maatschappelijke stromingen Liberalisme Nationalisme Socialisme Conservatisme

5 Verlichting Romantiek Rede Gevoel Liberalisme Socialisme Nationalisme
Conservatisme Individuele vrijheid Sociaal economische vrijheid Verbondenheid Traditie Taal Kerk adel en leger moeten de macht hebben Bescherming tegen overheid Cultuur sterke overheid Verleden Beperkt kiesrecht Algemeen kiesrecht Sterke natiestaat Grote overeenkomsten met liberalisme H8 Burgers en stoommachines

6 -Het verzet tegen autoritaire monarchieën nam toe
Liberale revoluties tegen de restauratie -Groeiende ec. macht van de burgerij door de IR -Burgers die zich verenigen in politieke genootschappen Republiek werd uitgeroepen met algemeen mannenkiesrecht Julirevolutie Parijs 1830 Duitse grondwet Belgische Opstand 1830 Wat gebeurde er in Nederland in 1848? Verzet tegen: Alleen kiesrecht voor adel Afschaffing persvrijheid Verzet tegen: ‘Hollandse koning’ Wilden zelfstandigheid 1848: honger, epidemiën en werkloosheid Lodewijk Filips de burgerkoning nam de macht over 1848 Parijs 1848 Berlijn

7 Socialisten profiteerden niet mee van de liberale revolutie
Arbeiders moeten hun lot in eigen hand nemen…. Klassenstrijd

8 Hoge hoed symbool voor kapitalisten/liberalen Het socialisme
Het socialisme werd pas na 1870 een massa -beweging Arbeiders pet symbool voor de arbeiders Rood kleur van het socialisme

9 Het proletariaat moest in opstand komen tegen de bourgeoisie
Door deze revolutie moesten de productiefactoren eerlijk verdeeld worden Voor revolutie Communisten Socialisme Tegen revolutie Revisionisten Sociaal-democraten

10 Leg uit dat het liberalisme en het socialisme beide een ander aspect van de Verlichting als uitgangspunt nemen.

11 Italië werd een koninkrijk met een liberale grondwet
Nationalistische revolutie Italië werd een koninkrijk met een liberale grondwet Italiaanse liberalen maakten in de jaren een eind aan de aparte staatjes in Italië Integrerende werking van het nationalisme

12 Nationalisme wordt overgenomen door de staat
In Duitsland was de centralisatie nooit gelukt Om Frankrijk te vernederen liet hij de Duitse vorsten in Versailles bijeenkomen om zich bij Pruisen aan te sluiten Kanselier von Bismarck van Pruisen ging het nationalisme gebruiken om Duitsland te verenigen Al snel ontstond er in Europa een nieuw door de staat geleid nationalisme Hij voerde succesvol oorlogen om dit te bereiken, o.a. tegen Frankrijk


Download ppt "Politieke situatie Europa rond 1800"

Verwante presentaties


Ads door Google