De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Happy new year Goede voornemens.... Waardenlijst Neem de waardenlijst door. Omcirkel de vijf voor jou belangrijkste waarden van de groep waarop je werkt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Happy new year Goede voornemens.... Waardenlijst Neem de waardenlijst door. Omcirkel de vijf voor jou belangrijkste waarden van de groep waarop je werkt."— Transcript van de presentatie:

1 Happy new year Goede voornemens...

2

3 Waardenlijst Neem de waardenlijst door. Omcirkel de vijf voor jou belangrijkste waarden van de groep waarop je werkt. Bedenk bij iedere waarde een voorbeeld waaruit blijkt dat deze belangrijk is in jouw groep.

4 Aangaan van relaties Aansluiting zoeken Belangstelling voor andere kinderen Communicatie Eigen manier van communiceren Eigen spel temidden van andere kinderen Eigenspel en samenspel Elkaar bevestigen Elkaar overtuigen Elkaar uitdagen Gevoel van eigenwaarde Imiteren van groepsgenoten Inleven in de ander Invoegen in de groep Je eigen positie Jezelf kunnen zijn Kijken naar elkaar

5 Ongestoord met een paar kinderen spelen binnen de groep Ontdekken van de wereld van de ander Ontmoeten van gelijkwaardige anderen Op jezelf kunnen zijn Saamhorigheid Samen beleven Samen een probleem oplossen Samen dingen doen waarbij beleven het beleven belangrijker is dan het doel Samen lol hebben Samen ontdekken Samen plezier hebben Samen spelen Samenwerken en uitproberen Samenwerken tussen kinderen Strategieen lerenom mee te kunnen spelen; er omheen lopen, nadoen, etc. Uitleg geven aan elkaar Van elkaar leren en samen doen Verantwoordelijkheid Verdraagzaamheid/acceptatie Wij-gevoel Zorg voor elkaar

6 Met elkaar bekijk je welke waarden (bijlage 4) het meeste gekozen zijn en deze hang je naast elkaar. Kies vervolgens voor jezelf uit de meest gekozen waarden een top drie van de meest belangrijke waarden van de groep voor het kind. Met de hele groep probeer je, onder leiding van de docent, tot een top-3 te komen. Daarna ga je bedenken hoe je deze waarden onderdeel kunt laten zijn van je groep en wat daarin van hen verwacht wordt.

7 Positief formuleren van regels Je hebt tijdens bijeenkomst drie een aanzet gemaakt met het positief formuleren van jullie regels. Pas dit, op al jullie regels toe. Bekijk hoe je de regels die jullie hanteren ook positief geformuleerd gaan uitdragen naar de kinderen. Evalueer hoe het hanteren van positief geformuleerde regels invloed heeft gehad op de groep.

8 Regels onder de loep Neem je de door jou meegebrachte regels onder de loep. Markeer de negatief geformuleerde regels en maak een start met deze positief te formuleren.

9 Voorbereiding: Lezen uit: Rollen van de pedagogisch medewerker Lees uit het boek “Kinderen in de groep” van Reijntjes pag. 58 t/m 62 Koppel aan ieder beschreven rol een eigen concreet voorbeeld. Geef, eveneens per beschreven rol, minimaal vijf kwaliteiten en een valkuil van jezelf.

10 huiswerk Presentatie van beroepsproduct Terugkoppeling hoe is het werken met de groep gegaan/ bewustwording van rol/leiderschapsstijl die je aanneemt. Plan van aanpak en sociogram groot en klein A3 en post-itpresentatie PDCA cirkel bijlage 3 Bespreken praktijkopdrachten.

11 Voorbereiding: Maken posterpresentatie Posterpresentatie Een posterpresentatie is een laagdrempelige, compacte en sterk visuele presentatievorm die veel wordt gebruikt op congressen en symposia. Hij biedt aan een groot aantal onderzoekers tegelijk de mogelijkheid hun onderzoeksresultaten te presenteren en eventueel met belangstellenden te bespreken door middel van post-it reacties. In de poster presentatie geef je weer waar je tot nu toe staat, je gemaakte keuzes en je plan van aanpak wordt kort weergegeven. Het bespreken van de posterpresentatie vindt plaats tijdens bijeenkomst 6. Naar aanleiding van bijeenkomst 6: Opstellen PDCA-cirkel Naar aanleiding van reacties op de posterpresentatie en het werkveld, stel je een PDCA-cyclus gericht op je eindproduct, op. Zie ook bijlage 6. Aan de slag met de groep Ga na deze bijeenkomst aan de slag met de groep op de praktijkplek aan de hand van je uitgewerkte plan van aanpak. Noteer voor jezelf de bevindingen na iedere keer gewerkt te hebben met de groep. Op deze manier kan je de volgende les die je gaat begeleiden met de groep opnieuw aanscherpen/ bijstellen.

12 Aan de slag....


Download ppt "Happy new year Goede voornemens.... Waardenlijst Neem de waardenlijst door. Omcirkel de vijf voor jou belangrijkste waarden van de groep waarop je werkt."

Verwante presentaties


Ads door Google